Ta nõuab geograafilist või nišiisolatsiooni, et takistada eri äärmustesse kuuluvate isendite omavahelist paaritumist. Lisaks kiika meie Facebooki ja Instagrami! See on nimekiri, mis sisaldab populatsiooni kõiki liikmeid. See on üks kolmest loodusliku valiku põhitüübist stabiliseeriva valiku ja suunava valiku kõrval.

Juhuvalim Juhuvalim koostatakse lihtsa või süstemaatilise juhusliku valiku teel. Lihtne juhuvalim saadakse, kui kindlaksmääratud mahuga populatsioonist eraldatakse liikmeid lihtsa juhusliku valiku teel ja seejuures on igal populatsiooni liikmel võrdne võimalus tõenäosus saada valimisse võetud. Lihtsa juhuvalimi koostamisel lähtutakse populatsiooni nimekirjast, mida nimetatakse valikuraamiks sampling frame ehk valikufreimiks.

Loodusliku valiku vormid

Valikufreimi kvaliteedist, selle täielikkusest sõltub valimi kvaliteet. See on nimekiri, mis sisaldab populatsiooni kõiki liikmeid. Valikufreimina kasutatakse näiteks rahvastikuregistrit, mingi piirkonna elanike tegelikku nimekirja, mingi kooli kogu õpilaskonna nimekirja jne.

Kui populatsiooni liikmed on nummerdatud ja määratud sobiv valimi maht, siis valimi koostamiseks valitakse nimekirjast liikmeid mõne formaalse juhuslikkuse meetodiga. Näiteks Valikute naited juhuslike arvude tabelit. Juhuslike arvude tabeli või arvuti juhuslike arvude generaatori abil leitakse soovitud valimi mahule vastav arv juhuarve, mis määravad ära valimisse valitavate üldkogumi liikmete järjekorranumbrid.

Valikute naited

Isikud, kelle järjekorranumber ühtib genereeritud juhuarvuga, võetakse valimisse tabel 1. Sellisel viisil on täidetud metoodiline nõue - populatsiooni igal liikmel on võrdne võimalus sattuda valimisse. Lihtsat juhuslikku valikut ei saa teha ilma piisavalt täpse populatsiooni nimekirjata.

  • Juhuvalim Juhuvalim koostatakse lihtsa või süstemaatilise juhusliku valiku teel.
  • Lõhestav valik – Vikipeedia
  • Mine navigeerimisribale Mine otsikasti Lõhestav valik ehk disruptiivne valik ka diferentseeriv valik on populatsioonigeneetikas loodusliku valiku vorm, mis soosib isendeidkellel mingi muutuja väärtused on äärmuslikud skaala mõlemas otsas.

Sageli on sellise nimekirja koostamine problemaatiline ja kulukas, mistõttu lihtne juhuvalim osutub mõnikord ebaefektiivseks. Lisaks on lihtne juhuslik valik ka aeganõudev. Seetõttu otsitakse lihtsa juhusliku valiku alternatiive, selle süstematiseeritumaid ja kombineeritud viise.

Valikute naited

Tabel 1. Näide lihtsa juhuvalimi moodustamisest Lihtne juhuslik valik Ühes koolis uuriti õpilaste arusaamu koolivägivallast. Nimekirjas oli õpilast, millest tuli uurimiseks moodustada õpilasega juhuvalim.

Valikute naited

Juhuslikkuse kindlustamiseks kasutati juhuslike arvude generaatorit, mille abil tekitati juhuslikku arvu vahemikus 1 - Saadud juhuslikud arvud tähistasid valimisse võetavate õpilaste järjekorranumbrit üldnimekirjas. Süstemaatiline juhuvalim saadakse, kui liikmed populatsioonist valitakse süstemaatilise juhusliku valiku teel, s.

Lõhestav valik

Populatsiooni täpne maht ei pea olema teada, s. Kui näiteks soovitakse uurida inimeste suhtumist Valikute naited tänavaküsitluse teel, siis pole võimalik küsitletavaid eelnevalt nimekirja alusel nummerdada.

Voldikkardin — valik päriselu näiteid ja soovitusi Nii saad ka sina veidi parema ettekujutuse sellest, millisena voldikkardin erinevates tubades mõjub. RULO e-poest leiad erinevaid voldikkardinaid.

Valiku juhuslikkuse kindlustamiseks võiks pärast esimest küsitlemist küsitleda näiteks iga seitsmendat vastutulijat. Selline süstemaatiline valimine välistab subjektiivse valimise mingite muude mõjutuste ajendil.

  • А теперь я должен вам сообщить, что все эти сказки лживы -- лживы в каждой своей детали, лживы настолько, что даже сейчас мы еще не сумели полностью соотнести их с действительностью.
  • Voldikkardin – valik päriselu näiteid ja soovitusi - accord.ee blogi
  • Он простирался горизонтально на сотню метров в обе стороны, и у его дальних концов виднелись крошечные круги света.

Süstemaatilise juhuvaliku eeliseks on võimalus valimit koostada populatsioonist, mille täpne suurus ei ole teada ja mille liikmed ei ole individuaalselt kindlaks tehtud.

Tabel 2.

Voldikkardin – valik päriselu näiteid ja soovitusi

Näide süstemaatilise juhuvalimi moodustamisest Süstemaatiline juhuslik valik Ühe linna elanikkonna kultuuritarbimise uurimiseks valiti küsitlemiseks inimesi, kes elasid majades, mille number oli 7 või lõppes 7-ga.

Uuri lihtsa juhuvalimi näidet tabelis 1. Mis oli valimi koostamise valikufreimiks?

Valikute naited

Valikufreimiks oli õpilast.