Piirkonnaphised kohaliku arengu strateegiad2. Ave Bremse Integreeritud ja mitut valdkonda hlmavad meetmed6. Vrgustikut suhtlemine tegevusgruppidega Eestis ja EL-s 7. Heaks kiidetud taotlused ja eelarve jaotus.

Ave Bremse Mitmekesistamise strateegia PPT SlideShare Heaks kiidetud taotlused ja eelarve jaotus.

Leader - telg4. MAK - Leader-telje eesmrgid kohalike tegevusgruppide arendamine strateegiate vljattamise kaudu kohaliku kogukonna tugevdamine;omapra ja traditsioonide vrtustamisele suunatud strateegiate rakendamine; kohaliku tasandi koost ja tkohtade loomisele kaasa aitavate koostvormide edendamine;kohaliku eripra, loodus- ja kultuuriprandi sstlikule kasutamisele ja tutvustamiselekoha identiteedi rhutamisele, sise- ja vlisturismi potentsiaali kasutamisele, innovatiivsete ja lisandvrtust loovate lhenemiste julgustamine ning seelbi kohalike teenuste ja elukvaliteedi arendamine MAK - Leader-telje toetuste sihtrhm Kohalikud tegevusgrupid MTd ettevtjadomavalitsusksused kodanike hendused Taotlejad peavad tegutsema piirkonnas, kus on moodustatud kohalik tegevusgrupp Strateegiaid rakendava kohaliku tegevusgruppide staatust on vimalik saada hiljemalt Makseagentuuri roll piirdub antud juhul ksiktegevuste abiklblikkuse kontrolliga.

Toetatavad tegevused ja tegevusvaldkonnadTegevus 1 oskuste omandamineToetust antakse tegevus 1 - Kaubavideo Hindi keeles omandamine:kohalike tegevusgruppide arendamine mh informatsiooni- teavitamis- ja koolitustegevused ;kohalikku piirkonda puudutavate uuringute teostamine;kohalike arengustrateegiate koostamine;riigisisene ja -vline koost kaasatud peab olema vhemalt ks EL kohalikku tegevusgruppi MAK - Leader-telg.

IHKK Leader strateegia meetmed

Toetatavad tegevused ja tegevusvaldkonnadTegevus 2: Kohaliku arengustrateegia rakendamine olemasolevate kohaliku arengu strateegiate tiendaminestrateegia tegevuste elluviimine, sh strateegias ettenhtud investeeringudkui kohaliku strateegia kohased tegevused vastavad muude telgede osas stestatud meetmetele, kohaldatakse vastavate meetmete tingimusiriigisisene ja -vline koost kaasatud peab olema vhemalt ks EL kohalikku tegevusgruppi MAK - Leader-telg. Piirkonnaphised kohaliku arengu strateegiad2.

Altpoolt tulev algatus3. Avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid4. Uuenduste tegemise soodustamine5.

Mitmekesistamise strateegia PPT SlideShare

Integreeritud ja mitut valdkonda hlmavad meetmed6. Koost Euroopa Komisjon on koostanud:"Leader-lhenemine: ldjuhendwww. Kohaliku tegevusgrupi lesehitus ja arendamise kirjeldusjuhtimine ja tkorraldusmajanduslik elujulisus3.

Mitmekesistamise strateegia PPT SlideShare

Strateegilised valikud6. Tegevuspiirkonna kaasamine ja arendaminekaasaminepiirkonna elanikele suunatud teavitus ja koolitused7.

Mitmekesistamise strateegia PPT SlideShare

Strateegia oodatavad tulemused8. Strateegia koostamisel kasutatud materjalidest9.

Mitmekesistamise strateegia PPT SlideShare

Strateegia koostamise protsess Strateegia elluviimise kava