Väliskaubandus toimub Euroopa Liidust väljapoole jäävate riikide ehk kolmandate riikidega ning seetõttu kehtivad Eestis kõik Euroopa Liidu sõlmitud kaubandust soodustavad kahepoolsed või regionaalsed lepingud. Ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad määrab peaminister oma korraldusega. Arendustööde tulemusel saab andmete kogumiseks varasemast lihtsamini kombineerida ja vahetada erinevaid küsitlusmeetodeid.

Uus infosüsteem tõstab andmete kogumise kvaliteeti

Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.

See koduleht pole enam aktiivne. Alates Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www. Uus infosüsteem tõstab andmete kogumise kvaliteeti

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.

Minister astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Alates Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www. Uus infosüsteem tõstab andmete kogumise kvaliteeti Andmete kiiremaks kogumiseks ja andmekvaliteedi parandamiseks otsib statistikaamet partnerit, kelle ülesandeks on luua kaasaegne andmete kogumise infosüsteem.

Foto: Shutterstock Uut kogumisrakendust on plaanis kasutada kõikide statistika- ja tellimustööde korral ning selle kaudu hakkavad andmeid esitama nii eraisikud kui ka majandusüksused. Uue rakenduse eesmärk on samm-sammult välja vahetada tänased statistikaameti andmekogumise rakendused ja seda on plaanis kasutada ka Arendustööde tulemusel saab andmete kogumiseks varasemast lihtsamini kombineerida ja vahetada erinevaid küsitlusmeetodeid.