Teaduslikel uuringutel ja süstematiseeritud andmetel põhinevad stsenaariumid aitavad poliitikakujundajatel ja otsustajatel jõuda töökindlate ja ka avalikkuse poolt mõistetud lahendusteni. Kas reaalselt on inimestel võimalik midagi muuta, kui nad oma käitumist kas või natukene korrigeerivad? Mida sa selle stsenaariumi juures muudaksid? Põhilised kaks sõnumit, milles mõlemad autorid ühel meelel, on vajadus olla valmis konventsionaalseks suuremastaabiliseks sõjaks ning, mis eriti oluline, tuumaähvarduseks Venemaa poolt, milles kummalgi autoril kahtlustki pole, et see varem või hiljem tuleb. Soovimata siseneda tsivilistina mõlemas raamatus kirjeldatud vajalike sammude üpris professionaalsesse tehnilisse analüüsi, märgiks vaid, et mõlema autori arvates oleks tarvis märkimisväärset u-pööret nii NATO planeerimises kui ka vägede paigutuse ja varustatuse tasemes.

Disainiprotsessi jooksul on vajalik silmas pidada ohtusid, mis võivad mõjutada kogu projekti kulgu Liiga kiiresti valitakse esimene ettetulnud lahendus.

Seotud artiklid

Probleemi liigne lihtsustamine ja juba tuttavate ka turvaliste lahenduste kasutamine, mis omakorda on tingitud erinevate ideede ja alternatiivide vähesest analüüsist.

Selleks, et arendusmeeskonda ja ka tellijat või klienti hoida õigel rajal, tuleb protsessi jooksul pidevalt toetuda eelnevatele sammudele ja meeles pidada, et toodet disainitakse selle potentsiaalset kasutajat silmas pidades. Jaga valiku stsenaariumid või teenuse kasutajad on kirjeldatud persoonade näidiskasutaja abiga ning seda, mida kasutaja toote või teenuse juures teeb, kirjeldavad stsenaariumid.

TD Ameriditrrade kauplemise strateegiad Parim PIN-baari kauplemise strateegia

Persoonapõhised stsenaariumid on jutustavad kirjeldused loodkuidas üks või mitu kasutajat persoonat kasutavad teenust selleks, et oma eesmärgini jõuda. Stsenaariumid aitavad meid läbi jutustuse näidata, kuidas ideaalsel juhul toimub keskkonna kasutamine läbi persoona silmade. Stsenaarium keskendub kasutajale, kuidas nad mõtlevad, tunnevad ja käituvad, mitte tehnoloogilistele võimalustele või ärilistele eesmärkidele.

Disainiprotsessi jooksul on vajalik silmas pidada ohtusid, mis võivad mõjutada kogu projekti kulgu Liiga kiiresti valitakse esimene ettetulnud lahendus. Probleemi liigne lihtsustamine ja juba tuttavate ka turvaliste lahenduste kasutamine, mis omakorda on tingitud erinevate ideede ja alternatiivide vähesest analüüsist.

Stsenaariumis ei ole kirjeldatud ka kasutajaliidese detaile või kujundust. Stsenaariumites kirjeldatu baseerub eelnevates etappides kogutule, millele on lisatud disaineri poolne nägemus kasutaja- ja keskkonnapoolsest käitumisest.

Stsenaariumid

Stsenaariumi elemendid Järgnev stsenaarium kirjeldab kasutaja Jana toimetamisi ühes veebipõhises rakenduses. Klikka alloleval nimekirjal tutvumaks stsenaariumite elementidega millest koosneb tüüpiline stsenaarium!

GLOBAALSE VAESUSE ja VÕLGADE LÕPP, UUE KULDAJASTU, KÜLLUSE ja RAHU ALGUS! - accord.ee

Stsenaariumide hindamine Selleks, et jällegi veenduda stsenaariumi paikapidavust, tuleb stsenaariumeid hinnata. Hindamiseks kasutatakse disainitava ja loodava rakenduse tulevasi potentsiaalseid kasutajaid. Sellist lähenemist nimetatakse osalusdisainiks ning läbiviidavat tegevust disainisessiooniks.

Kuidas kasutada binaarseid valikuid signaale Strateegia paaritu valikute jaoks

Osalusdisaini sessioonid Osalusdisaini sessioonil osalevad osalejat ja disainer sessiooni läbiviija. Ühel sessioonil arutatakse ja vaadatakse läbi stsenaariumit.

Disainisessioonidele kutsutakse võimalusel persoonadele sarnanevad inimesed kliendid, tootest huvitatud osapooled. Selleks, et osalejatelt saada maksimaalselt vajalikku informatsiooni, on vajalik sessiooni tarvis ette valmistada küsimused, mida osalejatelt peale stsenaariumiga tutvumist küsida.

Oma järgmise projekti jaoks saate inspiratsiooni ammutada tuhandeid ideid sisaldavast valikust

Näidisküsimused Milliseid mõtteid see stsenaarium sinus äratas? Kas kujutaksid ennast ette selle kasutaja rollis? Mida sa selle stsenaariumi juures muudaksid?

Voimalus kaubanduse tainas Binaarne valik AutoTrader

Kirjalik kokkuvõte baseerub kas video- või helisalvestisel, mille salvestamiseks tuleb enne sessiooni kasutajalt kindlasti luba küsida. Ülesanne Looge rühmatöös KoogiLaada näite juurde neljas persoona Maria: eelmisel aastal koogilaada peaauhinna võitnud aktiivne küpsetaja Maria, kes soovib loodava veebilahenduse abil koguda oma kookidele võimalikult palju ostjaid ja endale fänne, kes ta uuesti parimaks hääletaksid.

Lähtuge persoona koostamisel näites antud struktuurist: persoona nimi, lühiiseloomustus ja vanus, persoona detailsem Jaga valiku stsenaariumid ning lõpuks persoona eesmärgid veebilahenduse kasutamisel.

Turu profiili kauplemise susteem Future Gold Trading System