Ta izraz vključuje tudi njihove izvedbene akte; 2. To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli ali oprema. Šteje se, razen če se ne dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila;

Definitions V tej direktivi in v regulativnih aktih iz Priloge IV, razen če ni drugače določeno: For the purposes of this Directive and of the regulatory acts listed in Annex IV, save as otherwise provided therein: 1.

Vaartus vaartpaberite valikud Hindi

Ta izraz vključuje tudi njihove izvedbene akte; 2. This ITN Matrix includes also their implementing acts; 3.

Binaarsed valikud Ameerika Uhendriikides

Delovni stroji, nameščeni na podvozje motornega vozila, ne štejejo za premične delovne stroje; Machinery mounted on a motor ITN Matrix chassis shall not be considered as mobile machinery; Tip vozila lahko vsebuje variante in izvedenke, navedene v delu B Priloge II; To vključuje dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli ali oprema.

Šteje se, razen če se ne dokaže nasprotno, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ti ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih pri sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila; This includes parts or equipment which are manufactured on the same production line as these parts or equipment.

Valikud Trade videod Hindi

It is presumed unless the contrary is proven, that parts constitute original parts if ITN Matrix part manufacturer certifies that the parts match the quality of the components used for the assembly of the vehicle in question and have been manufactured according to the specifications and production standards of the vehicle manufacturer; Ni ITN Matrix, da je ta fizična ali pravna oseba neposredno vključena v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je predmet homologacijskega postopka; It is not essential that the person or body be directly involved in all stages of the construction of the vehicle, system, component or separate technical unit which is the subject of the approval process; Za namene preskušanja pri virtualni metodi ni potrebna fizična prisotnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote; For testing purposes, a virtual method does not require the use of a physical vehicle, system, component or separate technical unit;