See põhjustab veeleket. Sinine taust antakse edasi erksalt.

Palun lugege seda kasutusjuhendit põhjalikult ja kasutage toodet ohutult ja korrektselt. Palun kasutage seda kasutusjuhendit pärast lugemist viitena. Ebaõige kasutamine võib põhjustada korpuse sees oleva kaamera kahjustumist sinna sattunud vee tõttu ja remontimine ei pruugi olla võimalik.

Teostage enne kasutamist põhjalik kontroll, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis.

Sissejuhatus Selle kasutusjuhendi osaline või täielik volitamata kopeerimine, v. Volitamata reprodutseerimine on rangelt keelatud. Palun lugege enne kasutamist järgnevaid punkte See korpus on täppisseade, mis on mõeldud kasutamiseks kuni 45 m sügavuses vees. Palun käsitsege seda piisava ettevaatlikkusega.

Hinnavaatlus

Palun kasutage korpust korrektselt pärast seda, kui olete piisavalt aru saanud selle kasutusjuhendi sisust, mis puudutab korpuse käsitsemist, kasutamiseelseid kontrollimisi, hooldust ja kasutamisjärgset hoiustamist. Lisaks ei kompenseerita kulutusi, mis on tekkinud sisemiste materjalide kahjustumisest või salvestatud andmete kadumisest tänu vee sattumisele kaamera sisemusse. Tegelege nende kahjustustega, rakendades oma kaameral enne kasutamist omal äranägemisel sobivaid meetmeid.

ET 2 3 Ohutuks kasutamiseks Selles kasutusjuhendis kasutatakse erinevaid piktograafe, et anda ülevaadet toote õigest kasutamisest ja ennetada kasutajale või teistele isikutele tekkivaid ohtlikke olukordi ja vara kahjustamist. Neid piktograafe ja nende tähendusi on näidatud allpool. See tähistab kohti tekstis, mis võib põhjustada vigastusi või kahjustusi varale, kui käsitsemisel eiratakse antud juhiseid.

Järgnevat tüüpi õnnetuste toimumine on võimalik.

PT-056. Kasutusjuhend

Vigastus, mida võib põhjustada kehale kõrgelt kukkumine. Vigastus, mida võib põhjustada kehaosade kinnijäämine avatavatesse ja sulguvatesse osadesse. Väikeste osade, rõngastihendite, silikoonmäärde või silikageeli alla neelamine. Kui mõni detailidest on alla neelatud, võtke koheselt ühendust oma arstiga. Välklambi kasutamine otse silmade ees võib põhjustada püsivat nägemiskahjustust jne.

Sisse jäetud akudega hoiustamine võib põhjustada akuvedeliku lekkimist ja süttimist.

  • Meie aktsiaoptsioonide kinnipidamine
  • Сирэйнис, казалось, была чем-то недовольна: -- Мы так не считаем.
  • PT Kasutusjuhend - PDF Téléchargement Gratuit

Tekkinud vesinikgaaside tõttu on võimalik süttimine või plahvatus. Võimalik on vigastuste tekkimine, kui see Thunder Bird Trading System AFL tänu tugevale löögile vastu kivi või muud kõva objekti.

Thunder Bird Trading System AFL

See võib põhjustada veeleket või vigastusi. Seda tuleks vältida. Asukohad, kus temperatuur võib tõusta kõrgeks, näiteks otsese päikesevalguse käes, autos jne.

Leegi lähedus Üle 45 m sügavune vesi Asukohad, kus esineb vibratsiooni Asukohad, kus on kõrge temperatuur ja õhuniiskus või esineb mitmeid temperatuurmuutusi Lenduvate objektidega asukohad 3 Avamine ja sulgemine asukohtades, kus esineb palju liiva, tolmu või mustust, võib halvendada veekindlust ja põhjustada veeleket.

Kui see toode, mille sees on digitaalkaamera, saab tugevaid lööke või selle peale asetatakse tugevaid objekte, võib digitaalkaamera kahjustuda. Kui neid kasutatakse korpusel otse või kaudselt kemikaalide aurunavõivad need põhjustada kõrge rõhu all mõranemist või muid probleeme.

ET 4 5 Kemikaalid, mida ei saa kasutada Lenduvad orgaanilised lahustid, keemilised puhastusvahendid Roostevastane vahend Kaubanduses müüdavad udu eemaldamise ained Spetsiaalsest silikoonmäärdest erinevad määrded Liimained Seletus Ärge puhastage korpust alkoholiga, bensiiniga, vedeldiga ega muu lenduva orgaanilise lahusti või keemilise puhastusainega jne. Kasutage puhast või leiget vett.

Thunder Bird Trading System AFL

Ärge kasutage roostevastaseid aineid. Metallosadena on kasutatud roostevaba terast ja messingit. Peske puhta veega. Ärge kasutage kaubanduses müüdavaid udu eemaldamise aineid. Kasutage alati Thunder Bird Trading System AFL niiskustimavat silikageeli.

Kasutage silikoonist rõngastihendi korral ainult spetsiaalset silikoonmääret, vastasel juhul võib rõngastihendi pind halveneda ja põhjustada veeleket. Ärge kasutage liimaineid remontimisel ega muul otstarbel.

Поразился Олвин. -- Он-то что тут делает.

Kui annate seda käest kätte jne, käsitsege seda palun piisava hoolikusega. Vastasel juhul võib õhurõhk muuta korpuse avamise võimatuks. See põhjustab veeleket. ET 5 6 Sisukord Sissejuhatus Veekindluse säilitamine Eemaldage rõngastihend Ettevalmistused Kontrollige pakendi sisu. Kontrollige, kas karbis on kõik lisaseadmed. Kui lisaseadmed on kadunud või puudu, võtke ühendust oma tarnijaga. Kui kasutatakse korpuse funktsiooni osasid, toimivad vastavad digitaalkaamera funktsioonid.

Funktsioonide detaile vaadake digitaalkaamera kasutusjuhendist. ET 10 11 Lisaseadmete kasutamine Paigaldage randmepael Paigaldage korpusele randmepael. Paigaldamise joonis Paigaldamine lõpetatud Randmepael Randmepaela auk Kuidas kasutada randmepaela Lükake oma käsi läbi randmepaela ja reguleerige sekke pikkust tõkestusnupuga.

Thunder Bird Trading System AFL

Juhikud Paigaldamine Eemaldamine Objektiivi kaane monteerimine ja eemaldamine Sobitage objektiivi kaas objektiivi rõngale nagu näidatud joonisel. Veenduge, et eemaldate objektiivi kaane enne pildistamist. ET 12 13 Fiiberkaabli adapteri kasutamine Fiiberkaabli adapter on vajalik, kui ühendate korpusega eraldi saadavaloleva UFL-1 allvee välklambi kasutades allvee optilist fiiberkaablit valikuline: PTCB-E Kuidas paigaldada 1 Kinnitage optilise fiiberkaabli adapter difuusorile nagu näidatud alloleval joonisel.

Eemaldage allvee optiline fiiberkaabel, kui te seda pildistamise ajal ei kasuta. Täpsemaid andmeid vaadake digitaalkaamera ja UFL-2 kasutusjuhistest. ET 13 14 Kontrollige digitaalkaamerat Kontrollige digitaalkaamerat enne selle paigaldamist korpusesse. Aku laetuse kontrollimine Vee all pildistades kasutatakse välku sageli. Enne sukeldumist veenduge, et aku oleks piisavalt laetud.

Järelejäänud piltide arvu kontrollimine Veenduge, et andmekandjal oleks piisavalt vaba ruumi tehtavate piltide jaoks. Eemaldage digitaalkaameralt randmepael. Kui digitaalkaamera paigaldatakse koos randmepaelaga, võib randmepael sattuda korpuse osade vahele ja põhjustada veelekke.

Thunder Bird Trading System AFL

Kinnitage digitaalkaamerale peegeldusvastane rõngas Eemaldage digitaalkaameralt objektiivi rõngas, seejärel paigaldage peegeldusvastane rõngas. Seejärel vajutage nupule OK. Lisainfo saamiseks vaadake digitaalkaamera kasutusjuhiseid.

Korpuse eelkontroll Kontrollimine enne kasutamist Korpuse detailid on läbinud tootmise ajal põhjaliku kvaliteedikontrolli ja kokkupaneku ajal põhjaliku töötamise kontrolli. Lisaks on kõikidele toodetele tehtud rõhutest vee rõhu testeriga, et veenduda, kas toote omadused vastavad tehnilistele andmetele. Siiski, sõltuvalt kandmise ja hoiustamise tingimustest, hooldamisest jne võib veekindluse funktsioon olla kahjustatud.

Thunder Bird Trading System AFL

Teostage alati enne kasutamist järgmised eelkontrollid. Eemaldage rõngastihend 1 Sisestage rõngastihendi eemaldaja rõngastihendi ja rõngastihendi soone seina vahelisse tühimikku. Olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks rõngastihendi eemaldaja otsaga rõngastihendi soont. ET 15 16 Eemaldage kogu liiv, mustus jne. Kui olete silmaga veendunud, et kogu mustus on rõngastihendilt eemaldatud, kontrollige kinnitunud liiva ja muude võõrosakeste suhtes, uurige kahjustusi ja mõrasid, pigistades selleks rõngastihendit kogupikkuses kergelt oma sõrmeotstega.

Eemaldage rõngastihendi soonest kõik kleepunud võõrosakesed, kasutades selleks kiuvaba riiet või vatitikku. Samuti eemaldage kogu liiv ja mustus, mis on kleepunud korpuse esipoole rõngastihendi kontaktpinnale.

Jälgige, et te ei venitaks rõngastihendit.

Heikinashi with Supertrend with 95% accuracy- Amibroker AFL - Manual Trading System

Ärge kasutage kunagi rõngastihendi puhastamiseks alkoholi, vedeldit, benseeni või sarnaseid lahusteid või keemilisi puhastusvahendeid. Kui kasutatakse selliseid kemikaale, võib see kahjustada rõngastihendit ja kiirendada selle halvenemist. ET 16 17 Kuidas kanda rõngastihendile määret Kasutage igal rõngastihendil ainult eksklusiivset määrdeainet. Jaotage määret kogu rõngastihendile. Kontrollige, et rõngastihend oleks kriimustuste või ebatasasusteta.

Veenduge, et teie sõrmedel ja rõngastihendil ei oleks mustust, seejärel pigistage sobivas koguses erimääret oma sõrmele, kandes selle seejärel ühtlaselt rõngastihendile kogupikkuses umbes 15 mm on piisav. Kandke määret 3 sõrmega ja jaotage seda kogu rõngale.

Jälgige, et te ei kasutaks jõudu, sest see võib rõngastihendit kahjustada. Pärast määrde peale kandmist kontrollige silmaga ja puudutades, et rõngastihendil ei oleks kriimustusi ja selle pind oleks tasane. Kui see on mis tahes viisil kahjustunud, asendage see kindlasti uue rõngastihendiga. Selle hooldustöö eiramine võib põhjustada veeleket.

Kui korpust ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage soonest rõngastihend, et ennetada rõngastihendi deformeerumist, kandke sellele õhukene kiht silikoonmääret ja hoidke seda puhtas kilekotis või muus sarnases.

Rõngastihendile kinnitunud võõrosakeste näited Karvad Kiud Liivaterad ET 17 18 Paigaldage rõngastihend Veenduge, et tühimikus ei oleks võõrosakesi ja seejärel paigaldage rõngastihend. Sel ajal jälgige, et rõngastihend ei tuleks soonest välja. Kui tihendate seda toodet, jälgige, et karvad, kiud, liivaosakesed või muud võõrosakesed ei kleepuks rõngastihendile ega kontaktpinnale esikate.

Isegi üksik karv või liivatera võib põhjustada veeleket. Palun kontrollige hoolikalt. ET 18 19 3. Digitaalkaamera paigaldamine Avage korpus 1 Libistage lukustusnuppu noolega näidatud suunas alloleval joonisel 1. See võib kahjustada sõrmistikku.

Hinnavaatlus

Silikageeli pakk on mõeldud uduseks muutumise ära hoidmiseks. Kui silikageeli pakki on kasutatud, väheneb selle niiskuse imamise võime. Asendage alati silikageeli pakk korpuse avamise ja sulgemise ajal. Veenduge, et kaamera oleks korrektselt paigaldatud Enne korpuse tihendamist kontrollige järgnevaid punkte.

Kas digitaalkaamera on korrektselt paigaldatud? Kas silikageeli pakk on lõpuni määratud kohta sisestatud? Kas rõngastihend on korrektselt korpuse avale kinnitatud?

Thunder Bird Trading System AFL

Kas rõngastihendil või esikatte rõngastihendi kontaktpinnal on mustust Thunder Bird Trading System AFL võõrosakesi? ET 20 21 Tihendage korpus 1 Sulgege korpus ettevaatlikult, joondades tagakatte monteerimisprojektsiooni ja soone. Korpus on tihendatud. Sulgege korpuse tagakate nii, et objektiivi kaas või LCD varjuki rihm ei jääks kinni.