Tā kā maksājumu pakalpojumu jomā pastāv dažādība, šai direktīvai būtu jāpieļauj dažādas metodes un zināma uzraudzības brīvība, lai nodrošinātu, ka visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji pret vienādiem riskiem izturētos vienādi. Jo īpaši attiecībā uz visām izslēgšanām, kas balstītas uz robežvērtības ievērošanu, būtu jāparedz paziņošanas procedūra, lai nodrošinātu atbilstību konkrētām prasībām. Kamēr minētie noteikumi vēl netiek piemēroti, neskarot vajadzību nodrošināt maksājumu darījumu drošību un klientu aizsardzību pret acīmredzamu krāpšanas risku, dalībvalstīm, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai ECB un Eiropas Uzraudzības iestādei Eiropas Banku iestādei , kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu ES Nr.

Marco César Ribeiro Nascimento Full Text Available Small enterprises have had their importance recognized in countries' economic scenarios.

Online Dual Trade Skaita

Aiming to identify the conception that entrepreneurs of small enterprises which are more than five years on the market in a town located in Minas Gerais have about the marketing, this paper makes a comparison of this conception with the concepts presented in the literature. The results confirm that while the marketing concept in unfamiliar to many entrepreneurs, they implement it without being aware they are doing it, managing to keep on the market through informal actions that invest in customer relationships.

As pequenas empresas têm tido sua importância reconhecida nos cenários econômicos dos países.

Online Dual Trade Skaita

Com o objetivo de identificar a concepção que empresários de pequenas empresas que estão a mais de cinco anos no mercado em um município de Minas Gerais possuem sobre o marketing, o artigo faz uma confrontação dessa concepção com os conceitos apresentados na literatura. Como referencial teórico, é apresentada uma breve revisão sobre o conceito de marketing como função, Koki trimeri e.

Online Dual Trade Skaita