Küsimuste ring, millega esmajärjekorras tegeleda, peaks piirduma paari—kolme teemaga, kus Eesti on tugev või kus liitumiseeelne poliitika on oluliselt erinenud EL vastavatest poliitikatest. Miks on see globaliseerunud majanduses oluline? Murray Alasdair.

Valikud Trading tulemused

Mis on ELi kaubanduspoliitika? Miks on see globaliseerunud majanduses oluline? Kuidas see toimib? Õppige üht ELi kõige keerukamat poliitikavaldkonda paremini tundma.

Voimalus Trade NSE.

Majanduse globaliseerumist iseloomustab rahvusvahelise kaubavahetuse intensiivistumine ja riikide üha suurem vastastikune majanduslik sõltuvus. ELi kaubanduspoliitika on oluline vahend, mille abil globaliseerumisele reageerida ja selle võimalustest tegelikku kasu saada.

  • [VSL] Dictionary of Foreign words
  • Eesti ettevõtjad sihivad Hiina mõõtmatut turgu Mitmed Eesti ettevõtted arendavad aina aktiivsemalt suhteid Hiinaga, mille mõõtmatule turule pürgimisele lisab julgust täna algav Hiina presidendi Jiang Zemini riigivisiit, kirjutab Äripäev.

Riikliku tasandi asemel kogu ELi hõlmav kaubanduspoliitika suurendab meie kaalu kahepoolsetel läbirääkimistel ja sellistes mitmepoolsetes organisatsioonides nagu Maailma Kaubandusorganisatsioon WTO.

ELi kaubanduspoliitika peamine eesmärk on suurendada Euroopa ettevõtete kauplemisvõimalusi, kõrvaldades sellised tõkked nagu tollitariifid ja kvoodid ja tagades ausa konkurentsi. Euroopa majanduse jaoks on see tähtis seetõttu, et mõjutab majanduskasvu ja tööhõivet.

Pärast kolmeaastast langustrendi suurenes kaubavahetus taas

Enam kui 36 miljonit töökohta ELis sõltub ekspordist väljapoole Euroopa Liitu. Keskmiselt toetab iga ekspordist teenitud miljard ELis enam kui 13 töökohta.

ELi kaubanduspoliitika kaitseb eurooplasi sellega, et tagab importimisel tarbijakaitsenõuete järgimise. Lisaks kaitseb EL kaubanduspoliitika kaudu inimõigusi, sotsiaalseid ja ohutusnõudeid, keskkonnasäästlikkust ja kestlikku arengut. Kuidas ELi kaubanduspoliitika toimib?

Aeg binaarsed variandid

ELi kaubanduspoliitika hõlmab kaupade ja teenustega kauplemist, välismaiseid otseinvesteeringuid, intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspekte nt patente ja avalikke hankeid. Selle kolm peamist osa on: kaubanduslepingud kolmandate riikidega, mille eesmärk on avada ELi ettevõtetele uusi turge ja suurendada nende kauplemisvõimalusi; kaubavahetuse reguleerimine, et kaitsta ELi tootjaid ebaausa konkurentsi eest; ELi liikmesus Maailma Kaubandusorganisatsioonis WTOmis kehtestab eeskirju rahvusvahelisele kaubandusele.

Kaubanduslepingud Paremate kauplemisvõimaluste tagamiseks peetakse kolmandate riikidega läbirääkimisi kaubanduslepingute sõlmimiseks. Lepinguid on kolme liiki: majanduspartnerluslepingud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega; vabakaubanduslepingud majanduslikult arenenud riikidega; assotsieerimislepingud, näiteks leping Tuneesiaga, mis toetavad Vahemere Liidu taolisi ulatuslikumaid poliitilisi kokkuleppeid. Kõigis lepingutes on kesksel kohal tariifitõkete vähendamine ja investeeringute tagamine.

Eesti ettevõtjad sihivad Hiina mõõtmatut turgu

Lugege meie ülevaadet käimasolevatest kaubandusläbirääkimistest. ELi Kokku kaubavahetus mitmetes voimalustes reguleerimine ELi eeskirjad kaitsevad Euroopa ettevõtteid ebaõiglaste kaubandustavade eest.

Sellised tavad on näiteks dumping või subsiidiumid, millega viiakse hinnad Euroopa toodetega võrreldes kunstlikult madalaks.

Kaupade eksport ja import kasvas eelmisel aastal võrreldes Eelmisel aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 11,9 miljardi ja imporditi Eestisse 13,5 miljardi euro eest, teatas statistikaamet.

Euroopa toodete suhtes võidakse rakendada ka kvoote või tollitõkkeid. Kui erimeelsusi ei lahendata, võivad need viia kaubandussõjani. Vt lisateavet ELi kaubanduse kaitsemeetmete kohta.

Alternatiivne BTC.

Reguleeritakse ka ELi tehtavaid välismaiseid otseinvesteeringuid. Euroopa Parlamendi liikmed võtsid Vt täiendavat teavet välismaiste otseinvesteeringute kontrollimise kohta.

Kaubandusvoimalused, kasutades kaudseid volatiilsust

WTO eesmärk on maailma kaubandussüsteemi jätkuv õiglus ja prognoositavus, milleks tuleb kokku leppida riikidevahelise kaubavahetuse Kokku kaubavahetus mitmetes voimalustes eeskirjades ja jälgida nende täitmist. EL toetab jõuliselt WTOd ning tal on olnud rahvusvahelise kaubandussüsteemi arendamisel keskne koht. Ta osaleb intensiivselt WTO mitmepoolsetel kaubandusläbirääkimistel.

Jaga valiku portselan

Euroopa Parlament jälgib neid läbirääkimisi tähelepanelikult ja koostab nende hetkeseisu hindamise aruandeid. Praegune WTO läbirääkimistevoor — Doha voor — on takerdunud erimeelsuste tõttu mitmetes olulistes poliitikavaldkondades, sealhulgas põllumajanduspoliitikas.

Lisaks kasutab EL kaubandusvaidluste korral WTO eeskirjade kehtestamise ja jõustamise volitusi ning on üks suuremaid vaidluste lahendamise süsteemi kasutajaid.

Rahvusvaheline kaubavahetus Rahvusvaheline kaubandus Kuna Euroopa Liidu EL siseturul toimub kaupade vaba liikumine, mõistame rahvusvahelise kaubanduse all ennekõike saadetiste importi ja eksporti Euroopa Liidu välistesse ehk nn kolmandatesse riikidesse. Import Impordina käsitletakse loomade, taimede, taimsete saaduste või muu kauba toomist Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse või mõnda teise Euroopa Liidu liikmesriiki eesmärgiga vormistada see tollis vabasse ringlusse. Kauba esmane päritolu võib olla ka ELi liikmesriik.