Ja ma usun, et meil on jaemüügi valdkonnas parim teostus, kui te lähete üle 15 kaupluse ja võime teostada kõrgel tasemel, mida me teeme. Täiskogu arutelu käigus.

Tizzano ettekandjakohtunikud J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits ja M. Safjan, kohtujurist: V. Trstenjak, olles otsustanud lahendada asja põhistatud määrusega vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli lõike 3 esimesele lõigule, olles ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku, on andnud järgmise määruse 1 Eelotsusetaotlus puudutab küsimust, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu Seepärast on I lisas selliste tavade täielik nimekiri. Need on ainukesed kaubandustavad, mida võib lugeda ebaausateks, hindamata iga üksikjuhtumi vastavust artiklite 5—9 sätetele.

Muugivoimalused Kaubandusstrateegiad

Seda nimekirja saab muuta ainult käesolevat direktiivi läbi vaadates. Ebaausad kaubandustavad on keelatud.

Muugivoimalused Kaubandusstrateegiad

Kaubandustava on ebaaus, kui see: a on vastuolus ametialase hoolikuse nõuetega, ja b seoses mingi tootega moonutab oluliselt või tõenäoliselt moonutab oluliselt selle keskmise tarbija majanduskäitumist, kes tootega kokku puutub või kellele see on suunatud, või tarbijarühma keskmise liikme majanduskäitumist, kui kaubandustava on suunatud teatavale tarbijarühmale. Eelkõige on ebaausad need kaubandustavad, mis: a on eksitavad vastavalt artiklitele 6 ja 7, või b on agressiivsed vastavalt artiklitele 8 ja 9.

Muugivoimalused Kaubandusstrateegiad

I lisas on selliste kaubandustavade nimekiri, mida Muugivoimalused Kaubandusstrateegiad ebaausateks kõigil tingimustel. Kõikides liikmesriikides kohaldatakse sama ühtset nimekirja ja seda saab muuta ainult käesolevat direktiivi läbi vaadates.

Muugivoimalused Kaubandusstrateegiad

Ooteajal