Selle aja jooksul on nii mõndagi maailma jõujoontes muutunud ja Eesti vajaks ajaga kaasas käimiseks mitte ainult tarkvara uuendust, vaid uut operatsioonisüsteemi. Luis Carbajo on olnud SoloStocks.

COVID kriis, taaste ja Suundmuutused kaubandusstrateegiates rahastamisvahend ning Euroopa poolaasta ajutine kohandamine 1.

ELi majanduslikud väljavaated Vastutustundlik eelarve- ja kestlikkuspoliitika Majanduskasvu soodustavad, tasakaalustatud ja kestlikud struktuurireformid Investeerimine Demokraatlikum Euroopa poolaasta Raportöör soovib ECON-komisjoni raportis keskenduda teemadele, mis kuuluvad konkreetselt selle komisjoni pädevusse. Komisjon selgitab oma teatises Raportöör nõustub selle muudatusega, sest COVID pandeemia on tõuganud maailma äkilisse ja sügavasse majanduslangusesse, millele on vaja tugevalt, koordineeritult ja uuendusmeelselt reageerida ning võtmerollis on selle juures just taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend.

Ühe hiljuti asutatud ettevõtte juht kurtis, et firma kasvab liiga kiiresti - ei jõua enam kõike ise ära teha ja tööpäevad venivad väga pikaks. Ärge saage valesti aru - see juht teadis väga hästi, et ei pea kõike ise ära tegema ja et tema ülesandeks on luua hästitoimiv süsteem. Kuid tema arvates ei olnud töötajad valmis vastutust võtma, kirjutab meie digitaliseerimisekspert Toomas Olli. Töötajatelt aga tuleb vastuolulisi signaale. Mõned kurdavad selle üle, et ettevõte muutub liiga kiiresti ja nad tunnevad end seetõttu ebakindlalt.

Raportöör on siiski arvamusel, et käesoleva aasta Euroopa poolaasta tsükli ajutine kohandamine ei saa olla olematuks muuta Euroopa poolaasta algset eesmärki ja funktsiooni, mis peab ELi liikmesriikide jaoks toimima kui raamistik nende eelarve- ja majanduspoliitika koordineerimiseks kogu Euroopa Liidus.

Kuna pandeemial avaldab negatiivset mõju ELi majandusele, eelkõige VKEdele, ühtsele turule ja selle konkurentsivõimele, on kriisist ülesaamiseks vaja märkimisväärseid struktuurireforme ning kvaliteetseid avaliku ja erasektori investeeringuid.

Luis Carbajo on olnud SoloStocks. Varem töötas ta Euroopa veebiturunduse juhina Vistaprintis, mis on maailma juhtiv VKEde jaoks mõeldud trükitoodete veebimüügis Luis Carbajo: SoloStocks.

Liikmesriigid võivad kasutada olemasolevat eelarvelist paindlikkust oma majanduse toetamiseks, kuna aktiveeritakse üldine vabastusklausel, kuid liikmesriigid on endiselt kohustatud järgima stabiilsuse ja kasvu pakti ning jätkuvalt silmas pidama keskpika perioodi rahandusliku jätkusuutlikkuse eesmärki.