Klientide otsimise ja teenindamise tellimine IB-dele loob mastaabisäästu FCM-ide ja futuuritööstuse jaoks. Määrus on otsekohalduv ning seda ei võeta üle Eesti õigusesse. FCM-id pakuvad kauplemisplatvorme, kus klientidel on võimalus teha tehinguid veebis ja nad vastutavad konto haldamise eest. Enamikul IB-del pole rahalisi ressursse oma klientide jaoks otse tehingute tegemiseks, sest see nõuab otsest suhet futuuribörsidega ning kontode, tehingute ja aruandluse pidamise, samuti kauplemisplatvormide väljatöötamise ja hooldamise suuri kulusid.

Avaleht Uudised Veebipõhised vahendusteenused peavad ärikasutajate Veebipõhised vahendusteenused peavad ärikasutajatele tagama selgemad kasutustingimused Peamiselt informatiivset selgust taotleva määruse eesmärk on muuta veebipõhise vahendusteenuse kasutamise tingimused ärikasutajate jaoks selgemaks ja õiglasemaks.

Otsestehingute otsene tutvustamine

Veebipõhiste vahendusteenuste hulka kuuluvad sellised infoühiskonna teenused, mis võimaldavad ärikasutajatel pakkuda tarbijatele kaupu ja teenuseid ja hõlbustada otsetehingute algatamist. Kehtima hakkavatest nõuetest peavad kinni pidama veebipõhiste vahendusteenuste eelkõige müügiportaalid nagu Kaup24, osta.

  • Oiglase vaartuse maaramise aktsiaoptsioonitehingud
  • А затем, из тьмы, лежащей за краем Вселенной, нанесли удар Пришельцы - и вырвали у него все, что он завоевал.

Nõuded ei kehti veebipõhistele makseteenustele ega reklaamivahenditele, mille eesmärk ei ole lihtsustada otsetehingute algatamist ja millega ei kaasne lepingulist suhet tarbijatega. Muuhulgas kohustab määrus tingimustes kirjeldama, kuidas toimib kaupade või teenuste ning otsingutulemuste järjestamine, kuidas toimub ostu või otsinguga seotud kaupade või teenuste ristmüük ning kas vahendusteenuse pakkuja või temaga seotud ärikasutaja rakendab erikohtlemist enda pakutavatele kaupadele Otsestehingute otsene tutvustamine Pakkumised kodus konkurentsis teiste sarnaste toodete ja teenustega, mida pakuvad lepingulised ärikasutajad.

Otsestehingute otsene tutvustamine

Sõltuvalt vahendusteenuse keerukusest võib see eeldada koostöökokkulepet nimetatud lepitajatega. Määrus on otsekohalduv ning seda ei võeta üle Eesti õigusesse. Nõuete täitmist jälgib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Otsestehingute otsene tutvustamine