Tänaval toimuvale madalseisule, inflatsioonile ja hukkamistele pole lihtsaid lahendusi. Jätkus viimastele kuudele omane trend, kus investorid eristavad nõrgemaid Lääne-Euroopa ja tugevamaid Ida-Euroopa võlakirju.

Globaalsetel aktsiaturgudel tõusid hinnad üsna märkimisväärselt. Aktsiahindasid ülespoole surunud uudised mõjusid vastupidiselt võlakirjadele - enamikel turgudel hinnad mõnevõrra langesid. Detsember algas üksjagu närviliselt. Iirimaa võlakriis ja Oxfordi ulikooli Brexit strateegia sarnaste arengute pärast mitmes teises eurotsooni riigis hoidsid investoreid pinges. Siiski olukorra teravus leevenes kuu jooksul.

Seda esiteks tänu Euroopa Keskpanga presidendi Trichet hoiatusele, et finantsturud alahindavad EL-i majanduspoliitikute võimeid kriis lahendada.

Detsember kuukommentaarid | SEB

Ning teiseks tänu keskpanga teatele finantssüsteemi likviidsusabi pikendamisest ja probleemsete riikide võlakirjade ostmisest.

Kuigi Saksamaa majanduse kasvunäitajad on viimaste aastate parimad, siis kasvutingimuste vahe Euroopa äärealadega sunnib finantsturge Euroopa suhtes ettevaatlik olema. Üle Atlandi kulgesid arengud mõnevõrra positiivsemalt ja majandusuudiste voog toetas riskantsete varade hindasid.

USA novembri tööjõuturu raport ei pakkunud oodatud positiivset üllatust, ent sagedamini ilmuvad näitajad kinnitasid tööturu paranemist detsembrikuus ulatuses, mis võiks kinnistada majanduskasvu jätkusuutlikkust mõnest kvartalist pikemaks perioodiks. Lisaks on kasvanud USA tööstusaktiivsuse ja kaubavahetuse näitajad ning pikendatud on president Bushi aegsete maksukärbete programmi. Majanduse kasvuootuste kerkimine on põhjustanud USA riigivõlakirjade tulumäärade tõusu ehk hindade languse.

Samuti on tekkinud teatud ootused kesksete intressimäärade tõstmiseks järgmise 12 kuu jooksul. Sellest hoolimata on Föderaalreservi juht Bernanke kinnitanud valmisolekut lisada kasvuväljavaadete parandamiseks veelgi monetaarstiimuleid. Samal ajal kui Ühendriikides on astutud nii monetaar- kui fiskaalpoliitika vallas hiljuti samme kasvu ergutamiseks, on Hiina sunnitud sellest johtuva inflatsioonisurve ärahoidmiseks vastupidiselt majandust kitsendama. Pankade reservimäärade tõstmisele lisandus kuu lõpus ka otsene kesksete intresside tõstmine.

Aasia riikide alahinnatud valuutade poolt liigse kasvu stimuleerimine regioonis sunnib ilmselt nii Hiinat kui teisi piirnevaid riike ka edaspidi majanduskasvu poliitiliselt piirama.

See on sama lugu tulude kohta. Celgene võitis Amgenit tulus, kuid ainult tehnilisuse tõttu: Amgenil tekkis

Ettevaatavate majandusindikaatorite langus on peatunud ja mitmed olulised majandusnäitajad Ühendriikides, Euroopas ja Hiinas viitavad lähiajal globaalsete tootmisnäitajate paranemisele. Riskid, et nõrkus võib süveneda püsivamaks languseks, on märkimisväärselt vähenenud, kuna Ühendriikide tööjõuturg paraneb ning tarbijate kindlustunne Novartis Jaga valik Tehingud.

Kuidas luua paeva kaubandusstrateegiat

Veidi pikemas perspektiivis on oluliseks asjaoluks kõrge võlakoormaga riikide vajadus pühenduda eelarvedistsipliinile, mis avaldab survet majanduskasvu taastekkele ning hoiab üleval ootamatute tagasilöökide riske. Lääne-Euroopa valitsusvõlakirjade tulumäärade tõus hoidis languses hinnad nii riigi- kui ettevõtete võlakirjaturgudel.

Erdoğan on süüdi

Seda kompenseeris aga hindade tõus arenevate turgude võlakirjafondides. Lääne-Euroopa valitsusvõlakirjadest oleme jätkuvalt investeerinud vaid turvalistesse riikidesse ja oleme vältinud probleemsemaid riike Lõuna-Euroopas ning Iirimaad. SEB Optimaalne Pensionifond — Fondi positiivse tootluse kujunemist mõjutas eelmisel kuul enim keskmisest suuremad aktsiafondide hinnatõusud. Väljapaistvamad tõusjad olid toorainete- ja Ida-Euroopa aktsiafondid. Võlakirjafondide hinnad kahanesid mõnevõrra nii valitsus- kui ettevõtete võlakirjade lõikes.

Lääne-Euroopa valitsusvõlakirjadest oleme jätkuvalt investeerinud vaid turvalistesse riikidesse ning oleme vältinud probleemsemaid riike Lõuna-Euroopas ning Iirimaad.

SEB Progressiivne Pensionifond — Fondi positiivse tootluse kujunemist mõjutas eelmisel kuul enim keskmisest suuremad aktsiafondide hinnatõusud. Ülejäänud varaklassidest tõusid tooraine- ja hedge-fondide hinnad.

Mõnevõrra kahanesid võlakirjafondide hinnad nii Lääne-Euroopas kui arenevatel turgudel, kuid tulenevalt nende väiksemast osakaalust need fondi tootlusele märkimisväärset mõju ei avaldanud. Fondi kuutootlus oli taas parim teiste SEB kohustuslike pensionifondide hulgas. SEB Tasakaalukas Pensionifond — Fondi positiivse tootluse kujunemist mõjutas eelmisel kuul enim keskmisest suuremad aktsiafondide hinnatõusud. SEB Aktiivne Pensionifond — Maailma aktsiaturgudel hinnad tõusid märkimisväärselt ning tõus toimus kõikides regioonides.

Mis on parim BDD-d, et kasutada raha vorgus

Suurimat tõusu näitasid hinnad Ida-Euroopa aktsiafondides ja väiksemat Aasia aktsiafondides. Ka hinnad kinnisvarafondide paigutustes tõusid kuu jooksul mõnevõrra. Mõnevõrra kahanesid võlakirjafondide hinnad arenevatel turgudel, kuid tulenevalt nende väiksemast langusest võrreldes aktsiate tõusuga jäi fondi kuutulemus plusspoolele.

Suurimat tõusu näitasid hinnad Ida-Euroopa aktsiafondides. Mõnevõrra tõusid ka kinnisvarafondid. Mõnevõrra kahanesid võlakirjafondide hinnad arenevatel turgudel, kuid tulenevalt nende väiksemast osakaalust märkimisväärset mõju fondile ei avaldanud.

Mõnevõrra tõusid hinnad kinnisvarafondide paigutustes. SEB Aktiivne Fondifond — Hinnad maailma aktsiaturgudel tõusid märkimisväärselt ning tõus toimus kõikides regioonides. Kuu jooksul tõusid GlaxoSmithKline Stock Options kinnisvarafondide hinnad.

Piirkonna ujuvad valuutad liikusid euro suhtes erisuunaliselt. SEB Kasvufond Detsembris jätkasime positsioonide vähendamist Baltikumi ettevõtetes, kus saavutatud hinnatasemed ei tundunud enam piisavalt atraktiivsed. Lisasime valitud ettevõtteid väiksematelt Balkani turgudelt, kus nii makromajanduse kui aktsiahindade taastumine toimub viiteajaga. Pärast nii aktsiates kui valuutas toimunud märkimisväärset korrektsiooni kaalume taaskord ka investeerimist Türgi turule.

Raha kasvatamine

Üldiselt on fookus jätkuvalt aktiivsel aktsiatevalimisel ja üritame leida suhtelist Novartis Jaga valik Tehingud peamiselt sektorite seest. Sektorijaotuses on meil hetkel väljavaated piiratud. Riikidepõhiselt jätkame alakaaluga Poolas ning eelistame ideid Balkani väiksematelt turgudelt ning Viini börsil noteeritud regiooniüleseid ettevõtteid, mis on praegu atraktiivselt hinnatud.

SEB Eastern Europe ex-Russia Fund oli fondi jaoks väga hea aasta eelkõige suhtelise tootluse poolest võrdlusindeksi ja konkurentide suhtes. Samuti oli absoluutne tootlus korralik.

Detsembris jätkasime positsioonide vähendamist Baltikumi ettevõtetes, kus saavutatud hinnatasemed ei tundunud enam piisavalt atraktiivsed, kuid samas lisasime portfelli Tallinna Vee, mille aktsiahind tundus juba arvestavat kõige mustemate stsenaariumitega. Lisasime valitud ettevõtteid väiksematelt Balkani turgudelt, kus nii makromajanduse kui aktsiahindade taastumine toimub viiteajaga ning pärast nii aktsiates kui valuutas toimunud märkimisväärset korrektsiooni kaalume taaskord ka investeerimist Türgi turule.

Novartis Jaga valik Tehingud algas positiivselt ning pärast väikest tagasilööki veebruaris kergitasid Novartis Jaga valik Tehingud makroindikaatorid ja riskivalmiduse kasv nii globaalsed kui regiooni aktsiaturud aprilliks uutele tippudele. Sellegipoolest, alates juulist liikusid turud taas peamiselt tõusvas joones. Positiivsust lisas USA Föderaalreservi täiendav majanduse toetamiseks suunatud rahapoliitiline pakett. Aasta viimastel kuudel võis täheldada ka raha sissevoolu kasvu Ida-Euroopa regiooni investeerivatesse fondidesse, pakkudes turgudele täiendavat tuge.

Kuigi regiooni väikeettevõtete aktsiad jäid viimases kuus taaskord suurtele veidi alla, siis aasta kokkuvõttes ületasid nad suurfirmasid märkimisväärselt.

Pensioni investeerimiskonto · LHV

Aasta arvestuses pakkus väike- ja keskmiste ettevõtete segment suurfirmadest oluliselt paremat tootlust. RTS2 indeks hüppas aastaga Kohaliku valuuta baasil näitasid fondi peamistest turgudest Negatiivse numbriga lõpetasid aasta Kasahstan ning mõned väiksemad Balkani riigid. Euro käitus USA dollari suhtes kogu aasta üpris närviliselt ning nõrgenes aasta lõpuks 6. Ungari forint nõrgenes 3. Fond suutis Fondi osaku puhasväärtus kerkis detsembris euro baasil 7. Tootlusele avaldas positiivset mõju peamiselt edukas aktsiate valik sihtturgudel.

Kasvukonto · LHV

Seda eriti Vene väike- ja keskmiste firmade hulgas. Tulemust toetas ka USA dollari ning regiooni peamiste valuutade tugevnemine euro suhtes. Pärssivalt mõjus Poola väikefirmade nõrgem liikumine võrreldes suurfirmadega. Keskmises perspektiivis näeme endiselt enim atraktiivseid võimalusi Vene väike- Novartis Jaga valik Tehingud keskmiste firmade segmendis. Häid võimalusi võib leida ka teistes SRÜ riikides ning Türgis.

Aktsiate väärtuse seisukohalt on atraktiivsed ka väiksemad Balkani riigid, kuid takistavaks asjaoluks on tihti turu vähene likviidsus. Sektoripõhiselt jätkab fond suhteliselt hajutatud portfelliga, kus suurima osakaaluga on infrastruktuurile keskendunud ehitus- tööstus- ja transpordiettevõtted. Lõviosa sellest tõusust saavutati alles viimases kvartalis.

Enne seda liikus turg sihitult ning põhiliselt mõjutatuna rahvusvahelistest uudistest.

Online Leedus algajatele parim vahendus

Aasta algas kenasti, kuid juba veebruaris toimus esimene korrektsioon, mille põhjustas mure inflatsiooni pärast Hiinas ning ebakindlus USA pankade tuleviku suhtes. Esimesed märgid majandusolukorra paranemisest arenenud turgudel ning positiivne uudistevool Venemaalt tõstis Novartis Jaga valik Tehingud uutesse kõrgustesse, kuid seda mitte kauaks.

Mais tabas meid järjekordne korrektsioon, mis sai alguse Kreeka võlakriisist. Mure eurotsooni nõrgemate liikmete varem tublimad laenajad pärast hoidis turgusid surve alla mitu kuud. Alles septembris, pärast seda kui keskpangad Euroopas ja Ameerikas olid nii sõna kui teoga suutnud investoritesse uut optimismi süstida, võtsid turud suuna uuesti üles. Väiksemate ettevõtete aktsiad edestasid suuremaid SEB Kasvufond Kasvufondi portfellist oli Suuremate positsioonide hulgas figureerisid sellised nimed nagu Gazprom, Sberbank, Rosneft, Lukoil ja Norilsk Nickel, mis moodustasid nii-öelda stabiilse tuumiku kogu aasta vältel.

Väiksematest positsioonidest väärivad kindlasti märkimist teraseettevõtete aktsiad, mis tänu kiiremale tõusule, võrreldes turu keskmisega, toetasid fondi tootlust. Väljavaade Enamuse oluliste toormete hinnad on tõusnud. See toetab aga Venemaa majandust. See oli põhiliselt aktsiavaliku tulemus. Suuremate ebaõnnestumiste hulka tuleb arvata ravimite hulgimüüja Protek, mis lõpetas aasta miinuses, kuna ettevõte ei suutnud seadusandlusest tulenevate muudatuste ning tugevneva konkurentsi tingimustes oma äri õigesti planeerida ja mis veelgi tähtsam, tekkinud olukorda investoritele adekvaatselt kommunikeerida.

Teine pettumus oli Ukraina energiasektori ettevõte Regal Petroleum, kus tehti vigu nii juhtimises kui ka suhetes ametnikega. Selle tõttu oli ettevõtte tegevus tõsiselt häiritud ning lõpeb ilmselt müügiga mõnele konkurendile.

Lisaks aktsiavalikule aitas suhtelisele tootlusele kaasa ka sektoripõhine positsioneering. Indeksiga võrreldes investeerisime vähem energiasektori aktsiatesse ning selle arvelt rohkem materjalidesse, kus aktsiate hinnad tõusid keskmiselt rohkem.

Viimases kuus indeksile allajäämine oli põhjustatud USA aktsiaturu kiirest hinnatõusust, milles osalesid aktiivselt suurte originaalravimitootjate ja biotehnoloogiaettevõtete aktsiad.

Fondi portfellis domineerivaid arenevate turgude aktsiaid detsembris tõus oluliselt ja laiapõhjaliselt ei puudutanud. Veropharmi vedas Vene turu aastalõpuralli ja senise suhtelise alahinnatuse vähenemine. Omega Pharma aktsia hakkas tõusma pärast Hispaania käsimüügiravimite ettevõtte Inibsa omandamise teadet.

Olainfarmi aktsia hinda tõukas kolmanda kvartali tulemuste raport ja aasta kasumiprognoosi saavutamine kolme kvartaliga.

Kuidas tootada binaarsetes variantides