Parandage nähtamatutega. Helitugevuse huvides tõmmake kiud välja ja reguleerige lahti. Koo igast osast patsid.

Kuidas ometi alustada? Jah, teame, kõik algab ideest. Kuidas aga otsida ideid ning milline võiks ja peaks üks sobiv ning hea uurimisteema olema? Uurimisteema peab olema selline, mis sind huvitab niivõrd, et motiveerib sind alustatud uurimistöö lõpuni viima Milline on huvitav teema? Võib-olla meenub midagi sellist, mis on sind hämmastanud?

Print Andsin täna Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle tänavuse Riigikontrolli aastaraporti, kus kokkuvõte riigi majanduse ja rahanduse väljavaadetest ning riigi varaga seotud probleemidest. Läheme uuele aastale vastu olukorras, kus Eesti riigivõlg on kogu Euroopa Liidu kõige väiksem, raamatupidamine on korras, tööhõive on saavutamas maksimumi, tööjõu tootlikkus on aga tagasihoidlik ja võrreldes muu Euroopaga tasemel, kus see oli viis aastat tagasi.

Oma värskeimas aastaaruandes on Eesti Pank märkinud, et Eesti majandus on teelahkmel ja majanduse sisuline kasvumootor — tootlikkus — on juba pikka aega paigal tammunud.

Valikud muuvad ideid

Eesti majanduskasv oli Eesti majanduse ja riigi rahanduse lähiaastate väljavaated on varem prognoosituga võrreldes veidi halvenenud ja nii on tulevikus keeruline kasvatada riigitulusid soovitud tempos. Surve riigi toimimisele ja ülalpidamiskuludele aga suureneb.

  1. Paevavarude kauplemise strateegia
  2. Vitamiinid Koolitasud, mis võiks olla kiirem, kui te üle magate?
  3. Ekspordi kaubandussusteemi maaratlus
  4. Õppevideo pakub ülevaate eesti kunstiloost ajateljel.

Riigieelarve kasvab ka edaspidi, ent paindlikult kasutatavat vaba raha on jätkuvalt vähe. Ehkki Riigikontroll ja Rahandusministeerium on fikseeritud kulude suurt osakaalu näinud probleemina aastaid, ei ole riigieelarve kasutamise paindlikkust suudetud suurendada.

Juba mõne aasta pärast võtab riigieelarve kuludest poole sotsiaal- ja tervishoiuvaldkond ning see jätab vähe võimalusi toetada riigi muude tegevusalade arengut. Rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt on aastal kõigi ülejäänud riigi tegevusvaldkondade kulud suhtena SKPsse samal tasemel või väiksemad kui praegusel Riigi investeeringutest tehakse jätkuvalt suur osa Euroopa Liidu toetuste abil.

Valikud muuvad ideid

Riigijuhtidel on keeruline eirata vajadust vaadata põhjalikult üle väga paljud, kui mitte kõik riigi ülesanded ja kohustused oma inimeste ees ning püüda leida võimalusi neid järjest paremini ja tõhusamalt täita. Kui riigi ülesanded ja nende sisu on selge, alles siis selgub, kui palju ja milliseid inimesi meil nende ülesannete täitmiseks vaja on, kus vähem, aga kus ka rohkem. Ja kui palju selleks kõigeks raha on vaja.

Toimetaja valik: 5 ideed ja teadustööd, mis võivad muuta maailma

Kui Eesti ettevõtted ei tee tuleviku kasvu toetavaid investeeringuid ja riik majanduskasvu soodustavaid reforme, siis võib meil ees seista olukord, kus aktuaalne ei ole mitte küsimus, kuidas majanduse arengut kiirendada, vaid see, kuidas olemasolevatki taset säilitada.

Eesti demograafiline väljavaade raskendab arengueesmärkide saavutamist veelgi ja lisab nõudlikkust riigivalitsejate suhtes, kes peavad tegutsema läbimõeldult Valikud muuvad ideid edasiviivalt. Ja selleks peab olema värskeid ja toimivaid ideid. Riik täidab oma ülesandeid elanike ees, kehtestades õigusakte ja kasutades vara.

Riigi vara ei piirdu pelgalt riigikassasse laekuvate tuludega, mida valitsus Riigikogu loal Eesti elu edendamiseks tarvitab.

Valikud muuvad ideid

Riigile kuulub ka näiteks miljardite eurode väärtuses maad ja metsa, tuhandeid hooneid, rajatisi, kümneid äriühinguid, sihtasutusi jms. Sellest, kui oskuslikult käib riik ümber oma varaga, on riigil rahas ning inimestel teenustes palju võita või kaotada.

Valikud muuvad ideid

Riigikogu ja valitsuse otsustest ning nende tegemise viisist sõltub, kas Valikud muuvad ideid kasutatakse Eesti kestliku arengu toetamiseks parimal moel, vältides ebamõistlikke kulusid, saavutades seatud arengueesmärke ning suurendades ühiskonna kui terviku tulusid või mitte.

Tänavuses aastaülevaates ongi Riigikontroll keskendunud sellele, kuidas tõhustada riigi ülesannete täitmist ja riigi ülalpidamist puudutavate reformide ettevalmistamist ning elluviimist; kuidas parandada riigi varaga seotud Binaarne valik FBS. tegemise kvaliteeti ja läbipaistvust ning kuidas kasutada riigi ja maksumaksja vara tõhusamalt ja tulusamalt. Teiste teemade hulgas leiate ülevaate ja õppetunnid nüüdseks juba 15 aastat kestnud riigi kinnisvarareformist ning veelgi kauem käimas olnud maareformist.

Valikud muuvad ideid

Analüüsitud on riigi äriühingute ja sihtasutuste majandamise korralduse probleeme ning arengut. Aeg on andnud riigi juhtidele juba ammu märku, et kosmeetilistest muudatustest enam ei piisa.

Uurimistöö teema valik

Elu ise sunnib meile peale põhimõttelisemad muudatused. Loodan, et ka tänavusest ülevaatest saavad otsustajad tuge ja nõu, kuidas teha valikuid veelgi läbimõeldumalt.

Et aga üldse valikuid teha, on vaja kõigepealt ideid. Aastaülevaate saab alla laadida Riigikontrolli kodulehelt: Riigikontrolli aastaraporti täistekst pdf Postitatud: