Viirusega potentsiaalselt saastunud ruumid tuleb sulgeda ning avada, kui neis on läbi viidud korralik pesu, desinfitseerimine ning tuulutamine. Kui töötaja ei saa takistust ise kõrvaldada, tuleb koostöös tööandjaga leida lahendused, kuidas töötamist siiski jätkata saaks - kas tööandja saaks ehituse ajaks siiski võimaldada töötamist kontoris; ta on valmis otsima töötajale muu rendipinna, kus töötaja saaks tavapärasel tööajal tööd teha või muudetakse näiteks tööaega selliselt, et töötamine toimuks enne ja pärast naabri aktiivseid ehitustöid. Vaktsineerimise võimaldamine on üks tööandja võimalikest meetmetest töökeskkonna ohutuse ja töötaja tervise säilimise tagamiseks. Samuti on tööandjal õigus küsida töötaja kinnitust, et töötaja terviseseisund ei takista tööülesannete täitmist ega ole ohuks teistele töötajatele või klientidele. Tuletage osalejatele meelde, et nad saavad vestlusaknas oma mõtteid jagada.

Tootja Paindlik töökorraldus on boonus, mida üha enam tööandjaid oma personalile võimaldab. Inimesed peavad kodus töötamise või kaugtöö võimalust sedavõrd suureks plussiks, et kui valida on kahe samasisulise töö vahel, siis eelisseisus on pakkumine, kus saab vahetevahel või ka püsivalt kontorist eemal olles töökohustusi täita. Seda muide ka juhul, kui leppida tuleb mõnevõrra tagasihoidlikuma palganumbriga. Kodus töötamine on küll tõusev trend, kuid ei pruugi kõigile inimestele ühtviisi hästi sobida. Samas leidub terve rida nippe, mille abil saab kodus töötamise enese jaoks mugavamaks muuta.

Kuidas muuta kodus ja liikvel töötamine lihtsaks? Telia Telia teenuste kasutamise statistika näitab, et alates Peamiselt võtsid turvalise kaugtöö lahenduse kasutusele väiksemad ettevõtted, kus VPN-i ja videolahenduste kasutus oli seni vähem levinud, kui suurtes organisatsioonides.

Tootab kodus

Kuigi paljud kaugtööga seotud mured on tänaseks juba lahenduse saanud, on siin mõned lihtsad soovitused, kuidas seda veelgi mugavamalt, turvalisemalt ja efektiivsemalt teha: Seadmed peavad olema hästi kaitstud Töö tegemiseks mõeldud arvutidmis ei asu enam kontori turvalises võrgus, vajavad erilist tähelepanu. Näiteks tuleb pöörata suuremat tähelepanu arvutites oleva tarkvara uuendamisele, kuid kindlasti ei tohiks töötaja omaalgatuslikult tööarvutisse uut tarkvara seadistada.

Kasutaja Tootab kodus pahaaimamata seadistada tarkvara, mis aitab tema arvuti muuta pahalastele kasutatavaks ja sealt edasi saab juba liikuda näiteks ettevõtte sisevõrku. Üks kelmide poolt üle võetud arvuti võib ohustada kogu ettevõtte infosüsteeme.

Tootab kodus

Paljudel ettevõtetel Tootab kodus seadmed kindlustatud. Seadmetega, mis ringi liiguvad, kipub rohkem juhtuma kui nendega, mis paigal püsivad ja Tootab kodus lepingu sõlmimisel ei ole kodukontori vajadusega arvestatud, ei pruugi kehtiv kindlustuskaitse olla piisav. Seega tasub kindlustuslepingud üle vaadata, veendumaks, et kindlustuskaitse vastab hetkeolukorra vajadustele.

Telia teenuste kasutamise statistika näitab, et alates Eesti eelis seisnes selles, et paljudes ettevõtetes olid mobiilseks tööviisiks vajalikud lahendused mingil määral kasutusel juba ka enne kriisi ning enamus kontoritöötajaid kasutasid töö tegemiseks sülearvuteid. Suure tõenäosusega on mobiilsed töökohad pigem uus normaalsus ja kaugtööd tehakse ka tulevikus kindlasti rohkem kui enne pandeemiat.

Tööarvutit tuleb kasutada ainult töö tegemiseks. Seda ei tohi näiteks teiste pereliikmetega jagada. Võib tunduda, et kui näiteks laps kasutab korraks tööarvutit oma kodutöö tegemiseks ja saatmiseks, ei juhtu ju midagi halba.

Tootab kodus

Samas on olnud reaalseid juhtumeid, kus koolitöö asemel on kogemata saadetud konfidentsiaalse sisuga dokumente. Kaugtöö tingimustes tagab taskuruuter kvaliteetse internetiühenduse Kui kodus kasutab internetti mitu inimest korraga ja ühendus jääb töö tegemiseks ebapiisavaks või on soov hoopiski vabas õhus tööd teha, on mitu varianti, kuidas tagada hea internetiühendus.

Kuidas töötavad COVID-19 kiirtestid ja kuidas neid õigesti kasutada?

Üheks võimaluseks on paigaldada sülearvutisse mobiilse interneti teenusega SIM-kaart. Selle abil saab oma kõnepaketis sisalduvat mobiilse interneti mahtu jagada ja kasutada erinevates seadmetes. Kui arvutil puudub SIM-kaardi pesa, siis on lahenduseks niinimetatud tasku-wifi seade.

Tootab kodus

Tegemist on väikese 4G ruuteriga, mis jagab lähedal olevatele seadmetele internetti, tekitades personaalse traadita interneti leviala: tahvel- ja sülearvutisse või ka näiteks fotoaparaati. Sisuliselt on tegemist sama funktsionaalsusega, kui telefonist hot-spot luua, aga see ei tarbi telefoni akut ning on telefonist sõltumatu tagades ka pisut parema signaali vastuvõtu.

Mida teha, kui töötaja haigestub? Kui töötaja haigestub töövälisel ajal, peab ta jääma koju. Kui töötaja haigestub töökohal, peab ta koheselt lahkuma.

Videoplatvormid on võetud kasutusse koosolekute pidamiseks ka ühe kontoriga ettevõtetes Paljud ettevõtted on hakanud laiemalt kasutama videokoosolekute pidamiseks mõeldud lahendusi ja kindlasti on tulnud ette ka olukordi, kus mingil põhjusel on videokonverentsi korraldamisel tekkinud tõrkeid või muid probleeme. Kui ühenduse kvaliteet ei ole piisavalt hea, tasub kaamera välja lülitada ja piirduda heliga.

Tootab kodus

See vähendab oluliselt võrgu koormust. Eesti eelis seisneb selles, et paljudes ettevõtetes olid mobiilseks tööviisiks vajalikud lahendused mingil määral kasutusel juba ka enne kriisi ning enamus kontoritöötajaid kasutasid töö tegemiseks sülearvuteid.

Tootab kodus

Suure tõenäosusega on mobiilsed töökohad pigem uus normaalsus ja kaugtööd tehakse ka tulevikus kindlasti rohkem kui enne pandeemiat.