Ära dubleeri. Maailmapanga grupi tegevus laieneb riigi majanduse spetsiaalsetesse sektoritesse ning sisaldab ka spetsiifilisi arenguprojekte ning laiemaid strateegilisi teemasid. Vabatahtlik tegevus ei ole levinud ja puudub vastav seadusandlus. Eestis on seni toimunud neli valijaskonna kohtumist , , , Peamised tegevusvaldkonnad on liikmesriikide majandusnäitajate kogumine ja analüüsi täiustamine, et tulemuslikumalt kujundada majanduspoliitilist tegevust. OECD ei ole finantsorganisatsioon ega anna sellest tulenevalt laene või toetusi.

Lõpp[ muuda muuda lähteteksti ] GATT osutus edukaks maailmakaubanduse arendamisel ja liberliseerimisel.

Разбори ТЕЛЕФОНИ ДОМУЛЛО СИРОЧИДДИН БО ХОЧИ МИРЗО. ТУ КИРО БУЗ РИШ ГУФТИ?

Kuid ndateks oli selge, et GATT-i lepingupõhine süsteem osutus liiga nõrgaks, et laienevat kaubandussüsteemi hallata. GATT ei katnud või polnud piisav lahendamaks probleeme teenuste, intellektuaalse omandi, tekstiilitööstuse ja põllumajandusega.

Institutsionaalne kaubandussusteem

Kaubamärki rikkuvate toodete eksportimine oli Institutsionaalne kaubandussusteem tohutu ulatuse. Tokyo arutelu kesised tulemused rahvusvahelise kaubanduse probleemidega tegelemisel ja kaitsemehhanismidega seotud küsimustes kombineerituna ndate ja ndate alguse majanduslangustega viisid selleni, et valitsused hakkasid tollitariifide asemel otsima teistsugust kaitset sektoritele, mis kannatasid tugeva välismaise konkurentsi tõttu, levinumateks viisideks olid subsiidiumid põllumajanduses ning regionaalsed kaubanduslepingud.

Institutsionaalne kaubandussusteem

Tokyo voorus otsustasid lepingu osapooled enam mitte GATT-i parandada, vaid viia sisse lisalepingute ehk koodeksite süsteemi, millele iga kord kõik liikmed alla ei kirjuta.

Multifibre kokkulepe andis mitmeid võimalusi piirangute kehtestamiseks — see lubas kokku leppida impordi maksimummääras või pidada kahepoolseid läbirääkimisi imporditaseme määramiseks ning selle kasvuks.

Diplomaatia.ee – news

Spetsiaalne järelevalveorgan asutati Multifibre'i kokkuleppe täitmise jälgimiseks ning vahendajana tegutsemiseks läbirääkimistel. Peale Multifibre'i kokkuleppe sõlmisid importijad muidki vabatahtlikke kahepoolseid ekspordipiiranguid, Euroopa Liit ja USA piirasid autode ja elektroonika sissevedu Jaapanistet kaitsta oma turgu.

Institutsionaalne kaubandussusteem

Kuna lepingud sõlmiti kahepoolselt, ei olnud seal vastuolu mitte-diskrimineerimise printsiibiga. Algas Uruguay voor, mille raames peetud arutelud ja ministrite kohtumised toimusid aastatel — GATT, mis allkirjastati WTO on püsiv institutsioon ja omab sekretariaati. GATT oli algselt plaanitud ajutisena, kuigi valitsused käsitlesid seda kui püsivat kokkulepet.

Institutsionaalne kaubandussusteem

WTO on püsivaks loodud. GATT-i reeglid kehtisid kaupadele, WTO puhul käsitletakse ka teenuseid, kaubandusega seotud aspekte ning teabe edastamist. GATT oli mitmepoolne vahend aga WTO tehtavad otsused on seotud kõigi osalejatega.

Institutsionaalne kaubandussusteem

WTO vaidluste lahendamise süsteem on lihtsam ja automaatsem, seega tekib vähem Institutsionaalne kaubandussusteem ja probleemide kuhjumist.

Alates

Institutsionaalne kaubandussusteem