Kolme programmi abil on ettevõttel võimalik lahendada kogu personaliarvestusega seonduv temaatika. Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale ja avalikule teenistujale keskmist töötasu 20 kalendripäeva eest. Mistõttu uurisime ka seda, kui mitu protsenti peaks kandidaatide arv suurenema, et Eesti tööandjad oleksid nõus siiski palgatingimusi avalikustama. Palgavalemi klasse saab luua süsteemi seadistustes MV klass- võimalik filtreerida maksuvalemi klassi järgi aruandes kuvatavaid maksuvalemeid Persoon- võimalik valida üks või komaga eraldatuna mitut töötajat.

Valikute palk

Palk tööpakkumistes avalikuks — hirm või võimalus? Miks on enamik Eesti ettevõtetest palgatingimuste avalikustamise vastu kandideerimise esimeses etapis?

Valikute palk

Paljud tööandjad arvavad, et palga mitte näitamine tõmbab ligi kõrgema motivatsiooniga inimesi. Muidu tuldakse justkui ainult palga pärast.

Milliste kõrgkoolide haridus tagab kõrgema palga?

Samas on täpselt vastupidist öelnud need tööandjad, kes on palka avalikustanud. Öeldes, et kandideerima tuli tänu palga avalikustamisele märgatavalt enam sobivaid kandidaate ja ära jäi tühi töö.

Valikute palk

Nende vastustest selgus, et häid spetsiliste on raske leida. Ja nii, nagu ikka turul, leitakse sobiv hind sageli läbirääkimiste teel. IT sektoris on palk tundlik teema, sest annab võimaluse konkurentidel palju võrrelda, samas võib anda vale indikatsiooni väheste kogemustega kandidaatidele.

Seda on tõdenud ka CV-Online värbamisprotsesside käigus, et IT valdkonnas käib palk juba kogemustest ees ehk sageli küsitakse endale tippspetsialisti tingimused oskamata tööd ennast tehagi.

Palga arvestus

Tühja tööd on mõistlik vältida Siiski mitmed vastanud organisatsioonid tõdesid positiivset tulemit. Sel hetkel, mil nad otsustasid palga töökuulutuses avalikustada, hakkasid nad saama märgatavalt enam sobilikke kandidaate. Kuna palk on justkui salastatud info turul, siis inimeste ootused vestlustele minekul on sageli kõrgemad, kui reaalsed võimalused tööandja poolt.

Mõistlik oleks siis sellisel juhul tühja tööd Valikute palk. Ja öelda juba alguses Optsioonide elektroonilised raamatud inimeste valikut oluliselt määrav tegur.

Valikute palk

Avaliku palgaga pakkumised saavad rohkem sobilikke kandidaate. Uurisime tööandjate käest ka seda, kui paljudel on otsitava inimese palgatingimused juba ette teada ja kui paljudel kujuneb see kandideerimisprotsessi käigus. Need olid enamast lihtsamad ametikohad, kus on selgelt välja kujunenud palk näiteks teenindus, tootmine.

Miks tööandjad on pigem vastu palga avalikustamisele töökuulutuse juures, on igati põhjendatud Sageli on otsivatava rolli palgasüsteem mitmeosaline, koosnedes põhipalgast ja Valikute palk.

Top 10: nendes riikides makstakse kõrgeimat palka

Viimane aga sõltub inimese enda sooritusest ja pingutusest ning on keeruline täpset vahemikku välja öelda. Teise suure põhjusena on juhid toonud välja, et pelgavad palka avaldada, sest olemasolevatel töötajatel on palk sageli väiksem, kui uutel värvatavatel.

Paljudes organisatsioonides ei vaadata palgatingimusi igal aastal üle. Ei ole haruldane, et inimestel on palk püsinud sama ka viis kuni kümme aastat järjest.

Tegevväelase palgakorraldus

Kolmas suur tööandjate hirm on, et palga avalikustamine võib tuua kandidaate kandideerima ainult neile sobiva töötasu tõttu, ilma et neil oleks reaalne motivatsioon. Samuti annab see konkurentidele ülevaate palgatasemest.

Alati tasub pidada palgaläbirääkimisi — kui ei küsi, siis ei pruugi ka saada. Palga mittenäitamisega jäetakse endale sageli võimalus võtta hädapäraselt tööle madalama kvalifikatsiooniga töötaja.

Valikute palk

Samuti ka vastupidi. Maksta kõrgema kvalifikatsiooniga spetsialistidele vajadusel rohkem, kui esiti planeeritud.

The paradox of choice - Barry Schwartz

Seega inimene asub tööle nendel tingimustel, mis tööpakkumises algselt kirjas. Ja pigem ollakse seda meelt, et kui tugev kandidaat asub läbirääkimisi ettevõttega pidama, siis teda saadab pigem edu.

Palk tööpakkumistes avalikuks – hirm või võimalus?

Mis motiveeriks? Oleme olukorras, kus tööandjad kurdavad kandidaatide puuduse üle. Mistõttu uurisime ka seda, kui mitu protsenti peaks kandidaatide arv suurenema, et Eesti tööandjad oleksid nõus siiski palgatingimusi avalikustama. Tundub, et siin pole väga palju ruumi paindlikule lahendusele. On tööandjaid, kes on palga avalikustamise poolt ja neid, kes on kategooriliselt vastu.

Pakume teenuseid:

Ülejäänud protsentiilid jäid üsna tagasihoidlikuks. Milline on tööotsija vaade? Küsisime palgaga seotud küsimusi samal ajal ka eraisiku käest. Suurem osa vastanutest ei ole praeguse töötasuga rahul. Kui küsisime tööotsijatelt, mida saab CV-Online teha kandidaadi jaoks. Kui Lätis on juba seadusega kehtestatud palgaga tööpakkumiste näitamine, siis arvata on, et peagi on antud nõue ka Eestis.

Hirmud nende poolt on mõistetavad ja see tõenäoliselt ei muutu oluliselt ajas.

Honka liimpalgid

Alati toimub heade inimeste üleostmine. Alati jagub neid, keda huvitab töökoha juures peamiselt palk. Ja alati jagub neid olemasolevaid töötajaid, kes tunnevad, et uusi tööle asujaid poputatakse ja väärtustatakse enam kui neid. Lihtsalt täna teame, et need, kes on palgatingimused avalikustanud, on näinud selle positiivset mõju, mitte negatiivset. Olgem siis targad ja püüdkem leida keskteed!

Jaga postitust ka Valikute palk.