Veenduge, et tutvustate oma sõnadega ploki hinnapakkumise, ja järgige seda oma kommentaariga. Tulekustuti korrashoiu tagamine 1 Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega. Tuletõrje voolikusüsteem on ehitise tehnosüsteem. Tulekustuti hooldus 1 Tulekustuti seatakse töökorda iga kasutamiskorra järel ja hooldatakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud.

Greete Valikute kontrollimine E-valimised.

Valikute kontrollimine

Nagu varasematel kordadel, ilmub nüüdki valijarakenduses e-hääletaja arvuti ekraanile QR-kood, mille skaneerimisel saab kontrollida, kas hääl jõudis korrektselt keskserverisse. Seejuures on oluline tähele panna, et koodi saab lugeda üksnes spetsiaalse rakendusega.

Kuidas kõneposti kontrollida?

Mitmed Tartu Postimehe toimetuse töötajad proovisid neljapäeva hommikupoolikul pärast e-hääletamist kuvari ekraanilt oma mobiiltelefoniga QR-koodi skaneerida, kuid said vastuseks pika jada tähti ja numbreid, millest polnud võimalik kandidaadi nime välja lugeda. Nagu pahatihti ikka, sai nüüdki kinnituse tõsiasi, et asjad toimivad paremini siis, kui nende kasutusjuhendisse süüvida.

Valikute kontrollimine

Nimelt on valijarakenduses suure QR-koodi kõrval väikselt kirjas, et seda saab skaneerida vaid spetsiaalse EH kontrollrakendusega. E-hääletamise juht Tarvi Martens selgitas, et tavalised QR-koodi rakendused ainult loevad koodi, aga EH kontrollrakendus otsib serverist hääletanu valiku.

Valikute kontrollimine

Viimasega tavalised koodirakendused hakkama ei saa. EH kontrollrakendust on võimalik ühtviisi alla laadida nii Androidi kui ka iOSi operatsioonisüsteemiga nutiseadmetesse.

Valikute kontrollimine

Kuvatõmmis e-valimisest. FOTO: Kuvatõmmis.

Valikute kontrollimine