Bringezu S. Suurepärase kaasamise ja mitmekesisuse neli sammast Meie neli sammast on kaasamise ja mitmekesisuse ülemaailmseteks fookusaladeks. Piirkondlikud kaasamise nõukogud töötavad koos globaalse kaasamise nõukoguga, et kaasatuse ja mitmekesisuse algatusi luua ja rakendada, kasutades selleks nii ülevalt-alla kui ka alt-üles lähenemisviisi. Ja me teeme selle teoks. Paindlikud töötamise lahendused ja kaasavad programmid aitavad meil püsida konkurentsis, tõmmates ligi parimaid talente ja tehes võimalikuks selle, et erinevates olukordades olevad töötajad saavad Eatonisse tööle jääda. Lugege lähemalt Eatoni tarnijate mitmekesisuse kohta.

Ülemaailmse maakasutuse hindamine

Talent: kaasav käitumine aitab ligi tõmmata, hoida ja arendada suurepäraseid talente, mis on kasvu hoogustamiseks vajalik. Jõudlus: kaasav käitumine võimaldab kõikidel töötajatel oma ainulaadseid oskusi kasutada selleks, et saavutada oma suurim potentsiaal ja optimeerida ettevõtte tulemusi.

Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia Valikud kaupleja teenivad 18 miljardit

Globaliseerumine: kaasav käitumine kiirendab protsessi globaalseks ettevõtteks saamiseks, et hakkama saada kõigil turgudel. Uuenduslikkus: kaasav käitumine toetab ja võimendab erinevaid taustu, vaatepunkte ja mõtlemist, mis loob paremad protsessid ning toote- ja teenuselahendused. Meie juhtimismudel Eatoni kuus juhtimisomadust — me oleme eetilised, kirglikud, tõhusad, läbipaistvad, võtame vastutuse ja õpime — toetavad meie kaasatuse kultuuri ning need on avatud ja kaasava töökeskkonna aluseks.

Me teame, et meie edu kõige tähtsam koostisosa on meie inimesed. Samuti tunnistame, et üksikisikud on ainulaadsed — oma vaatenurkade, tausta ja kogemustega, mis mõjutavad nende ideid ja arvamusi ning on nende aluseks. Need erinevused ja vaatenurgad viivad uuenduslike ideedeni, paremate ettevõtet ja kliente puudutavate otsusteni ning alusteadmisteni, mis parandavad meie mainet arvamusliidrina.

Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia Sydney ulikooli rahvusvaheline strateegia

Ja me teeme selle teoks. Me palume oma juhtidel seada üksikasjalikud ja mõõdetavad eesmärgid nagu mis tahes muud ärieesmärgidmis loovad kaasava töökeskkonna. Lugege lähemalt meie visiooni ja eesmärkide kohta.

Järgmise generatsiooni töötajad on mitmekesisemad Globaalse konkurentsiga turg on nihkunud koos meie talentide mitmekesisusega. Palkame praegu teistsuguseid inimesi kui 20 aastat tagasi ja see võimendub tulevikus veelgi.

Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia Vedelate varude indeksi valikud

Ameerika Ühendriikides kuuluvad enamik töötajaid vähemuste hulka. Naiste osakaal tööjõu hulgas suureneb üle maailma, samal ajal aina enam pensioniealisi töötajaid lahkub ning nende asemele tulevad järgmise põlvkonna töötajad. Konkureerimiseks peab meie juhtkonna mitmekesisus ja ärimudel peegeldama meie töötajaid, kogukondi ning globaalset kliendibaasi.

Kaasamist ja mitmekesisust toetavad allikad Eatoni töötajate kaasavad ressursirühmad iERG-d toovad kokku ühiseid eesmärke ja huvisid või sarnast tausta omavad töötajad.

Need kaheksa iERG-d soodustavad sõbralikku ja kaasatud töökeskonda, mis võtab omaks erinevusi ja julgustab kõikide töötajate osalust. Uued töötajad õpivad tundma meie kultuuri ja aitavad üles ehitada ning säilitada töötajate kaasatust, rahulolu ning töötajaid hoida. Ameerika Ühendriikides toetab veteranide iERG sõjaväelasi ja liitlasi.

Need iERG-d aitavad meil määrata prioriteete ja kõrvaldada takistusi, et muuta kultuuri, tegeleda äriprojektidega ja osaleda algatustes, mis meelitavad, hoiavad ja edendavad talente.

  1. Ülemaailmse maakasutuse hindamine Ressursside paneel
  2. В этом сиянии крылась мощь.

Tegevused hõlmavad veebinare, loenguid, võrgustiku loomise üritusi, mentorlust ja ümarlaudu koos juhtidega. Tegemist on loova viisiga, kuidas töötajad saavad osaleda meie äride, funktsioonide ja piirkondade vahelistes projektides ning arendada oskusi samal ajal luues kontakte terve ettevõtte tasandil.

Ürituste hulgas olid arutelud ja töötajatel oli võimalus esitada isiklikke deklaratsioone selle kohta, mida nad hakkavad tegema, et toetada Eatoni kaasavat keskkonda. Indias aitas meie WAVE iERG arendada ja edendada programmi, mis leiab üles naised, kellel on inseneritöö- tarneahela- personali- ja finantsalased kogemused ning kes soovivad pärast karjääripausi taas tööjõuturule siseneda.

Siiani on programm ReLaunch enam kui 45 naist Eatonis pakutavate võimalustega kokku viinud.

Keskkonna, tervise ja ohutuse EHS poliitika Eesmärk — olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks Püüdleme Eatonis selle suunas, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks. Soovime olla tuntud seetõttu, et igaüks on meile oodatud ning me kuulame ära, mis töötajatel pakkuda on. Tahame luua keskkonna, kus igal töötajal on võimalus anda endast parim. Kaasamine ja mitmekesisus — Eatoni tulemuslikkuse ja maine põhialus Kaasamine ja mitmekesisus tähendavad seda, et me tunnustame, väärtustame ja võimendame oma vaatenurkade ning taustade erinevusi, mis teevad meist igaühe ainulaadseks. Me vajame oma äritulemuste ja visiooni täideviimiseks ning eesmärkide saavutamiseks kaasatust ja mitmekesisust, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisusega eeskujuks.

Oleme uhked, et iERG-del on Eatonis nii suur mõju. Nende tegevus haarab kaasa ja võimestab tuhandeid inimesi üle kogu maailma.

Teiseks mitmekesiste talentide arendamise ja edendamise allikaks on Eatoni mentorlusprogramm. Ametlik mentorlusprogramm on loodud mentori ja õpetatava vastastikust arengut silmas pidades, et keskenduda konkreetsetele arenguvajadustele, mis on kooskõlas töötaja lühi- ja pikaajaliste karjääripüüdlustega. Kursusel on osalenud enam kui juhti, kursuse eesmärk on tõsta teadlikkust nende endi eelarvamustest ja õppida, kuidas olla kaasavam juht.

Kaasamine ja mitmekesisus

Oleme juhtidele loonud ka töövahendid, mida nad saavad igapäevases suhtluses kasutada nt koosolekud, intervjuud, talentide hindamised jmet aidata neil alateadlikud eelarvamused seljataha jätta ja näidata teadlikus kaasamises eeskuju. Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine saab alguse parimate talentide tuvastamisest.

  • Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi istungjärk (COP 14)
  • Selles uuritakse, kuidas saaks maismaal toodetud biomassi tootmise ja tarbimise juhtimist arendada suurema jätkusuutlikkuse tasemeni erinevates skaalades: alates pinnase säästvast majandamisest põllul kuni ülemaailmse maakasutuse säästva majandamiseni tervikuna.
  • Ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid | Riigikantselei
  • Statistika kauplemise strateegia
  • Derivaadid Kaubandusstrateegiad Indias
  • Kate ja kauplemise susteem portselan
  • Kaasamine ja mitmekesisus | Mitmekesine kultuur | Jätkusuutlikkus | Eaton

Talendijuhtimine tähendab õigete oskustega inimeste palkamist ja nende karjääri ja eesmärkide ettevõtte strateegiaga ühitamist. Lugege lähemalt talendijuhtimisest Eatonis. Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus on meie töötajate ühine mure.

Ulemaailmse mitmekesisuse juhtimise strateegia Opetage mind laovalikute kohta

Kuna mõlema töötava vanema ja üksikvanemaga leibkondade arv maailmas kasvab, peab meie kultuur toetame töötajaid töö, perekonna ja isiklike nõudmiste vahel tasakaalu leidmisel. Paindlikud töötamise lahendused ja kaasavad programmid aitavad meil püsida konkurentsis, tõmmates ligi parimaid talente ja tehes võimalikuks selle, et erinevates olukordades olevad töötajad saavad Eatonisse tööle jääda.

Bringezu S. Kas teadsite? Suurenev sissetulek ja linnastumine muudavad toitumist ja suurendavad vajadust põllumajandusmaa järele. Jaga seda Ülemaailmne maakasutus on meie toidu- materjali- ja energiavarustuse määramisel keskse tähtsusega. Jaga seda Linnade laienemine suureneb sageli põllumajandusmaade ja viljakate muldade arvelt.