Sõltumata, kas patsient on COVID haige või mitte, on tal õigus ja võimalus pöörduda mistahes erakorralise abi vajadusel. Kui mu eesmärk on saada naudingut või üldse hüve iseendale, siis ma ei tegutse sinu pärast. Tähtsa testjuhtumina on nähtud amoraalsete naudingute probleemi. Tartu Ülikooli Kliinikumi koolituskeskuse andmetel koolitati COVID teemaliste koolituste raames kolme kuu jooksul kokku inimest, kelle hulka kuulusid nii kliinikumi töötajad kui ka tervishoiutöötajad mujalt Eestist. Nii ümberpööratud kui ka väljalõigatud fragmendid võivad ümberpööramist jätkata seni, kuni on olemas Cre aktiivsus, kuna LoxP saidid on eemaldatud, pLox saidid aga mitte. Artiklis "Morally Good Intentions" väitis Stocker alles, et headus ja õigsus ei pruugi olla moraalselt hea kavatsuse objektid, küll aga võivad seda olla mitmesugused hüved või õiged teod.

Kaks kuni kolm päeva pärast LMB2 süstimist tekkis nendel hiirtel mitteselektiivne proteinuuria, hüpoproteineemia, astsiit, tursed ja neerupuudulikkus. Proteinuuria haripunkt oli seitsmendal päeval ja pärast seda järk-järgult vähenes, jõudes 28 päeva jooksul peaaegu normi piiridesse [40]. Valgusmikroskoopia, ülekande- ja skaneeriva elektronmikroskoopia ning podotsüütide markervalkude immunovärvimine näitasid podotsüütide kahjustusi ja järkjärgulist kadu, kuid transferaasi vahendatud dUTP hüüdnimega märgistus tuvastas glomeruluses ainult haruldase apoptoosi, mis näitab, et apoptoos ei ole podotsüüdi peamine mehhanism.

Lisaks podotsüütidele said kahjustada glomerulaarsed endoteelirakud, mesangiaalsed rakud, parietaalsed epiteelirakud PEC ja hiljem ka torujad rakud. Hiirtel, kes elasid üle 3 nädala, tekkis segmentaalne või globaalne glomerulaarskleroos.

Lisaks oli uriini valk 4 nädalat pärast toksiini manustamist peaaegu normi piires. Need viitavad sellele, et ainult kergelt LMB2 poolt vigastatud glomerulitel on võime taastuda.

Selle mudeli eelisteks on see, et transgeensed hiired on täiesti normaalsed, kui neid ei ravita LMB2-ga, mis hõlbustab kolooniate säilimist ja paljunemist. Lisaks sellele on kahjustuse raskusaste annusest sõltuv ja seda kontrollib LMB2 koguse süstimine.

DTR mudel. Difteeria toksiini DTA A-ahel katalüüsib eukarüootse pikenemisfaktori 2 ADP-ribosüülimist, mille tulemuseks on translatsiooni pärssimine, mis viib lõpuks rakusurmani [42, 43].

Närilised on aga DTA suhtes resistentsed, kuna näriliste hepariini siduv epidermise kasvufaktorisarnane kasvufaktor ei seo toksiini. Vastupidi, inimese DT-retseptori DTR sunnitud ekspressioon sihtrakkude populatsioonis on võimeline muutma hiirerakud toksiinide toimele vastuvõtlikuks, vallandades rakusurma [44]. Teise võimalusena on võimalik indutseerida DTA endogeenset ekspressiooni sihtrakus, nagu on soovitanud Breitman jt.

Michael Stocker

Hiljuti loodi tingimuslik hiireliin, milles DTA ekspressiooni saab reguleerida Cre rekombinaasi aktiivsusega, võimaldades seega eri Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu rakutüüpide laialdast ablatsiooni, kasutades koespetsiifilisi Cre-jooni.

Viimasel ajal on Brockschnieder jt. Wharram jt. Analoogselt Jia et al. Selle mudeli muudab nii huvitavaks see, et in vitro uuringud viitavad sellele, et nii väikese molekuli sisestamine põhjustab raku surma [50]. Hiljuti loodi Cre-indutseeritav transgeenne hiiretüvi, milles LoxP-ga ääristatud Stop-kassett ja simiani difteeria toksiini retseptori iDTR geen olid suunatud hiire genoomi Rosa26 lookuse alla iDTR hiir [51] joonis 3 a. Wanner jt. See vigastus põhjustas ajutise albuminuria suurenemise, mis järk-järgult vähenes 28 päeva jooksul [52].

Joonis 3: DTR mudelid ja strateegiad. Reporteri transgeen, aktiveerituna potsiotsiini promootori aktiveerimisega indutseeritud Cre rekombinaasi aktiivsuses, sunnib podotsüüte ekspresseerima DT retseptorit. Operaator saab seega hõlpsasti indutseerida podotsüütide rakkude surma ajas ja annuses kontrollitud viisil. Pärast indutseerimist provotseerisid autorid DT-süstimise teel podotsüütide surma [52].

NEP25 ja DTR mudelite tugevuseks on see, et konkreetsetele rakupopulatsioonidele sihtrühmaga ei ilmne ilmseid soolisi erinevusi, nagu juhtub AN-põhistel mudelitel, ning patoloogilisi ja morfoloogilisi muutusi saab moduleerida lihtsalt ravimi annuse kohandamisega. The intrinsic limit of these models is that they cause specific but acute podocyte ablation, which is optimal to study podocyte de novo creation, but it does not closely resemble the vast majority of human podocyte-related pathologies, in which podocyte loss is a long-standing and progressive event.

In conclusion, several good models that recapitulate FSGS are available; nevertheless, choosing the correct model to address specific hypothesis is the essential prerequisite for the success of research. Podocyte Regeneration: Transgenic Tactics to Identify Progenitor Pool for Podocyte Replacement Transgenic models have been widely employed, in the last ten years, to identify stem or progenitor populations present in the glomerular compartment and to understand their role in podocyte turnover in both homeostasis and pathological states.

One of the first groups that Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu genetic strategies to identify podocyte reservoir has been Moeller's group that, inusing a fused form of human and rabbit podocalyxin as promoter, tagged parietal epithelial cells of Bowman's capsule [53], already described in humans as podocyte progenitors [2].

By employing this inducible mouse model, the authors were able to specifically label mature PECs with β -gal, allowing the direct visualization of this compartment for the first time in rodents [53]. This intriguing strategy that later was found to be essential for the discovery of PEC pathological participation in glomerular sclerotic lesions and in crescent formation [54, 55] allowed us to show that PECs labeled at postnatal day 5 migrated to the glomerular tuft and differentiated into podocytes, providing evidence, confirmed also by Wanner et al.

However, some tissues such as muscle and brain exhibit limited turnover. The finding on aging reported by Berger et al. It is possible that the aging process in the glomerulus is accompanied by subtle and gradual effects that are compensated during time mostly by nephron surplus [57] and podocyte hypertrophy [57, 58] and thus do not involve the putative progenitor compartment. Interestingly, even in the liver, a tissue with a dramatic regenerative capacity, stem cells are not used during homeostasis but are called into service only upon injury [59, 60].

However, Berger et al. Indeed, they observed that Fanaatiliste varude valikud participate only in the formation of sclerotic lesions, whereas hypertrophied glomeruli did not show migration of genetically tagged PECs to the glomerular tuft, thus arguing against the role of PEC in podocyte regeneration [56].

However, a questionable point in the papers from Appel et al. In a recent paper, Hackl et al.

Transgeensed strateegiad Podotsüütide kaotuse ja taastumise uurimiseks Abstraktne Podotsüütide surm ja regeneratsioon on neerude uurimise peamised teemad, kuid need on endiselt vastuolulised. Inimeste kohta saadud andmed näitavad Bowmani kapslis paiknevate rakkude olemasolu, mis käituvad podotsüütide eellasena in vitro ja in vivo hiiremudelitega, mis hõlmavad selle inimpäritoluga populatsiooni ksenotransplanteeritud podotsüütide vigastusi.

Nevertheless, this constitutive model does not allow us to unequivocally identify the progenitor pool because of the nonspecificity of the used promoters, which did not mark all PECs, while tagging also other pools [61] with a high grade of recombination in S1—S3 proximal tubular cells [62]. Sakamoto et al. Following podocyte ablation, the authors investigated phenotypic transition from podocyte to PECs or vice versa by double staining for podocyte or PEC markers.

Kliinikum koolitab insuldiprojekti raames haiglate õendusjuhte Lisatud: 26 Juuni Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldiõed viisid läbi haiglate õendusjuhtidele suunatud koolituse, mille eesmärk oli tutvustada kliinikumi insuldiõdede poolt välja töötatud insuldispetsiifilist raviprotokolli. Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldikeskusesse satuvad peaaegu kõik Lõuna-Eesti insuldipatsiendid. Õendusjuhtidele suunatud koolituse eesmärk oli tutvustada loodud raviprotokolli, arutada läbi selle eri osad ning selgitada insuldipatsientide eripärasid. Koolituse teises osas, mis toimub sügisel, toimub raviprotokolli tagasisidestamine, et leida läbi ühise arutelu lahendus, mis on vastuvõetav kõikides osakondades ning mis tõstab ravi ja hoolduse kvaliteeti.

The conclusion is that podocytes undergo epithelial phenotypic transition into PEC [63]. Furthermore, identification of cells by immunostaining for specific protein markers can lead to misinterpretation of results due to upregulation of markers as consequence of damage or as response to injury, also in more than one particular cell type.

Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu Skypei binaarsed valikud

A different hypothesis related to podocyte regeneration has been recently formulated by Pippin et al. The authors were thus able to show that renin-positive cells possess regenerative capacities because of their ability to substitute, in an experimental model of FSGS, not only lost podocytes but also PECs. This suggests that cells of renin lineage may have the capacity to serve as upstream progenitors for both PECs and podocytes [64].

However, this population localizes in the preglomerular vascular wall, and it is actually unclear how it would cross the parietal and the glomerular basement membrane to gain access to the glomerular compartment [65]. Moreover, the number of podocytes generated by renin expressing cells appeared extremely low and its relationship with the outcome of the disease has not been definitively proven.

A subsequent study of the same group focused on the role of renin-positive cells in aging nephropathy [66], which is characterized by progressive podocyte loss and consequent focal Lyb Share Option Tehingud global glomerulosclerosis [67, 68]. In the paper, the authors used a constitutive model in which the renin gene drives the recombination that leads to ZsGreen fluorophore expression.

Thanks to this genetic fate mapping, it was proved that, at 1 year of age, the intraglomerular compartment exhibited an increment in the number of cells of renin lineage, most of which expressed markers exclusively associated with differentiated podocytes as podocin and synaptopodin [66].

However, in this genetic fate mapping strategy based on a constitutive model is not possible to understand if the renin-positive pool can substitute lost podocytes, since any cell and also podocytes [69, 70] that had expressed renin, in any moment of the animal life, would be tagged by the reporter.

The study by Starke et al. By setting up a mesangial injury in this transgenic model the authors proved that renin descendant cells never colocalized with podocyte or PEC markers, denying their role as podocyte or even PEC reservoir, evidencing instead a prominent role in intraglomerular mesangial cell substitution [71]. Thus, controversial findings in the literature still leave the role of renin-positive cells as podocyte progenitors undefined.

A recent and very elegant paper Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu Wanner et al. To study podocyte regeneration the authors induced a severe podocyte depletion thanks to the mentioned transgenic tactics of specific ablation of cells engineered to express the iDTR transgene. To develop this model, Wanner et al. This strategy enabled tagging of podocytes with GFP, while inducing iDTR expression and thus rendering the cells susceptible to toxin-induced ablation.

By this it was possible to visualize and quantify by flow cytometry de novo generated podocytes, since they can only be red-colored due to the withdrawal of Doxycycline before the onset of the damage. This transgenic route presents intrinsic limits since it is not possible to identify the source of novel podocytes or to individuate progenitor population origin [52].

Michael Stocker – Vikipeedia

Data on the aging model have been already discussed above. Similar consideration can be made to explain why podocyte regeneration observed in the iDTR model cannot however be highlighted in the unilateral nephrectomy model, in which the major compensatory mechanism to the nephron loss is the hypertrophy of the survived glomeruli [52, 56].

In conclusion, from the available experimental data on transgenic mouse models, we can state that cells located in Bowman's capsule give rise to podocytes during the first weeks of age.

Samuti tänan õdesid nende tähelepanelikkuse, viisakuse ja hoole eest. Suur tänu teile kõigile! Kogu operatsioonijärgne tegevus intensiivravi palatis oli vägagi professionaalne, abivalmis ning toetav. Suurimad tänud selle eest!

Dr Tõnu Rätsep: Kliinikum on täis häid arste, mistõttu on selline patsientidepoolne tunnustus mulle üllatuseks, aga kindlasti väga meeldivaks üllatuseks. Mind tänades tänavad patsiendid tegelikult kogu osakonna ja operatsioonitoa töötajaid, sest ilma nende abita ei ole kirurgil võimalik kedagi ravida. Patsientidega suhtlemisel olen püüdnud anda võimalikult objektiivset informatsiooni, aga enamjaolt sisestada positivismi ja vastupidamistahet ka rasketes olukordades.

Mida paremini patsienti ravida, seda kergem on seda teha. Operatsioon on patsiendi jaoks raske katsumus ja ausalt võib tunnistada, et ega me sageli isegi päris täpselt tea, millised võivad ajuoperatsiooni tagajärjed olla.

Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu aktsiaturu futuurid

Üks kuulsamaid neurokirurge, professor Gazi Yazargil, kes aastaid tagasi ka Tartut külastas, on korduvalt rõhutanud, et ka kirurg peab olema tänulik patsiendile selle usalduse eest, mida patsient üles näitab, kui lubab ennast opereerida.

See on tarkus, mida olen alati püüdnud meeles pidada. Parima arst-õppejõu tiitel kuulub seekord anestesioloogia ja intensiivravi kliinikus ametis olevale dr Liivi Maddisonile ning parima hambaarst-õppejõu tiitel stomatoloogia kliinikus töötavale dr Marianne Sootsile. Tudengite kommentaar: dr Liivi Maddison selgitab teemasid lihtsalt ja loogiliselt. Ta on tudengite hinnangul igati meeldiv inimene, kelle puhul on näha, et ta naudib õpetamist.

Tudengid hindavad kõrgelt dr Maddisoni soovi anda põhjalikku tagasisidet — just niimoodi õpibki kõige efektiivsemalt. Tänuväärne on ka see, et dr Maddison rõhutab eriti just neid teemasid, mida üks üldarst peaks kindlasti teadma.

Tudengid tänavad! Dr Liivi Maddison: Parima arst-õppejõu Bitcoin Tasuta Satoshi. tuli mulle täiesti ootamatult keset praegust keerulist aega.

Samas pean tunnistama, et see oli ka väga meeldiv üllatus. Tudengite jaoks parima arst-õppejõu tunnustus on ühelt poolt kiitus minu õpetamisele, kuid teisalt ka kohustus enda õppejõu oskusi veelgi parandada. Hakkasin tudengeid õpetama peale residentuuri lõpetamist Kui ma võrdlen oma toonaseid praktikume ja praeguseid, siis praeguseks olen oma õpetamisoskustega oluliselt rohkem rahul.

Õpetamise õppimine on paljuski olnud teekond koos tudengitega. Nende emotsioonid ja vahetu tagasiside seminarides on see, mis paneb mind rohkem pingutama. Säravate silmadega ning kaasatöötavad tudengid on parimad minu kui õppejõu motiveerijad. Õnneks on mul ka viimastel aastatel vedanud, olen kokku puutunud enamuses väga kõrge õpimotivatsiooniga noorte kolleegidega.

Tänan tudengeid veelkord selle parima arst-õppejõu tagasiside eest ning loodetavasti saame varsti taaskord päriselt kohtuda. Tudengite kommentaar: Dr Marianne Soots annab tugevad teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Ta vastab väga põhjalikult igale küsimusele. Praktikumis igav ei hakka ning aeg möödub lennates. Kõik tudengid saavad praktikumis võimaluse midagi teha ja tudengid osalevad seal hea meelega. Dr Marianne Soots: Tänan üliõpilasi suure tunnustuse eest.

Igale õppejõule, ka minule, on see väga oluline hinnang. Nii nagu ülikooli ja kliinikumi vahel on tihe side, peab iga meditsiini eriala õppejõud tegema ka ravitööd. Peale ülikooli lõpetamist alustasin paralleelselt nii õppe- kui ravitööga. Praegused üliõpilased on targad ja edasipüüdlikud, teavad, mida tulevaselt erialalt ootavad. Tänavune kevad on kõigile erandlik, ka õppetöös on selle tõttu palju asju teistmoodi.

Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu on sellega tublilt hakkama saanud.

Transgeensed strateegiad Podotsüütide kaotuse ja taastumise uurimiseks

Soovin üliõpilastele edukat eksamisessiooni ja lõpetajatele tuult tiibadesse! Kliinikumis loodi tsütostaatikumide käitlemise väljaõpet toetav e-kursus Lisatud: 18 Mai Tsütostaatikumid on ohtlikud ravimid ja nendega kokkupuutel peavad töötajad järgima erinõudeid, et ravimite käitlemine oleks ohutu nii tervishoiutöötajatele, patsientidele kui keskkonnale.

  1. Даже Хилвар, похоже, несколько словно бы потерялся среди эпох гигантских деревьев, которые заслоняли солнце и выстилали подлесок коврами непроницаемой тени.
  2. Tule kostuumi ja kauplemissusteemis
  3. Transgeensed strateegiad podotsüütide kaotuse ja regeneratsiooni uurimiseks
  4. NSO ISO aktsiaoptsioonid
  5. Элвин был несколько обескуражен.
  6. И вот, бесконечно отдаленная в пространстве и времени, вспышка мощи у сердца Галактики сверкнула для Ванамонда маяком сквозь световые годы.

Rahvusvaheliste nõuete ja kliinikumis kehtestatud korra kohaselt peavad tsütostaatikume käitlevad töötajad olema eelnevalt koolitatud. Regulaarne auditoorsete koolituste korraldamine on väljakutse, eriti praeguses eriolukorras, mis vajab paindlikke ja töötajasõbralikke lahendusi. Seetõttu otsustati eelmise aasta lõpus luua e-kursus, mis annaks õendustöötajatele baasteadmised tsütostaatikumide ehk keemiaravimite ohutuks käitlemiseks.

Kursusel on kaheksa moodulit. Antakse ülevaade, mis on tsütostaatikumid, missuguseid erinõudeid peab järgima tsütostaatikumide ja nendega saastunud vahendite käitlemisel, kuidas valmistada tsütostaatikume ette manustamiseks ja kuidas tegutseda ravimi lekke korral.

Pikemalt artiklis The Schizophrenia of Modern Ethical Theories Artiklis "Shizophrenia of Modern Ethical Theories" väidab Stocker, et uusaja eetikateooriad, võib-olla väheste eranditega, tegelevad ainult põhjenditeväärtuste ja õigustustegamitte motiividega ja eetilise elu motivatsioonistruktuuri ja motivatsiooniliste piirangutega, ja seetõttu on nad ebaõnnestunud. Stocker toob mõned sellised piirangud välja ning käsitleb põhjendite ja motiivide vahekorda.

Viimane, aga kindlasti mitte vähem oluline teema on patsiendiõpetus. Kursusel on õppematerjalideks kirjalikud juhendid, videoloengud ja õppevideod. Meetod on valitud vastavalt teemale, et see oleks õppijale võimalikult hästi omandatav. Näiteks, üks oluline teema, mida on kirjaliku juhendi kaudu keeruline selgeks saada, on tsütostaatikumide manustamiseks ettevalmistamine. Tavaolukorras valmistab ravimeid ette spetsiaalse väljaõppe saanud ja nõuetele vastavates tingimustes apteegi töötaja, aga võib juhtuda, et seda peab näiteks nädalavahetusel valmistama ette osakonna Hind sisekaubandus. Seetõttu otsustati apteegi ja vähikeskuse töötajate koostöös luua õppevideo.

Videos näidatakse, mis vahendeid on ravimite ettevalmistamiseks vaja ja kuidas neid kasutada. Teine oluline praktiline osa on tsütostaatikumide lekke likvideerimine.

Ka siin otsustati teha õppevideo, milles näidatakse, kuidas toimida, kui tsütostaatikum on lekkinud: ruumi piiramine, isikukaitsevahendite selga panek ja erinevat tüüpi ravimilekke puhastamine. Kõikide regulaarselt tsütostaatikume käitlevate osakondade töötajad peavad läbima ka praktilise koolituse töökeskkonnas, kuid see video on hea võtete õppemiseks ning hilisemaks meeldetuletamiseks.

Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu Binaarsete valikute sonum

Kahes õppevideos osalesid näitlejana radio- ja onkoteraapia osakonna õde Lemme-Liis Aruväli ja apteegi farmatseut Tiina Põldaru.

Suureks abiks Moodle vallas oli Tarmo Sulg informaatikateenistusest. Täname juba ette ka koolituskeskust, kes on lubanud aidata koolituse registreerimisel koolituskeskuse programmis. Suur tänu neile ja kõigile teistele, kes nõu ja jõuga aitasid! Tsütostaatikumide käitlemise e-kursuse maht on 8 akadeemilist tundi ja see on kliinikumi töötajatele tasuta.

Kursusel osalemise kohta saadetakse õendusjuhtidele täpsustav info. Kokkuvõte Õlaliigese traumaatiline eesmine nihestus on sagedasim liigese nihestus inimestel ja alla 25 aastastel noorukitel enim korduvalt esinev pärast esmast konservatiivset ravi. Õlaliigese eesmise nihestuse korral nihkub õlavarreluupea üle abaluu liigeseõõnsuse eesmis-alumise serva ja haakub selle serva taga õlavarreluupea tagumis-ülemise pinnaga.

Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu 52 nadalat korgetasemeline madal kauplemissusteem

Sageli tekib sellise vigastuse käigus õlavarreluupea tagumis-ülemisse osas luudefekt, mida nimetatakse Hill-Sachs´i vigastuseks.

Õlaliigese eesmise nihestuse mehhanismist lähtuvalt tekkis uurimistöö autoritel küsimused: kas õlaliigese ette-alla nihkumisega kaasnevad ka liigesekapsli tagumis-ülemises osas paiknevate struktuuride vigastused, millised struktuurid saavad vigastada ja missugune kliiniline tähtsus neil on.

Kliinikutes-teenistustes

Seetõttu oli meie uurimisgrupi esimeseks eesmärgiks õlaliigese tagumis-ülemise kapsli osa anatoomiliste struktuuride ja nende verevarustuse täpsustamine.

Makroanatoomilise preparatsiooni käigus leidsime, et õlaliigese kapsli ülemine osa on tihedalt seotud rotaatormansetilihaste kõõlustega, mida liigesekapsli ülemises osas tugevdab kaarjas struktuur nn rotaatorkaabel lig. Rotaatorkaabli tagumine kinnituskoht on ka kolme rotaatormansetilihase m. Uurimistöö kinnitas ka dr Koltsi poolt See kapsli struktuur kinnitub abaluu kaelale ja rotaatorkaabli tagumis-ülemisse ossa ja toetab rotaatormanseti funktsiooni.

Teise aspektina kirjeldasime kliinilise uuringu ajal alla 25 aastastel patsientidel esmase õlaliigese traumaatilise eesmise nihestuse korral esinevaid vigastusi. Eelnevatele kirjandusallikatele toetudes eemaldasime vigastatud liigeskapsli piirkonnas lahtised vigastatud osad ja taastasime eesmis-alumised kapslistruktuurid. Kahe aasta pärast teostatud järelkontroll näitas, et operatsioon tagas samalaadsed tulemused, kui õlaliigese kapsli tagumis-ülemise osa vigastuseta patsientidel.

Arvesse võttes õlaliigese kapsli ja seda piiravate anatoomiliste struktuuride verevarustust ning veresoonte kulgu nendes struktuurides, töötasime välja operatsiooni tehnika haakuva Hill-Sachs´i vigastuste ravimiseks. Turvalise stabiilsuse ja säästmaks verevarustust peaksid Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu kulgema lihaskiududega paralleelselt, haarates lihase m. Analoogset tehnikat soovitame kasutada ka väiksemate mittehaakuvate Hill-Sachs´i vigastuste korral, kus on kahjustatud ka rotaatorkaabli tagumine kinnituskoht.

Doktoritöö tarbeks tehtud uuringuid on plaanis jätkata Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tartu Ülikooli koostöös. Dotsent Ivo Kolts, juhendaja: Madis Rahu doktoritöö baseerub õlaliigese kliinilis-anatoomilistel uuringutel.

Mitme aasta jooksul tehtud uurimistöö õlaliigese anatoomia osas muutis täielikult seni eksisteerinud ettekujutuse õlaliigese struktuurist.

Uute morfoloogiliste leidude juurutamine kliinilisse praktikasse oli unistus, mille Madis Rahu igapäevase arsti töö kõrvalt oma doktoritööga täide viis. Hardo Lilleväli kaitses doktoritööd Lisatud: 18 Mai Juhendajad: professor Katrin Õunap MD, PhD, Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, kliinilise meditsiini instituut, kliinilise geneetika keskusKersti Lilleväli PhD, Tartu Ülikool, meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut, füsioloogia osakond.

Kokkuvõte Fenüülketonuuria FKU on ainevahetushaigus, mille puhul on fenüülalaniini hüdroksülaasi PAH puudulikkuse tõttu häiritud toiduvalgust saadava aminohappe fenüülalaniini Phe lagundamine. Kõrge Phe tase ja selle kõrvalsaadused põhjustavad nii vaimseid kui füüsilisi kõrvalekaldeid. Need on välditavad, kui patsient saab varakult valguvaesele dieetravile koos Phe-vaba aminohapete asendusseguga.

Seetõttu on haiguse kiire avastamine äärmiselt oluline.

poolt ja vastu: Topics by accord.ee

FKU sagedus Eestis on sünni kohta. Vastsündinuid sõeluuritakse FKU suhtes Eestis alates Aga isegi moraalselt heade ja halbade omaduste, kiiduväärsuse ja laiduväärsusemoraalsete vooruste ja pahede puhul ei ole asi väga erinev. Jälle tekib välisuse ja ebaisikulisuse ning sellega seotud disharmoonia probleem. Tavalise arusaama järgi on moraalselt hea kavatsus moraalselt hea teo olemuslik koostisosa.

See tundub õige. Edasi, moraalselt heaks kavatsuseks peetakse kavatsust teha tegu selle headuse või õigsuse pärast. Aga oletame, et ma olen haiglas ja paranen pikaajalisest haigusest. Mul on väga igav, ma olen rahutu ja tegevuseta, kui Smith mind jälle vaatama tuleb. Nüüd ma veendun rohkem kui kunagi varem, et Smith on vahva kaaslane ja tõeline sõber: ta kulutab nii palju aega ja tuleb linna teisest otsast kohale, et mulle rõõmu teha. Ma kiidan ja tänan teda nii ülevoolavalt, et ta protesteerib, et ta püüab alati teha seda, mis on tema kohus, mis on tema meelest kõige parem.

Alguses ma arvan, et ta tegeleb viisaka enesevähendamisega, kergendades moraalset koormat. Ent jutu käigus selgub, et asi ongi täpselt nii, nagu ta ütleb: et ta ei tulnud mind vaatama mitte minu pärast, mitte sellepärast, et me oleme sõbrad, vaid sellepärast, et ta pidas seda oma kohuseks, võib-olla kaaskristlasena või kaaskommunistina, või sellepärast, et ta ei tea kedagi teist, kes rohkem vajaks rõõmutegemist ja kellele oleks kergem rõõmu teha.

Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu Strateegiline kaubandus Kriptavara.

Siin on kindlasti midagi moraalse väärtuse poolest puudu. Nimelt nimetatakse kohaseks motiiviks vale laadi asja, ja see vale laadi asi on siin olemuslikult väline. Artiklis "Morally Good Intentions" väitis Stocker alles, et headus ja õigsus ei pruugi olla moraalselt hea kavatsuse objektid, küll aga võivad seda olla mitmesugused hüved või õiged teod. Miks eeldada, et eetikateooriate põhjendid, väärtused ja õigustused peavad olema sellised, mis võimaldavad neid motiivides kehastada ja ikkagi toimida moraalselt ja saavutada hüve?

Võib-olla peaks eetikateooraid võtma nii, et nad julgustavad kaudsust, soovitava saamist millegi muu taotlemise kaudu, nagu näiteks öeldavasti saavutatakse kõigi heaolu sellega, et igaüks taotleb enda heaolu. Või ehk tuleb eetikateooriad võtta nii, et nad ei määra, mis on õige ja hea, vaid annavad ainult selle tunnused.

Kaudsuse teooriatel on oma erilised probleemid. Alati on suur risk, et saadaksegi see miski muu, mitte see, mida soovitakse. Kaudsust pooldavat teooriat peab täiendama teine motivatsiooniteooria, mis ütleb, mis motiivid mis tegudeks on kohased. See teooria seletaks ka kaudseid seoseid motiivi ja tegeliku eesmärgi vahel.

Teiseks, kuigi võib-olla ei ole kuigi häiriv, kui rääkida kaudsusest sellistes mastaapsetes ja paljusid inimesi haaravates asjades Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu ühiskonna majandus, aga niisugustes isiklikes, inimesele lähedastes ja seesmistes asjades nagu eetika, on see ebausutav ja arusaamatu.

Meile tundub, et me ei tegutse kaudsetel motiividel, vähemalt mitte armastuses jne, kus meie motiiv, nagu Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu, on armastatu jne. Kui tehakse midagi armastatud lapse või vanema heaks, siis ei ole tarvis apelleerida tänapäeva eetikateooriates leiduvatele põhjenditele ega mõeldagi neile. Kui me hakkame uskuma, et armastuse jne taga on midagi, mida on tarvis selle õigustamiseks, siis me suudame armastamist jne jätkata ainult millegi enesepettuse sarnase abil.

Neid eetikateooriaid saab osaliselt kaitsta sellega, et nad ei ole mõeldud pakkuma nii tõlgendeid kui ka motiive, nad ei ole mõeldud headust ja õigsust määrama, vaid ainult andma nende tunnuseid. Võib-olla neid saabki nii võtta, aga miks meid peaks huvitama teooriad, mille järgi ei saa tegutseda?

Miks meil ei võiks olla teooria, mis võimaldab põhjendi ja motiivi vahelist harmooniat, teooria, mis määrab õige ja hea? Ja kas me ei vaja niisugust teooriat? Võib küll olla, et meie analüüsieelsetest arusaamadest piisab, et tunnuseid esitavate teooriate vahel valida ning määravat teooriat pole selleks tarvis. Aga kas mitte määravat teooriat pole tarvis selleks, et teada, miks tunnus on õige, miks ta töötab ja mis on selles head, mille tunnus see on?

Kui pidada tänapäeva eetikateooriaid tunnuseid esitavateks, siis see võib aidata lahendada ka vaidluse, kus ühel poolel on Aristoteles ja Karl Marxteisel poolel enamik tänapäeva eetikuid. Paljud utilitaristid jt on arvanud, et tegevus on hea ainult sellepärast ja niivõrd, kui ta tekitab naudingut; Aristoteles ja Marx on arvanud vähemalt paljude naudingute kohta, et kui nad on head, siis sellepärast, et neid on tekitanud hea tegevus.

Tähtsa testjuhtumina on nähtud amoraalsete naudingute probleemi. Stocker leiab, et kui tal on õigus, siis nauding ei saa ühelgi juhul olla see, mis teeb hea tegevuse heaks.

Hoopis tegevus, näiteks armastus ja sõprus, teeb mõned naudingud heaks. Teine võimalus hiljutisi teooriaid osaliselt kaitsta on öelda, et esiteks nad tegelevad peaaegu täielikult õigsuse, kohuse ja kohustusega, mitte kogu eetikaga, ja teiseks ei kannata nad sellel piiratud alal disharmoonia ega skisofreenia all.

Seda argumenti, eriti teist poolt, on ülalpool pisut käsitletud. Hiljutised eetikud on ignoreerinud suuri ja äärmiselt tähtsaid moraali valdkondi, sealhulgas isiklikke suhteid ja häid moraalseid omadusi, nii et selles suhtes on kaitse esimesel poolel õigus, ent pole kaugeltki selge, kas need teooriad esitati ainult osaliste teooriatena või nende pooldajad uskusid, et kohus jne ongi kogu eetika või vähemalt selle tähtsaim osa.

Võidakse soovitada unustada mineviku motivatsioon ja lihtsalt vaadata, mis nende teooriatega saab peale hakata. Võib-olla nad eksisid kohuse jne ulatuse ja tähtsuse asjas, ent neil on selles, mida nad nende mõistete kohta ütlevad, õigus?

Esiteks, neil ei olnud õigus, nagu näitab ülemääraste tegude ja ennast arvestavate arusaamade põguski uurimine. Teiseks, need teooriad on ohtlikult eksitavad, sest nad jätavad kergesti mulje, nagu võiks kogu eetikat käsitleda väliselt, seadusandluse mudeli järgi, tunnuseid esitavalt.

Kolmandaks, niisuguste teooriate aktsepteerimine osaliste teooriatena tekitaks suuri raskusi eetikateooria terviku kokkupanemisel, sest nad on väga erinevad näiteks isiklike suhete teooriatest. See viimane ei ole võib-olla kriitika, vaid moraalielu suure mitmekesisuse ja keerukuse tunnistamine. Näiteks armastus- ja sõprussuhetes on mõtet kohusest rääkima hakata alles siis, kui kiindumus hakkab ära kaduma.

Kuid see ei tähenda, nagu armastuses ja sõpruses poleks kohust.

Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu Raha kasutamine I kruptograafiline sukeldumine

Miks tänapäeva eetikateooriad nõuavad kas kängunud moraaliteooriat või disharmooniat, skisofreeniat? Üks mõnevõrra spekulatiivne vastuste kobar on seotud kohuse jne domineerimisega neis teooriates. See domineerimine on loomulik ajal, mil isiklikud suhted vähenevad, inimestevahelistes sidemetes, mis vähendavad hõõrdumist, on aina vähem kiindumust, kaubanduslikud suhted on asendanud perekondlikud või perekonnataolisted suhted, individulism kasvab.

Samuti sobib see hästi kokku nende huviga seadusandluse vastu. Aga miks neid huvitab seadusandlus, eriti niisugune? Ülalpool on selle kohta pisut öeldud. Seadusandja vaatekohast osutubki motivatsioon kergesti ebaoluliseks, sest seadusandjat huvitab ainult, mida tehakse, mitte mis motiivil tehakse.

See on seotud ka emotsioonide ja emotsionaalsete võimaluste üldise devalveerumisega: emotsioone peetakse kõigest tunneteks või tungideks, millel puuduvad ratsionaalne ja kognitiivne sisu ning ratsionaalsed ja kognitiivsed piirangud, ja inimesi peetakse naudingu taotlejateks ja kannatuse vältijateks, unustades või eitades, et armastus, sõprus, kiindumus ja vooruse soov on äärmiselt tugevad motivaatorid.

Sellega on seotud seadusandlik või lihtsalt kolmanda isiku pilk, mis kinnitab meile, et teistel läheb hästi, kui nad on rahul, kui nad teevad seda, mis pakub neile naudingut, jne. Tagajärg tagab põhjuse — episteemilises mõttes. Kas siin on mängus empirismile üldiselt omane ratio cognescendi ja ratio essendi segiajamine?

Need tegurid võivad seletada seda inversiooni Marxi mõisteet "tagajärge" nauding jms peetakse "põhjuseks" hea tegevus. Moore'i formalistlik utilitarism ja traditsioonilised arusaamad moraalselt heast teost kannatavad millegi inversioonitaolise, kuid mitte kausaalse, vaid filosoofilise all, just nagu filosoofid oleksid sellepärast, et mitmesuguseid häid asju saab klassifitseerida heaks, hakanud arvama, et headus seisneb selles, mitte ümberpöördult.

Tundub, et kõige üldisem klassifikatsioon on reifitseeritud ning seda peetakse nüüd Kontrolli inversiooni strateegia mudeli vastu relevantseks eesmärgiks. Miks Stocker ütles, et tänapäeva eetika kannatab skisofreenia, lõhestumise, disharmoonia all, mitte lihtsalt, et nad eksivad selles, mida nad nimetavad heaks ja halvaks, õigeks ja vääraks?

Kui meie eesmärk on vale, siis me ju tõenäoliselt ei saavuta seda, mida me tegelikult soovime, mis on hea jne. Siin on rohkem kui viga, sest viga on hästi põhjendatud, ta on tõe lähedane sugulane, tal on palju tõe tunnuseid. Hea tegevus toob õnne ja soodsate asjaolude korral kaasa naudingu; armastus teeb armastajale head.