Loosunglikud ja üldsõnalised strateegiad on kasutud s. Tundub elementaarne, aga paraku seda kokkulepet tihtipeale ettevõtetes ei ole. Kui vastused on laialivalguvad, siis puudub enamasti ka läbimõeldud ja terav strateegia.

Kas oluline on kasv või kasum, dividendide maksmise võime või ettevõtte väärtus? Nendest valikutest lähtuvalt tuleb disainida ettevõtte strateegia.

Valikud panna strateegiad

Näiteks kui omanikud soovivad näha kiiret kasvu, siis tuleb hinnata, milliste sammudega selle saavutamine on võimalik — kas tänane ärimudel, tänased tooted ja kliendibaas seda võimaldavad või tuleb leida uusi võimalusi kasvuks ning kuidas seda kasvu on mõistlik finantseerida kaasata investeeringuid, võtta laenu vmt. Kui kasv ei ole niivõrd tähtis, vaid omanikud soovivad Valikud panna strateegiad kasumlikkust, siis selleks on hoopis teised meetmed.

Valikud panna strateegiad

Näiteks tuleb rohkem keskenduda kasumlikematele toodete ja suurendada efektsiivsust tootmises ja muudes protsessides. Misiganes omanike ootus on, põhiline on see, et omanike ambitsioon oleks olemas, selgelt formuleeritud ning kõigile otsustajatele selge, et tüürida ettevõtet kokkulepitud suunas.

Tundub elementaarne, aga paraku seda kokkulepet tihtipeale ettevõtetes ei ole.

Valikud panna strateegiad

Omanike ambitsiooni ja ootusi saab väljendada järgmistes numbrilistes näitajates: Ettevõtte väärtus EBITDA ehk kasum enne intresse, makse ja kulumit Lisandväärtus töötaja kohta Netomüük Kui need näitajad on paigas, saab edasi arutada strateegia elluviimiseks vajalike otsuste ja valikute üle.

Hea võimalus ettevõtte võtmeisikutega võtta ühine aeg, maha istuda ning koos arengusuunad paika panna on Strateegia praktikum.

Valikud panna strateegiad