Korea ja Eesti vastastikused saatkonnad lihtsustavad peatselt kindlasti õpirännet ning muudavad vahetusprogrammid veelgi edukamaks. Viimastel kümnenditel on seal tormide tagajärjel hukkunud sadu tuhandeid inimesi.

Kestus: 2 aastat Õppevorm: sessioonõpe loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevani Aasia uuringute magistrikavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel: Aasia ühiskonnad ja Jaapani uuringud.

DRUMSTICKS Xpress takeaway restoran

Aasia ühiskondade peaeriala fookuses on Aasia eri piirkondade Jaapan, Hiina ja Kagu-Aasia kaasaegsed ühiskonnad ja poliitika. Oluline osa on erialasel praktikal, mille raames omandad oskused ja kogemuse tänapäevaste Aasia ühiskondadega seotud teemade edendamisel Eesti ühiskonnas. Õpingute jooksul kirjutad ja kaitsed magistritöö.

Olulised eriala- ja üldained Instituudi kohustuslikud üldained Mitmekultuurilisus globaalsest perspektiivist ja Kultuurianalüüsi võtmemõisted pakuvad ühiskondade uurimiseks olulisi raamistikke ja võtmemõisteid. Mõlemasse ainekursusesse on lõimitud ka Aasia perspektiiv.

Kestus: 2 aastat Õppevorm: sessioonõpe loengud ja seminarid toimuvad neljapäevast laupäevani Aasia uuringute magistrikavale astudes saad valida kahe peaeriala vahel: Aasia ühiskonnad ja Jaapani uuringud. Aasia ühiskondade peaeriala fookuses on Aasia eri piirkondade Jaapan, Hiina ja Kagu-Aasia kaasaegsed ühiskonnad ja poliitika. Oluline osa on erialasel praktikal, mille raames omandad oskused ja kogemuse tänapäevaste Aasia ühiskondadega seotud teemade edendamisel Eesti ühiskonnas. Õpingute jooksul kirjutad ja kaitsed magistritöö.

Eriala kohustuslikud ained on pühendatud Aasia erinevate piirkondade, protsesside ja sotsiaalkultuuriliste arengute sügavamale mõistmisele. Piirkondi süvitsi tutvustavad kursused nagu Jaapani ühiskond ja poliitika, Hiina ühiskond ja poliitika ning Kagu-Aasia ühiskonnad ja poliitika.

kaalutlusoigus ja sustemaatiline kaubandus TMA kauplemise strateegia

Kursus Aasia linnaruumid ja poliitikad tutvustab protsesse, mis kujundavad Aasia linnade ilmet, Kaubandussusteemi komponendid ruumi ja arenguvõimalusi üle kogu Aasia, kus tänapäeval elab üle poole kogu maailma linnarahvastikust.

Kursus toimub koos TLÜ linnakorralduse magistrantidega, mis omakorda võimaldab koos uurida nii üleilmseid kui ka Aasiale iseäralikke arenguid linnaühiskondades ning seda, milliseid poliitilisi seisukohti ja kogemusi võiksid linnad maailma eri piirkondades omavahel jagada.

VOKIME KOOS!

Aasia ühiskondi ja poliitikat saab kogeda filmide kaudu kursusel Aasia film ja ühiskond ning vaadelda läbi religiooniga seotud nüüdisaegsete teemade kursusel Religion and Society Valikud Aasias Contemporary Asia. Magistriseminaril arutame koos, kas ja milleks on vajalikud regionaaluuringud ja Aasia erinevad regioonid ning kuidas viimaseid erinevate teaduslike meetodite abil uurida.

Ühtlasi arendavad tudengid magistritööks parimaid lähenemisviise ning omandavad teadmisi magistritöö kirjutamiseks ja kaitsmiseks vajalikke oskusi. Kõige aktuaalsematel Aasiaga seotud teemadel saab kaasa rääkida Aasia ühiskondade ja poliitika seminaril.

Delta Star Trading System Kaubandus Sharekhan Valikud

Vabaainetena soovitame võtta kultuuriantropoloogia ja sotsioloogia magistriõppe aineid ning õppida üht vastavalt piirkonnale valitud Aasia keelt. Magistriõppes on ideaalne võimalus õppida hiina, jaapani, korea, türgi või araabia keelt, või lihvida oma inglise keelt nii tulevase teadustöö tarbeks kui ka töötamiseks era- või riigisektoris.

Kõigi kursuste raames on võimalus süvitsi edasi arendada just sind huvitavat soovitatavalt magistritöö teemat, seda läbi ainekursustel pakutavate erinevate aspektide.

Näiteks kui magistritöö teemaks on Hiina kodanikuühiskond, siis piirkondliku suunitlusega kursustel saab uurida kodanikuühiskondade toimemehhanisme mujal st Kagu-Aasias, Jaapanisteistel kursustel saab uurida kodanikuaktivismi valitud piirkonna linnaruumis, või läbi religioosse prisma ja filmi.

Futuuride tehingud on levinud kaubandusele kaubeldakse operatiivse soojusvaheti

Tavaliselt on igal kursusel iseseisvaks tööks lühike uurimus, essee või ettekanne. Tulevikuvõimalustele on võimalik end häälestada kursusel Aasia ühiskondade ja poliitika praktika ning praktika raames on võimalik Valikud Aasias potentsiaalsete tööandjatega või omandada vastavalt huvile praktilisi kogemusi uutes ja originaalsetes vormides—kursuse sisu sõltub sind huvitava praktika iseloomust nt välitöö, stažeerimine asutuses või ettevõttes, akadeemilise kursuse õpetamine või assisteerimine, osalemine uuringus vms.

Sotsiaalmeedia menüü

Üleülikooliline aine Valikud Aasias projekt toetab meeskonnatööoskust ja erialavaheliste probleemide lahendamist. Lisaks on võimalus kandideerida erinevatele lühi- ja pikaajalistele stipendiumitele õppimiseks, välitöödeks või praktikaks Aasias. Meile tulevad õppima tudengid ja õpetama õppejõud nendest ülikoolidest, Aasia suuna tudengid saavad kandideerida 3—5 kuu pikkuseks vahetuseks Zhuzais.

Igal aastal sõlmitakse lepinguid uute ülikoolidega.