Selleks kavandatakse süsteemi talitlust ja arengut selliselt, et kõik võimalikud avariiolukorrad analüüsitakse läbi ennetavalt ja sellest lähtuvalt otsustatakse võrgu elementide remontide lubatavus ning süsteemi impordi- ja ekspordivõime. Avatud elektriturule üleminekuks tuleb neil valmis olla info vahetamiseks teiste turuosalistega. Projektijuhtimine enne ja nüüd Varasemalt planeeriti, prognoositi ning jälgiti projektide eelarveid erinevate Exceli tabelitega. Gaasi ülekandevõrgu moodustavad ligi kilomeetri pikkune gaasitorustik, kolm gaasimõõdujaama ning ligi 40 gaasijaotusjaama. Täiendavalt oli kasutusel mahukas Exceli tabel planeeritu jälgimiseks ning jälgimist teostati iga kuu.

Mõne aasta jooksul valmib Eesti-Soome gaasiühendus Balticconnectormis seob üheks tervikuks kolme Balti riigi ning Soome gaasivõrgud ja -turud. Kui Elering haldab elektri ja gaasi ülekandevõrke, milles liiguvad suured energiakogused, siis lõpptarbijateni jõuavad elekter ja gaas ligi 60 erineva jaotusvõrgu vahendusel. Mis suunas energiasüsteem areneb?

Eesti Energia energiakaubandust hakkab juhtima Charlie Viikberg

Elektri ja gaasi füüsiliste võrkude kõrval arendab Elering energiasektori IT-taristut, mis loob teenusepakkujatele võimalused energia targa tootmise ja tarbimise lahenduste väljatöötamiseks ja pakkumiseks.

Tarkvõrgu lahendused võimaldavad energiatootjatel ja -tarbijatel analüüsida tekkivaid andmeid ning neist lähtudes suurendada efektiivsust energia tootmisel ja tarbimisel. Kõik taotlused esitatakse NAVis ning need on jälgitavad taotluse loomisest kuni projekti valmimiseni, sh on näha kogu taotluste muutmise ajalugu ning juhatuse otsused. Kuna kõik asub ühes keskkonnas, siis on alati teada, milline on viimane taotluse seis ja eelarve.

Investeeringute prognoosimine projektimoodulis Eleringi näitel.

Kõikidele taotlustele märgitakse juurde erinevad tunnused liik, objekt, taotluse number jnemille alusel on lihtne teha kokkuvõtteid ja ülevaateid erineva taseme juhtidele ning juhatusele. Näiteks saab teha väljavõtteid kõikidest alajaamade, liinide või IT-ga seotud investeeringutest nii investeeringu mahtude kui finatseerimisallikate järgi.

Vitamin B12 Deficiency Symptoms That Should Never Be Ignored

Täiendavalt arendati NAVis kinnitus- ja kooskõlastusring, et kõik vastavad isikud oleksid kursis või saaksid anda täiendavat sisendit uue või muudetava investeeringu projekti taotlusele. Kinnitusring on üsna paindlik, kus õigustega kasutaja saab seadistada taotlustele liigiti vaikekinnitusmalle ja samas saab neid hiljem konkreetsel taotlusel muuta vastavalt vajadusele.

Uue taotluse puhul jõuab vastutava juhatuse liikme kinnitusega taotlus investeeringute komiteesse, kus kõik taotlused vaadatakse täiendavalt üle.

Lühiülevaade Eleringist Elering on elektri ja gaasi süsteemihaldur, mis seob tootjatest, erinevatest võrguettevõtetest ja tarbijatest koosneva süsteemi üheks tervikuks.

Edasi liiguvad taotlused juhatusse kinnitamiseks. Samuti on taotluse juures näha juhatuse otsuseprojekt, millega taotlus kinnitati.

Pärast juhatuse poolset taotluse heakskiitmist luuakse taotluse alusel NAVi investeeringuprojekt, millele määratakse vastutav projektijuht. Lõpliku piirangu määramisel võetakse aluseks väiksem kahest näitajast.

Direktiiviga loodi energiaturul konkurentsitingimused, mille kohaselt jaotus- ning edastusvõrk kuulutatakse loomulikeks monopolidekskuid energia tootjad ning tarnijad saavad tegutseda vaba konkurentsi tingimustes. Eestile on antud direktiiviga selles osas ajapikendust kuni 1. Eesti elektriturg[ muuda muuda lähteteksti ] Eestis tegutseb elektriturul erinevad elektriettevõtjad. Avatud elektriturule üleminekuks tuleb neil valmis olla info vahetamiseks teiste turuosalistega. Selleks tuleb selgitada välja, kus teistele turuosalistele vajalik informatsioon tekkib ning kes ja kuidas ja mis kujul seda hakkab väljastama.

Vastukaubandus Vastukaubandust kasutatakse olukorras, kui elektrisüsteemis toimub sündmus, mis põhjustab riikidevaheliste liinide ristlõikel ülekoormuse tekkimise või võimsuse ülekande füüsilise katkemise. Vastukaubanduse teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: Enne riikidevaheliste liinide ülekoormuse tekkimist või võimsuse ülekande füüsilist katkemist toimunud piiriülene energiakaubandus tagatakse süsteemihaldurite poolt täies ulatuses ehk eelnevalt kinnitatud tarneid ei tühistata.

Süsteemihaldur, kelle suunas liigub liikus võimsusvoog, korraldab oma vastutusalas vajalikus mahus täiendava genereeriva võimsuse aktiveerimise.

Energiabörs

Süsteemihaldur, kes annab andis võimsust välja, korraldab oma vastutusalas vajalikus mahus genereeriva võimsuse vähendamise. Ülekandevõimsused leitakse järgmiste etappidena: Bruto ülekandevõimsus inglise keeles Total Transfer Capacity ehk TTC leitakse lähtuvalt võrgu tehnilistest parameetritest, arvestades võrgueeskirjas toodud töökindluse nõuetega VE §3, §6, §10, §11, §12, §13 jt.

Nimetatud nõuetest on olulisemad nn N-1 ja N-2 kriteeriumid. Üheks tooteks börsil oli Euroopa Liidu CO2 saastekvoodid, selle toote osas oli Nord Pooli osalised on elektritootjad, suurtööstused, jaotusvõrgud, elektri jaemüüjad, maaklerid ja investorid.

Elektri hinda saab tehingute vormis kokku leppida ka viis aastat ette.