Hashimoto Kaupade eluiga, II osa: Metoodika kaupade eluea jaotuse hindamiseks. Aoki-Suzuki, D. Moriguchi Kuhu jäävad suured majanduses kogunenud materjalide kogused? Moriguchi Majanduses kogunenud potentsiaalsete jäätmete ja teiseste ressursside hindamise raamistik - ehitusmaavarade juhtumiuuring Jaapanis.

Paršovsi sõnul tegutses Gemalto niimoodi viis aastat, ilma et turvaauditid asjale jälile saanuks.

  • Seiji Hashimoto | Ressursside paneel
  • Вэйнамонд был еще одной огромной загадкой, этаким гигантским вопросительным знаком, который всегда будет нависать над будущим человечества, пока это существо остается на Земле,-- это было верно.
  • Олвину это тоже пришло в голову.

Juhtum on uurija sõnul märkimisväärne, sest osutab, et praegused auditi-mehhanismid ei suuda tuvastada väärtegusid ID-kaartide tootmisprotsessis. Margus Arm märkis, et siseauditid polegi mõeldud maandama kõiki võimalikke turvariske.

Susteemi inseneri kompromissi analuus

Pigem kontrollitakse audititega, kas asutus või protsess vastab sellele seatud nõuetele ja standarditele. Paršovsi andmetel pole ID-kaardi tootmisel aga midagi põhimõtteliselt muudetud, et seni ilmnenud riske edaspidi ära hoida ja kinnitas, et siseauditist poleks siin niikuinii abi.

Tehnika Eesti on kasutanud ID-kaardi süsteemi kodanike tuvastamiseks juba pea 20 aastat ning selle aja jooksul on leitud mitmeid turvariske. Peagi Tartu Ülikoolis kaitstav doktoritöö heidab neile turvariskidele valgust ja pakub välja võimalikke õppetunde tulevikuks. Oma doktoritöös andis ta põhjaliku ülevaate kõikvõimalikest turvariskidest ja muudest juhtumitest, mis ID-kaardi süsteemis selle 18 kasutusaasta jooksul ette tulid.

Näiteks võiks toimida lävendi krüptograafial põhinevad turvaskeemid, ent uurija sõnul nõuavad need palju täiendavaid uuringuid ja arendustööd. Armi sõnul pole RIA ID-kaartide tootmist kuigivõrd muutnud, sest iga muutus süsteemis tähendab muutust ka kaardi kasutajale. Kui teadlased mõne uue lahenduse välja pakuvad, hindavad RIA ning politsei- ja piirivalveamet PPA seda mõlemast vaatenurgast.

Week 10

Kogu aeg on üks ühel pool otsas ja teine teisel pool ning kusagil tuleb kompromiss leida," selgitas Arm. Täiuslikku süsteemi pole olemas, aga… Vaatamata ID-kaardi süsteemi pikale seniste turvaprobleemide nimekirjale on ID-kaart Arnis Paršovsi sõnul toiminud seni erakordselt hästi.

Uurija oletab, et rahalise kasu peal väljas olevad kurikaelad eelistavad minna kergemat teed ehk rünnata kasutajaid Mobiil-ID ja Smart-ID kaudu. Viimaste kaudu kaotavad igal kuul raha kümned inimesed, kelle pangakontod langevad õngitsuse ohvriks.

  1. OneCash Trading System
  2. И это было наиболее значительное путешествие, предпринятое представителем рода человеческого за последний миллиард лет.

Paršovsi sõnul näitab tema töö, et turvariske ja muid probleeme ei uurita piisavalt. Sageli tuli ette juhtumeid, kus sama või sarnast viga juhtus mitu korda.

Otsi kujul

Ta pakkus välja, et juhtumitest teavitamine võiks muutuda läbipaistvamaks, sest nii tunneks asjasse segatud osapooled suuremat vastutust.

Ta lisas, et murekoht võib olla ka ressursinappus.

Ta uurib säästva ressursi- ja jäätmekäitluse hindamismetoodikat ja süsteemikujundust, vaadeldes terviklikku süsteemi alates ressursside kaevandamisest kuni jäätmete kõrvaldamiseni. Ta oli valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli IPCC neljanda hindamisaruande — jäätmekäitluse peatüki juht, ÜRO keskkonnaprogrammi UNEP rahvusvahelise ressursikomisjoni liige —rahvusvahelise tööstusökoloogia seltsi nõunik —ajakirja Journal of Industrial Ecology — materjalivoogude analüüsi dokumentide kaastoimetaja ning ressursside, kaitse ja ringlussevõtu toimetuse liige. Ta sai doktorikraadi Kyoto ülikooli insenerikõrgkoolis Jaapanis. Valitud väljaanded Hashimoto, S. Moriguchi Ettepanek kuue materiaalsete tsüklite näitajast ühiskonna ainevahetuse kirjeldamiseks: materjalivoogude analüüsi seisukohast.

Nimelt tunneb Eesti ID-kaarti ja selle ökosüsteemi täielikult vaid käputäis inimesi. Kõik nad on süsteemi haldamisega hõivatud ega tegele esmajoones süsteemi tõhustamisega.

Ainulaadne võimalus ja maha vaikitud probleemid Arnis Paršovsi sõnul kasutavad Eesti ID-kaardile sarnast skeemi maailmas teisedki riigid, aga tema teada ei ole üheski riigis süsteem kasutusel nii laialt kui Eestis.

Ehkki Paršovs on kõigile oma infoallikatele väga tänulik, polnud tal enda sõnul siiski võimalik kõigi juhtumite kohta infot hankida.

Susteemi inseneri kompromissi analuus

Hashimoto Rahvaste sekundaarsete alumiiniumivarude hindamine. Oguchi, T. Tasaki, I. Daigo ja S. Hashimoto Kaupade eluiga, I osa: Andmebaasi loomine ja selle ülevaade.

Susteemi inseneri kompromissi analuus

Murakami, T. Hashimoto Kaupade eluiga, II osa: Metoodika kaupade eluea jaotuse hindamiseks. Moriguchi Ressursside haldamine süsiniku juhtimiseks: kirjanduse ülevaade. Pipatti, S. Hashimoto, C. Diaz, K. Mareckova, L. Diaz, P. Kjeldsen, S. Monni, A. Faaij, Q. Gao, T. Gregory Jäätmetest tulenevate globaalsete kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine: valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli IPCC neljanda hindamisaruande järeldused ja strateegiad.

Susteemi inseneri kompromissi analuus

III töörühm leevendamine. Nose, T. Obara ja Y. Moriguchi Puittooted: potentsiaalne süsiniku sidumine ja mõju tööstusriikide süsinikdioksiidi heitkogustele.

Kameyama, S. Hashimoto, Y. Moriguchi ja H. Harasawa Ülevaade riiklikest säästva arengu näitajatest.