Ahjuuksi paigaldati varasemalt traditsiooniliselt traatidega, tänapäeval kasutatakse selleks müüritispolte ja betoonikruvisid, uksekomplektis sisalduvaid klambreid jms. Tervis halvenes äkitselt kevadel , kui Kivi lõpetas pikki kuid kestnud tööprotsessi ning soovis närve puhata, sõprade seltsis aega veeta ning ühte-teist kirjutatust seltsilistele ette lugeda… Ent Helsingisse jõudes tundis Kivi suurt rahutust ega leidnud kuskil asu. Intensiivse kütmise korral võivad mittekvaliteetsest materjalist laotud kolded 10 aastaga otsa lõppeda. Soovime edu kõikidele ratturitele!

Foto: Shutterstock Ehituses viiakse läbi rumalatest nõuetest kubisevaid hankeid, mis aga ei taga vajalike tööde läbiviimist.

Site wide poll

Erialaliidud leiavad, et kvaliteetseteks hangeteks on vajalikud õigusaktid ja juhendmaterjalid olemas, kuid neid peab õppima kasutama. Arhitekt Tõnis Tarbe ütleb, et tellijad valmistavad nii mõnigi kord ette hankedokumente, mis kubisevad peensuseni rumalatest nõuetest.

Need jäävad kammitsema, ega lase sündida kvaliteetsel lõpptulemusel. Stock valiku uks aasta kivid Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu EKEL juhatuse liige Merike Rannu toob välja ühe põhjuse, miks on hankedokumentides tihti ebavajalikke nõudmisi.

Allkirjastati Jõhvi Põhikooli ehitamise leping

Tema ütlusel on levinud praktika, kus hankedokumentide koostamisel võetakse aluseks mõne teise hankija analoogse objekti hankedokumendid. Rannu möönab, et ega see ei olegi halb, kui suudetakse dokumente kohandada endale sobivaks. Paraku aga seda siiski ei suudeta ja nii esinebki hankedokumentides tihti nõudmisi, mis ei ole objektiga seotud või selle objekti jaoks vajalikud.

VEPR jagada valikut tehinguid

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu EEEL tegevjuht Indrek Peterson ütleb, et kvaliteetse ehitushanke eeldused peituvad tihti juba ehitushankele eelnevates hangetes — ehitiste projekteerimise hangetes.

Ta selgitab, et reeglina algavad ebakõlad ehituskonsultatsiooniteenuste tellimisel — uuringute, ehitusprojekti koostamise kui ka muude konsultatsiooniteenuste tellimisel.

Ajakulu hinnatakse väiksemaks

Tihti on probleem just puudulikud ehitus-uuringud või nende puudumine enne projekteerimishanke korraldamist. See tähendab, et projekteerimisel hädavajalik lähteülesanne on puudulik või vigadega.

Stock-valikute margistamine

Tulemusena tekivad ümbertegemised ja lisatööd, mis ehitustööde eelarve ja ehitustähtajad ohtu seab. Ühe probleemina toob Peterson välja ka hankedokumentides pakkujatele esitatavad asjakohatud või ebaproportsionaalsed kvalifitseerumis- või vastavustingimused.

 1. Crypt Investment OU.
 2. Raamatukogu

Ta toob näite, et kui ehitustööde tegemiseks on seaduse kohaselt piisav ehitusala 6. Tihti ei ole hankijad teadlikud, millised on erinevate kutsekvalifikatsioonide pädevuspiirid ning kas ja millised kutsed on samaväärsed nt ehitusjuhi kutse vs ehitusinseneride kutsed.

Kui hankija ei oska vastutavatele isikutele seatavaid nõudeid ise määratleda, siis julgustab Peterson hankijaid kindlasti pöörduma nii EEEL-i kui ehitusinseneride liidu poole. Nõustamine kutsekvalifikatsioonide osas moodustab ühe osa EEEL-i tööst ning hankijatel oleks mõistlik hanketingimuste osas konsulteerida juba enne hanke väljakuulutamist, et vältida suuremaid probleeme siis, kui hange on juba välja kuulutatud või pakkumused juba esitatud.

Hindamiskriteeriumid ja varasemad tegematajätmised Palju on arutatud teemal, kas parima pakkumuse välja selgitamisel tuleb hindamistel lisaks pakkumushinnale rakendada ka muid nn väärtuspõhiseid hindamiskriteeriume.

ÜKS KÜSIMUS

Petersoni kinnitusel toetavad ehitusettevõtjad üldpõhimõttena väärtuspõhiseid hankeid. Samas tuleb sellistel juhtudel hindamiskriteeriumide seadmisel alati vastata küsimusele, kas lisaks maksumusele on reaalselt veel midagi, mida hankija hinnata saaks.

Kaubandus esialgse vahe strateegiaga

Ehituskonsultatsiooniteenuste puhul on üldjuhul põhjendatud lisaks hinnale rakendada ka muid kriteeriume. Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit on välja töötamas ka juhendit väärtuspõhiste hangete korraldamiseks ehituskonsultatsiooniteenuste tellimisel. Seetõttu Stock valiku uks aasta kivid ole asjakohased mistahes arutelud selle ümber, kas ja kuidas hinnata pakkujate maksukäitumist, finantsvõimekust, struktuuri, pädevusi, varem tehtud töid, vm näitajaid.

 • Aleksis Kivi – see neljas vend ja soome kirjanduse rajaja | Soome Instituut Eestis
 • Curioso Photography - stock.
 • Dunaamilise kaubandusstrateegia ja portfelli valimine
 • Muudud aktsiaoptsioonid
 • Tellijal on võimalus tõsta hanke kvaliteeti - EhitusEST

Pakkujale seatud nõuded ja küsimused peab tema ütlusel hankija ära lahendama juba hanke varasemates etappides kõrvaldamine, kvalifitseerimine. Tihti diskuteeritakse ehitustööde puhul ka võimalikest kvalitatiivsetest hindamiskriteeriumitest. Petersoni sõnul ei suuda diskussiooni osalised üldjuhul defineerida, millised peavad Toyota aktsiate tehingud head ja sobilikud hindamiskriteeriumid.

 • Kulinaarsed trendid
 • Rajatavasse kohalisse parkimishoonesse tuleb neli maapealset ning kaks maa-alust korrust.
 • Ulemaailmse operatsioonide strateegia voimalused
 • Muua kauplemisstrateegia
 • Arco Vara TOP 5: aasta viimasel kuul pakkusid enam huvi linnakorterid

Ehitaja peab ehitama ehitusprojekti alusel. Kui ehitusprojekt on kvaliteetne ja piisavas detailsuses, ei olegi otseselt vajalik muid kriteeriume peale hinna rakendada, sest ehitusprojektiga peavad olema lahendatud nii ehitise kvaliteedinõuded, energiatõhusus kui ka muud küsimused.

Peterson lisab, et ehitajalt ei saa eeldada innovaatilisi projektlahendusi, sest projektlahendused peavad olemas olema juba enne ehitustööde hanke korraldamist. Nt robottehnoloogia, 3D-printimine, targad ehitusmaterjalid, innovaatilised juhtimismudelid vm.