Projekti tulemusena on lasteaia hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud. Lepingut ei lisata juhul, kui leping on eelnevalt KIKile esitatud ja lepingut ei ole muudetud ning juhul, kui hankeleping on leitav riigihangete registrist; hankelepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, ei lisata juhul kui on eelnevalt KIKile esitatud; õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral; arve või muu raamatupidamisdokument; asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendav dokument; kulu ja omafinantseeringu tasumist tõendav dokument; raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument; projektipõhine kulutuste väljavõte raamatupidamisest esimese ja viimase väljamakse juures. Ettemaksena makstakse toetus etapiviisi: esimese osa toetusest ettemaksena pärast lepingu jõustumist ja pärast ettemaksetaotluse esitamist. Projektide maksetaotlused tuleb esitada läbi E-toetuse keskkonna. Maksedokumentide menetlemise aeg pikeneb selle võrra, kui kaua toetuse saaja dokumente parandab. Viimase väljamakse juures TS raamatupidaja allkirjastatud projektipõhine raamatupidamise kulukonto väljavõte; garantii dokument, laenuleping ja liisinguleping; muud dokumendid, juhul kui need on nõutud projekti rahastamise lepingus või määruses.

Parandada kauplemissusteemi MetaTrader kaubandusstrateegiad

Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine Parandada kauplemissusteemi linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine Pärnu linna Kastani lasteaia energiatõhususe parandamine Projekti kood: Kliima. Projekti tulemusena on lasteaia hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

Pärnu Kastani Lasteaia hoone on ehitatud Renoveerimistöid välisfassaadi ega sokli osas pole ehitamise ajast teostatud. Välisseintesse on aja jooksul tekkinud pragusid, krohvkate on hakanud pudenema, seintes leidub madalatemperatuurilisi külmasildasid.

Parandada kauplemissusteemi Stock Options Group

Vundamendi amortiseerumise tõttu on I korruse põrandad külmad. Samal ajal jääb hoone keskmine ventileeritus allapoole vastavat normväärtust.

Pärnu linna Tammsaare lasteaia energiatõhususe parandamine

Välisõhu kõrge niiskusetase sügisel ja kütmata ruumide suhteliselt madal temperatuur soodustavad välisseinte külmade piirkondade küllastumist niiskusega ja hallituse tekkimist. Projekti elluviimise tulemusena saavutatakse hoones kvaliteetne sisekliima.

Parandada kauplemissusteemi Kauplemisstrateegia Haridus

Lisainformatsioon Pärnu linnavalitsuse taristu- ja ehitusteenistuse projektijuht.