Fond investeerib teataval määral ka võlakirjadesse, ostes üldiselt investeerimisjärguga või -järguta võlakirju, kui need on fondi hinnangul võrreldava kvaliteediga. Templeton Asian Growth Fund Templeton Growth Euro Fund Ootame sinuga hiljem rääkida.

Veles Capitali juhtivpartner Dmitri Bugaenko tunnistati finantssektori 15 parema liidri hulka. Kolme professionaalsema finantsdirektori hulka kuulub Veles Capital Investment Company majandusdirektori asetäitja majanduse alal Aleksandr Krasnopevtsev.

Tegevused Peamisteks tegevusvaldkondadeks on varahaldus, maakleriteenused aktsia- ja võlaturgudel, ettevõtted ettevõtete finantseerimise valdkonnas, strateegilised investeeringud, finantskonsultatsioonid, varahaldus. Saadavus mitmesugused ettevõtted ettevõtete grupis "Veles Capital" võimaldab teil edukalt ja tõhusalt lahendada mitmesuguseid kliendi ülesandeid.

Sergo Ordzhonikidze eriala "Economictory Manager". Encyclopedia investor Rahvusfondi Optsioonitehingud RBC-s. turu aasta asutamismäär Tüüp Mittetulundusühing Asukoht Moskva Sündinud Ta lõpetas Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna bakalaureuseõpe.

Vastavalt sellele on uue SKU jaoks kavandatud ladude ostmine ja ladustamine. Kõik see mõjutab teiste kaubatoodete tootmise ja ladustamise võimalusi. Isegi kui saavutatakse normaalne tootmisrütm, võtab seadmete sagedane ümberkorraldamine mõne kauba väljalaskmisest teise aega ja viib tootmisvõimsuse vähenemiseni. Seetõttu on mitmete kaubatoodete vähendamine majanduslikult tasuvam kui tootmisliinide sage kohandamine ning suurte tooraine- ja valmistoodete varude ladustamine.

Ettevalmistatud märkused:

Rubriigi tasuvus. Üks olulisemaid näitajaid, mis võimaldavad hinnata konkreetse kaubatoodangu tootmise vajadust. Pretsedendid, kui ettevõte keeldus mõnest SKU-st nende madala kasumlikkuse tõttu, toimusid "Nidana" praktikas. Nii näitasid kaks tootesarja rubriiki, sealhulgas 8 SKU-d, kuue kuu jooksul madalat kasumlikkust. Põhjuseks on suured kaod seadmete ümberseadistamisel ja kõrged pakkimiskulud.

Konkurentsiturul oli seda võimatu teha ja ettevõte pidi loobuma nende kahe tooraine tootmisest. Hoolimata iga loetletud näitaja olulisusest, ei saa see juhtkonnast sortimendiportfelli vähenemise ametlikuks põhjuseks, kui juhtkond pole nende tulemustega rahul.

Sel juhul viiakse läbi kõigi nelja Optsioonitehingud RBC-s. üksikasjalik analüüs ja alles pärast seda tehakse otsus. Nii kaalus "Nidan Juices" juhtkond vajadust säilitada Caprice'i rea kaupade mahlad ja tee valik 0,liitrises pakendis.

Olles kaalunud tootmis- ja logistikaosakondade argumentide kaalumist vt tabelitotsustas juhtkond kõrvaldada 0,liitrises pakendis Caprice'i kaubamärk kaubaartiklite hulgast - seda nimetatakse sortimendipoliitika parandamiseks. Pärast kaubaartiklite vähendamise otsuse tegemist töötatakse välja kättesaadavad toorained ja materjalid, mida kasutatakse ainult kahjumlike SKU-de tootmiseks.

Seejärel seadistatakse ümber, muudetakse tootmisgraafikuid. Viimane etapp on hinnakirjade korrigeerimine ja toodete ülejääkide väljaviimine poelettidelt. Uued üksused Sortimendiportfelli laiendamisel uute SKU-de kasutuselevõtt lisatakse loetletud teguritele nii oluline aspekt nagu ettevõtte strateegilised huvid - osakaalu säilitamine arenenud müügiturgudel ja uute võitmine.

Sortimendipoliitika optimeerimine ja analüüs

Otsustamisel on võtmeroll turundusosakonnal, kes analüüsib kaubamärgi laiendamise võimalusi ja pakub välja võimalusi uute SKUde käivitamiseks. Silmapaistev näide on kaubamärgi My Family arendamine.

Aasta viimasel poolel pole Venemaa mahlaturg praktiliselt kasvanud. Kavandatud tulude ja kasumi näitajate saavutamiseks tegi turundusosakond ettepaneku tuua selle nime alla uusi tooteid - beebitoitkülm tee, kvass. Samal ajal propageeritakse juba olemasoleva kasutamist bränd võimaldab teil vähendada uute toodete turule toomise kulusid.

Finantsosakonna roll langeb turundajate poolt deklareeritud plaanide majandusliku teostatavuse arvutamisele. Kuidas nad seda läänes teevad Natalia Mironova, finantsjuht Fujitsu Siemens Computers esindused Venemaal ja SRÜ-s Rahvusvahelistes korporatsioonides on sortimendihaldus üles ehitatud erinevate kaanonite järgi. Tooni määrab peakorter, tuginedes uurimisandmetele, ja kohalikud jaoskonnad teevad kavandatavasse sortimendiportfelli omad muudatused. Tsentraliseeritud strateegiline planeerimine vähemalt aasta ette viiakse läbi keskkontori tasandil.

Lisaks teevad kõik kohalikud osakonnad igakuiselt prognoose nõudluse järele praeguseks ja kolmeks tulevaks kuuks, tuginedes oma partnerite andmetele. Järgmisena määratakse valitud segmendi toote konkurentsivõimeline maksumus, näiteks server keskmise suurusega ja väikestele ettevõtetele kuuluvate ettevõtete jaoks.

Uue toote tootmiseks kasutatavad tehnoloogiad ja materjalid valitakse nii, et need jäävad kehtestatud hinnaskaala sisse. Pärast seda lisatakse uus toode ühtsesse tööstuskaupade loendisse. Uut tooteteavet saadetakse igakuiselt kohalikesse kontoritesse, kus kehtivad teatud piirangud, näiteks seaduslikud piirangud, kui toodet ei saa levitada väljaspool ELi või Ameerika Ühendriike.

On üsna tõenäoline, et tema territooriumil minimaalse kasumlikkusega müüdavad nimed jäetakse Optsioonitehingud RBC-s. tarnitud Optsioonitehingud RBC-s. üldloendist välja. Samuti Ulevaade binaarvoimaluste foorumi kohta piirkondlikku sortimenti Optsioonitehingud RBC-s.

turu kasvu prognoos. Näiteks saab Venemaa kontor igakuiselt andmebaasi toodetest, millel on kõik omadused: nimi, kirjeldus, kauba maksumus.

Esinduste töötajad kontrollivad, kas SRÜ riikides on loetletud kaupade müügil impordi- ja ekspordipiiranguid. Samal ajal saabub Venemaa esindus iga kuu lõpus SRÜ riikide edasimüüjatelt päringud kavandatavate ostude kohta, päringutes on toodud arvutite arv ja parameetrid.

Järgmine samm on toote kasumlikkuse arvutamine. Kui see mõõdik vastab peakorteri nõudele, otsustatakse toode tellida lokaliseeritud versioonis, konkreetsetes konfiguratsioonides ja kogustes. Seega toimuvad tootesarjas pidevad muutused - välistatakse nõudmata või kahjumlikud tooted, lisatakse nõutavad ja kulutõhusad tooted.

Ettevõttes pole piiranguid tootmisvõimsusele, transpordivõrgule, laomahule - tooteid toodetakse ja tarnitakse sõltuvalt kohalike osakondade prognoosidest ja partnerite tellimustest. Segafondi investeeringute proportsioon erinevate varatüüpide vahel varapaigutus võib mõne fondi puhul olla fikseeritud, mõne puhul paindlik.

Varade paindliku jaotamise puhul kohandab investeerimisjuht investeeringute määra konkreetsetesse varaliikidesse, lähtudes oma seisukohast nende tulevikuväljavaadete kohta SICAV Société d Investissement à Capital Variable Tasakaalustatud fond Tasakaalustatud fond tuntud ka kui segafond investeerib tavaliselt rohkem kui ühte tüüpi varadesse, nagu näiteks kapitaliväärtpaberid või võlakohustused sh võlakirjad.

Tasakaalustatud fondi investeeringute proportsioon erinevate varatüüpide vahel varapaigutus võib mõne fondi puhul olla fikseeritud, mõne puhul paindlik. Varade paindliku jaotamise puhul kohandab investeerimisjuht investeeringute määra konkreetsetesse varaliikidesse, lähtudes oma seisukohast nende tulevikuväljavaadete kohta.

Kui vastav investeerimispoliitika lubab, võib tasakaalustatud fond turuvõimalustest olenevalt investeerida aeg-ajalt vaid ühte varaliiki Tehingukinnitus Vt jaotise Investori üldinfo alamjaotist Tehingu kinnitus Tingimuslik lunastamistasu või CDSC Tasu, mida rakendatakse aktsiate müümisel, tavaliselt omamise esimeste aastate jooksul Tuluaktsia Aktsia, mis tavaliselt jaotab oma investeeringute puhastulu, kui asjakohase Fondi poliitikas ei ole märgitud teisiti Ühing Franklin Templeton Investment Funds Üldkoosolek Ühingu aktsionäride iga-aastane üldkoosolek USA või US Ameerika Ühendriigid Väärtuspäev Iga päev, kui New Yorgi väärtpaberibörs NYSE on avatud või Luksemburgi pangad on avatud nagu täistööpäevadel välja arvatud tavalise kauplemise peatamise korral Kõik siinkohal toodud kellaajad on Kesk-Euroopa aja järgi CETkui ei ole märgitud teisiti.

Ainsuses olevad sõnad hõlmavad kontekstist olenevalt ka mitmuse ja vastupidi. Shipston House P. Road Taipei Taiwan, R. Piazza Salimbeni n. Ühingu üldine eesmärk on minimeerida investeeringute riskipositsiooni hajutamise abil ning pakkuda investoritele eeliseid, mida annab ühingu Franklin Templeton Investments üksuste edukate ja ajaproovile vastu pidanud investeeringute valimismeetodite alusel hallatud Halal Binary Options maaklerid. Nagu on kirjeldatud lisas D, vastutab fond ainuisikuliselt oma varade ja Optsioonitehingud RBC-s.

eest. Kõik fondid võivad investeerida tulevikus emiteeritavatesse when issued väärtpaberitesse, anda laenuks oma portfelli väärtpabereid ja võtta raha laenuks kooskõlas ühingu investeerimispiirangute piirnormidega üksikasjalikult kirjeldatud lisas B.

Samades piirides võivad kõik fondid Optsioonitehingud RBC-s. või -tulu genereerimiseks või kulude või riskide vähendamiseks i osaleda vabatahtlikes ja ka kohustuslikes repotehingutes ostja või müüjana ja ii osaleda väärtpaberite laenamise tehingutes. Samuti võib ühing kaitsta ja parandada erinevate fondide osakute väärtust riskimaanduse strateegiatega, mis vastavad fondi investeerimiseesmärkidele, kasutades näiteks valuutaoptsioone, tähtpäevalepinguid ja futuurlepinguid.

Kui fondi investeerimispoliitikas on kirjas, et investeeringud tehakse peamiselt, põhiliselt või enamasti konkreetset tüüpi väärtpaberitesse või konkreetses riigis, piirkonnas või tööstussektoris, tähendab see üldiselt seda, et vähemalt kaks kolmandikku selle fondi netovarast arvestamata likviidseid lisavarasid investeeritakse nimetatud väärtpaberitesse, riiki, piirkonda või tööstussektorisse.

Iga fond võib lisavarana hoida likviidseid varasid, kui investeerimisjuht arvab, et need pakuvad atraktiivsemaid võimalusi, ajutist kaitset negatiivsete turu- majandus- poliitiliste või muude tingimuste eest või rahuldavad likviidsuse, väljaostu ja lühiajalisi investeerimisvajadusi.

Selliseid varasid võib hoida rahalistes hoiustes või rahaturu instrumentides. Kui fondil on lubatud investeerida kogutulu vahetustehingutesse või sarnaste omadustega muudesse tuletisinstrumentidesse, kirjeldatakse alusvara ja positsioonide investeerimisstrateegiad asjakohases fondi investeerimispoliitikas. Allpool kirjeldatud investeerimiseesmärgid ja investeerimispoliitikad on nii fondivalitseja kui ka fondide vastavate investeerimisjuhtide jaoks siduvad. Seetõttu keskendub fond ühele piirkonnale st Aasiale.

Fondi investeeringud võivad aeg-ajalt olla keskendunud teatavatele Aasia riikidele, näiteks Mandri-Hiina riikidele. Koguinvesteering suure tootlusega äriühingute võlakirjadesse võib moodustada märkimisväärse osa fondi portfellist. Fond võib investeerimisjärgust madalamatele ja maksed katkestanud äriühingute võlakirjadele rakenduvate eelmainitud piirangute raames lisaks omada selliste ettevõtete Optsioonitehingud RBC-s., mis on praegu või peatselt seotud ümberkorralduste, finantsrestruktureerimise või pankrotiga, ning fond võib võlakirju omada ka pärast seda, kui emitent on peatanud põhi- või intressimaksed.

Nende tuletisinstrumentidega võidakse kaubelda kas reguleeritud turgudel või vabavahetusturul ning nende hulka võivad muu hulgas kuuluda nii vahetustehingud nt krediidiriski maandavad vahetuslepingud või püsituluga seotud kogutulu franklintempleton. Lisaks võib fond väljamakseteks kasutada nii kapitali, realiseeritud ja realiseerimata netokapitalitulusid kui ka brutotulu. Kuigi see võib anda jaotamiseks rohkem tulusid, võib see vähendada ka kapitali.

Investeerimisjuht juhid Franklin Advisers, Inc. Investeerimispoliitika Fond investeerib põhiliselt Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides asuvate biotehnoloogiaettevõtete ja uurimisasutuste sh väikesed kuni keskmise suurusega ettevõtted kapitaliväärtpaberitesse ning väiksemas mahus ka kogu maailma emitentide võlakohustustesse. Biotehnoloogilise tegevuse hulka kuuluvad biotehnoloogiliste või biomeditsiiniliste toodete, teenuste ja protsesside uurimis- ja arendustegevus, tootmine ja müük.

See võib hõlmata ettevõtteid, mis on seotud genoomika, geenitehnoloogia ja geeniteraapiaga. Samuti hõlmab see ettevõtteid, mis on seotud biotehnoloogia rakendamise ja arendamisega Optsioonitehingud RBC-s., farmaatsias ja põllumajanduses. Fond investeerib teataval määral ka võlakirjadesse, ostes üldiselt investeerimisjärguga või -järguta võlakirju, kui need on fondi hinnangul võrreldava kvaliteediga.

Investeerimisjuht võib võtta ajutise kaitsepositsiooni rahas juhul, kui ta usub, et turud või majandus riikides, kuhu fond investeerib, on liiga volatiilsed, pikaajalises majanduslanguses või valitsevad muud negatiivsed tingimused. Puudub garantii, et fond saavutab oma eesmärgi. Investeerimispoliitika Fond investeerib oma eesmärgi saavutamiseks otse või kaudselt vabalt kaubeldavate väärtpaberite hajutatud portfelli, mis on seotud Brasiiliaga ning koosneb nii mis tahes suurusega ettevõtete kapitaliväärtpaberitest ja kapitaliga seotud väärtpaberitest kui ka võlakirjadest sh investeerimisjärguta väärtpaberid ja võlakohustustest, mille on emiteerinud või millele on garantii andnud valitsused või valitsusega seotud emitendid.

Ettevalmistatud märkused: Operaator Daamid ja härrad, hea päev ja teretulnud PulteGroupi neljanda kvartali tulu konverentsil. Tänane konverents on salvestatud.

Samuti võib fond investeerida äriühingute emiteeritud võlakirjadesse sh investeerimisjärguta väärtpaberid. Fond jätab endale võimaluse investeerida Brasiilias positsiooni loomiseks väärtpaberitesse, mille emitendid ei ole registreeritud Brasiilias. Lisaks võib fond investeerida kommertspaberitesse, tähtajahoiustesse, rahaturu instrumentidesse ja rahasse. Kapitaliväärtpaberitele või võlakirjadele eraldatud fondi netovarade osakaal võib aja jooksul varieeruda olenevalt sellest, milliseks peab investeerimisjuht konkreetse varaliigi suhtelist atraktiivsust, ning seetõttu võib valdav positsioon olla kas kapitaliväärtpaberites või võlakirjades.

Samuti võib fond investeerida krediidiga seotud väärtpaberitesse, mis saavad oma väärtuse mõnelt muult Brasiiliaga seotud indeksilt, väärtpaberilt või valuutalt. Finantsvõimenduse arvutamiseks kasutatakse nominaalsumma meetodit.

Puudub garantii, et fond saavutab oma tulueesmärgi või jääb soovitud volatiilsusvahemikku. Investeerimispoliitika Fond kavatseb oma eesmärgi saavutamiseks hallata aktiivselt otsest ja Optsioonitehingud RBC-s. positsiooni aktsiates, püsituluga väärtpaberites, kollektiivsetes investeerimisskeemides, rahas ja ekvivalentides ning kaudset positsiooni alternatiivsetes investeeringutes. Täname küsimuste eest. Esimene küsimus liikluse kommentaaride kohta, mis puudutas detsembris mõningast paranemist.

Kas esines konkreetseid hinnapunkte või turge, kus see oli kõige ilmsem, ja kas see suundumus on seni aasta lõpuni jätkunud jaanuaris? Marshall - president ja tegevjuht Jah, Alan, me nägime seda kõigis turgudes, kus me tegutseme. Nii et ma ei rõhutaks seda väljapoole, see oli üldine parandus, mida me märgiksime ja osana põhjusest, mida Optsioonitehingud RBC-s.

üritasime olge siis optimistlik liiklusmustrite osas, sest see on üsna laialt levinud paranemine.

Uued üksused

Ja suundumused on jätkunud jaanuaris. Sarnaselt detsembrikuu öeldule on jaanuari esimesed kaks või kolm nädalat tavaliselt kevadise müügi kõige varasemad algusjärgus ja me ei näe, et tavaline kevadel müügi pikap kuni selle ajani, tõesti Superbowl, esimene osa Veebruar on siis, kui näeme asju ametlikult kevadise müügihooajaga. See on kasulik. Teine küsimus, ma arvan, et teie poolt mulle antud diskonteerivad avalikustamised on suletud. Optsioonitehingud RBC-s., ma olin uudishimulik, kui teil on selline suundumus, mis näeb välja sellistele tellimustele, mis olid kvartalisse paigutatud?

Ja ma arvan, et lihtsalt mõtlesin kevadele, hindan kogukonda kogukonna arutelu kaudu. Aga kuidas te strateegiat sõnastaksite?

Ma mõtlen, et oleme kuulnud mõnest teisest ehitajast, et öelda lõplikult, et brutomarginaal saab olema pistikupesa ja oluline on hoida mahu masinat töökorras. Niisiis, kuidas te iseloomustaksite oma üldist strateegiat kevadeks, kui mõtlete sellele, mida te hindate prioriteediks?

O'Shaughnessy - asepresident ja finantsdirektor Hei, Alan, see on Bob. Me ei ole ajalooliselt andnud värvi tegelikule müügile, mille me oleme salvestanud, anname ASP-sid. Kuid ma arvan, et see, mida peaksite mõtlema, on esimese kvartali marginaali kohta antud juhendi osas, Optsioonitehingud RBC-s.

oleme näinud mõningast marginaali erosiooni müügikeskkonna tõttu, mida alustasime - see, mida me rõhutasime ettevalmistatud märkustes, oli aasta tagasi poole. See on - kui meil on, kutsuda viie kuu ehitamise tsükkel, olete saanud kõige rohkem kolmanda kvartali kehastusest - vabandust, kolmandat ja neljandat kvartalit, mis sisaldub selles juhendis, mida me andsime.

Nii et see peaks andma sulle ülevaate diskonteerimisest, mida me peame tegema. Marshall - president ja tegevjuht Ja siis, Alan, just teie küsimuses selle kohta, mida me prioriteediks peame? Tõenäoliselt kõlab see natuke nagu katki.

Kuid me jätkame, maksame mõningaid hinnakujundusi kogukonnale kogukonna alusel ja teeme seda silma peal, mida me usume annab meile kõige soodsama majandusliku tulemuse. Kindlasti on teie kommentaar tootmismasina pidamise tegurite üle selle üldise võrrandi üle, me oleme tootjate ehitajad, te olete kuulnud mind viimasel paaril konverentsikõnedel, et see on oluline ja see teeb meile ja see kindlasti meie konkurentidele.

Kaubandus, me kõik konkureerime piiratud arvu tehingute eest ja võime hoida meie kogukondades järjepidevat Binaarne valik Benar on suur asi. See oli osa põhjusest, et me - see on osa põhjusest, miks sa nägid meid, et tegid taktikalise otsuse suurendada meie spetsiifilist toodangut natuke pisut. Teine asi, mida me liiga lihtsalt mõtleme üldisest efektiivsusest, on tagada, et kui kiirendame tempot, siis meil on tegelikult uus kogukond.

Niisiis on - kui maapinna torujuhtme asukoht on selline, et kui me eelnevalt sulgeme, võite meeskonda järgmisesse kohta liigutada. Nii et need on kõik asjad, mida me arvestame selle kogukonna läbi Optsioonitehingud RBC-s. analüüsi kaudu. I think what you've seen from us is a consistent and balanced view where Optsioonitehingud RBC-s.

have continued to work to drive the volume in the right spots. But we've maintained some level of the superior gross margin profile that we've worked to build over time. But we haven't with a single eye or single vision held onto it. You've seen some of that erode as we work to be competitive.

Erythrocytes - RBC - Structure and Function in Hindi - Bhushan Science

Täname kogu värvi eest. I guess Optsioonitehingud RBC-s. first question relates to the quick move in home commentary, I think, Ryan, you just mentioned you increased your specs just a teeny little bit. When we've been out in the field, we've noticed that folks, customers have been a little reluctant to pay up for rate locks going out much more than a few months. And so the biggest amount of activity or demand has been on homes that they could move in to relatively quickly without having to pay for such a long rate lock.

I was curious therefore to what degree doing more specs to maybe take advantage of buyer demand and also you mentioned some labor efficiencies, whether you thought that there may be some opportunity to make this a little bit more of a lasting change?

And then just to get a sense Optsioonitehingud RBC-s. how you're thinking about this spec activity? Is it purely temporary or perhaps maybe something that might be more lasting?

We've done extensive work and feel that we end up with a better long term outcome by running more of a build to order model and I think that's what you should continue to expect to see from us. I think we've got other tools that we have effectively used with, rate buydowns and a longer term rate locks that allow us to give the customers that are sensitive to interest rate fluctuations enough protection to give them confidence to buy.

So I think you'll see us over the course of the next several months and few quarters, revert back to our typical spec cadence. Ja see on kasulik.

IK Veles. Veles Kapital

And then regarding the comments you've made regarding the spring selling season or the pre-season here thus far, I think you mentioned that traffic improving the last several weeks a little bit too early to make a call and all that. I was curious if you're -- and you also mentioned you're still constructive on the market.

So two part question here. Regarding your comments about the tone of business and on the traffic side, is it your view that the data you've seen on traffic has been a little too choppy to have conviction around the direction things are going?

And has maybe there have been less interest reflected in deposits than there has been in Optsioonitehingud RBC-s. Is that a part of your view that maybe it's a little too early to make a call?

And secondly regarding your comments about this, being still constructive on the market, I'm wondering how much this constructiveness is a reflection of maybe seeing some strength in December and January? And if there's anything that you might see in the next month or two that would make you feel less constructive?

So that when we speak to you next time, you would be less constructive than you are today. Marshall -- President and Chief Executive Officer Well, I'm going to politely probably take a pause on the last part of that question, because I think it would be asking me to peer into a crystal ball. So we've obviously got a number of scenarios that we look at here, Stephen, but I'll probably avoid rolling many of those out on this call. In terms of kind of traffic and what's happened and why -- the reasons why we're constructive?

I think that's a very relevant conversation in question. What I'd highlight is on a same-store basis adjusting for community count, the fourth quarter in total was down year-over-year. So that's the negatives. Now the positive is that the November and Optsioonitehingud RBC-s.

got sequentially better. And by the time we got to December, we were on a community count adjusted basis, we were showing positive comps year-over-year, and that has continued into January.

So that's part of the reason that I think we're slightly optimistic about what the spring selling season will hold. I think in terms of kind of the affordability pinch that I highlighted in my prepared remarks and I'd highlighted again here, I think that's been the challenge with buyers is there has been an affordability pinch and then there's been a steady stream of kind of negative news if you will that plays out in the media, in the newspapers almost every single day about the realistic market.

So if interest rates can maintain some stability, I think that's certainly a factor we need to continue to see some wage growth. And I think the rate of price appreciation needs to moderate just a tad to not further exacerbate the affordability crisis.

So, some things -- as far as big picture, and I was kidding a little bit with my initial commentary about things that we're looking at into the future and that could change it for the positive or the negative.

But the big picture we're always looking at consumer confidence. That's something that I think is a big deal and I highlighted that just a second ago with the buyer psyche. So what's going on with the job picture, job ads, et cetera on a market by market basis. Certainly, we'd pay attention to traffic trends and then deterioration or improvement in overall sales volume. And then, any kind of quick or unexpected rate hikes would certainly also be the other kind of big picture factor that we would look to over the coming months that could significantly improve or erode how we feel about the spring selling season.

I know we're talking about price and affordability and interest rates. But just want to ask you again, I mean, do you think the existing inventory is tight? And I Optsioonitehingud RBC-s. because it would Optsioonitehingud RBC-s. to potentially impact your trade-up buyers which are obviously a lot of your buyers. Optsioonitehingud RBC-s.

you talk about how or what you're seeing out there? Marshall -- President and Chief Executive Officer Yes, broadly I would tell you that inventory levels are in the, what I'd consider the healthy zone.

We've always pegged it at six months supply and most markets are still running well below that. There are still a few markets that are less than three months of supply.

So, I would tell you that, Ken, there's not a lot that's changed in the last quarter with the existing inventory supply. I apologize if I haven't modeled your commissions or your variable cost, right? I'm just trying to see how much that's going to swing around by quarter based Excel Stock valiku mall volume?

Ja ma arvan, et kõik muu on keskpikas perspektiivis muutuv. Niisiis, me tunneme üsna hästi selle aasta müüdud müügi- üld- ja halduskulusid. Me rõhutasime, et olime neljandas kvartalis meie giidist veidi väljapoole, kuid kindlasti kindlasti paremal või tegelikult paremal kui meie aastajuhend.

Meil oli hea aasta, seega oli neljandas kvartalis mõningane hüvitis. Me rõhutasime komisjonitasusid.