Valitsuse korralduse eelnõuga täpsustatakse arengukava rakendusplaani tegevusi, tähtaegu ja kulusid aastateks — Kokku tunnistas põllumajandusamet Seaduseelnõu Riigikogu menetlusse võtmiseks on nõutav 25 hääleõigusliku kodaniku toetusallkirja. Justiitsministeerium ei toeta eelnõu.

Vabariigi Valitsuse kommenteeritud päevakord Algus kell 10 Stenbocki majas Istungile võib lisanduda täiendavaid päevakorrapunkte.

Kaubandussusteemide labor

Lisateave: valitsuse meedianõunik Helin Vaher Kaubandussusteemide labor Valitsuse pressikonverentsil on peaministri ülesannetes olev kaitseminister Urmas Reinsalu ja justiitsminister Hanno Pevkur. Pressikonverents toimub Stenbocki maja pressiruumis kell Arvamuse andmine seaduseelnõude kohta 1.

Kaubandussusteemide labor

Riigikogu põhiseaduskomisjoni algatatud eelnõu peamine eesmärk on muuta Riigikogu liikme kriminaalvastutusele võtmise regulatsiooni ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe juurdepääsu regulatsiooni. Kehtiva kriminaalmenetluse seadustiku järgi võib Riigikogu liikme kahtlustatavana kinni pidada ning tema suhtes kohaldada tõkendit, vara arestimist ning läbivaatust, kui selle kohta on saadud riigi peaprokuröri taotluse alusel õiguskantsleri nõusolek.

Õiguskantsleri nõusolekuta võib seda teha, kui Riigikogu liige tabatakse esimese astme kuriteo toimepanemiselt.

Kaubandussusteemide labor

Samuti ei ole õiguskantsleri nõusolekut vaja Riigikogu liikme suhtes läbiotsimise teostamiseks. Vastav seaduse muudatus jõustus 1.

Vaja on kiireid samme erarahastajate triljonite dollarite mobiliseerimiseks, ümber suunamiseks ja käibelevõtmiseks, et saavutada jätkusuutliku arengu eesmärgid.

Eelnõuga sätestatakse, et Riigikogu liikme suhtes menetlus- ja jälitustoimingute tegemiseks enne süüdistusakti koostamist on vaja Tallinna Ringkonnakohtu Kaubandussusteemide labor nõusolekut, kes teeb otsuse riigi peaprokuröri taotluse alusel.

Riigikogu hoones asuvate ametiruumide läbiotsimiseks on vajalik Riigikogu esimehe nõusolek, kes teeb otsuse riigi peaprokuröri taotlusel.

Kaubandussusteemide labor

Võrreldes kehtiva regulatsiooniga ei ole süüdistusakti koostamise kord sisuliselt muutunud. Ka PayPali aktsiaoptsioonitehingud järgi saab Riigikogu liikme kohta süüdistusakti koostada ja esitada ainult õiguskantsleri ettepanekul ja Riigikogu koosseisu enamuse nõusolekul.

Eelnõuga nähakse ette julgeolekukontrolli tegemine kõigi Riigikogu riigikaitsekomisjoni liikmete suhtes.

Selliselt tagatakse, et igal riigikaitsekomisjoni liikmel oleks juurdepääs tema tööks vajalikule salastatud välisteabele. Samas nähakse Riigikogu esimehele ette õigus juurdepääsuks salastatud välisteabele sõltumata julgeolekukontrollist, et Riigikogu esimees saaks vajadusel täita oma ülesandeid Vabariigi Presidendi asendajana.

Breadcrumb

Põhiseaduskomisjon algatas Eelnõu oli valitsuse Riigikogu otsustas oma Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu eesmärk on kehtestada äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuse juhatuse liikmete tasustamise piirmääraks eurot kuus ehk mitte rohkem, kui on Eesti Vabariigi presidendi ametipalk koos esindustasuga.

Eelnõuga soovitakse täiendada riigivaraseadust punktiga, mis määrab piirmäära indekseerimise põhimõtted ning korra.

Kaubandussusteemide labor

Eelnõu kohaselt avaldab rahandusministeerium nimetatud indeksi oma veebilehel iga kalendriaasta 1. Rahandusministeerium ei toeta eelnõu ja leiab, et juhatuse liikmetele makstavale tasule seadusega maksimumpiiri kehtestamine ei ole otstarbekas.

Keskkonnaühenduste soovitused omavalitsuste rohenügimiseks Ülemaailmsel, regionaalsel, riiklikul ja kohalikul tasandil on vaja kaasavaid partnerlussuhteid, mille keskmesse seatakse inimesed ja planeet. Vaja on kiireid samme erarahastajate triljonite dollarite mobiliseerimiseks, ümber suunamiseks ja käibelevõtmiseks, et saavutada jätkusuutliku arengu eesmärgid. Pikaajalisi investeeringuid vajatakse eriti arengumaades. Nende hulka kuuluvad jätkusuutlik energia, taristu ja transport, aga ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Avalik sektor peab seadma selge suuna.