Unofficial IQ Option professional trading magazine. Forex kauplemine. Mis on Forex-kauplemise swing-ettevõtja? Forex ei ole aktsiad, millega võib kaubelda. Kui oluline on forex trading? Kuidas te kaupleb Forex?

RT I, Üldmõisted 1 Finantsjärelevalve asutus on ametiasutus, mis tema asukohariigi õiguse kohaselt teostab krediidiasutuste ja investeerimisühingute üle riiklikku finantsjärelevalvet.

FX Option tehingud valisvaluutas Lao valikud

Instrumentide ja tehingute kohta kasutatud mõisted 1 Finantsinstrumendid financial instruments on käesoleva määruse tähenduses instrumendid, millega ühele tehingu poolele tekib finantsvara ja teisele poolele finantskohustus või omakapitali instrument equity instrument. Väärtpaberitega tagatud tehingud ei hõlma muid laene, mille tagatiseks on väärtpaberid.

FX Option tehingud valisvaluutas Mis on ettevotte mitmekesistamise strateegia

Optsiooni iseloomuga instrumente näiteks ostutähed käsitletakse sarnaselt optsioonidega. Pöördrepo-tehingu lepingus on sätestatud keeld nimetatud varasid müüa või tagatiseks anda samaaegselt rohkem kui ühele lepingupartnerile.

FX Option tehingud valisvaluutas Kone valik Strateegiad

Repotehingu lepingus on sätestatud keeld nimetatud varasid müüa või tagatiseks anda samaaegselt rohkem kui ühele lepingupartnerile. Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud instrumentide puhul arvatakse esimese taseme omavahenditest maha nende instrumentide realiseerimata kasumi ja realiseerimata kahjumi vahe, kui see on positiivne.