Regulaarne ajakava. Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassi kursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel. Lapse õpetamise eesmärk on anda lapsele teadmised ja oskused iseseisvaks eluks. Lapse arengukursus võib aidata väikelaste vanematel paremini mõista, millised teemad ja ülesanded on nende lastele arengu seisukohalt sobivad. Miks peaks siis harjutama omaealiste seltskonnas eksisteerimist kui seda rohkem elus ette ei tule kas keegi kujutaks ette nt töökollektiivi, kus oleks kõik 40 aastased. Taotletud elukutse leevendamine - tuleke keskuses "spetsialist" õppima!

Hugo Treffneri Gümnaasiumis HTG saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas.

Voimalus kaubanduse koduoppe kursus

Olulisel kohal on iseseisev töö, tähelepanu pööratakse õppetööd toetavatele praktikumidele ja õppekäikudele. Õppetöö korraldamisel on kool lähtunud soovist vähendada samaaegselt õpitavaid õppeaineid, suurendada teadmiste omandamise aega ning vähendada teadmiste kontrollimiseks kuluvat aega. Õppeaasta jaguneb viieks seitsmenädalaseks perioodiks. Iga perioodi esimesel kuuel nädalal toimuvad 75 minutilised õppetunnid ja seitsmendal nädalal arvestused.

Ühel perioodil õpitakse kuut-seitset erinevat õppeainet.

Kursused 1c personali juhtimine 8. Kursuse koolitusprogramm

Tänu paindlikule õppesüsteemile on HTG õpilastel palju võimalusi tegeleda oma huvidega ja valmistuda õpingute jätkamiseks kõrgkoolis.

Õppesuunad Hugo Treffneri Gümnaasiumis saab õpingute jätkamiseks valida humanitaar- loodus- ja reaalsuuna. Igaüks neist on terviklik õppeainete kogum selleks, et omandada selles ainevaldkonnas süvendatud teadmised. Õppesisu kujundavad riikliku õppekava poolt kõikidele gümnaasiumitele ettenähtud kursused, kooli poolt lisatud õppesuuna valikkursused ja õpilase poolt vabalt valitud vabaainete kursused.

Sõltumata õppesuunast omandab treffnerist head teadmised nii humanitaar- loodus- kui ka reaalainetes.

Kauplemistarkvara

Humanitaarsuunas saab õpilane sügavad teadmised kunstist, ajaloost ja filosoofiast ning alustab prantsuse või saksa keele õppimist.

Lisaks käiakse õppekäikudel muudes kultuuri- ja teadusasutustes.

Veebiseminar: Koduõppe võimalused muusikas tehnoloogia abil

Humanitaarsuuna laiapõhjaline õppekava on võimaldanud eelnevatel aastatel lõpetanud treffneristidel jätkata õpinguid humanitaarvaldkonnas, näiteks õigusteaduses, kuid mitte ainult — paljud jätkavad õpinguid hoopis meditsiini või IT alal. Loodussuunas luuakse tugev aluspõhi bioloogias ja Voimalus kaubanduse koduoppe kursus.

Väga tähtsad on õppetöös praktikumid HTG ja kõrgkoolide laborites, samuti õppekäigud uurimis- ja teadusasutustesse.

Voimalus kaubanduse koduoppe kursus

Omandatud teadmised annavad hea võimaluse jätkata õpinguid loodusteaduste ja meditsiini vallas. Reaalsuunas õppija omandab suurepärased teadmised matemaatikast ja programmeerimise algtõed. Õpingute vältel saab õppija panna end proovile väga mitmetel koolidevahelistel võistlustel ja aineolümpiaadidel.

Kursused 1c personali juhtimine 8. Kursuse koolitusprogramm 1c: Palgad ja personalijuhtimine 8 väljaanne 3. Kontod koos personali ja aruandlusega [C] Kursus vastab professionaalse standardi "raamatupidaja" nõuetele, mille kinnitas Venemaa Föderatsiooni töö- ja sotsiaalkaitseministeeriumi korraldust alates Kursus on üks sertifitseeritud eksami ettevalmistamise etappidest "1c: Professional: 1C: Palk ja personalijuhtimine 8".

Reaalsuuna lõpetajatel on head eeldused õpingute jätkamiseks kõrgkoolides reaalteadmisi nõutavatel erialadel. Võõrkeeled Esimese võõrkeelena õpitakse inglise keelt ja teise kohustusliku keelena on võimalik jätkata prantsuse, saksa või vene keele õppimist.

E-raamatupidamine

Aasta-aastalt on suurenenud õpilaste arv, kes sooritavad pärast kohustuslike kursuste läbimist edukalt rahvusvahelise keeleeksami. Rahvusvahelise sertifikaadi keeleeksameid saab sooritada inglise, saksa, prantsuse, rootsi ja vene keeles.

Voimalus kaubanduse koduoppe kursus

Soovi korral saab alustada vabaainete kursustel hispaania, ladina, rootsi, saksa ja vene keele õpinguid ning edasijõudnute kursustel jätkata prantsuse, rootsi ja saksa keele õppimist. Kitsas või lai matemaatika Loodus- ja reaalsuunas õpitakse matemaatikat laia programmi alusel, samal ajal kui humanitaarsuuna õpilane võib valida Õpperühm avatakse 12 õpilase soovi korral. Seni ei ole kool kitsa matemaatika õpperühma saanud avada, kuna soovijaid on olnud vähe. See tähendab, et kõik humanitaarsuuna lõpetajad on saanud väga põhjalikud teadmised matemaatikas ja ka teistes reaalainetes.

Vabaained Kohustuslike kursuste kõrval saab teadmisi omandada rohkem kui viiekümnel eripalgelisel vabaaine kursusel, registreerudes neile õppeaasta alguses. Lisaks hispaania, ladina, prantsuse, rootsi, saksa ja vene keele kursustele saab osaleda erinevatel ajaloo ja ühiskonnaõpetuse kursustel nt Kaugete maade lood ning Inimene ja õigusfotograafia, joonestamise, karjääriplaneerimise, psühholoogia ning tervise ja esmaabi kursustel, kodukeemia, majandusõppe, 3D-printimise, riigikaitse, robootika, usundiõpetuse ja koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega veebidisaini kursusel ning mitmetel teistel huvi pakkuvatel kursustel.

Tugisüsteemid Üleminekul põhikoolist gümnaasiumisse toimub õpilase jaoks väga palju muudatusi.

Kuidas saada paremaks koduõppe õpetajaks

Uus on õpikeskkond, õppesüsteem, teadmisi jagavad uued õpetajad ja sõbruneda tuleb uute koolikaaslastega. Kooliellu sisseelamiseks korraldatakse HTGs esimesel koolisügisel mitmeid ühisüritusi ja pakutakse abi õppetöös. Lisaks tavapärastele järeltööde sooritamise võimalustele ning õpetajate konsultatsioonidele on õpilastel võimalus Enne aineolümpiaade ja -võistlusi on soovijatel võimalus lisateadmisi omandada meistriklassi kursustel HTG õpetajate ja vilistlaste juhendamisel.

Riigieksamiteks ettevalmistamiseks korraldab kool enne lõpetamist lisakursused matemaatikas, eesti ja inglise keeles. Traditsioonid Tartu südalinna ajaloolises kvartalis paikneva pika ajalooga kooli traditsioonide hulka kuuluvad tähtpäevaüritused Emajõe kaldal asuva H. Treffneri ausamba juures, sügispiknik ja aastapäevaball, mille toimumise eest kannavad hoolt õpilased, viie ja kolme kooli sõpruskohtumised, tihe koostöö kõrgkoolidega, kohtumised kultuuri- ja ühiskonnategelastega, ööakadeemiad, doonoripäev ja palju muud.

Kooli näo kujundamisel on tähtsal kohal õpetajate ja õpilaste head suhted ning tihe koostöö. Huviharidus Koolipäevad ei lõpe viimase õppetunniga. HTG õpilastel on võimalus osaleda rohkem kui kümnes erinevas huviringis.

  • Eksootilised valikud maaklerid
  • Täiendkoolitus | COVID kriisi veebileht
  • Kaubanduse binaarne valikute risk
  • Koduõpe ja sellega seonduv Miks?
  • Kas jõulukingid on juba ostetud?

Näitering annab esinemisjulguse ja oskuse valitseda nii oma keha kui ka Voimalus kaubanduse koduoppe kursus. Bridžiringis saab kasutada matemaatilise ja loogilise mõtlemise oskust. Väitlusklubi on koht, kus õpitakse arukalt kõnelema. Ajaloo- ja fotograafiahuvilised laiendavad teadmisi selle ala huviringides.

Kuidas saada paremaks koduõppe õpetajaks Thoughtco Mar 22, Kodukooli lapsevanemana on tavaline küsida, kas teete piisavalt ja õpetate õigeid asju. Võite küsida, kas olete kvalifitseeritud oma lapsi õpetama ja otsite võimalusi, kuidas saada tõhusamaks juhendajaks. Kaks olulist sammu koduõppe edukaks lapsevanemaks saamiseks on esiteks mitte võrrelda oma lapsi eakaaslastega ja teiseks mitte võimaldades murel koduõppelt rööbastelt maha minna.

Rohelistega ringiga liitudes saad osa matkadest, ökonädala korraldamisest, ööakadeemiast ja kõigest muust, mis laiendab silmaringi loodusest ja rohelisest mõtteviisist. Lisaks juba traditsioonilistele tegevustele saad ka ise algatada ettevõtmisi.

Täiendkoolitus

Kooli ajalehe Miilang ja almanahhi Sulesepad toimetuse töös osaledes saad kaasa aidata koolielu kajastavate põnevate sündmuste jäädvustamisel. Toimuvad saalihoki- ning korv- ja võrkpalli treeningud, koolimaja keldris Trench Trading Systems on piiratud petankisaalis on võimalus koos teiste huvilistega kätt harjutada.

Koos käivad segakoor Anima ja rahvatantsuansambel Tantsutallad. Õpilaskogu HTG õpilaskogu osaleb kooli õppekava ja arengusuundade kavandamises ning koolielu korraldamises, hoides kooli traditsioone.

  1. Hugo Treffneri Gümnaasiumis HTG saab noor inimene arendada oma võimeid koostöös asjatundlike õpetajatega ja tänapäevases õpikeskkonnas.
  2. Где есть рождение, там, без сомнения, должна присутствовать и смерть, и продолжительность жизни в Лисе и Диаспаре не могла не различаться, и притом очень сильно.
  3. Pikad luhikese ostude strateegia
  4. Euroopa kaubandussusteem

Õpilaskogus osalemine on suurepärane võimalus arendada koostöö- juhtimis- ja organiseerimisoskusi. Avatud uste päevad Ootame huvilisi virtuaalsele koolituurile ja -tutvustusele