Tuleb jälgida vastavust erinevatele määrustele, kaardisüsteemi standarditele ja panustada pettusevastasesse võitlusse, integreerida ja hallata mitmeid sisse logimise võimalusi, makseteenuse pakkujaid, meetodeid ja valuutasid. Käesoleva lõike alusel tehtavad otsustused tuleb langetada viivitamata ja võimaluse korral kuuekümne päeva jooksul alates konsultatsioonide algatamisest. XIX artikkel. Lepinguosalist ei tohi käesoleva kokkuleppe XI—XV artikli või XVIII artikli B osa alusel takistada rakendamast kvantitatiivseid piiranguid: a mille mõju on samaväärne Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VII artikli lõike 3 punkti b alusel lubatud valuutapiirangute omaga; b käesoleva kokkuleppe lisas A sätestatud sooduskokkulepete alusel kuni sealsamas mainitud läbirääkimiste tulemuste selgumiseni. Kui Müüja saab kauba eest makse kui Ostja valib eeskirjade punktis 8.

Üldine tolli- ja kaubanduskokkulepe (GATT ) – Riigi Teataja

Võta ühendust — mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest? Iga e-poe omanik või müügi-ostuplatvormidel kaupleja soovib suurendada oma müüki ja laiendada oma kliendibaasi.

Eesti on väike ja siin võib kiiresti müügi piir ette jõuda ja uute klientide hankimine muutub üha keerulisemaks. Siis tasub vaadata riigipiiridest kaugemale.

Sa oled siin

Mõnes mõttes läheb uute seaduste jõustudes piiriülene müük lihtsamaks, teisalt jälle keerulisemaks. Mida need muudatused endaga kaasa toovad ja kuidas mõjutavad sinu e-kaubanduse äri, olenemata su ettevõtte asukohast?

Miks neid muutusi on vaja?

IX artikkel. Päritolumärgistus 1. Iga lepinguosaline rakendab teiste lepinguosaliste territooriumilt pärinevate toodete märgistusnõuete suhtes vähemalt sama soodsat režiimi kui mis tahes kolmanda maa samasuguste toodete suhtes. Lepinguosalised tõdevad, et päritolumärgistusega seotud seaduste ja eeskirjade vastuvõtmisel ja rakendamisel tuleks miinimumini vähendada raskusi ja ebamugavusi, mida sellised meetmed eksportijamaade kaubandusele ja tööstusele põhjustada võivad, võttes kohaselt arvesse vajadust kaitsta tarbijaid pettemärgiste ja eksitava märgistuse eest. Lepinguosalised peaksid alati, kui halduslikult võimalik, lubama nõutava päritolumärgistuse kinnitamist impordi ajal.

Ehkki e-kaubanduse direktiiv on endiselt EL digitaalse kaubanduse reguleerimise nurgakivi, on pärast selle vastuvõtmist 20 aastat tagasi palju muutunud. Uute reeglite eesmärk on edendada innovatsiooni, kasvu ja konkurentsivõimet ühtsel turul ning luua turvalisem ja avatum digitaalne ruum kõigile osapooltele.

Tarbija jaoks internetiostude tegemine lihtsamaks, selgemaks ja ohutumaks, olenemata asukohast. Ja tagada ettevõtetele võrdsed võimalused. Kui mõelda positiivselt, siis on muutused vajalikud selleks, et sinu võimalused kasvada oleksid avaramad. Juulist jõustuvad uued käibemaksu reeglid kaupade ja teenuste veebimüügile. Selle kohta kirjutasime eraldi artikli.

Eelmisel aastal jõustusid EL-is uus makseteenuste direktiiv Keskmine Renko kaubandusstrateegia pangandus ja uued piiriüleste pakiveoteenuste eeskirjad ja tarbijakaitse-eeskirjad.

Language switcher

Hetkel on aktuaalsed ostja turvalisema autentimise nõue ja Brexit. Mida pead teadma? Ostja turvalisema autentimise nõue Kuna piiriüleste tehingute kasv jätkub lumepallina, on autentimisprotsess muutunud palju keerulisemaks.

Earn $300-$1,000+ in ONE Hour JUST Reading - FREE Make Money Online 2021

Alates Eestis oli pangalink Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad ennegi populaarne, aga määrus muudab internetipanga maksed palju laiemalt kättesaadavaks makseviisiks ka mujal.

Positiivne on see, et üks standardiseeritud makseviis kogu Euroopas võib olla ambitsioonikate jaoks tugev ekspordi kasvu mootor. Veebipanga maksetega peaks kaupmehele ka rohkem raha kätte jääma.

Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad

Kiirmaksevõimalus võib aidata kaupmeestel parandada ka rahavoogusid ning vähendada pettuste ja tühistuste riski. Üldpildis on maksete valdkonnas kaupmehe elu läinud aina keerulisemaks ja mitmetahulisemaks.

Ühelt poolt tuleb reageerida tarbijate kasvavale nõudlusele mugavuse ja valikute järele. Seda hästi tehes on võimalik kasvatada kliendi lojaalsust ja võita uusi kliente. Teisalt tuleb sellega palju tööd juurde.

Kasulik info | Maksu- ja Tolliamet

Tuleb jälgida vastavust erinevatele määrustele, kaardisüsteemi standarditele ja panustada pettusevastasesse võitlusse, integreerida ja hallata mitmeid sisse logimise võimalusi, makseteenuse pakkujaid, meetodeid ja valuutasid.

Avatud pangandus Uue EL makseteenuste direktiiviga avati Ehkki avatud panganduse kontseptsioon on juba paar aastat vana, pole see oma lubadust veel tänaseks täitnud. Täna on veel suhteliselt raske leida valikuid Paevase kaubanduse impulsi indikaatorid, aga ka tehniliselt ja majanduslikult tõhusat lahendust.

Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad

Tarkvarasüsteemid pole paraku lihtsalt piisavalt paindlikud, koostalitlusvõimelised või intelligentsed, et e-kaubanduse kasvuga sammu pidada. Rahvusvaheline tarne — lootust on, et läheb lihtsamaks ja odavamaks Probleem — Piiriüleste pakisaadetiste hinnad on keskmiselt 3—5 korda kõrgemad kui kohalikud kättetoimetamise hinnad.

Kärcher OÜ Austatud ostjad! Et tagada Teie ja meie õiguste kaitse, palume lugeda tähelepanelikult läbi elektroonilise kaupluse www. Elektrooniline kauplus edaspidi — e-kauplus on internetilehel www. Elektroonilise kaubanduse eeskirjad edaspidi — Eeskirjad on käesolevad e-kaupluse kaupade ostu-müügieeskirjad. Ostja on isik, kes on ostnud kaupu e-kauplusest ja vastab nende Eeskirjade punktis 2.

See on oluline takistus piiriülese e-kaubanduse arengus. Piiriüleste pakiveoteenuste määruse eesmärk on suurendada riiklike tariifide läbipaistvust, ohjata piiriüleste pakiveoteenuste tariife ja suurendada pakiveoteenuste regulatiivset järelevalvet. Uute reeglite kohaselt ei ole tarnehindadel ülempiiri, kuid ettevõtted peavad nüüd oma hinnad selgelt avaldama, et tarbija saaks neid hõlpsalt võrrelda.

Mingil hetkel ehk saab kohe poes infot erinevate võimaluste ja makstavate tasude kohta, aga mitte veel niipea. Esialgu saavad tarbijad pakkide kohaletoimetamise hindadega tutvuda ka spetsiaalsel Euroopa Komisjoni veebilehel. Tarbija õiguste kaitse Probleeme selles valdkonnas jagub: ebaausad kauplemisvõtted, ebaõiglased hinnad, garantii, toodete ohutus, petuskeemid, asukohapõhine tõkestamine geoblokeerimine Peamised ja juba varem kehtinud tarbija õigustega seotud reeglid saad üle vaadata näiteks E-Kaubanduse Liidu blogist.

Muudeti seaduslikuks infopäringute tegemine internetiteenuse pakkujatelt või pankadelt, et tuvastada petturitest veebikaupmeeste isikuid. Ostu-müügiportaalid ja turuplatsid pidid hakkama selgemalt eristama kaupmehi ja eraisikuid, et tarbijad oleks teadlikud oma õigustest, kui midagi valesti läheb. Kui müüja on eraisik, ei kehti kaubale või teenusele seadusest tulenev kaitse ega laiene tarbijate õigused pretensiooni esitamise õigus, päevane taganemisõigus jne ning eraisikult ostes ei saa Sa pöörduda probleemide korral tarbijakaitseameti poole; Platvormi otsingus peab selgelt välja tooma, kui Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad on maksnud parema nähtavuse eest.

Samuti peab portaal selgelt teavitama peamistest parameetritest, mis määravad tulemuste paremusjärjestuse. Nüüd on riikide ametiasutustel suuremad volitused eiramiste avastamiseks ja petturitest kauplejate suhtes kiirete meetmete võtmiseks. NÄIDE: Tellimuspüünised Tarbijale pakutakse tasuta prooviperioodi nt tutvumisveebisaidil või pakutakse liitumisel tasuta kallist telefoni.

Kui tarbijad annavad sellistele pakkumistele juurdepääsu saamiseks oma krediitkaardi andmed, saavad nad hiljem liiga sageli teada, et liikmemaks läheb maha iga kuu, ilma et nad oleks selleks teadlikult nõusolekut andnud. Varem olid asutused sellistes olukordades jõuetumad, isegi kui said korduvalt kaebusi. Nüüd saavad nad kauplejaga ühendust võtta, selgitada neile taganemisõigusi ning peatada soovimatud tellimused.

Tehnilise kaubanduse eeskirjad ja naitajad

Kui riiklikud tarbijakaitseasutused teevad ELi tasandil koostööd, säästavad nad maksumaksjate raha. Brexit Lõppes Suurbritannia EList eraldumise üleminekuperiood. Eesti tarbijale tähendab see seda, et 1. Kaupade saatmisel Eestist Ühendkuningriiki tuleb kaup tollis deklareerida, kui selle väärtus ületab eurot.