Näiteks on algatatud programm Make in India, mille eesmärk on anda Indias toodetud kaupadele paremad võimalused turule sisenemiseks. Teiste teguritena tuleks arvestada tööjõu kättesaadavust ja maksumust, tööalaseid suhteid ja töökultuuri mis on osariigiti erinev ja ressursside ning turgude lähedus. Mõned välisfirmad eelistavad ajutiste projektide elluviimiseks luua Indiasse nn. EL ja India on maailma kaks suurimat demokraatlikku ühiskonda, seega ühendavad piirkondi mitmed samad väärtused ning ka samad väljakutsed, näiteks kliimamuutusega võitlemine.

ELi ja India koostöö on viimastel aastatel märkimisväärselt paranenud. Loe lähemalt, kuidas kahe globaalse suurvõimu suhteid võiks veelgi rohkem edendada. New Delhi, India. Parlamendiliikmed kutsuvad ELi ja Indiat üles paremale koostööle seoses ülemaailmsete väljakutsetega, kaubandussuhetega ning Maailma Kaubandusorganisatsiooni reformimisega.

Kohtumisel rääkis Kruuv India ärivõimalustest ning majanduslikust- ja poliitilisest olukorrast. Suursaadik ja ka paljud kohalolijad kinnitasid, et India on suurte võimaluste riik, kuhu eestlased võiksid oma ärihuvid kindlasti suunata.

Nagu mitme teise arenguriigi puhul, tuleb ka seal kindlasti leida endale kohalik partner, kes tunneks kohalikke mängureegleid ja oskaks huve realiseerida.

Eestis on 1,3 miljonit inimest, Indias aga 1,3 miljardit — suursaadik soovitas esialgu keskenduda ostujõulistele piirkondadele ja kindlasti teha korralikku eeltööd oma toote või teenuse potentsiaali kohta India turul.

Poliitilises mõttes on positiivne see, et viimased paar aastat on võimul olnud aktiivne ja tubli valitsus, kes on muuhulgas algatanud mitmeid programme majanduse arendamiseks. Näiteks on algatatud programm Make in India, mille eesmärk on anda Indias toodetud kaupadele paremad võimalused turule sisenemiseks.

Kuidas kaubandus voimalusi Indias

Kuigi selline tingimus võib olla natuke karm, siis tegelikkuses on sealne tööjõud võrreldes Eestiga oluliselt odavam ja kaovad ära ka transpordikulud. Seega soovitas Kruuv kaaluda võimalusel oma tootmine kasvõi osaliselt Indiasse viia, et seal tugevamalt kanda kinnitada.

Kuidas kaubandus voimalusi Indias

Kruuv mainis Kuidas kaubandus voimalusi Indias seda, et praegu on Indias inimeste keskmine vanus 27 aastat, kes on väga vastutulelikud uute tehnoloogiate kasutusele võtule. Ka valitsus ootab IKT arendusi ning neid võimalusi tuleks kindlasti ära kasutada.

Kuidas kaubandus voimalusi Indias

Suursaadikul oli väga hea meel, et hommikukohvile oli kohale tulnud nii palju ettevõtteid, kes juba praegu tegutsevad India suunal. Kohal oli ka paar ettevõtjat Indiast, kes jagasid näpunäiteid kohalike vaatevinklist.

Nende peamine soovitus oli arvestada, et Indias liiguvad asjad aeglasemalt kui Eestis. Seega tuleb Indias äri alustamiseks varuda aega ja kindlasti rääkida inimestega, et leida endale hea ja sobiv kohalik partner.

Kuidas kaubandus voimalusi Indias