Ja need lubadused fikseeritakse kõik komisjoni kuulamise täisstenogrammis. Kuigi ollakse ühiselt seisukohal, et ELil on juhtroll parimate praktikate ja reeglite edendamisel, on nende reeglite omavaheline kokkuleppimine vahel väga raske. Riigikontrolli auditiaruanded võiksid selles osas heaks abiks olla. Just seda ma nimetangi euroopalikuks suhtumiseks, mida Eesti toetab ning käitub euroopalikumalt kui mitmed teised liikmesriigid. Mitme Euroopa Liidu liikmesriigi autotööstus näeb Koreas endale konkurenti ja need liikmesriigid olid kuni viimase hetkeni valmis lepingut selle nimel pidurdama.

Aga ka teises laadis on võimalik tegutseda — Valgevene riigikontrollil on lausa oma uurijad palgal, hiljuti tuli sealt näiteks uudis, et riigikontroll on kinni nabinud 11 tonni piraat-seapekki, mida plaaniti müüa väljaspool riiklikku kaubandussüsteemi Eesti Riigikontroll annab soovitusi, me ei tee ettekirjutusi, nagu tihti ekslikult arvatakse.

Korgeim koerakaubandussusteem

Riigikontrolli pädevuses pole kedagi karistada; samuti ei teosta ta ise võimu, vaid abistab soovitusi Korgeim koerakaubandussusteem neid, kes otsuseid vastu võtavad. Ja riigikontrolli töötulemused on eelkõige suunatud riigikogule, valitsusele ning avalikkusele. Esmane klient on aga riigikogu. Riigikogu auditikomisjon tööle Praegu käivad tulised arutelud selle üle, kuidas anda riigikogule oma töös nn uut hingamist. Selleks on hädavajadus — kui Seega on just nüüd õige aeg kulutada seadusloome alt vabanenud energia selleks, et nõuda aru, kuidas maksumaksja raha on kulutatud ja kas selle raha eest on saavutatud soovitud tulemusi.

Need on mu sõnad kõnest parlamendi ees aastal Täna võib neid muutmatult ja kas ka lõputult? Nii Euroopas kui ka mujal maailmas on üldlevinud praktika, et parlamendis on selleks spetsiaalne auditikomisjon Public Accounts Committeekes arutab kõrgeima auditiasutuse, meie mõistes riigikontrolli esitatud aruandeid, kutsub selgitusi andma kõrgemad riigiametnikud, kantslerid jt, arutab läbi oma reageeringu ja koostab seejärel oma järeldused koos soovitustega edasiseks tegevuseks.

Briti parlamendi auditikomisjon tegutseb juba alates aastast Lubadusi ja ütlusi, mida kõrged ametnikud komisjoni ees annavad, käsitletakse kui parlamendi täiskogule antuid.

Marina Kaljurand Välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Muidugi oleks see üleskutse kõlanud võimsamalt ja olnud suurema kaaluga, kui seda oleks öeldud mõnele suurriigile. Ometigi öeldi seda Eestile. See oli kompliment ja hinnang senisele majanduspoliitikale ning palve jätkata samamoodi. Võib ju küsida, kui palju üldse teatakse või kuulatakse üht väikest avatud majandusega, ekspordile orienteeritud väikeriiki, mis sõltub väga suurel määral kaubavahetusest.

Hämajad, kes komisjoni välja vihastavad, saadetakse häbiga ukse taha ja see ei mõju nende karjäärile just positiivselt. Ka Eesti parlamendis on selliseks tööks mõeldud komisjon olemas juba aastastkuid selle toimimine on paraku suhteliselt ebaefektiivne Korgeim koerakaubandussusteem sarnane kuigivõrd sellega, kuidas töötavad samalaadsed komisjonid mujal, näiteks Suurbritannias, Kanadas, Hollandis.

Analoogsed komisjonid Euroopa Liidu vanades liikmesriikides toimivad tava järgi, mille kohaselt komisjoni istungitest ja kuulamistest teatatakse avalikult ning istungil on kohal kodanikuühenduste esindajad ja ajakirjanikud.

Hea tava nõuab, et komisjoni esimeheks oleks alati opositsiooni silmapaistev esindaja, soovitatavalt rahanduse valdkonnaga seotud ja ministrina teeninud isik. Komisjon keskendub tippametnikelt aru nõudmisele, kuidas ja millal kavatsetakse auditites viidatud probleemid lahendada.

Ja need lubadused fikseeritakse kõik komisjoni kuulamise täisstenogrammis. Auditikomisjoni istung võib kesta igal nädalal mitu korda paar-kolm-neli tundi ja kogu selle aja vältel esitavad komisjoni liikmed kuulatavatele tippametnikele umbes — küsimust.

Erilist jõulisust ministeeriumide tippametnike küsitlemisel näitavad teiste riikide praktikas just valitsuserakondi esindavad parlamendiliikmed, sest see on nende valitsuse poliitika, mida kehvasti ellu viiakse, põhjustades valijate rahulolematust ja vähendades võimalusi saada tagasi valituks.

Komisjoni töö avalikuks Kõike seda tuleks riigieelarve kontrolli komisjoni puhul teha ka Eestis.

Vastuvõetud tekstid - Kolmapäev, veebruar

Just sellest komisjonist saaks teha omamoodi pilootprojekti, mille kaudu avalikkus näeks senisest oluliselt rohkem parlamendi tegelikku tööd ja see vähendaks nende hulka, kes suhtuvad parlamendi töösse skeptiliselt.

Siis näeks igaüks, kuidas riigikogu liikmed maksumaksja raha kasutamise mõistlikkuse ja hea halduse eest seisavad või ei seisa. Minu otsene ettepanek on — distantsjuhitavad kaamerad komisjoni tööruumi, mikrofonid lauale ja otseülekanne ning salvestused internetti koos stenogrammiga.

Siis ehk lõpeb ka olukord, kus näiteks komisjoni liikmetest on mõnikord kohal kaks inimest või suvatseb mõni komisjoni liige ilmuda alles keset koosolekut ja sedagi veerand tunniks, rääkides istungi ajal mobiiltelefoniga või klõbistades arvutil mõnd oma artiklit kirjutada, viitsimata materjaligi lugeda.

Eesti analoogse komisjoni istungid on küll seaduse järgi avalikud, kuid komisjoni püsitööruumid ei võimalda osaleda ei publikul ega ajakirjanikel. Samuti pole võimalik teha isegi korralikku helisalvestust, korraliku videopildi edastamisest rääkimata. Ja ka komisjoni töökorraldus pole mõeldud asjade sisuliseks aruteluks. Korgeim koerakaubandussusteem, viimase aasta jooksul on olnud komisjoni töös tuntavat edasiminekut, on korraldatud ka mitu laiemat arutelu riigikogu valges saalis, kuid see ei ole üldolukorda arvestades kuigi tõhus.

Otsinguvorm

Kogu see info on edastatud ka parlamendile, kuid resultaadid annavad end muudkui oodata. Ka neil, kes praegu komisjoni teemadel on ettepanekutega välja tulnud, on kõik see info aastaid teada olnud. Kahju, Korgeim koerakaubandussusteem mõistlikud mõtted tuuakse päevakorda tihti vaid siis, kui sellelt poliitilisi punkte loodetakse. SIGMA raporti järgi on riigikontrolli aruannete adressaadi — parlamendi — toetus kõrgeima auditiasutuse tööle ja mõjus reageerimine esitatud auditiaruannetele äärmiselt oluline.

See aitab tugevdada valitsuse vastutust poliitika elluviimiseks eraldatud eelarve mõistliku kasutamise eest. On aeg pika demokraatiakogemusega riikidest eeskuju võtta ja iga riigikogu liikme mandaat tegelikkuses maksma panna.

Riigikontrolli auditiaruanded võiksid selles osas heaks abiks olla. Riigikogu saab oma järelevalvefunktsiooni täitmisel riigikontrolli kasutada ka väga operatiivselt, me ei tee ainult auditeid, mis kestavad pool aastat kuni aasta, vaid oleme valmis kiiresti analüüsima ka parlamendiliikmete tõstatatud üksikküsimusi.

Äkki esile kerkinud üksikprobleem on seni riigikontrolörini jõudnud vaid arupärimise või kirjaliku küsimuse vormis, kui sedagi.

accord.ee – news | Page 6 | Tartu Ülikool

Viimati paraku Korgeim koerakaubandussusteem aastat tagasi. Siinkohal võib võtta eeskuju näiteks Suurbritanniast, kus üle Korgeim koerakaubandussusteem riigikontrolli ametnikku tõid Nõudlik parlament seaks ka riigikontrolli uude olukorda, ergutaks meid leidma uusi originaalseid lähenemisnurki ja tõstma analüüsi taset, sest ka riigikontrolli inimesi motiveerib, kui nende tööst reaalset kasu on, mitte see, kui nende töö kuhugi musta auku kaob.

Ja just riigikogu on see, kes saab valitsuselt aru nõuda ja kes peab seda tegema. Jätkusuutlikkus fookusesse Arvestades riigi arengufaasi, kerkib küsimus, milliseid auditiaruandeid on riigikontrollilt parlamendil, valitsusel ja avalikkusel lähiaastatel oodata. Kui traditsiooniliselt on auditeerimine kogu maailmas olnud keskendunud minevikule ja raamatupidamisele, siis muutunud ja muutumas on ka auditimaailm. Viimastel aastatel on maailma riikide kõrgeimad auditiasutused ennast ümber orienteerinud tulevikule ja riigi toimimise tulemuslikkusele, sest tänapäeva tempo juures ei ole tagantjärele tarkusega suurt midagi peale hakata.

Tänapäeva globaalset majandust peavad reguleerima üldiselt tunnistatud printsiibid, põhimõtted ja reeglid. Selline reguleeritus annab ettevõtjatele majandussuhetes lisagarantiisid ning aitab kaasa etteaimatava ja stabiilse majanduskeskkonna loomisele: kehtivad ühtemoodi arusaadavad reeglid, riikide ühepoolsete kaubandust piiravate meetmete kehtestamine on allutatud kontrollile, k. WTO analüüs näitab ilmekalt, et valdava osa protektsionistlikest meetmetest on kehtestanud WTOsse mittekuuluvate riigid.

Vabakaubanduspõhimõtete levik Praegu peab 23 riiki WTOga liitumiskõnelusi, mõned neist üle kümne aasta. Nende seas ka Venemaa.

TÜ üksuste kontaktandmed

Venemaa WTOsse vastuvõtmine on ainuke võimalus allutada Venemaa WTO kehtestatud kaubandusreeglitele või õigemini — mingisugustelegi reeglitele. Paraku tulevad Venemaalt väga vastakad signaalid riigi kavatsuse kohta liituda WTOga. Poliitilisel tasandil räägitakse soovist lõpetada liitumiskõnelused võimalikult kiiresti, tegudes loodi aga Venemaa initsiatiivil alates 1. Viimaseks näiteks on Seda tehakse tolliliidus, mis omakorda tähendab, et ka seni suhteliselt madalate tollitariifidega Kasahstan tõstab oma tariife.

Venemaa senine ettearvamatu kaubanduspoliitika ei loo soodsat keskkonda kaubandussuhete arenguks, pigem takistab seda. Euroopa Liidu ja Eesti seisukohalt on Korgeim koerakaubandussusteem Venemaa võimalikult kiire WTOsse astumine, kuid mitte erandeid välja kaubeldes ja aega venitades, vaid täites kõiki kehtestatud tingimusi ja võetud kohustusi.

Selleks näib aga Vene poolel tahe puuduvat.

Prindi Oviiri esimesel ametiajal kaotas riigikontroll Partsi ajal kasvanud hambad, teisel ametiajal kaotab riigikontroll ilmselt ka proteesid, kirjutas üks irvhambast tundmatu netiasukas minu uueks ametiajaks riigikontrolöriks nimetamise kohta mõnda aega tagasi. Sain südamest naerda, kuid selles käsitluses on paraku ka üks väga levinud ootus — näha riigikontrollis agressiivset hammustajat või igaühe peale lakkamatult haukuvat koera.

Euroopa Liit jagab seisukohta, et kaubanduspoliitika peab tuginema eeldusele, et Euroopa majanduslik heaolu on lahutamatult seotud maailma teiste regioonide omaga ning vastus suurenevale globaalsele konkurentsile ei ole kaitsta ELi õiglase konkurentsi eest, vaid jätkuvalt kasvav avatus suhetes nii kodus kui ka võõrsil. Kuigi ollakse ühiselt seisukohal, et ELil on juhtroll parimate praktikate ja reeglite edendamisel, on nende reeglite omavaheline kokkuleppimine vahel väga raske.

Nagu ka mitmete teiste Euroopa Liidu poliitikate puhul, on kaubanduspoliitikas riikide seisukohad tihti erinevad.

  1. Amt Aktsiaoptsiooni kalkulaator
  2. С помощью синтезаторов материи она изобретала переплетающиеся трехмерные структуры такой красоты и сложности, что это, в общем-то, были уже не просто стереометрические конструкции, а топологические теоремы высшего порядка.

On riike, kes põhimõtteliselt toetavad vaba ja avatud kaubandust, on riike, kes püüavad aktiivsemalt kaitsta oma ja seeläbi ka Euroopa Liidu turgu, et mitte öelda — kalduvad pehme protektsionismi poole. Ei ole erandlik, et Euroopa Liidu Nõukogu kaubanduspoliitika komitee TPC — Trade Policy Commitee, endine komiteenimetus muutus Lissaboni lepingu jõustumisega arutelud võivad olla pikad ja emotsionaalsed, sest püütakse leida kõigile sobivaid lahendusi.

Eesti kuulub Euroopa Liidus nende riikide hulka, kes toetavad liberaalset ja vaba kaubandust. Kui küsida, mis on Eesti eesmärgid Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitikas, siis sellele saabki vastata lühidalt, et lisaks Eesti ettevõtjate huvide edendamisele on Eesti huviks võimalikult hästi toimiv Euroopa Liit ka väliskaubanduse kontekstis. See omakorda tähendab, et kui läheb hästi Euroopa Liidul tervikuna, läheb hästi ka igal üksikul liikmesriigil, sealhulgas Eestil.

Euroopa Liidu vabakaubandussuhted Alljärgnevalt toon mõned näited viimastest elavatest diskussioonidest TPCs ja Eesti seisukohtadest. Nimetatud uued lepingud on olemuselt ulatuslikud, mis tähendab, et traditsiooniliste kaubandusteemade kvoodid ja tollimaksud kõrval sisaldavad need ka muid kaubandusega seotud valdkondi — teenused, riigihanked, intellektuaalse omandi kaitse jms.

Kõige kaugemale on jõutud ELi ja Korgeim koerakaubandussusteem Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu läbirääkimistega. Seda lepingut Korgeim koerakaubandussusteem räägitud läbi mitu aastat, leping on ambitsioonikas ja lõppkokkuvõttes Korgeim koerakaubandussusteem mõlemale poolele ning sellega on nõus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Kuid siis tulevad mängu siseriiklikud huvid ja lobitöörühmad, eelkõige autotööstuse omad. Mitme Euroopa Liidu liikmesriigi autotööstus näeb Koreas endale konkurenti ja need liikmesriigid olid kuni viimase hetkeni valmis lepingut selle nimel pidurdama.

Muidugi tuleb erinevate tööstusharude esindajaid mõista — nemad peavad võitlema ja seisma oma esindatavate ettevõtete huvide eest. Ning kui üks või teine huvigrupp on Euroopa Liidu liikmesriigis tugev ja mõjukas, mõjutab see ka selle riigi käitumist. Viimase aasta jooksul on Eesti pidanud ambitsioonikaid kaubanduskokkuleppeid Lõuna-Koreaga tähtsaks ning toetanud vabakaubanduslepingu kiiret sõlmimist, sest kompromiss, mis on läbi räägitud, on soodne ja kasulik Euroopa Liidule tervikuna ka siis, kui üksikute tööstusharude huvid võivad olla kaitstud erinevalt.

Eesti on toetanud Euroopa Komisjoni ja neid liikmesriike, kes peavad üksikute tööstusharude huvidest olulisemaks suurt pilti — Euroopa Liidu majandushuvisid tervikuna. Oleme lähtunud sellest, et oluline on lepingu tasakaal ning Euroopa Liidu kui terviku huvid.

Seetõttu loeme kogu Euroopa Liidu võiduks seda, et leping Nüüd jääb loota, et leping läbib võimalikult kiiresti lepinguosaliste juriidilised protseduurid ja jõustub võimalikult pea.

Majandushuvide kõrval ei saa jätta tähelepanuta vabakaubanduslepingute poliitilist tähtsust. Vabakaubandusleping Koreaga saab oleme esimene omataoline ulatuslik vabakaubandusleping, mille sõlmimise võimalus on Euroopa Liidul praegu reaalne. Oluline on ka see, et kuigi Euroopa Liidul on tihedad ja vastastikku kasulikud partnerlus- ja majandussuhted USAga, sealhulgas aktiivsed kaubandussuhted, on Euroopa Liit ja USA ka konkurendid ning ka Parimad voimalused kauplemisteenuste jaoks ja Korea peavad läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimise üle.

Eesti – vaba kaubanduse valvekoer | Välisministeerium

Ei ole vähetähtis, kes selle esimesena sõlmib ning saavutab sellega lisaks majanduslikule võidule ka poliitilise võidu. Muidugi tuleb alati hinnata ja kaaluda iga kokkukeppe detaile, kuid ei tohi jätta nägemata tervikpilti, muidugi tuleb alati kaitsta oma riigi huve, kuid tuleb näha Euroopa Liidu kui terviku huvisid ning olema selle nimel valmis kompromissideks. Just seda ma nimetangi euroopalikuks suhtumiseks, mida Eesti toetab ning käitub euroopalikumalt kui Korgeim koerakaubandussusteem teised liikmesriigid.

Kuigi mitmed Euroopa Liidu vabakaubanduse läbirääkimised alles käivad lisaks eelnimetatud riikidele on käimas läbirääkimised Pärsia lahe piirkonna riikidega, Liibüa ja Kanadagaon TPCs alanud arutelud selle üle, kas üldse ja kui, siis kellega, võiks Euroopa Liit alustada järgmisi vabakaubanduse läbirääkimisi.

Korgeim koerakaubandussusteem

On selge, et ei ole otstarbekas pidada üheaegselt liiga palju läbirääkimisi, kuid samuti ei ole kõige õigem oodata praeguste läbirääkimiste lõppu ja alles seejärel alustada uusi.

Praktika tõestab, et läbirääkimised erinevate partneritega liiguvad erinevas tempos, olenevalt riikide huvidest ja valmisolekust kompromissideks. Praktika näitab ka seda, et tegelikult kulgevad läbirääkimised pigem aeglasemalt kui kiiremini.

Korgeim koerakaubandussusteem

Samuti tuleb arvestada sellega, et vahel võivad Euroopa Liidul olla lisaks otsestele majandushuvidele ka täiendavad või laiemad huvid vabakaubanduslepingute sõlmimisel. Seda kõike tuleb uute partneritega läbirääkimiste alustamise üle otsustamisel tõsiselt arvestada.

Eesti toetab seisukohta, et Euroopa Liit peaks alustama läbirääkimisi põhjalike ja ulatuslike vabakaubanduslepingute DCFTA — Deep and Comprehensive Free Trade Agreement sõlmimiseks nende Idapartnerluse riikidega, kes seda soovivad, kes on selleks valmis nii poliitiliselt kui ka haldussuutlikkuselt. Selles kontekstis nimetaksin eelkõige Gruusiat ja Armeeniat.

Võib ju nõustuda väitega, et nimetatud riikide turud on väikesed, majandused niigi avatud ja majanduslikust huvist Euroopa Liidule huvi ei paku jne. Põhimõtteliselt on neile väidetele raske vastu vaielda, kuid nimetatud lepingutel — ma rõhutan: põhjalikel ja ulatuslikel vabakaubanduslepingutel — on ka laiem eesmärk.

Language switcher

Need lepingud aitavad riike majanduse reformimisel, turumajanduse Korgeim koerakaubandussusteem ja euroopalike standardite ülevõtmisel intellektuaalsete omandiõiguste või konkurentsipoliitika või fütosanitaaria reeglite kehtestamisel, samuti ka teistes valdkondades. Ning sellisena omandavad vabakaubanduslepingud oluliselt laiema tähenduse ja tähtsuse kui vahetu majanduslik kasu.

Eesti toetab ka vabakaubandusläbirääkimiste alustamist ASEANi riikidega, eelkõige Singapuriga, kes on avaldanud selleks huvi ja valmisolekut. Jällegi tuleb nõustuda sellega, et Singapuri majandus on väike ja avatud, seega ei ole vabakaubanduslepingu sõlmimine Euroopa Liidule oluline.

Eesti kaubavahetus Singapuriga on pea olematu selle muutmisele aitab loodetavasti kaasa Eesti välisministri visiit Singapuri Kuid sellel lepingul on ka laiem tähendus. Aga selleks tuleb sõlmida mitte lihtsalt vabakaubandusleping, vaid ambitsioonikas, intelligentne, Näiteid võiks tuua veel.