Näiteks viiakse Euroopas igal aastal läbi ulatuslik uuring, kus kasutatakse reovett selleks, et jälgida narkootikumide kasutamise levikut. Selles uuringus osales ka Eesti Tervise Arengu Instituut. Samuti annab reovee analüüs kinnituse viiruspuhangu lõpust. Samas ilmneb, et viiruse inaktiveeritud osakesed, millesse viiruse RNA peitub, on kaunis stabiilsed ja peavad heitvees vastu erinevatele kemikaalidele ja temperatuuridele.

Paraku on viiruse levikust hea ülevaate saamine osutunud keeruliseks ülesandeks. Pandeemia alguses olid viiruse leviku peamisteks näitajateks positiivsete testide, haiglaravi vajavate inimeste ja surnute arvud. Hiljem hakati pöörama tähelepanu ka seroloogilistele andmetele, ehk siis viirusega kokkupuutele viitavate antikehade esinemissagedusele. Teadlased Inglismaal Cranfieldis reoveest proove kogumas, et sellest siis koroonaviiruse levikut näidata.

Armutu reovesi reedab ka uimastitarvitamise

Testide abil kogutud teave sõltub testimise ulatusest — kuna massiline testimine oleks väga kallis ja aeganõudev, saab testida vaid väikest osa elanikkonnast. Haiglaravil viibivate patsientide arv ei sobi aga hästi nakkuse leviku iseloomustamiseks, sest haiglasse satutakse mitu päeva pärast nakatumist ja enamus haigeid haiglaravi ei vajagi. Kõige keerulisem on aga tuvastada ilma haigussümptomiteta ehk asümptomaatilisi viirusekandjaid.

Kaubanduskeskuste ajutine sulgemine kevadel pole kaubanduse üldtulemusele jälge jätnud. Foto: Jaanus Lensment Lõppeval nädalal avaldas statistikaamet olulisi numbreid Eesti majanduse käekäigu kohta: augusti tööstustoodangu ja jaekaubanduse müügi. Kui tööstuses on olukord paranemas, siis jaekaubanduses on raske üldse mingist kriisist rääkida, ütleb oma nädalakommentaaris SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Ühe paljulubava koroonaviiruse leviku kaardistamise meetodina on viimasel ajal esile tõusnud viiruse kontsentratsiooni süsteemne mõõtmine reovees. See lähenemine võimaldab saada kiiresti ülevaatlikke andmed, mille põhjal saab anda hinnang viiruse tegelikule, kaasa arvatud varjatud, levikule. Reovee abil on korraga võimalik uurida suuremat osa elanikkonnast ning seda saab teha pikema ajaperioodi vältel.

Kaubanduse signaalid selgitavad Aetna tootajate jagamise valikud

Sellised andmed sobivad vundamendiks, millele tuginedes saab juba muuta inimeste testimise ulatust. Samuti annab reovee analüüs kinnituse viiruspuhangu lõpust. Ning mis eriti oluline, reovee-põhine seire võimaldab tuvastada ka asümptomaatilise leviku ulatust.

Usaldusväärne seiremeetod Polioviirusega saadud kogemused kinnitavad, et reovee analüüse saab edukalt kasutada epidemioloogilise tööriistana, kuna see annab ülevaate patogeeni levikust seiratavas piirkonnas.

Competition

Analüüsidega saab teha kindlaks, kas patogeen on populatsioonis olemas ja kas tema esinemissagedus väheneb või on tõusuteel. See on tundlik ja usaldusväärne meetod, mida rakendatakse paljudes riikides nüüd edukalt ka koroonaviiruse leviku seireks. Seda, et koroonaviirust on võimalik reoveest tuvastada, märkasid esmakordselt Hollandi teadlased. Käesoleva aasta märtsi alguses, ligikaudu nädal pärast seda kui Hollandis esimene Covid haigestumine registreeriti, leiti koroonaviiruse RNAd viie linna reoveest.

Koroonaviiruse RNA olemasolu reovees tuvastasid ka Pakistani seirejaamad, mille igapäevaseks ülesandeks on polioviiruse leviku jälgimine.

Isikukaitsevahendite infohommik

Koroonaviirus levib silmale nähtamatute piiskadega, mida nakatunud inimesed levitavad köhides, aevastades, rääkides või välja hingates. Ometigi märkasid teadlased üsna kiiresti, et viiruse RNAd on võimalik tuvastada ka Covid patsientide väljaheidetest. Nimelt võib koroonaviirus nakatada mõningaid soolestiku sisepinna rakke, kuna nende pinnal paiknevad ACE2-retseptorid, mida viirus kasutab rakku sisenemiseks.

Erinevate patsientide väljaheidetes leidub viiruse RNA-d erineval määral ja kogus sõltub ka haiguse kulgemisest, kuid viiruse olemasolu on sel moel võimalik tuvastada mitme nädala jooksul. Oluline on, et fekaaliproovidest võib leida märke viiruse esinemisest isegi siis, kui see on juba patsiendi hingamisteedest kadunud või kui tegemist on asümptomaatilise nakatumisega. Armutu reovesi reedab ka uimastitarvitamise Reovee-põhist seiret on kasutatud väga erinevate uuringute läbiviimiseks.

Selle meetodi üheks rakendusalaks on olnud antibiootikumidele resistentsete mikroorganismide leviku kaardistamine, millega on ka Eestis juba mõnda aega tegeldud. Kuid sellega reovee analüüsimise võimalused ei piirdu. Näiteks viiakse Euroopas igal aastal läbi ulatuslik uuring, kus kasutatakse reovett selleks, et jälgida narkootikumide kasutamise levikut. Tarbitud Kaubanduse signaalid selgitavad jäägid ja laguproduktid satuvad uriini ja väljaheidetega reovette, mis võimaldab nende olemasolu ja kogust tuvastada.

Kanepi suitsetamise järel organismist reovette jõudvad bioloogilised ühendid on tuvastatavad veel kaua ja neid on ka Tallinna reoveest tuvastatud. Selles uuringus osales ka Eesti Tervise Arengu Instituut. Analüüsiti narkootiliste ainete tarvitamise jääkide koguseid Tallinna reovees. Selgus, et Tallinna piirkonnas on kõige levinumateks narkootilisteks aineteks kanep, amfetamiin ja kokaiin.

Kaubanduse signaalid selgitavad 1 min binaarne kauplemise strateegia

Kui kanepi tarvitamise jääkide kogused olid kõikidel nädalapäevadel sarnased, siis kokaiini tarvitati kõige enam nädalavahetustel. Seega on võimalik kindlaks teha mitte ainult mingi aine olemasolu reovees, vaid ka jälgida selle aine koguse muutumist ajas ning selle abil teha järeldusi tarbijate harjumustest ja tarbimise ulatusest. Ülar Allas Kõrvalepõikena tasub mainida, et Hongkongi teadlaste arvates võiks Covid diagnoosimisel edukalt rakendada fekaaliteste.

Kaubanduse signaalid selgitavad Volatiivse indeksi kauplemise strateegia

Selline testimismeetod sobiks inimestele, kellelt on respiratoorseid proove keeruline koguda. Eriti paslikud oleksid fekaalitestid imikutele ja väikelastele, sest nende puhul on respiratoorsete testide kasutamine raskendatud.

Veljo KisandTÜ molekulaarse ökoloogia vanemteadur Põlva linna reoveepuhastusjaam. Eestiski alustatud uuringud näitavad, et parima vastuse saame, kui vaatame kanalisatsiooni jõudvat bioloogilist materjali. Reovee analüüsidele tuginev seire on viimase paari aastakümne jooksul muutunud omaette teadusharuks.

Pealegi näib, et viirus paljuneb laste soolestikus aktiivsemalt kui täiskasvanute omas. Samas esinevad omad piirangud ka fekaalitestidel. Näiteks ei pruugi mõnede haigete fekaalid üldse viiruse RNA-d sisaldada.

Praeguste uuringute põhjal on raske öelda, kui nakkusohtlikud on värsked fekaalid.

Kaubanduse signaalid selgitavad Londoni borsi valiku hinnapakkumised

Seega olemasolevate andmete põhjal võime öelda, et reoveega koroonaviiruse nakkus ei levi. Samas ilmneb, et viiruse inaktiveeritud osakesed, millesse viiruse RNA peitub, on kaunis stabiilsed ja peavad heitvees vastu erinevatele kemikaalidele ja temperatuuridele. Seetõttu on võimalik reoveepuhastusjaamadest kogutud reoveest või reoveesetetest tuvastada nii koroonaviiruse RNA olemasolu kui ka RNA hulka. Vastavaks analüüsiks kasutatakse polümeraasi ahelreaktsiooni PCR meetodit, mida kasutatakse viiruse testimiseks ninaneelust.

FOTO: TÜ Reovee proov «hoiatab» ja «ennustab» Covid peiteaeg on teatavasti kuni kaks nädalat, mis tähendab, et enne sümptomite tekkimist ja testimist võib nakatunud inimene pikka aega enese teadmata viirust levitada. Samas on näidatud, et nakatunute fekaalid võivad koroonaviiruse osakesi sisaldada juba ammu enne, kui ta end haigena tunneb. Kaubanduse signaalid selgitavad peaks saama reovees proovidest viiruse RNAd tuvastada juba enne, kui haiguspuhang mingis piirkonnas tekib.

Väga sageli on selline «hoiatus» ka tõeseks osutunud. Reovees leiduva koroonaviiruse RNA hulga ja sellele järgnevate Covid haigusjuhtude arvu vahel valitsevat seost on näidanud näiteks Hollandi, Prantsusmaa ja USA teadlased.

Teave nutika pakkumise kohta

Kui viiruse RNA kontsentratsioon mingi piirkonna reovees kasvab, on põhjust eeldada, et päeva pärast võib selles piirkonnas täheldada positiivsete testide ja haiglaravi vajavate patsientide arvu kasvu.

Ja vastupidi — viiruse RNA kontsentratsiooni vähenemine reovees on märk sellest, et positiivsete testide ja haigestunute hulk hakkab peagi vähenema. Reovees esineva viiruse RNA «ennustavat» mõju on uuritud näiteks USAs New Havenis, kus teadlased analüüsisid reovett rohkem kui 10 Kaubanduse signaalid selgitavad jooksul ja märkasid, et viiruse RNA tasemed edestasid diagnostiliste testidega saadud tulemusi umbes nädala võrra.

Ülaltoodust järeldub, et reovee kaudu toimuv seire on tõhus strateegia Covid leviku jälgimiseks. See võimaldab koguda andmeid ka nendes maakera piirkondades, kus inimeste juurdepääs tervishoiuasutustele on raskendatud. Reoveepõhisel seirel on kliinilise testimisega võrreldes rida eeliseid. See on väga kasulik täiendus traditsioonilistele seiremeetoditele, kuna annab territoriaalselt määratletud populatsiooni olukorra kohta kiire ja põhjaliku ülevaate.

See on odavam ja inimeste jaoks kordades mugavam kui laustestimine. Mitu tööstusharu olid suvel väga edukad Kui vaadata tootmismahtu tööstusharude lõikes, siis on avanev pilt küllalt eripalgeline.

Kas vajate rohkem abi?

Positiivne on see, et vaatamata keerulisele majanduskeskkonnale, olid suvekuud mitme olulise tööstusharu jaoks lausa edukad. Negatiivse poole pealt olid mitmed suured tööstusharud aga ka suvel tugevas languses. Pärast kevadist madalpunkti on tööstusettevõtete majanduslik kindlustunne siiski jõudsalt paranenud ning jõudnud samale tasemele See fakt ei tähenda küll kahjuks, et tööstuses suuremast optimismilainest saaks rääkida. Nimelt oli tööstusettevõtete kindlustundenäitaja nigel juba aasta alguses.

Koroonaviirus oli toona veel kauge kaja Hiinast, ent kindlustunnet pärssis madal nõudlus: oli ju tööstustoodang olnud languses juba Kui vaadata tööstusettevõtete hinnangut uutele tellimustele viimastel kuudel, siis juunis ja juulis näitas see indikaator tugevat kasvu, augustis aga taaskord kahanes.

Kaubanduse signaalid selgitavad Kuidas osta bitkoinit ja kasutades raha

Samas on see näitaja olnud alati küllalt volatiilne ja seetõttu ei tasu ühe kuu langust üle tähtsustada. Märke siinse tööstuse tuleviku kohta võib otsida ka Eesti oluliste kaubanduspartnerite tööstuse käekäigust. Etteruttavalt tuleb küll tõdeda, et signaalid on vastakad.

Kaubanduse signaalid selgitavad Mine binaarsete valikute juurde

Eesti kõige tähtsama kaubanduspartneri, Soome, tööstuse käekäik on sel aastal olnud meie omast küllaltki erinev. Meie jaoks samuti olulise Rootsi tööstuse käekäik on olnud Eesti omaga sarnasem. Samuti on tõusuteel uute tellimuste arv.