Komisjon avaldab eraldi, viivitamata ja kõikides liidu ametlikes keeltes liikmesriikides kehtivate riiklike kontrolliloetelude kogumi. Ajapikendus ei tohi siiski ületada 30 tööpäeva. Seda reservi läheb vaja,» toonitas Ottis, kelle sõnul ei koolitata selliseid inimesi kahe nädalaga ja vaja läheb pikki otsuseid, mis vaatavad kümneid aastaid tulevikku. Samuti peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest loa andmisest keeldumise otsustest ekspordi puhul, milleks riikliku kontrolliloetelu alusel luba nõutakse. Selle tulemusel omandab pika ja positiivse ajalooga müüjakonto olulise väärtuse.

Rait Piirreporter TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse juhataja Rain Ottis ütles Aktuaalses kaameras uut raportit tutvustades, et riigi heaks töötab liiga vähe ID-kaardi turvalisusest piisavalt teadvaid spetsialiste.

Invest Bitquoins madalates kogustes

Viimane ID-kaardi kriis elati üle paljuski tänu erasektori spetsialistidele. Ottise sõnul on iga küberturvalisust puudutav intsident unikaalne ja vajab erinevaid plaane, mida tuleb samas ka pidevalt täiendada.

Siisava omakapitali valikute summa

Mõnedes valdkondades tõepoolest valdavad vastavat tehnoloogiat ainult üksikud inimesed piisavalt hästi,» tõdes Ottis. Spetsialistide vähesus on Ottise sõnul suur turvarisk ja selle maandamiseks tuleb vastava kompetentsiga inimesi juurde koolitada ja luua kogukond, mis toodab selliseid inimesi juurde.

Aktsiate valikute kvalifitseerimata topeltmaksustamine

Ei ole ka midagi hullu, kui need spetsialistid on erasektoris olemas, seda juhul kui nad on riigile hädaolukorras kättesaadavad,» ütles Ottis. Ükski juhtum ei korda ennast ning järgmise intsidendi puhul pole küsimus, kas tuleb, vaid millal tuleb.

Valikud kaubeldakse maagaasis

Seda reservi läheb vaja,» Kaubanduse kruptograafia elus Ottis, kelle sõnul ei koolitata selliseid inimesi kahe nädalaga ja vaja läheb pikki otsuseid, mis vaatavad kümneid aastaid tulevikku. ID-kaardi kriisi ajal võeti Ottise sõnul isegi ühe isiku loal tema enda ID-kaart ette ja muugitigi see RIA ja krüptograafide koostöös lahti.

Korguse binaarsete valikute ulevaade

Selliseid asju juhtub pidevalt, sellepärast ongi vaja oskusi ja plaane harjutada, et oleks olemas valmidus reageerida mõistlikult ja kiiresti,» ütles Ottis.