Nüüd kiidetakse läbirääkimiste mandaat ilmselt aruteluta heaks esmaspäevasel EL-i põllumajandusministrite kohtumisel, ütles uudisteagentuurile AFP EL-i diplomaat. Milliseid meetmeid saaks võtta olukorra kiireks parandamiseks? Sellises kiiresti muutuvas keskkonnas on keeruline teha investeerimisvalikuid ja -otsuseid.

Tmall pakub brändidele ja ettevõtetele veebikaubamaja, milles nad saavad luua virtuaalseid poode ja müüa klientidele B2C ettevõttelt tarbijale mudeli alusel. Teine Hiina juhtivaid e-kaubanduse platvorme on JD.

Konkurents nende kahe hiiglase vahel on äge ning mõlemad panustavad üksteise võidu kõige uudsematesse tehnoloogiatesse ja lahendustesse, et oma turuosakaalu võimendada. Siiski mahub nende kõrvale veel rida teisi, väiksemaid e-kaubandusplatvorme, kes tänu spetsialiseerumisele vm strateegiale on samuti suutnud endale Hiina e-kaubandusmaastikul koha kindlustada.

Selle koolituse raames selgitame, miks on oluline erinevate platvormidega tutvuda, enne kui teha otsus ühe või teise kasuks. Antud koolitusprogrammi fookuses on erinevate platvormide sihtrühmad, turusegmendid ja ärimudelid.

Süsteemne eksport Hiina Sihtgrupp: tehnoloogiatööstused, toidu- ja joogisektor, tarbekaubad ja teenused Süsteemne eksport Hiina koolitusprogrammi sihtrühmaks on eelkõige ettevõtted, kelle jaoks Hiina turg on uus või kes on alles alustanud äritegevusega Hiina suunal.

Lisaks käsitleme ka nende funktsionaalsusi, tingimusi ning regionaalset ja sotsiaalset haaret. Tõusev trend: sotsiaalne e-kaubandus Sotsiaalne e-kaubandus on Hiinas muutunud väga populaarseks, kuna klientide seotuskulud on olemasolevatel platvormidel märkimisväärselt kasvanud ning kaubamärgid, uued rakendused ja e-kaubanduse saidid otsivad pidevalt uudseid võimalusi klientide kaasamiseks. Hinnanguliselt on Sellel koolitusel tutvustame sotsiaalse e-kaubanduse fenomeni Hiinas, selle erinevaid mudeleid ja kasutusviise, suurimaid mängureid ja tulevikutrende.

We-Commerce: WeChat poed vs miniprogrammid WeChat on Hiina populaarseim mitmeotstarbeline rakendus, mis hõlmab sõnumsidet, sotsiaalmeediat ja mobiilimakseid ja mille on välja töötanud Alibaba peamine konkurent Tencent.

Esmakordselt tuli WeChat välja Rakenduse edule aitas kaasa miniprogrammide väljatöötamine Koolitus keskendub WeChat rollile kui e-kaubandusplatvorm, tutvustab selle erinevaid müügi- ja turundusfunktsioone ning omalaadset ökosüsteemi, mis aitab kaasa veebipõhisele kauplemisele, Tugeva kohaliku e-maine ehitamine ja potentsiaalse kliendi kaardistamine Siinsest persepktiivist vaadatuna on Hiina tarbijaskond justkui omaette maailm, kelle seas edu saavutamiseks on ülitähtis mõista nende profiili ja vajadusi.

Hiina turule sisenemine annab ettevõttele võimaluse esitleda end uskumatult suurele hulgale potentsiaalsetele klientidele.

Eduka müügi jaoks on oluline luua kohalikule tarbijale arusaadav brändikuvand, kuna see on abiks usalduse võitmisel. Kindlasti on ka oluline tuvastada oma sihttarbijad ja värskendada pidevalt enda pakkumist vastavalt nende vajadustele ja soovidele.

Õiglane kaubandus - Fairtrade Eesti

Kõige selle juures mängib suurt rolli klienditeenindus: Hiina tarbija omapära on enne ostuotsust põhjalikult toote ja ettevõtte kohast infot uurida, sel teemal foorumite aruteludes osaleda, müüjale igasugu küsimusi esitada eeldades, et vastatakse koheselt ja rahulolu puudumisel ka mingil viisil hüvitist saada. Brändid jäljendavad seda mudelit ja loovad nn privaatset liiklust, mis on reklaamide, kliendisuhete haldamise ja We-Commerce müügi jaoks väga kasulik. Üheks põhjuseks, miks KOC-id KOL-ide üle populaarsust koguvad, on see, et tarbijad on üha enam teadlikud, et brändid sponsoreerivad KOL-e tootesoovituste tegemiseks, mistõttu nad kalduvad arvama, et nende esitatud teave on vähem usaldusväärne ja autentne.

Samuti on MKM-i hinnangul vaja kauplejatel hakata teavitama tarbijaid võimalustest, kuidas lahtist kaupa alternatiivselt pakendada. Ka Rohelised soovitavad inimestel kasutada korduvkasutatavaid ja kestvaid kandekotte ning -võrke.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal toetab küll eriti õhukeste kilekottide tasuta jagamise keelamist, kuid seisab vastu kilekottidele riikliku miinimumhinna kehtestamisele, mida keskkonnaministeerium soovitab. Michali hinnangul oleks see liigne sekkumine turumajandusse. Selle asemel et hakata kilekottide hinda reguleerima, tuleks Michali sõnul lõpetada nende tasuta jagamine ja hakata inimesi teavitama kilekottide mõjust loodusele, pakkudes alternatiivseid valikuid.

  • Parim koerakaubanduse strateegia
  • Euroopa Liidu liikmesriigid andsid neljapäeval Brüsselile rohelise tule kaubanduskõnelusteks Washingtoniga, teatasid neljapäeval diplomaatilised allikad.
  • EL-i liikmesriigid andsid rohelise tule kaubanduskõnelusteks USA-ga | Majandus | ERR
  • Igapaevase kaubandusliku valiku raha konto

Nad on vägagi teadlikud asjaolust, et kaupade kättetoimetamisel saadud kogemused mõjutavad oluliselt tarbijate tagasisidet, mis omakorda mõjutab nende brändi ja kuvandit. Nad vajavad rohkem valikuvõimalusi, mida neile saaks pakkuda konkurentsitihedam turg, kus suurem arv ettevõtjaid pakuks eri teenuseid ja kättetoimetamisvõimalusi.

EUR-Lex - DC - ET

Neil võib olla teatavate toodete nt ravimid, värsked tooted või vääriskaubad kättetoimetamisega seotud erivajadusi. Ent isegi kõige konkurentsitihedamatel turgudel püsib endiselt lõhe turunduspõhise e-kaubanduse ja toimingupõhiste logistikaprotsesside vahel.

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Logistika on e-jaemüüjate ning eelkõige VKEde tegevuse jätkusuutlikkuse tagamiseks keskse tähtsusega. Taskukohaste ja tõhusate logistikalahenduste leidmine on eriti oluline kaugemates piirkondades tegutsevate VKEde ja mikroettevõtjate jaoks.

Tiheda konkurentsi tingimustes sõltub turuosa saavutamine peamiselt hinnasurvest. VKEd, kes otsivad tuluteenimisvõimalusi piiriülese tegevusega, vajavad integreeritud üleeuroopalist kättetoimetamissüsteemi, mida pole veel loodud. Nad püüavad leida kasvuvõimalusi teiste riikide turgudel, kuid takistuseks saavad piiriülese veo kallim hind, keerukus ja läbipaistvuse puudumine[38]. Suurtel müüjatel on parem positsioon veoettevõtjatelt soodsama hinna ja tingimuste väljakauplemiseks.

Üldiselt vajavad nii suured kui ka väikesed e-jaemüüjad, et kättetoimetamisteenused oleksid paindlikumaid, eelkõige vedajate suutlikkuse ja tehnoloogiliste uuenduste poolest. E-jaemüüjatel on eriti raske toime tulla tipphooaegadel, nagu näiteks jõulueelne aeg, kui vedajate suutlikkusest ei tarvitse nõudluse rahuldamiseks piisata.

See on ettevõtjate kasvu ja müügi seisukohast väga oluline probleem, kuna kõnealune periood aitab oluliselt aastakäivet suurendada. Sõltumata sellest, kas nad juhivad logistikatoiminguid ettevõttesiseselt või tellivad selle teenuse allhanke korras, vajavad nad kättetoimetamisteenuste osutajatelt ikka palju rohkem teavet ja suuremat läbipaistvust.

Samuti vajavad nad rohkem ühiselt kokku lepitud näitajaid vedude tulemuslikkuse Kaubandus roheliste oli voimalustega, et kohandada oma ärimudelit reaalajas lahendamist vajavatele vajadustele laovarude juhtimine, maksed, tagastatud kaup. Nende äritegevuse edasist arengut takistab nende konkreetsetest vajadustest lähtuva kättetoimetamisvõrgustiku puudumine selle asemel, et lihtsalt kohandada traditsioonilist pakiveo või kiirkullerteenuste logistikamudelit.

Kasvuvõimaluste ärakasutamiseks on vaja integreeritumat turgu. Tõhusam teabejagamine ja turundustegevust toetavad paindlikumad lahendused võimaldaksid nende tegevust oluliselt tulemuslikumaks muuta. Logistikasektorit iseloomustab tavapäraselt madal kasumimarginaal ja suured püsikulud. Suured e-jaemüüjad avaldavad pakiveoettevõtjatele tohutut survet hinna langetamiseks.

Õiglane kaubandus Eestis

Samas vajavad pakiveoettevõtjad pikas perspektiivis jätkusuutlikke hindu logistikavõrgu kõrgete püsikulude[39] katmiseks. Suurte müüjatega läbi räägitud hinda ei saa laiendada väikese müügimahuga ettevõtjatele, rääkimata üksiktarbijatest.

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Pakiveoettevõtjad seisavad ikka sagedamini silmitsi e-jaemüüjate nõuetega pakkuda väga lühikese ajaga ja madala hinnaga uusi teenuseid ja valikuvõimalusi.

Samas vajavad nad aega, et kohandada oma keerukaid ja paljudele välistele piirangutele alluvaid logistikatoiminguid. Neilt ja nende töötajatelt nõutakse ka väga suurt paindlikkust. Veo- ja logistikaahelas osalevate ettevõtjate elektrooniliste kommunikatsioonisüsteemide vähene integreeritus on eelkõige väiksemate ettevõtjate jaoks tõsine probleem ning piirab oluliselt nende veo- ja logistikavõimaluste valikut.

Suurem koostalitlusvõime saaks aidata kiirendada teabevahetust, lihtsustada veovajaduste konsolideerimist, pakkide kättetoimetamist ja arvete esitamist, hõlbustada mitmeliigilist transporti ning vähendada halduskulusid ja IT rakendamisega seotud kulusid[40].

Praeguse reguleeriva ja institutsioonilise raamistiku piisavus Logistikasektor allub mitmesugustele eeskirjadele ja sätetele, mis mõjutavad veo ja kättetoimetamise korraldamist.

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Allpool kirjeldatakse ja hinnatakse neist kõige olulisemaid. Minimaalset kvaliteedistandardit, kulu- ja hinnapõhimõtteid, hindade reguleerimist ning teabe ja andmete kogumist käsitlevad sätted on otseselt seotud universaalteenuse osutamise kohustusega ja enamikul juhtudel vaid sellega.

Mõned sätted, eelkõige artikkel 19 kaebuste esitamise menetluste kohta, võimaldavad kohaldada täiendavaid reguleerivaid meetmeid sellise pakiveo suhtes, mis ei kuulu universaalteenuse osutamise kohustuse alla.

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Kõnealused sätted võiksid teoreetiliselt sobida teenuse kvaliteediga seotud probleemide lahendamiseks. Ent suurem osa kindlaks Kaubandus roheliste oli voimalustega probleemidest liiga pikad kättetoimetamisajad, pakkidele järeletulemise teenuste, pakkide teekonna jälgimise teenuste ja tagastamistoimingute puudumine; selguse puudumine vastutuse suhtes kaotsimineku, varguse, saadetise rikkumise või hilinemise korral ning teenuste vähene läbipaistvus ja teabe puudumine jääks hõlmamata.

Kokkuvõttes võib öelda, et praegune postiteenuste reguleeriv raamistik ei kata internetist oste tegevate tarbijate vajadusi. Tarbijaõiguste direktiivi mitme sättega tõhustatakse teavitamist ja suurendatakse läbipaistvust, näiteks a keelatakse kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitava lepinguga kaasnevate varjatud tasud ja muudetakse hinnad läbipaistvamaks; b kehtestatakse pikem taganemisõiguse tähtaeg 14 päeva ; c tugevneb õigus raha tagasi saada nt kättetoimetamiskulude hüvitamisega ; d tarbijatele antakse võimalus kasutada lepingust taganemise näidisvormi kus tuleb selgelt ära näidata kontaktandmed ja tagastamisaadress ; e kehtestatakse selged teabenõuded ostetud eseme tagastamiskulude suhtes lepingust taganemise korral.

Tarbijaõiguste direktiiv mõjutab ka pakiveoteenuseid, sest kõnealused teenused, eelkõige saadetiste tarbijatele kättetoimetamise teenused, on osa direktiiviga hõlmatud kauglepingutest või väljaspool äriruume sõlmitavatest lepingutest. Kui tarbijaõiguste direktiiv on rakendatud, saab see suurendada tarbijate usaldust piiriüleste ostude vastu.

Siiski ei aita see lahendada pakiveo hinnaga seotud probleeme; see ei võimalda selgitada pakiveoettevõtjate potentsiaalset vastutust ega parandada teenuste kvaliteeti täiendavate võimalustega paki teekonna jälgimise võimalus, pakile järeletuleku võimalusmida tarbijad võiksid eeldada. Ettepanekuga võtta vastu määrus Euroopa ühise müügiõiguse kohta[43] nähakse ette iseseisvad ja ühtsed lepinguõiguse normid, mida kohaldatakse piiriüleste ettevõtjate ja tarbijate vaheliste ning ettevõtjatevaheliste B2C ja B2B lepingute suhtes.

Sissejuhatus E-kaubandust peetakse üldiselt väga oluliseks ELi majanduskasvu ja tööhõivet suurendavaks teguriks[1]. E-kaubandust ja internetipõhiseid teenuseid käsitlevas komisjoni teatises[2] mainitakse internetist ostetud kaupade kättetoimetamist ühena viiest prioriteedist, mis aitaks e-kaubandust

Määrus hõlmab eeskirju kaupade kättetoimetamise ja digitaalse infosisu üleandmise kohta, esmajoones selliste müügilepingute puhul, mis hõlmavad kaupade vedu vedaja poolt. Selliseid eeskirju kohaldataks üksnes juhul, kui pooled on otsustanud kohaldada Euroopa ühist müügiõigust.

Sarnaselt tarbijaõiguste direktiiviga ei aita ka tulevane Euroopa ühine müügiõigus lahendada ülemäära kõrgete hindade ja teatavate kvaliteediaspektidega seotud pakiveoprobleeme. Komisjoni uued ettepanekud tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta[44] aitavad veelgi tugevdada tarbijakaitset vaidluste lahendamisel.

EL-i liikmesriigid andsid rohelise tule kaubanduskõnelusteks USA-ga

Vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiviga tugevdataks veelgi praeguseid tarbijakaitse sätteid posti pakkide edastamise valdkonnas postiteenuste direktiivi artikkel 19 [45]. Kohaldatakse otseselt ELi toimimise lepingu artikleid ja ELi konkurentsiõiguse siin: ELi toimimise lepingu artikkel rikkumist kujutaks endast näiteks see, kui mõni domineeriv piiriülese pakiveo teenust pakkuv ettevõtja takistaks ELi-sisesel piiriülesel pakiturul turuvallutusliku äritegevuse abil sisenemist piiriülesele pakiturule.

ELi toimimise lepingu artikliga keelatakse mis tahes ettevõtjatevahelised kokkulepped, mis võivad mõjutada liikmesriikidevahelist kaubandust ning mille eesmärgiks või tagajärjeks on takistada, piirata või kahjustada konkurentsi siseturul.

E-kaubanduse ja pakkide kättetoimetamise seisukohast väärivad erilist tähelepanu järgmised kaks sätet: o teenuste direktiivi artikli 20 lõikes 2 keelatakse teenusele juurdepääsu üldtingimustes diskrimineerimine teenuse kasutaja elukoha alusel. Kõnealuse sätte eesmärk on seega hõlbustada teenuste piiriülest pakkumist.

See peaks enne Euroopa tarbijaõiguste direktiivi artikliga 8 ette nähtud kohustuse rakendamist suurendama kättetoimetamispiirangute kohaldamise läbipaistvust ning vähendama tarbijate pettumust, kui neile elukoha alusel keeldutakse kaupa müümast.

Suunistes selgitatakse ka seda, et universaalse postiteenuse olemasolu tõttu saab ettevõtja väidet kättetoimetamisvõimaluste puudumise kohta üksnes harvadel juhtudel tuua õiguspärase põhjusena ostetud kauba teatavasse liikmesriiki edastamisest keeldumisele.

Kaubandus roheliste oli voimalustega

Sellised siseriiklikud eeskirjad võivad mõjutada pakiveoettevõtjate tegevust, nõudes neilt näiteks järelemineku- ja kättetoimetamisaegade kohandamist liikluseks avatud ajavahemikega või isegi kättetoimetamise tagamist muude vahenditega nt jalgrattadkuna linnaliiklus võib olla teatavatel aegadel keelatud. Neid sätted kohaldatakse turustuskanalist sõltumata, sealhulgas ka kaug- ja e-müügi suhtes, ning nendega nähakse ette ELi turule sisenevate toodete kontrollimine tolli- ja turujärelevalveasutuste poolt.

Kui näiteks turujärelevalveasutused leiavad, et mõni pakiveoettevõtja poolt ELi toodud toode ei ole ELi õigusaktidega kooskõlas, peavad ametiasutused võtma piisavaid meetmeid, mis võivad vajaduse korral hõlmata ka toote turuletoomise keelamist. See mõjutab otseselt pakiveoettevõtjat, kellel tuleb tooted sellisel juhul tagasi viia või kes peab mõnel juhul laskma turujärelevalveasutusel tooted hävitada. Kui kättetoimetamisteenust pakutakse osana riiklikest postiteenustest, on need käibemaksuvabad, muul juhul tuleb selliste teenuste kasutajatel vajaduse korral kanda käibemaksukulud[51].

Rohelised ei ole nõus Kaubandus-Tööstuskoja kilekotipoliitikaga

Ka kättetoimetamisteenuste käibemaksumäärad on liikmesriigiti erinevad. See võib mõjutada ELi-siseseid kaubavooge. Seda arvesse võttes on pakiveosektoris välja töötatud mitu tasulise kättetoimetamise lahendust nt kättetoimetamine kindla tasu eest, pakkide hulgast sõltumata, või tasu iga paki kohtamille rakendamine sõltub ka kohaldatavast õigusraamistikust. Kas ühtsema ja hästi toimiva pakiveoturu saavutamiseks ELis peaks Teie arvates pakk selle määratluse alla kuulumiseks vastama veel mingitele eritingimustele[54]?

Mida saaks teha nende probleemide lahendamiseks nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis? Kui jah, palun täpsustage.

Süsteemne eksport Hiina 2020-2021

Järgmistes osades vaadeldakse neid kolme eesmärki eri külgedest, et leida kõige paremad võimalused praeguse olukorra parandamiseks. Lisaks kaalutakse, mil määral tõhusad turud saavad soovitud tulemusi saavutada või kas tuleb kavandada praeguse järelevalve- ja reguleeriva raamistiku muutmist.

Kättetoimetamisprotsessi jooksul ja pärast seda peaksid tarbijad saama avaldada oma arvamust kättetoimetamisteenuse tegeliku kvaliteedi kohta. Läbipaistvam teave kättetoimetamise tegeliku kvaliteedi kohta aitab saavutada mitut eesmärki, eelkõige piiriüleste ostude puhul. Eelkõige võimaldab see tarbijatel teha oma edasiste ostude puhul teadlikumaid valikuid, valides võimaluse korral sellise kättetoimetamisviisi, mida nad kõige enam usaldavad ja mis nende vajadustega kõige paremini sobib.

Teiseks tõstab suurem läbipaistvus kättetoimetamisteenust pakkuvate ettevõtjate motivatsiooni oma tegevust veelgi tulemuslikumaks muuta.

Rohelised investeerimisskeemid

Pakkide ja pisipakkide kättetoimetamise läbipaistvuse suurendamiseks kaalutakse erinevaid võimalusi. Küsimused: tarbijatele paremate ja mugavamate lahenduste pakkumine — suurem läbipaistvus 5 Teave kättetoimetamisvõimaluste ja -viiside kohta a Millist teavet[57] tuleks tarbijatele e-jaemüüja veebisaidil anda pakiveoettevõtja te nimi ja kontaktandmed, kättetoimetamisteenuse hind, kättetoimetamise aeg ja koht, teave kaebuste menetlemise kohta, paki teekonna jälgimise võimalused, tagastamisvõimalused?

Kuidas saab sellist tulemuslikkust kajastavat teavet mõõta ja koguda? Kas tulemusnäitajate avaldamine looks tarbijate jaoks lisaväärtust?

Kaspar Kurve 0 Comments Kui Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts peab normaalseks, et kilekotid põletatakse pärast kasutamist kaugküttejaamades ära, siis Eestimaa Roheliste juhatuse liikme Joonas Laksi sõnul ei ole selline tegevus kaugeltki mõttekas. Selleks, et energiat kokku hoida, peab sellega säästlikult ringi käima. Iga õhukese kilekoti tootmisele kulutatakse energiat ja ressursse. Kaubandus-Tööstuskoda aga keskkonnaministeeriumi ideed ei toeta, arvates, et selle tulemusena võivad kaubandusvõrku jõuda kilesse pakitud köögiviljad. Laks peab koja hirmu põhjendamatuks, sest uue pakendiseaduse valguses on kilesse pakendatud köögivilja kallim pakkuda kui lahtist köögivilja — see tähendab lisakulusid nii pakendamisel, jäätmete liigiti kaalumisel, kogumisel kui ka taaskasutamisel.

Kas tulemuslikkuse jälgimiseks tuleks välja töötada standardid? Nende jaoks on kõige olulisem see, kelle poole nad võivad pöörduda, kui neil on oma ostude kättetoimetamise kohta küsimusi ning kes annab neile kiireid vastuseid ja täpset teavet.