Doha vooru venima jäämise tõttu on paljud riigid otsustanud hakata sõlmima kahepoolseid kaubanduslepinguid, mis on WTO reeglite järgi lubatud, kui sellega ei kaasne kaubandustõkete kasvu kolmandate riikide suhtes. WTO roll kaubanduskonfliktide lahendamises Taoliste rahvusvahelise majanduse vangidilemmade vältimiseks loodigi Tollimaksuvälised kaubandustõkked alates kvootidest kuni ebamõistlike tootestandarditeni võivad kaubavahetuse sootuks peatada. Lihtsustatult rääkides kaasneb kaubandusbarjääride kehtestamisega paratamatult majandusliku tõhususe langus. Hiinaga seotud probleemid on siiski põhimõttelisemad. Madalamatel kõrgustel Lombardia järvede piirkonnas on pehmemad talved ja soojemad suved.

Euroopa Liit soovib taas ettevõtjatele kohustusi lisada Kristina Jerjomina, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Euroopa Komisjon plaanib reguleerida Euroopa Liidu tasandil, kuidas peaks ettevõtteid kestlikult juhtima, ning see toob kõikidele ettevõtetele ja nende juhtidele kaasa lisakohustused.

Kaubandus Euroopa stiili valimisel

Täpsemalt tuli Euroopa Komisjon välja algatusega, et Euroopa Liidu õigusaktides tuleks kirja panna äriühingute hoolsuskohustus nii, et kõik äriühingud ja nende juhid lähtuksid oma tegevuses mitte vaid lühiajalistest finantseesmärkidest, vaid pikemaajalistest eesmärkidest ning ka mõjust kliimale, sotsiaalvaldkonnale ja Kaubandus Euroopa stiili valimisel. Mida see ettevõtjale tähendaks?

Anneli Andresson, Euroopa Komisjon - EASi Liftiga tulevikku '14

Algatuse järgi pannakse Euroopa Liidu õigusaktidesse kirja, et ettevõtted peavad jälgima, et mitte kusagil nende müüdavate kaupade tarneahelates ei rikutaks inimõigusi ega tekitataks ebaseaduslikku keskkonnakahju. Juhatuse liikmed peavad hakkama tegema erinevaid toiminguid, et välja selgitada, kas ja kui palju mingi tegevus näiteks töötajaid või kliente mõjutada võib ning kuidas kahjulikku mõju ära hoida. Kusjuures jälgima peab ka alltöövõtjate, tarnijate ja tütarettevõtjate tegevust.

Kaubandus Euroopa stiili valimisel

Näiteks kui ettevõttel on alltöövõtja Hiinas, siis peab ettevõte välja selgitama ka selle, kas ja kui palju järgitakse sealsete töötajate inimõigusi.

Valitud meetmed CFD kauplemisprogramm ole asjakohased ja kahjustavad ettevõtjaid Kaubanduskoda saatis justiitsministeeriumile kirja, kus märkis, et mõistab küll vajadust lahendada kliima ja inimõiguste rikkumisega seotud probleeme, kuid Euroopa Komisjoni pakutud kujul neid probleeme siiski lahendama ei peaks.

Kaubandus Euroopa stiili valimisel

Euroopa Komisjon ei peaks ettevõtete juhtimisse sekkuma, vaid kestlikkusest ajendatud juhtimine ja otsused peaksid jääma iga ettevõtte enda otsustada.

Lisaks suurendab selline sekkumine ettevõtjate halduskoormust ja kulusid, kuna ettevõtjad peavad hakkama tegema riskianalüüse, aruandlusi ning töötama välja kahjulikke mõjusid vähendavaid meetmeid.

Kaubandus Euroopa stiili valimisel

Ühtlasi saaks kahjustada Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime võrreldes ettevõtetega, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu ja kellele sellised nõuded ei kohaldu. Samuti ei ole reaalne, et ettevõtted saavad mõistlike pingutustega kätte andmed näiteks Indias all-allhankija töötajate või klientide inimõiguste järgimise kohta.

Siroko kannab Saharast kaasa liivatolmu Mitmekesise maastiku ja territooriumi pikisuunalise väljavenitatuse tõttu on Itaalia kliima suuresti varieeruv.

Lahendus peitub mujal Inimõiguste ja kliimaga seonduvate probleemide lahendamiseks tuleks leida muud efektiivsemad ning ettevõtjaid vähem kahjustavad lahendused. Selliseid probleeme võiks lahendada erinevate riikide ja regioonide koostööna.

Ettevõtete juhtimise reeglite muutmine on nende probleemide valguses ebaefektiivne ja kahjustaks asjatult Euroopa Liidu, sealhulgas Eesti ettevõtteid.

Kaubandus Euroopa stiili valimisel

Ettevõtlusuudised toob teieni Eesti Kaubandus-Tööstuskoda — Eesti suurim ja mõjukaim ettevõtete huvide esindaja. Kaubanduskoja liikmeks on ligi aktiivset Eesti ettevõtet ning liikmeskonnast suurima osa moodustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted.

Oleme ettevõtetele toeks kõikjal Eestis ja välispartneritele esimene ärikontakt Eestis.

Mathias Juust Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorant Hiina autod ootavad laevale lastimist Lianyungangis Jiangsu provintsis.

Viime kokku Eesti ja välisriikide ettevõtjaid, ärgitame ettevõtteid omavahel suhtlema ning uusi ärivõimalusi looma. Liitu kaubanduskojagakui soovid arendada oma ettevõtet, seista Eesti ettevõtjate huvide eest, panustada ettevõtlushariduse arengusse ja kujundada Eesti ettevõtluskeskkonda.

Euroopa Liit soovib taas ettevõtjatele kohustusi lisada Kristina Jerjomina, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Euroopa Komisjon plaanib reguleerida Euroopa Liidu tasandil, kuidas peaks ettevõtteid kestlikult juhtima, ning see toob kõikidele ettevõtetele ja nende juhtidele kaasa lisakohustused. Täpsemalt tuli Euroopa Komisjon välja algatusega, et Euroopa Liidu õigusaktides tuleks kirja panna äriühingute hoolsuskohustus nii, et kõik äriühingud ja nende juhid lähtuksid oma tegevuses mitte vaid lühiajalistest finantseesmärkidest, vaid pikemaajalistest eesmärkidest ning ka mõjust kliimale, sotsiaalvaldkonnale ja inimõigustele. Mida see ettevõtjale tähendaks? Algatuse järgi pannakse Euroopa Liidu õigusaktidesse kirja, et ettevõtted peavad jälgima, et mitte kusagil nende müüdavate kaupade tarneahelates ei rikutaks inimõigusi ega tekitataks ebaseaduslikku keskkonnakahju.