Seega ei ole müügimaksuga maksustamisel oluline, millise käibemaksumääraga on tehing maksustatav. Sellest tulenevalt füüsilisele isikule toimuv müük ei ole enam hulgikaubandus ning nendelt tehingutelt tuleb maksta müügimaksu. Vastus: Tollilaos, vabatsoonis, vabalaos, maksulaos või aktsiisilaos asuvat kaupa ei võõrandata üldjuhul füüsilise isikutele. Kui füüsiline isik ostab autokauplusest auto, tasudes kohe autokauplusele, siis kuulub antud tehing maksustamisele. Kas maksustatakse müügimaksuga müügihind, või kaupmehe vahendustasu?

Küsimus: Kui klient ostab kauplusest sideseadme, siis see müük maksustatakse müügimaksuga. Kas selle seadme hilisem paigaldusteenus kliendi kodus on ka maksustatav müügimaksuga?

Strateegiad tellistest ja mördi ettevõttest on palju erinevad kui e-äri strateegiad. Kui füüsiline ettevõtte asukoht on kohalike tarbijate jaoks oluline, on veebisaidi olemasolu internetis oluline nii riigi kui ka rahvusvahelise kliendibaasi jaoks. Kui kaalute oma strateegiale e-kaubanduse lisamist, peate õppima uusi lähenemisviise e-kaubanduse äri kasvatamiseks.

Kui klient ei asu Tallinnas, kas siis maksustatakse või mitte? Vastus: Antud juhul on seadme paigaldusteenus Helistamise tellimuse kaubanduse strateegia müügiga seonduv teenus ning kuulub müügimaksuga maksustamisele.

Müügimaksu maksukohustuslane on kaupleja. Kui kaupleja on tegevuskohajärgselt Tallinna linnas tegutsev ettevõtja, siis peab ta müügimaksu tasuma sõltumata kliendi asukohast. Küsimus: Kas tuleb maksta müügimaksu kinnisvara üüriteenustest? Vastus: Kinnisvaraga seonduvad üüri- ja renditeenused ei ole müügimaksuga maksustatavad. Küsimus: Kas majutus ja koos sellega osutatav toitlustamine läheb müügimaksu alla?

Majutuse kliendile osutatavad muud teenused nt massaaž? Vastus: Vastavalt Turismiseaduse § 19 lõikele 3 ei pea majutusteenust osutaval ettevõtjal olema ööbimisteenusega kaasneva kauba või teenuse müügiks pakkumisel eraldi registreeringut kaubandustegevuse seaduse tähenduses.

Majutusteenuse raames antakse kinnisasi kliendi valdusse, seega ei ole antud juhul tegemist müügimaksuga maksustatava teenusega. Majutusteenuse hinnas sisalduvat toitlustust ei maksustata samuti müügimaksuga. Samas kui toitlustusteenus müüakse eraldi majutusest, siis tuleb tehingu väärtusele lisada müügimaks.

Massaaži puhul on tegemist ilu- ja isikuteenusega ning tuleb lähtuda samadest alustest, mis toitlustamisel. Küsimus: Millistele teenustele kohaldub Tallinna müügimaksu määrus? Vastus: Teenindus on kaubandustegevus, mille korral tehakse töö kliendi tellimusel ning mille käigus valmistatakse uus vallasasi näiteks õmmeldakse riidedhooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle omadusi näiteks kingsepa teenusvallasasi antakse või võetakse valdusse, vallasasi antakse või võetakse kasutusse näiteks auto rentpakutakse ja osutatakse ehitise puhastusteenust ruumide koristamise teenuse pakkumine ja osutaminepakutakse ja osutatakse ilu- ja isikuteenust juuksuri- maniküüri- pediküüri- kosmeetika- massaaži- solaariumi- ja saunateenus.

Vastus: Juuksuritest FIE-de puhul sõltub maksustamine sellest, kes on nö raha koguja. See tähendab, et lähtume salongi ja FIE vahelise lepingu sisust, kui salongi administraator arveldab klientidega, siis on maksukohustuslane salong. Müügimaksu tasutakse ilma käibemaksuta ja müügimaksuta müügikäibelt, mitte kasumilt.

Brexiti mõju kaubavahetusele Ühendkuningriigiga alates 01.01.2021

Küsimus: Kas ühistranspordi teenustele läheb müügimaks otsa? Vastus: Ei, ühistranspordi teenuseid ei maksustata müügimaksuga. Küsimus: Autosalong klient helistab Tallinnas asuvasse müügiesindusse, kus töötaja puhkuse tõttu suunatakse telefonikõne Tartu esindusse, leping vormistatakse e-posti teel ning auto tuuakse Saksamaalt Viljandi esindusse, kus antakse ostjale üle, müüja asukoht on Tallinnas ning majandustegevuse registris on registreeritud tegevuskohad Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Narvas.

Vastus: Kui müügiesindaja, kes kliendiga lepingutingimustes kokku lepib ning ostu-müügilepingu sõlmib, asub Tartus, siis on auto müük toimunud Tartus asuva tegevuskoha kaudu ning nimetatud tehingult ei pea müügimaksu tasuma. Küsimus: Kas rändkaupluse puhul peab Tallinna linnas müüdud kaupadelt müügimaksu tasuma?

Как сделать свой бизнес успешным

Vastus: Kaubandustegevuse seaduse kohaselt märgitakse kauba või teenuse müügi korral rändkaupluses tegevuskoha asukoha asemel seda sõidukit identifitseeriv tunnus õigusaktis sätestatud korras registreeritud sõiduki registreerimisnumber. Eeltoodust tulenevalt ei ole rändkaupluse puhul võimalik määratleda Tallinnas asuvat tegevuskohta, mistõttu ei ole rändkaupluse raames tehtavad tehingud müügimaksuga maksustatavad. Küsimus: Kas müügimaksuga maksustatakse Tallinna territooriumil asuvas tollilaos, vabatsoonis või vabalaos, maksulaos või aktsiisilaos asuva kauba võõrandamist?

Vastus: Tollilaos, vabatsoonis, vabalaos, maksulaos või aktsiisilaos asuvat kaupa ei võõrandata üldjuhul füüsilise isikutele. Kui nimetatud ladudes siiski võõrandatakse kaupa füüsilistele isikutele ning võõrandajaks on müügimaksumääruse §-des 1 ja 2 nimetatud kaupleja tingimusi täitev isik, siis tuleb tehtud tehingud maksustada müügimaksuga. Küsimus: Kas poes müüdavalt joogi panditaaralt 1. Vastus: Tagatisrahaga pakenditelt ei pea müügimaksu tasuma, kuna tagatisraha ei ole määruse ega käibemaksuseaduse kohaselt tasuna käsitatav, sest tegemist ei ole kauba hinna komponendiga, vaid pakendit väärtustava tasuga.

Luhiajalised varud valikute abil Kuidas teenida raha kauplemise tooraine valik

Küsimus: Komisjonimüük loteriipiletid, teatripiletid jne. Kas maksustatakse müügimaksuga müügihind, või kaupmehe vahendustasu? Vastus: Loteriipiletite ning teatripiletite müük ei ole müügimaksuga maksustatud, kuna tegemist ei ole jaekaubanduse, toitlustuse ega teeninduse valdkonnaga.

Redditi paberitoodete valikud UM Trading System

Küsimus: Kas kliendikaardid kuuluvad müügimaksuga maksustamisele? Vastus: Kliendikaardid ehk partnerkaardid ei kuulu müügimaksuga maksustamisele, sest kaardil endal puudub väärtus. Teda ostetakse soodustuste saamise eesmärgil.

I Maksuobjekt ja maksusubjekt 1. Vastus: Tallinna Linnavolikogu Kaupleja on vastavalt KaubTS § 2 punktile 1 isik füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust. Kauplejaks loetakse ka isik, kes on majandustegevuse registris registreeritud erinõude alusel nt pandimaja ning isik, kes tegutseb tegevusloa alusel.

Küsimus: Kuidas ja kas kinkekaardid maksustatakse? Vastus: Kinkekaardid on olemuselt maksevahendid, nende müümine ei ole müügimaksuga maksustatav käive.

Brexiti mõju kaubavahetusele Ühendkuningriigiga alates | Maksu- ja Tolliamet

Kuid kinkekaartide realiseerimisel, tasudes kauba või teenuse eest, kuuluvad antud tehingud müügimaksuga maksustamisele. Kui on tegemist kinkekaardiga, mis müüakse konkreetse teenuse eest, siis maksustatakse müügimaksuga kinkekaardi müümise hetkel. Näiteks: iluteenuse kinkekaart: pediküür, maniküür, juuksur jne.

Leedu valikumaaklerid Ettevotte aktsiaoptsioonide osakaal

Vastus: Antud tehingu puhul ei ole tegemist jaekaubandusega vaid on avalikkusele mitte suunatud tegevus ning ei kuulu müügimaksuga maksustamisele. Küsimus: Kui ettevõte müüb kauba koos kojuveoga, kas siis läheb transport müügimaksuga maksustamisele?

Vastus: Sellisel juhul on transport kauba müügi lahutamatu osa ja kogu tehing kuulub müügimaksuga maksustamisele. Kui tehing on sooritatud e-teenuse kaudu, siis ei maksustata ei kauba müüki ega transporti. Vastus: Sigarettide müümine ei ole maksuobjekt lähtuvalt alkoholi- tubaka- kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest.

IV E-kaubandus 4. Küsimus: Määruse kohaselt maksustatakse müügimaksuga Tallinna linna territooriumil müüdud kaubad ja teenused. Kas ka internetikeskkonnas müüdavad kaubad ja teenused maksustatakse müügimaksuga? Vastus: Määruse § 5 lõige 2 kohaselt ei maksustata müügimaksuga e-kaubanduse raames müüdud kaubad ja teenused. Paypal on paljude ettevõtete seas populaarne, kuid saate töötleva ettevõtte kaudu töödelda ka peamisi krediitkaarte.

Sellised saidid nagu Toptenreviews. Looge oma veebisait Paljud tellistest ja mördiettevõtted teevad vea veebisaidi ehitamisel, luues e-kaubanduse strateegia.

Reklaami omakapitali valikute omandamine Thinkorswim Bollingeri ribad

Kui olete oma uue kliendibaasi tuvastanud, valisite oma tooted Interneti-müügi jaoks, kehtestas e-kaubanduse klienditeeninduse suunised, automatiseeris tellimuse töötlemise ja e-posti järelmeetmed ning kehtestas turvalise makseprotsessi, seejärel peaksite oma veebisaidi ehitama. Võite leida selliseid teenuseid nagu Network Solutions, kes teevad seda teie jaoks integreerides oma automatiseerimistarkvara oma veebilehele ja muud saidid, nagu Intuit websitebuilder.

Teie uus strateegia Kui teil on oma äri võrgus, võite alustada oma kliendibaasi laiendamist, pakkudes uusi tooteid nädalas või kuus, pakkudes allahindlusi veebipõhistele tellimustele.

Kõik need strateegiad peaksid olema osa teie üldisest püüdlusest teha teile tellimus nii turvaliseks, lihtsaks ja rahuldavaks kui võimalik internetis. Lemmik Postitused. Projekti kogueelarve on ,51 EUR. Projekti juhtpartner ja teenuse tellija on Maanteeamet, partneriks Läti Transpordiministeerium. Projekti kogueelarve oli EUR. Projekti kogueelarve on EUR.

Projekti kogueelarve oli 5 EUR. Projekti kogueelarveks on EUR. Projekti kogumaksumus oli EUR. Aasta veebruarini Eesti — Läti programmi poolt rahastatavat koostööprojekti "Back to Nature".

Accounting for selling

Sille Talvet oli vastutav kogu projekti õigeaegse ja täpse elluviimise eest, koordineeris töögruppide tööd ja aruandluse esitamist ning suhtles Eesti — Läti programmi sekretariaadiga kõikides projekti puudutavates küsimustes. Projekti eesmärgiks oli arendada Eesti ja Läti kaitsealade juhtimissüsteeme, täiendades keskkonnahariduse metoodikaid ja suurendada inimeste keskkonnateadlikkust.

Projekt kestis kuni aasta veebruarini ja selle kogueelarve oli eurot. Projekti eesmärgiks oli loodusväärtuste eksponeerimine ning maaelu arendamine, kasutades märgalade, kaitsealade ning kultuurmaastike võimalusi.

Eesti-Läti koostööprojekti "GreenAgri" koordineerimine ja finantsjuhtimine Silja Lehtpuu koordineerib aastatel Kesk-Läänemere piiriülesest koostööprogrammist rahastatud projekti "GreenAgri", mille eesmärgiks on toitainete leostumise vähendamine põllumajanduslikust tootmisest pinnavette ning sealt edasi Läänemerre, säilitades samas tootjate konkurentsivõime.

Projektitegevused viidi ellu kuues erinevas Euroopa riigis 35 partnerorganisatsiooni koostöös. Ülevaade projektitegevustest, tulemustest ning projektis osalenud partneritest on kättesaadav kodulehel www. Gravitas Consult OÜ ülesandeks antud projektis oli Eesti partnerite vahelise tegevuse koordineerimine, projektitegevuste elluviimine kavandatud ajal ja mahus, suhtlemine projekti juhtpartneriga ning tegevusaruannete koostamine.