Turundusstrateegiate elluviimine on keeruline protsess, sest esmasel planeerimisel ei pruugita teada, milline strateegia on efektiivne ja aitab jõuda püstitatud eesmärkideni. Start-up ettevõttele suunatud teenused Pakume start-up ettevõtete arendamiseks nii spetsiifilisi kui laiapõhjalisi oskusi. Meetmete ehk taktikate kavandamine strateegiate elluviimiseks. Uute teenuste ning toodete väljatöötamine ja nõustamine Pakume toote- ja teenusearenduse alast nõustamist ning tuge uute teenuste ja toodete väljatöötamiseks alates teenuse disainist kuni tasuvusuuringuteni. Kavandatud meetmete elluviimine. Korrektselt sõnastatud turundusstrateegia peab välja tooma järgmise info: millised tooted või teenused millistele turgudele vajalikud vahendid, sh tootmine ja jaotus personal, selle hulk ja oskusteave teised strateegiad, sh sotsiaalne vastutus, korporatiivne maine, töötajate rahulolu jm.

Aitame luua ja täpsustada äristrateegiat ning parandada äriprotsesse tulenevalt ärianalüütikast. Tulemused aitavad leida võimalusi nii täiendava tulu teenimiseks, kui kulude kokkuhoiuks.

Ettevotte toimimise voimalus

Uute teenuste ning toodete väljatöötamine ja nõustamine Pakume toote- ja teenusearenduse alast nõustamist ning tuge uute teenuste ja toodete väljatöötamiseks alates teenuse disainist kuni tasuvusuuringuteni. Meiega koostöös uute teenuste ja toodete väljatöötamist on võimalik kaasrahastada EAS-i innovatsioonimeetmetest.

Turunduse taktika

Valdkonnaspetsiifiline efektiivsuse uuring Vaatleme organisatsiooni konkreetse majandussektori või valdkonna kontekstis ning hindame organisatsioonikultuurilisi kui ka -toimimise efektiivsuse näitajaid. Võrdleme teiste sarnaste ettevõtetega ning valdkonna parimate praktikatega.

Ettevotte toimimise voimalus

EASi intellektuaalomandi spetsialist toetab ettevõtet tegevuskava ellu viimisel kogu protsessi jooksul. Tingimused EAS-i intellektuaalomandi teenused on mõeldud ettevõtjatele, kes ekspordivad Eestis arendatud ja toodetud tooteid või soovivad alustada nimetatud tegevustega.

Ettevotte toimimise voimalus

Selline müügiesindaja ei häiri inimesi, ei sega nende tööd ning loob tänu sellele oma ettevõttele ja tootele või teenusele positiivsema maine. Võrreldes sooviga müüa kõike ja kõigile, on märkimisväärse hulga huvitatud ostjate korral ühe võidetud kliendi kulu ettevõttele palju väiksem.

Lisaks ülalnimetatule on ka teisi vähem olulisi positiivseid tegureid, kuid tähelepanu juhtimiseks sellisele tööviisile piisab ka juba nimetatutest.

Ettevotte toimimise voimalus

Kust küll võtta nii palju huvitatud kliente, kes pakuksid meie müügiesindajatele, kes pole enam isegi müüjad, vaid spetsialistid-konsultandid, võimalikult palju väljakutseid? See on juba turundusosakonna ülesanne.

Kokkuvõtlikult on ettevõtte turundustegevuse eesmärk juhtida turundusmeetmestikku ning luua oma klientidega pikaajaline vastastikku kasumlik suhe. Väga lihtsustatult on ettevõtte turundusliku tegevuse eesmärk müüa: nii palju kui võimalik nii paljudele inimestele kui võimalik nii kõrge hinnaga kui võimalik nii kaua kui võimalik Turundusstrateegia moodustavad põhimõtted ja loogika, mille kaudu ettevõtja või turundusüksus soovib saavutada ettevõtte turunduseesmärke.

Ettevõttearhitektuuri mõiste avamisel inglisekeelses kirjanduses selgitatakse tavaliselt, et enterprise architecture kasutatakse nii äri- kui ka avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide puhul. Kasutatavad terminid võivad aga mõjutada teatud mõiste sisu tõlgendamist.

Sõna ettevõte võib anda kuvandi, et ettevõttearhitektuuri saab rakendada üksnes ärisektori organisatsioonides. Soovitud tulemuste saavutamiseks on vaja kavandada tegevused.

Ettevotte toimimise voimalus

Enamasti tähendab see turundustegevuste loetelu, mida püüad ettevõttes iga päev ellu viia. Turundusstrateegiate elluviimine on keeruline protsess, sest esmasel planeerimisel ei pruugita teada, milline strateegia on efektiivne ja aitab jõuda püstitatud eesmärkideni.

Selleks analüüsivad turundusjuhid elluviidud tegevuste tulemusi ning püüavad teha neist järeldusi tuleviku tarbeks.

Samuti pakume analüüse, mis aitavad ettevõtte toimimise efektiivsust hinnata, seda arendada ning võrrelda Eesti innovaatilisemate ettevõtetega. Teostame ka erinevaid kliendirahulolu uuringuid. Suurandmete analüüsi alla kuulub näiteks jae klientide ostu käitumisel kogutud andmetel põhinev analüüs või ka tootmis ettevõtte andmemahukate protsesside analüüs ja optimeerimine.

Peaküsimused, mida ettevõtete juhid peavad endale turunduse strateegilise kontrolli käigus esitama: Millised strateegiad töötasid, millised mitte? See on kõige olulisem küsimus, mis annab infot turundusstrateegia efektiivsuse kohta.

Ettevotte toimimise voimalus