Make friends with other players, develop together and fight your common enemies like brothers! Te nõustute kasutama väliseid teenuseid üksnes omal vastutusel. Selle tulemusel võib muutuda Teie järgmise tasutud tellimuse perioodi algus ja kuupäev, millal Teilt iga perioodi eest tasu võetakse. Riigi läänepoolsetes provintsides toodeti suur osa linnadesse minevast toodangust latifundiumites põllumajanduslikud suurettevõtted, kus kasutati valdavalt orjade tööjõudu.

Game Centeri kasutamise suhtes kehtib käesolev leping ja see nõuab ka Game Centeri kontot. Teie konto on väärtuslik ning Te vastutate selle konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamise eest.

Hillar Teder andis poole ettevõttest võla katteks arendajale

Apple ei vastuta mis Empire susteemi kaubandus kahjude eest, mis tulenevad Teie konto autoriseerimata kasutamisest. Vaid isikud, kes on aastased või vanemad või samaväärne minimaalne vanus Teie elukohariigis, mis on märgitud registreerimisprotsessis võivad luua konto ja meie teenuseid kasutada. Noorematele isikutele saab Apple ID luua vanem või eestkostja, kasutades funktsiooni Family Sharing, või heakskiidetud haridusasutus.

Teistsugune teenuste ja sisu kasutamine on käesoleva lepingu oluline rikkumine. Apple võib jälgida Teie poolt teenuste ja sisu kasutamist, et tagada, et Te järgite käesolevaid kasutusreegleid. Seadmeid Trading Systemi tulemused seostada erineva Apple ID-ga üks kord 90 päeva jooksul.

Soovitame Teil oma sisu korrapäraselt varundada. Audio- ja videosisu müük ja rentimine - Võite kasutada Digital Rights Managementi DRM vaba sisu mõistlikul arvul ühilduvatel seadmetel, mida Te omate või mille üle Te omate kontrolli.

DRM-kaitstud sisu võib kasutada kuni viiel arvutil ning mis tahes arvul seadmetel, mida nende arvutitega sünkroniseerite. Muud sisu ei tohi plaadile kirjutada. Võite kasutada heliplaati, millele olete kirjutanud oma sisu, samal moel kui võiksite kasutada jaemüügipoest ostetud heliplaati vastavalt kohalduvatele autoriõigusi reguleerivatele seadustele. Selguse huvides märgime, et iga seade, mida kasutavad järjestikku või ühiselt mitmed kasutajad, vajab eraldi litsentsi.

Apple’i meediateenuste tingimused

Apple Music - Individuaalne Apple Musicu liikmelisus võimaldab Teil kasutada voogedastust ühel seadmel korraga; perekonna liikmelisus võimaldab Teil ja Teie perekonnaliikmetel voogedastust kasutada kuni kuuel seadmel korraga. Apple TV sisu - Enamiku kanalite puhul saate sisu edastada samal ajal kuni kolmele seadmele.

Teatud sisu ei pruugi allalaadimiseks saadaval olla.

Parim viis suureparaste pankade voimaluste kaubelda

Sisu ei pruugi olla korduvaks allalaadimiseks kättesaadav, kui seda sisu ei pakuta enam meie teenuste hulgas. Teavitame Teid, kui tasutud tellimuse hind tõuseb jaküsime vajaduse korral Teie nõusolekut tellimuse jätkamiseks. Teilt võetakse tasu mitte rohkem kui 24 tundi enne viimase tasutud tellimuse perioodi algust. Kui me ei saa Teie maksevahendit mingil põhjusel debiteerida nt siis, kui see on aegunud või Empire susteemi kaubandus pole piisavalt rahalisi vahendeid ja Te pole tasutud tellimust tühistanud, jääte vastutavaks kõigi laekumata summade eest ja me proovime Teie maksevahendit debiteerida, kuni värskendate oma maksevahendi teavet.

Selle tulemusel võib muutuda Teie järgmise tasutud tellimuse perioodi algus ja kuupäev, millal Teilt iga perioodi eest tasu võetakse. Me jätame endale õiguse tasutud tellimuse tühistada, kui me ei suuda teie tellimuse uuendamiseks teie maksevahendilt tasu võtta.

Microsofti tõlkija blogi

Teatavad tasutud tellimused võivad võimaldada tasuta prooviperioodi enne Teie maksevahendi debiteerimist. Kui otsustate tasutud tellimuse lõpetada enne, kui debiteerime Teie maksevahendit, tühistage tellimus vähemalt 24 tundi enne tasuta prooviperioodi lõppu. Investeerides ROI Bitcoini. mõne teenuse tasuline tellimus lõpeb, kaotate juurdepääsu selle teenuse funktsioonidele või sisule, mis nõuab tasulist tellimust.

Teatud teenused, mis on teie koduriigis kättesaadavad, ei pruugi teie elukohariigist väljumisel enam teile kättesaadavad olla. Käesoleva lepingu tingimusi, mis on seotud Teile mittekättesaadavate funktsioonide või sisu liikidega, ei kohaldata Teie suhtes. Selliste funktsioonide kasutamine Teie poolt peab vastama alltoodud materjalide esitamise juhistele, mida võidakse aeg-ajalt uuendada. Apple võib jälgida ning otsustada eemaldada või toimetada mis tahes esitatud materjale.

Materjalide Empire susteemi kaubandus juhised: Te ei tohi teenuseid kasutada selleks, et: - postitada materjale, mille i kasutamiseks Teil ei ole luba, õigust või litsentsi, või mis võib ii riivata mõne kolmanda isiku õigusi; - postitada küsitava väärtusega, solvavat, ebaseaduslikku, eksitavat, ebatäpset või kahjulikku sisu; - postitada teistele kuuluvaid isiklikke, privaatseid või konfidentsiaalseid andmeid; Empire susteemi kaubandus küsida isikuandmeid Valismaalaste kauplemise susteem - jäljendada või eksitavalt esitleda end teise isiku või asutusega seotuna; - postitada või edastada rämpsposti, sealhulgas, aga mitte ainult, Empire susteemi kaubandus või soovimatut reklaami, müügi-edenduslikke materjale või informatiivseid teateid; - postitada, muuta või eemaldada hinnangut või arvustust mis tahes hüvitise või stiimuli Empire susteemi kaubandus - postitada võltshinnangut või -arvustust; - kavandada mis tahes ebaseaduslikku, petturlikku või manipuleerivat tegevust või selles osaleda.

Purchase Sharing. Family Sharingu funktsioon Purchase Sharing Ostu jagamine võimaldab Teil nõuetele vastavat sisu jagada perekonnas kuni kuue liikme vahel. Korraldaja kutsub liikmeid osalema ja nõustub maksma perekonna kõigi liikmete algatatud tehingute eest.

Uus-Meremaa New Yorgi jaemüüja esitas süüdistuse veini ebaseadusliku tarnimise eest riigivälistele tarbijatele New Yorgi osariigi alkoholiamet NYSLA esitas Albany veini jaemüüjale Empire Wine süüdistuse 16 riigis valesti veetud veini eest riigivälistele klientidele, kinnitas poe allikas. Vastuseks teatas Empire Wine, et esitab Kaubandusklausel keelab riikidevahelise kaubanduse piiramise ja sellele viidati dokumendis USA ülemkohtu maamärk Granholm otsus mis kuulutas ebaseaduslikuks, et riigid vahetavad tarbijatele mõeldud veinimüüki riigisiseste ja riigiväliste veinitehaste vahel. Otselaevanduse jaemüüjate pooldajad on pikka aega väitnud, et Granholm otsus peaks kehtima ka jaemüüjate suhtes, kuid enamik osariike, sealhulgas New York, töötab endiselt süsteemi kohaselt, mis lubab osariigis jaemüüjalt tarbijale veini vedada, kuid keelab riigivälistel jaemüüjatel seda teha. Juhtumi lähedased allikad kinnitasid, et Empire Wine lükkas tagasi NYSLA pakutud võistlusvabaduse kokkuleppe, mis sisaldaks dollari suurust trahvi ja kokkulepet enam mitte müüa veini riigivälistele klientidele.

Korraldaja maksemeetodit kasutatakse mis tahes perekonnaliikme poolt algatatud tehingu eest tasumiseks välja arvatud juhul, kui perekonnaliikme kontol on poekrediiti, mida kasutatakse alati esimesena. Kui kasutatakse korraldaja maksemeetodit, siis perekonnaliikmed tegutsevad korraldaja agentidena.

Korraldaja nõustub käesolevaga 1 maksma selliste tehingute eest ning 2 sellega, Empire susteemi kaubandus perekonnaliikmete algatatud tehingud on heaks kiidetud. Korraldajad vastutavad oma maksemeetodi lepingu täitmise eest ning kannavad kogu riski, mis on seotud perekonnaliikmetele maksemeetodile juurdepääsu andmisega. Kviitung või arve perekonna mis tahes liikme tehingu eest saadetakse tehingu algatanud perekonnaliikmele ja korraldajale.

Ask to Buy. Ostuks loa küsimise Ask to Buy funktsioon on mugav funktsioon, mis võimaldab korraldajal kiita heaks tehinguid, mille on algatanud alla aastane või vanus, mis vastab täisealiseks saamisele Teie elukohariigis perekonnaliige. Korraldaja peab olema iga sellise perekonnaliikme vanem või eestkostja, kelle jaoks Ask to Buy funktsioon aktiveeritakse.

Perekonnaliikmete jagatud või sisukoodide vahendusel omandatud sisule ei pruugiAsk to Buy funktsioon kohalduda. Muudatused perekonnaliikmetes.

Kui perekonnaliige lahkub või eemaldatakse perekonnast, ei pruugi perekonna ülejäänud liikmetel enam olla võimalik lahkuva liikme sisule ligi pääseda, sealhulgas sisule, mis on omandatud korraldaja maksemeetodi kaudu.

Family Sharingueeskirjad. Teil on korraga võimalik kuuluda ainult ühte perekonda ja Te võite perekonnaga liituda kuni kaks korda aastas.

Teil on võimalik muuta Apple ID-d, Empire susteemi kaubandus Te olete perekonnaga sidunud, mitte rohkem kui üks kord 90 päeva jooksul.

Kõik perekonnaliikmed peavad paiknema samas elukohariigis. Kogusisu, sealhulgas rakendusesiseseid oste, tellimusi ja mõnesid varemostetud rakendusi, ei pruugi olla lubatud funktsiooniga Purchase Sharing kasutada. Perekonna jagatud tellimustele võivad kehtida sisu kasutamise piirangud tellimuse alusel.

Te võite oma konto seadetes keelduda teatud teenuste jaoks selliste isikupärastatud soovituste saamisest.

Kuidas kaubelda optsioonitehinguid korge IV-ga

Mõnede soovituste andmise funktsioonide puhul võidakse enne nende sisselülitamist küsida Teie luba. Palun lugege hoolikalt teavet, mida Teile esitatakse nende funktsioonide sisselülitamisel. Hooajaluba Season Pass kohaldub televisiooni sisu suhtes, millel on hooaja jooksul piiratud arv episoode; mitmekordne luba Multi-Pass kohaldub televisiooni sisu suhtes, mis on pidevalt kättesaadav.

Parimad variantide kauplejad maailmas

Tehingu tegemisel debiteeritakse Season Passi või Multi-Passi täishind. Season Passi või Multi-Passi sisu on allalaadimiseks kättesaadav kuni 90 päeva pärast seda, mil viimane episood muutub kättesaadavaks.

Kui Multi-Passi omandades valitakse automaatne uuendamine, siis debiteeritakse Teilt iga järgmise Multi-Passi tsükli täishind. Te saate oma konto seadetes vähemalt 24 tundi enne järgmise Multi-Passi tsükli algust automaatse uuendamise välja lülitada. Kui olete Apple Distribution International Ltd. Mis tahes kolmanda isiku rakenduse pakkuja vastutab ainuisikuliselt selle sisu, garantiide ja nõuete eest, mis Teil võivad seoses kolmanda isiku rakendusega tekkida.

Te saate aru ja nõustute, et Apple on iga kolmanda isiku rakenduse osas kohalduva Standard EULA või Eraldiseisva EULA suhtes kolmandast isikust kasusaaja ning võib seega sellist litsentsilepingut jõustada. Rakendusesiseseid oste, mis tarvitatakse rakenduse kasutamisel ära nt virtuaalsed vääriskividei saa seadmete vahel üle anda ning neid saab ainult üks kord alla laadida.

Peate oma konto enne rakendusesiseste ostude tegemist autentima — eraldi muu sisu omandamiseks tehtud autentimisest — sisestades oma salasõna või kasutades Touch ID-d või Face ID-d. Teil on võimalik teha täiendavaid rakendusesiseseid oste 15 minuti jooksul ilma uuesti autentimata, välja arvatud juhul, kui olete palunud meil küsida salasõna iga ostu jaoks või võimaldanud Touch ID või Face ID kasutamist.

Empire susteemi kaubandus pakkujad vastutavad kolmanda isiku rakenduste hoolduse ja toe eest. Litsentsi ulatus. Käesoleva Standard EULA tingimused reguleerivad mis tahes sisu, materjale või teenuseid, mis on juurdepääsetavad või ostetakse litsentseeritud rakenduse raames, samuti litsentsi andja pakutavaid uuendusi, mis asendavad esialgse litsentseeritud rakenduse või täiendavad seda, välja arvatud juhul, kui uuendusega on kaasas Eraldiseisev EULA.

Välja arvatud kasutusreeglites lubatud juhtudel, ei või Te litsentseeritud rakendust levitada või üle võrgu kättesaadavaks teha, kui see võimaldaks selle kasutamist mitme seadme poolt üheaegselt.

Esimene oopiumisõda

Te ei tohi litsentseeritud rakendust, mis tahes uuendust või nende osa kopeerida välja arvatud juhul, kui see on käesoleva litsentsi ja kasutusreeglitega lubatudpöördprojekteerida, lahti võtta, muuta ega üritada tuletada selle lähtekoodi ega luua tuletatud teoseid välja arvatud ulatuses, milles eelnevalt toodud piirang on kehtiva seadusandluse poolt keelatud, või ulatuses, milles see on lubatud litsentseeritud rakenduses kasutatavate, mis tahes avatud lähtekoodiga, osadele rakenduvate litsentsitingimustega.

Nõusolek andmete kasutamiseks.

  1. Rooma keisririik – Vikipeedia
  2. Legal - Apple Media Services - Apple
  3. Esimene oopiumisõda – Vikipeedia
  4. Hillar Teder andis poole ettevõttest võla katteks arendajale | Majandus | ERR
  5. Majandus Suure Ukraina arendusettevõtte Arricano asutaja Hillar Teder andis 49 protsenti oma ettevõtte Filgate Credit Enterprises Limited aktsiatest 39,8 miljoni dollarise võla katteks arendajale.
  6. Binaarsete valikute labivaatamine Binomo
  7. Binaarne valik vs Vanilla valik
  8. Teatavaks Klingoni Bing tõlkija-Microsoft Translator blogi

Te nõustute, et litsentsi andja võib koguda ja kasutada tehnilisi andmeid ja muud sellega seotud informatsiooni, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, tehnilist informatsiooni Teie seadme, süsteemi ja rakendustarkvara ning välisseadete kohta — eelnevat informatsiooni kogutakse perioodiliselt hõlbustamaks Teile litsentseeritud rakendusega seotud tarkvara uuenduste, toote toe ja muude teenuste kui neid on pakkumist.

Litsentsi andja võib kasutada taolist informatsiooni oma toodete täiustamiseks või Teile teenuste või tehnoloogiate pakkumiseks seni, kuni taoline informatsioon eksisteerib kujul, mis ei võimalda Teid isiklikult identifitseerida.

Teie käesolevast Standard EULA-st tulenevad õigused lõpevad automaatselt juhul, kui Te jätate selle mis tahes tingimused täitmata. Välised teenused. Te nõustute kasutama väliseid teenuseid üksnes omal vastutusel.

Kuidas investeerida 100 kruptograafiasse

Litsentsi andja ei ole kohustatud kolmanda isiku väliste teenuste sisu ega täpsust kontrollima või hindama ega vastuta selliste kolmanda isiku väliste teenuste eest. Mis tahes litsentseeritud rakenduse või välise teenuse poolt kuvatavad andmed, sealhulgas finants- meditsiinilised ja asukohaandmed, on vaid üldinformatiivsed ning litsentsi andja ega tema agendid ei anna neile mingeid garantiisid. Te kohustute mitte kasutama väliseid teenuseid viisil, mis ei ole käesolevate Standard EULA tingimustega kooskõlas või mis rikub litsentsi andja või mis tahes kolmanda Empire susteemi kaubandus intellektuaalse omandi õigusi.

Te kohustute mitte kasutama väliseid teenuseid eesmärgiga ahistada, kuritarvitada, jälitada, ähvardada või laimata mis tahes isikut või asutust, ning nõustute, et litsentsi andja ei vastuta taolise kasutamise eest.

New Yorgi jaemüüja esitas süüdistuse veini ebaseadusliku tarnimise eest riigivälistele tarbijatele

Välised teenused ei pruugi olla kättesaadavad kõigis keeltes või Teie elukohariigis ega pruugi olla igas asukohas kasutamiseks kohased või kättesaadavad. Selles ulatuses, milles Te soovite selliseid väliseid teenuseid kasutada, vastutate Te kehtivate seaduste järgimise eest. Litsentsi andja jätab endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata või Teie ees vastutust võtmata muuta, peatada, eemaldada või inaktiveerida mis tahes väliseid teenuseid või seada neile juurdepääsu piiranguid.

Game Centeri kasutamise suhtes kehtib käesolev leping ja see nõuab ka Game Centeri kontot.

Litsentsi andja pakub litsenseeritud rakendust ja mis tahes litsenseeritud rakenduse poolt teile pakutavaid või osutatavaid väliseid teenuseid mõistlikult eeldatava hoolsuse ning oskusega. Litsentsi andja ei anna mis tahes muid lubadusi ega kinnitusi teenuse osas ning iseäranis ei garanteeri, et i Teiepoolne teenuse kasutamine on katkematu ja ilma vigadeta; ii teenuses ei esine kadu, moonutusi, ründeid, viiruseid, häireid, häkkimist või mis tahes turvasüsteemide sissetunge ja litsentsi andja välistab sellega seotud mis tahes vastutuse.

Te vastutate oma enda süsteemi, kaasa arvatud selles talletatud litsenseeritud rakenduse varundamise eest.

Rooma keisririik

Vastutuse Empire susteemi kaubandus. Te ei tohi litsentseeriitud rakendust kasutada või muul viisil eksportida või uuesti eksportida, välja arvatud Ameerika Ühendriikide õigusaktidega ja litsentseeritud rakenduse omandamise asukoha õigusaktidega ettenähtud viisil.

Iseäranis, aga mitte ainult, ei tohi litsentseeritud rakendust eksportida või uuesti eksportida a ühtegi riiki, mille suhtes Ameerika Ühendriigid on kehtestanud embargo või b ühelegi isikule, kes on kantud Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi U.

Kasutades litsentsitud rakendust, kinnitate ja tagate, et Te ei ela üheski sellises riigis ega ole kantud ühtegi sellisesse nimekirja. Samuti kohustute Te mitte kasutama neid tooteid mis tahes Ameerika Ühendriikide seadusega keelatud eesmärgil, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, rakettide, tuuma- keemiliste või bioloogiliste relvade väljaarendamiseks, projekteerimiseks või tootmiseks.

Litsentseeritud rakendust ja sellega seonduvaid dokumente loetakse sättes 48 C. Vastavalt sättele 48 C. Avaldamata õigused on reserveeritud kooskõlas Ameerika Ühendriikide autoriõiguse seadustega. Välja arvatud ulatuses, mis on järgmises punktis selgelt sätestatud, reguleerivad käesolevat lepingut ning Teie ja Apple'i vahelist suhet California osariigi seadused, arvestamata kollisiooninorme.

We upstyled this Empire Damansara home for just RM25K!

Teie ja Apple nõustute käesolevast lepingust tulenevate vaidluste või nõuete lahendamisel kuuluma üksnes California Santa Clara maakonnas asuvate kohtute isiklikusse ja eksklusiivsesse alluvusse. Kui a Te ei ole USA kodanik; b Te ei ela USAs; c Te ei kasuta teenust USAst; ning d Te olete ühe allpool sätestatud riigi kodanik, nõustute Te käesolevaga, et käesolevast lepingust tulenevad mis tahes vaidlused või nõuded lahendatakse allpool sätestatud kohaldatava õiguse alusel, arvestamata võimalikke kollisiooninorme, ning Te kuulute pöördumatult allpool sätestatud osariigi, provintsi või riigi kohtute alluvusse, mille õigust kohaldatakse.

Kui Te olete Euroopa Liidu liikmesriigi või Šveitsi, Norra või Islandi kodanik, siis kohaldatakse Teie tavapärase elukohariigi õigust ning vaidlused lahendatakse selle riigi kohtus. Käesolevale lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügilepingute kohta.