Juhtimispaneel ja Tegevus Asenda kaitse.

Selles dokumendis kasutatud sümbolid Üldine kirjeldus Kasutusalad Paigaldamine Elektriühendused Juhtimispaneel Pumba seadistamine Süsteemid möödavooluventiiliga peale- ja tagasivoolutoru vahel Käivitamine Pumba seadistused ja pumba jõudlus Rikete leidmine Tehnilised andmed ja paigaldusmõõdud Jõudluskõverad Tunnusjooned Tarvikud Utiliseerimine 4 Hoiatus Enne paigaldamist lugege käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit. Paigaldamine ja kasutamine peavad vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava nõuetele.

Selles dokumendis kasutatud sümbolid Hoiatus Neist ohutuseeskirjadest mittekinnipidamine võib põhjustada töötaja trauma! Ettevaatust Neist ohutuseeskirjadest mittekinnipidamine võib põhjustada seadmete talitlushäire või purunemise! Märkus Märkused või juhendid, mis muudavad töö lihtsamaks ja kindlustavad ohutu tegutsemise.

Kearny Water Main Break Impacts Jersey City And Hoboken

Üldine kirjeldus Sisukord: 2. Vaata 6.

Juhtimispaneel ja Tehaseseadistusega saab pumba enamikul juhtudel käivitada ilma mingeid seadistusi tegemata. TM Joonis 1 Energiatähis, A-energiatähis 5 6 3. Kasutusalad Sisukord: 3. Puhtad, madala viskoossusega, mitteagresiivsed SunGard Trading System Jersey City NJ mitteplahvatusohtlikud vedelikud, mis ei sisalda tahkeid osiseid, kiude ega mineraalõlisid. Vaata joonis 2.

Küttesüsteemides kasutatav vesi peab vastama küttesüsteemides kasutatava vee tunnustatud kvaliteedistandarditele, nt Saksa standardile VDI Hoiatus Pumpa ei tohi kasutada kergsüttivate vedelike, sh. Vaata joonis Kaitseklass 3. Minimaalne sisendrõhk sõltuvalt vedeliku temperatuurist.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Paigaldamine 4. Vaata Vaata joonis 3, pos.

  1. accord.een - suurim eesti blogide kataloog e. blogikataloog
  2. Selles dokumendis kasutatud sümbolid Üldine kirjeldus Kasutusalad Paigaldamine Elektriühendused Juhtimispaneel Pumba seadistamine Süsteemid möödavooluventiiliga peale- ja tagasivoolutoru vahel Käivitamine Pumba seadistused ja pumba jõudlus Rikete leidmine Tehnilised andmed ja paigaldusmõõdud Jõudluskõverad Tunnusjooned Tarvikud Utiliseerimine 4 Hoiatus Enne paigaldamist lugege käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit.
  3. Selles dokumendis kasutatud sümbolid Üldine kirjeldus Kasutusalad Paigaldamine Elektriühendused Juhtimispaneel Pumba seadistamine Automaatne öörežiim Süsteemid möödavooluventiiliga peale- ja tagasivoolutoru vahel Käivitamine Pumba seadistused ja pumba jõudlus Rikete leidmine Tehnilised andmed ja paigaldusmõõdud Jõudluskõverad Tunnusjooned Tarvikud Utiliseerimine 4 Hoiatus Enne paigaldamist lugege käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit.

Monteeri pump niimoodi, et mootori võll on horisontaalne. Enne ühenduspoltide lahtikeeramist tühjenda süsteem või sulge mõlemal pool pumpa olevad sulgventiilid. Ettevaatust Kui juhtploki asend on muudetud, täida süsteem pumbatava vedelikuga või ava sulgventiilid. Toimingud: 1. Keera lahti ja eemalda T-võtmega M4 neli kuuskantavapeaga kruvi, mis hoiavad kinni pumbapead. Pööra pumbapea soovitud asendisse. Paigalda ja keera kinni kruvid, pingutades neid diagonaalselt. Soojuskadu pumbast ja torustikust saab vähendada isoleerides pumbakorpuse ja torud.

Vaata joonis 5. Valikvõimalusena saab Grundfosilt tellida polüstüreenist isolatsioonikoorikud. Ettevaatust Ära isoleeri juhtplokki või kata juhtimispaneeli. Elektriühendused TM Joonis 6 Elektriühendused Elektriühenduste teostamine ja vajalike kaitseabinõude rakendamine tuleb teostada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

GRUNDFOS JUHENDID GRUNDFOS ALPHA2 L. Paigaldus- ja kasutusjuhend GRUNDFOS INSTRUCTIONS. ALPHA2 L

Hoiatus Pump peab olema ühendatud maandusega. Pump peab olema ühendatud vooluvõrku läbi lüliti, mille minimaalne kontaktivahe kõigil klemmidel on 3 mm.

Parimate voimaluste tehingute parimad vahendajad ei vaja välist mootorikaitset. Veendu et vooluvõrgu pinge ja sagedus on vastavuses pumbal toodud väärtustega.

Ühenda pump vooluvõrku koos pumbaga tarnitava pistiku abli, nagu näidatud joonisel 6, sammud 1 kuni 8. Valgus juhtimispaneelil näitab et elektrivarustus on sisselülitatud. Juhtimispaneel 6. Vea indikatsiooni korral paranda viga ja nulli pump, lülitades elektrivarustuse välja ja sisse.

Vaata joonist 7, pos. Pumba seadistust näidatakse seitsme erineva valgusväljaga. Vaata joonis 8. Pumba seadistused ja pumba jõudlus.

Tsükkel koosneb seitmest nupuvajutusest. Pumba seadistamine Sisukord: 7. Kui soovitatav pumba seadistus ei anna soovitud soojuse jaotumist toas või hoones, muuda pumba seadistus näidatud alternatiivile. Pumba seadistuste selgitus jõudluskõverate suhtes, vaata Nendes juhtimisrežiimides reguleeritakse pumba jõudlust ja sellest tulenevalt võimsustarvet vastavalt süsteemi soojusvajadusele.

Proportsionaalse rõhkude vahe järgi juhtimine Selles juhtimisrežiimis juhitakse rõhkude vahet pumbal vastavalt vooluhulgale. Konstantse rõhkude vahe järgi juhtimine Selles juhtimisrežiimis hoiab pump konstantset rõhkude vahet sõltumatult vooluhulgast. Süsteemid möödavooluventiiliga peale- ja tagasivoolutoru vahel 8.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Süsteemi komponendid: möödavooluventiil veemõõdik, pos. Minimaalne vooluhulk peab olema tagatud, kui kõik ventiilid on suletud. Pumba seadistus sõltub kasutatava möödavooluventiili tüübist, s. Reguleeri möödavooluventiili pumba seadistusel I kiirus I. Süsteemi minimaalne vooluhulk Q min.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Vaata järele valmistaja juhenditest. Kui möödavooluventiil on reguleeritud, seadista pump vastavalt 7. Pumba seadistamine. Kui möödavooluventiil on reguleeritud, seadista pump madalaimale või kõrgeimale konstantse rõhkude vahe kõverale.

GRUNDFOS JUHENDID GRUNDFOS ALPHA2. Paigaldus- ja kasutusjuhend

Käivitamine Sisukord: 9. Pumba imipoolel peab olema tagatud vajalik minimaalne sisendrõhk. Vaata 3. Kasutusalad ja Tehnilised andmed ja paigaldusmõõdud. TM Joonis 11 Pumba õhutamine Pump on iseõhutuv.

Ta ei vaja enne käivitamist õhutamist. Õhk pumbas võib põhjustada müra.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Müra lakkab peale mõneminutilist töötamist. Pumba saab kiirelt õhutatud, sõltuvalt süsteemi suurusest ja teostusest, seades ta lühiajaliselt tööle III kiirusel.

Kui pump on õhutatud, s. Vaata 7. Ettevaatust Pump ei tohi kuivalt töötada.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Süsteemi ei tohi õhutada pumba kaudu. Vaata 9. Küttesüsteemides, mis sisaldavad sageli palju õhku, soovitab Grundfos paigaldada õhueraldajaga pumbakorpusega pumbad, s. Kui küttesüsteem on vedelikuga täidetud, tegutse järgnevalt: 1. Ava õhueraldaja. Seadista pump III kiirusele. Lase pumbal sõltuvalt süsteemi suurusest ja teostusest lühiajaliselt töötada.

Kui süsteem on õhutatud, s. Vajadusel korda tegevust. Pumba seadistused ja pumba jõudlus Sisukord: Vaata ka Tõstekõrgust rõhku vähendatakse alaneva küttekoormuse korral ja suurendatakse kasvava küttekoormuse korral.

Pumba tööpunkt liigub üles või alla mööda kõrgeima proportsionaalse rõhkude vahe kõverat, vaata joonis 13, sõltuvalt süsteemi küttekoormusest. Pumba tööpunkt liigub vasakule või paremale mööda madalaima konstantse rõhkude vahe kõverat, vaata joonis 13, sõltuvalt süsteemi küttekoormusest.

Tõstekõrgust rõhku hoitakse konstantsena sõltumata küttekoormusest. Pumba tööpunkt liigub vasakule või paremale mööda kõrgeima konstantse rõhkude vahe kõverat, vaata joonis 13, sõltuvalt süsteemi küttekoormusest. III kiirusel on pump seatud töötama maksimaalkõveral kõigil töötingimustel. Vaata joonis Seades pumba lüliajaliselt III kiirusele võib pumba kiiresti õhutada.

SunGard Trading System Jersey City NJ

II kiirusel on pump seatud töötama keskmisel kõveral kõigil töötingimustel. I kiirusel on pump seatud töötama minimaalkõveral kõigil töötingimustel. SunGard Trading System Jersey City NJ joonis 22 Rikete leidmine Hoiatus Enne igasuguste tööde alustamist pumba juures tuleb olla veendunud, et toitepinge on välja lülitatud ja seda ei saa kogemata sisse lülitada.

Viga 1. Pump ei tööta. Müra süsteemis.