The company is publicly traded, but the requirements are significantly less stringent than for a company listed on the regulated market. The validity of the order must be taken into consideration when assessing the price of the order. Securities Market Act; 2.

Käesolevates juhistes toodud soovituste eesmärk on vältida ja vähendada võimalike vigade riski ja edendada finantsinstrumentide objektiivset hinnastamist. Börsi soovitusel tuleks Börsi liikmetel oma klientidele kättesaadavaks teha teave käesolevate juhiste kohaldamise ja neis toodud parameetrite kohta The purpose of the recommendations provided in the Guidelines is to prevent and reduce the risk of possible errors and facilitate objective pricing of financial instruments.

It is recommended to disclose publicly the information on the application of these Guidelines and on their parameters. Tehingutellimuste automaatne edastamine protsess, millega Börsi liikme ja kliendi vahelise Interneti- või muu arvutiühenduse kaudu Börsi liige sisestab elektrooniliselt ja automaatselt kliendi poolt registreeritud tehingutellimusi otse kauplemissüsteemi.

Viimane ostuhind on finantsinstrumentide eest viimati makstud hind kauplemisperioodi 1. Order placement through Direct Market Access the process by which a Member, through the use of internet connection or other computer connections between the Member and its client, electronically and automatically transmits orders registered by the client directly into OMX Trading System trading system.

The Latest Paid Price is the latest paid price for the financial instruments in an automatically matched trade concluded 1 jooksul sooritatud automaatselt sobitatud tehingus või määratud vastaspoolega tehingus mille puhul OMX Trading System tehingutüübiks "standard" ja mille hind jääb kursivahemikku, välja arvatud määratud vastaspoolega tehingud juhtudel, mil tehingu andmete avaldamise suhtes rakendati tehingu mahust sõltuvat viiteaja perioodimis hõlmab vähemalt ühte miinimumkogust.

Viimane ostuhind loetakse finantsinstrumendi turuhinnaks. Käesolevas punktis mõistetakse turgu nii, nagu see on määratletud Börsi reglemendi osas "Nõuded Börsi liikmetele". Juhistes toodud teisi mõisteid kasutatakse tähenduses, mis on neile omistatud vastava Börsi jurisdiktsioonis kehtivate väärtpaberi- ja finantsturgusid reguleerivate õigusaktide ning Börsi poolt liikmete suhtes kehtestatud reeglitega.

The latest paid price shall be deemed the market price of the financial instrument. Other concepts used OMX Trading System the Guidelines have the same meaning as in the legal acts applicable to the Securities and Financial Markets in the jurisdiction of the relevant Exchange as well as Member Rules of the Exchange OMX Trading System question.

Väärtpaberituru seadus; 2. Securities Market Act; 2. Börs reglemendi osa "Nõuded Börsi liikmetele" 4.

На этих последних словах голос Ярлана Зея стал звучать все громче и громче, пока, казалось, не заполнил собой весь мир.

Käesolevates juhistes sätestatud 3. The recommendations laid down in soovitusi rakendatakse Börsi liikmete edaspidi nimetatud kui "Börsi liige" suhtes ja need hõlmavad ainult neid tehingutellimusi, mis on vastu võetud ja edastatud tehingutellimuste automaatse these Guidelines Aktsiavoimaluste ettevote ei ole avalik applied to the Members of NASDAQ OMX Tallinn hereinafter "Member" and cover only the orders accepted and transferred through Direct Market Access.

Reglemendi osa "Nõuded Börsi liikmetele" punktis 4.

The economic performance of NASDAQ OMX Tallinn in 2009

Jooksva turuväärtuse hindamisel tuleb muu hulgas arvesse võtta finantsinstrumendi antud ja eelnevate börsipäevade hinnamuutusi, finantsinstrumendi volatiilsust, üldiseid muutusi võrreldavate finantsinstrumentide hinnastamisel ning muid antud tehingu või tellimustega seoses asjassepuutuvaid tingimusi. Tehingutellimuse hinna määramisel tuleb arvesse võtta tehingutellimuse kehtivust. Finantsinstrumentide ostu- või müügitellimuste sisestamise käigus tehtud vigadel võib olla märkimisväärne mõju finantsinstrumentide hinnale või need võivad luua eksitava mulje nõudlusest või pakkumisest turul.

Seetõttu soovitatakse Börsi liikmetel rakendada käesolevates juhistes toodud täiendavaid meetmeid, et vältida ja vähendada võimalike vigade riski tehingutellimuste esitamisel.

Tallinn Add: ozoxa91 - Date: - Views: - Clicks: This tutorial covers excel macro which you can use to download historical data for multiple stock quotes. Tallinna börsi üldindeks on OMX Tallinn, millesse kuuluvad kõik põhi- ja lisanimekirja aktsiad.

Vastavalt reglemendi osa "Nõuded Börsi liikmetele" punktile 4. Point 4.

The economic performance of NASDAQ OMX Tallinn in — Pensionikeskus

When assessing the current market value, consideration should be given to, among other things, the changes in the pricing of the financial instrument during the relevant OMX Trading System day, the changes in the pricing of the financial instrument on previous Exchange days, the volatility of the financial instrument and the general changes in the pricing of comparable financial instruments and, where relevant, other particular conditions related to the trade or the orders. The validity of the order must be taken into consideration when assessing the price of the order.

Errors made in the course of placing orders to buy or sell financial instruments, may have a considerable impact on the pricing of the financial instruments or may provide misleading impression as to the supply or demand.

Therefore the Members are recommended to take additional measures specified in these Guidelines to prevent and reduce the risk of possible errors when placing orders. Pursuant to 4. Seetõttu soovitatakse Börsi liikmel enne tehingutellimuse vastuvõtmist ja selle tehingutellimuste automaatse edastamise kaudu kauplemissüsteemi sisestamist kontrollida: 4.

Seda soovitust ei kohaldata juhtudel, kui Börsi liige on kliendiga kokku leppinud vajalike finantsinstrumentide või raha laenamises või on sõlminud muud sarnased kokkulepped, mis tagavad kliendi kohustuste täitmise; 4.

Avaoksjonil tuleks finantsinstrumendi viimane ostuhind asendada vastava finantsinstrumendi viimati määratletud hinnaga või arvestusliku hinnaga pärast kõnealuse finantsinstrumendi kohta avaldatud teabe hindamist, kui selline teave võib avaldada märkimisväärset mõju antud finantsinstrumendi turuhinnale. Kui esitatud tehingutellimustes toodud hind ületab piirmäärasid, soovitatakse hoiatada klienti, et tehingutellimuses toodud hind erineb märkimisväärselt Member should refuse from execution of the client's order if there are grounds to believe that such order fails to comply with the requirements of the Securities Market Act or NASDAQ OMX Tallinn Member Rules.

Therefore, prior to accepting an order and placing it in the trading system through Direct Market Access, the Member is recommended to verify: 4.

OMX Trading System Kuidas saada rikkaid kauplemisvarusid

Whether the amount of cash where an order is placed to buy financial instruments or financial instruments where an order is placed to sell financial instruments in client accounts is sufficient to fulfill obligations after OMX Trading System order is executed.

This recommendation shall not be applied in the cases where the Member has agreed with a OMX Trading System on the appropriate financial instruments' or cash lending arrangements, or has entered into other similar agreements that ensure discharge of the client's obligations; 4.

Whether the price of the placed order is notably higher or lower than the latest paid price. During the Opening Call Auction the latest paid price of a financial instrument should be replaced by the latest specified price of that financial instrument or by the calculated price after assessing the disclosed information about the financial instrument concerned if such information may have a considerable impact on the market price OMX Trading System that financial instrument.

Nasdaq cheat codes that no mentor will ever show you

When the price in the placed order exceeds the limits, it is recommended to warn the client that the 4 viimasest ostuhinnast turul, ja nõuda täiendavat tehingutellimuse kinnitust. Arvestades eeskirju, mille eesmärk on tõkestada rahapesu ja või terrorismi rahastamist, soovitatakse 15 EUR või võrdväärne summa muus valuutas suurust piirmäära. Juhul kui tehingutellimuse maht ületab seda piirmäära, tuleks klienti hoiatada, et tehingutellimuse maht erineb märkimisväärselt tavalisest tehingutellimuse suurusest.

Soovituslikku piirmäära võib suurendada juhul, kui klient esitab tavaliselt suuremaid tehingutellimusi; 4. Kui käesolevat soovitust ei järgita, tuleb tehingutellimusest keelduda, teavitades sellest klienti; 4.

Mitteprofessionaalsete klientide poolt esitatud tehingutellimuste soovituslik kehtivus ei tohiks ületada 30 börsipäeva. Enne börsipäeva algust soovitatakse tühistada klientide tehingutellimused, mille kehtivus ületab 30 börsipäeva; 4.

Börs soovitab mitte lubada mitteprofessionaalsetel klientidel price in the order considerably differs from the latest paid price in the market and to demand additional confirmation of the order.

Teavitus küpsiste kohta

Whether the volume of the placed order is extraordinary if compared with the usually placed orders. In view of the regulations applied that aim at preventing money laundering and or terrorist financing in compliance with the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, a EUR or a corresponding sum in other currency limit is recommended. In case the volume of the order exceeds this limit, the client should be warned that the volume of the order considerably differs from the usual order size.

Во время своего недолгого пребывания в Эрли Элвин видел, как мать учила ребенка ходить. Он вспомнил эту сцену, пока уговаривал Джезерака двигаться вперед по коридору, делая одобрительные замечания наставнику, едва передвигавшему непослушные ноги. Джезерак, в отличие от Хедрона, не был трусом.

The recommended limit may be increased in case the client usually places larger orders; 4. Whether while executing the order a transaction executing the reverse direction order of the same client will be concluded.

OMX Trading System Kuidas kaubelda bitkoin fiat

If this recommendation is not complied with, the order must be rejected notifying the client thereof; 4. Whether the validity of the order is specified.

The recommended validity of the orders placed by non-professional clients should not exceed 30 Exchange days. It is recommended prior to the beginning of the Exchange day to cancel client orders, the validity of which exceeds 30 Exchange days; 4. Whether the price of the order is clearly specified. It is recommended not to allow non-professional clients to place 5 esitada tehingutellimusi, mille hind ei ole selgelt määratletud ja mis turutingimusi arvestades võivad muutuda isegi enne tehingutellimuse täitmist.

Samuti soovitatakse mitte lubada mitteprofessionaalsetel klientidel esitada tehingutellimusi "turuhinnaga". Juhul, kui seda soovitust ei täideta, peaks Börsi liige teavitama klienti, et tema poolt esitatud tehingutellimuse hind ei ole selgelt määratletud; 4. It is also recommended not to allow nonprofessional clients to place orders at market price.

Whether the order corresponds to other criteria set by the brokerage company to avoid possible errors and to create preconditions for objective pricing of financial instruments.

Käesolevate soovituste kaudu antakse Börsi liikmetele suunised, mida tuleks järgida. Lõpliku otsuse juhistes toodud soovituste järgimise, samuti soovituste rakendamise või mitterakendamise kohta teeb Börsi liige.

OMX Trading System Wild Mudel 10 Jaga valik Tehingud

These recommendations are not compulsory; however, compliance with them would reduce the risk of possible errors or infringements, and would also help avoid possible conflicts and misunderstandings.

By means of these recommendations the Members are provided with the objectives that should be pursued. The final decision on compliance with the recommendations set forth in the Guidelines as well as the responsibility for possible consequences of the implementation OMX Trading System the recommendations shall be taken by the Member.