Stockholm Åland Stockholm Ship Hirson, Jaanus Rakise projekteerimine surveanuma robotkeevituseks.

Aaslaid, Kauri Koostööpartnerite valik lähtuvalt ettevõtte tegevuskontseptsioonist ja rohelise logistika põhimõtetest ettevõtte Greencarrier Freight Services Estonia OÜ näitel.

Aasma, Andres Agressiivse käitumise põhjused liikluses. Ait, Marilin Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimisjärgne olukord seireandmete põhjal. Aksalu, Karolin Naiste töörõivad. Alamaa, Siim-Erik Eesti põlevkiviõli tootmise optimeerimine.

Aleksejev, Vladislav Tallinna linna busssipargi arengusuundade analüüs. Alting, Gerda-Käddi Raskmetallide ühendite sisaldus Eesti mereadrus. Anger, Marko Keevitus positsioneerimislaua projekteerimine. Ardel, Andri Laagri Tennisekeskuse spordihalli puitkonstruktsioonide tugevusarvutused. Auksmaa, Oliver Teede seisukord Jõgeva vallas, nendel esinevad probleemid ning võimalused olemasoleva olukorra parandamiseks.

Bachmann, Jürgen Büroohoone ehitustööde organiseerimine.

  • Margus Uba - Board member overview @ accord.ee
  • Hotel Pod Różą, Kraków – aasta uuendatud hinnad

Bachmann, Silver Tallinna Tehnikakõrgkooli b ja c korpuse sisekliima ja energiatõhususe analüüs. Berg, Reimo Liikumisharjumuste seosed transpordialaste keskkonnamõjudega TTK töötajate ja üliõpilaste liikumistarbe näitel.

Bokanov, Aleksandr Meeliku hoone ehitustööde organiseerimise projekt. Bostan, Maksim Lehtmetallitöötluse ärimudel iduettevõtte loomiseks. Bugajenko, Danil Integreeritud projektijuhtimine — varjatud potentsiaal. Bõstrjantsev, Roman Eesti sadamate maksimaalsed võimekused liitlasüksuste vastuvõtmisel. Dolenko, Priit Tallinna vangla juurdepääsutee töökorralduse projekt. Dubkov, Ivan Paldiski linna vee- ja kanalisatsioonitrasside märkimine ja teostusmõõdistus.

Elken, Andres Elastse kõrgepingejuhi rakise väljatöötamine robotkeevitusele. Erissaar, Andres Diagnostikaruumi ventilatsiooni ja jahutussüsteemi konstrueerimine. Fortuna-Juks, Ragnar Killustikust katendikihtide analüüs ja olemus eestis.

Gerda, Vares Seosed kandmistestide ja laboratoorsete pillingutestide tulemuste vahel.

Gerli, Eisberg Üksikelamu projekteerimine ja eelarvestamine energiaklassi A või C valikuks. Golev, Olev Uuenduslik kitarri keelepingutusmehhanism. Grauberg, Janar Kortermaja ehituse organiseerimine. Gregor, Mallort Keskmootoriga Tauria ralliauto jõuallika kinnituste ja käiguajami projekteerimine olemasolevale raamile. Grigorjev, Mihhail Veisefarmi rekonstrueerimine.

Haan, Marileen; Heinberk, Evely Munitsipaalpolitsei välivorm. Hallimäe, Merje Tütarlaste kevad-sügis mantlite väljatöötamine. Hang, Henri Ketaskoorel "Nabra" parendamine.

Hankov, Monica Viljandi lasteaia "Mesimumm" sisekliima ja energiatarbe analüüs. Harri, Liis Plahvatuskindla elektrimootori korpuse valmistamistehnoloogia.

Heino, Germo Serverikeskuse elektrivarustuse kavandamine.

ORGANIC ESTONIA MTÜ

Hinberg, Margus Korterelamu ehitustööde organiseerimine HM. Hirson, Jaanus Rakise projekteerimine surveanuma robotkeevituseks. Hokkonen, Anna AS Schenkeri kaubaterminali efektiivsuse tõstmine Kauplemissusteemid esikuljest lopuni kaubaaluse skänneri abil. North Europe. Idol, Mariliis Tallinna Tehnikakõrgkooli tüüpruumide valgustuslahenduste energiakulu hinnang ja energiasäästu võimalused.

ADDITIONAL OPTIONS

Ivanova, Marina Suuremõõtmeliste metallkonstruktisoonide väljaveo korraldamine Tallinnast Lübeckisse ettevõtte E-Profiil näitel. Jakobi, Erik Tehases toodetud ruumelementidest puithoonete eelarve ja tegelike kulude analüüs. Jaska, Silja Mustassaare maa-ainese karjääri korrastamisprojekt. Jendek, Heigo Keskmootoriga ralliauto Tauria väljalaskesüsteemi projekteerimine.

Jermann, Tanel Tuuleelektrijaama keskpingevõrgu optimeerimine.

Items where Year is 2016

Jõeveer, Urmas Pindamistöödele kehtestatud nõuded ja nende toimimine praktilises töös. Jürisoo, Heldi Peeter Suure Merekindlus. Taaskasutades pärandkultuuri. Kadak, Kerdo Korterelamu ehitustööde organiseerimine KK.

Kajalainen, Jaago FWD kasutamine kruusa- ja metsateede seisukorra hindamiseks ning remondiprojektide koostamiseks. Kala, Külli; Pelovas, Elo Töörõivad ehitajatele sisetöödeks. Kalja, Kristjan Parkimiskohale kehtestatud parkimisstandardite vastavus tegeliku olukorraga parklates.

Kallas, Marilis Raudteeülekäikude liiklusohutuse analüüsimine tuginedes aastate andmetele. Kalle, Mart Äri- ja büroohoone ehituse organiseerimine.

Kanarbik, Lauri Teedefektide analüüs Teeregistri põhjal.

Nabrade Options Trading Too mitmekesisuse strateegia 2021- 13

Kangur, Alar Palgihaaratsi modifitseerimine. Karhu, Sten Autohoolduses kasutatavate kemikaalide oht keskkonnale ja töötajatele.

Karja, Kea GRP-alajaamade võrdlus senilevinud lahendustega ning turundusplaani koostamine. Kaspar, Veskus AS Läätsa kalatööstuse päikeseelektrijaama planeerimine. Kaunissaar, Maria Jäätmete liigiti kogumissüsteem Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Kaur, Ingrid Lutheri kvartali mahuline planeering.

Aaslaid, Kauri Koostööpartnerite valik lähtuvalt ettevõtte tegevuskontseptsioonist ja rohelise logistika põhimõtetest ettevõtte Greencarrier Freight Services Estonia OÜ näitel. Aasma, Andres Agressiivse käitumise põhjused liikluses. Ait, Marilin Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla saneerimisjärgne olukord seireandmete põhjal.

Kenk, Argo Taaraautomaadi pakendipressi arendus. Kerdo, Luige Üksikelamu kandekonstruktsioonide tugevusarvutused põhiprojekti staadiumis.

Nabrade Options Trading Parim valuuta kaubanduse binaarne valikud

Kiilas, Anti Audi A4 heliisolatsiooni probleem ja lahendamine. Kiin, Elis Lennutranspordi kui ühistranspordi-võimaluse hetkeolukorra kaardistamine ja tarbija rahulolu hindamine Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliini näitel. Kiis, Karena Põhust ja roost ehitamine Kolga ridaelamu näitel. Kirisberg, Kalev Automaatkliima õppestendi projekteerimine ja konstrueerimine.

Kirsch, Triinu Startup-ettevõtte Swärk sisenemine Nabrade Options Trading turule. Kislar, Raimond Põlevkivituha taaskasutamisest. Kiveste, Ragnar Korvtõstukiraami tehnoloogia. Koit, Andreas Tauria ralliauto esivedrustuse ja roolisüsteemi projekteerimine ning konstrueerimine.

Please help to correct the texts:

Kokemägi, Kenno Sidekaablid kui taaskasutamata ressurss. Kokk, Kunnar Pasi XA-seeria soomustransportööri mootoristendi arendamine. Kompus, Henri Liit- ja virtuaalreaalsuse rakendatavus ehitusvaldkonna näitel. Kont, Hendrik Kohaliku tee nr Sae- Kaasiku km 0. Korjus, Taavi Kaitsekatte tootmistehnoloogia optimeerimine robotkeevitusele üleviimise teel.

  • Items where Year is - TTK/UAS Repository
  • Timetables - PDF Free Download

Kriisa, Marju Tilgu sadama hüdrotehnilise osa ehitusorganiseerimine. Krull, Martin Koka töörõivaste arendus. Kruus, Horre Leedvalgustite käivitusvoolude uurimine Haapsalu tänavavalgustuse näitel. Kullasepp, Karli Survevaluvormi PR valmistamistehnoloogia. Kuusküll, Kerda Veoprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused mobiilse rakenduse abil DB Schenkeri näitel.

Please help with translation:

Käärma, Kristjan Halgude saagimis- Nabrade Options Trading lõhkumismasina projekteerimine. Kõva, Meriliis T1 kaubandus- ja meelelahutuskeskuse ehitusgeodeetiline teenindamine. Laager, Rain Universaalhaaratsi tootmistehnoloogia. Laanbek, Sander Nivelliiride uurimine. Larjušin, Artjom Tallinn-Helsinki tunnelit teenindava kaubaterminali asukoha eelprojekt.

Lass, Timmo Berliini ülikoolilinnak. Leemet, Marii Eesti Loodusteaduskeskus Skoone bastionis. Leet, Silvia Golfikeskus. Leif, Heilin Oru viljakuivati rekonstrueerimine.

Leif, Kerttu Klienditeeninduse kvaliteedi parendamisest saavutatav majanduslik efekt Eesti-siseste maanteevedude korraldamisel AS Schenker näitel. Lige, Jarmo Riigimaantee nr. Liidlein, Martin Raudtee ülesõidud.

Nabrade Options Trading Koik binaaalsete valikute kaubanduse kohta

Liina, Kolk Maapealse laserskanneerimise jaamade 3D registreerimine varieeruvate tähiste arvuga. Lilija, Medvedeva Ühefaasilise jõutrafo optimeerimine. Limberg, Martin Tööjõuvajadus lõputööde põhjal. Lobjakas, Veljo Korterelamu kavandatav energiasäästlikkuse analüüs energiasimulatsioonide alusel. Lokk, Liina Koduveinide tootmise ja müümisega tegeleva ettevõtte käivitamine.

Lootus, Siim Olemasoleva elamu seisukorra analüüs ja rekonstrueerimise ettepanekud. Luigand, Ragnar Turismisisild Nabrade Options Trading Vallimäele.