Mutual Fund marketplace is launched, providing access to more than 37, funds globally, including more than 34, no load funds from over fund families. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Samuti oli Prometheumi varrukas veel paar teadaannet - nimelt - Manorhaven Capital LLC omandamine, ettevõtte täielikult omanduses oleva ülekandeagendi Spark Transfer Services SEC-i heakskiit ja üleliigitud rahastamisvooru lõppemine. Interactive Brokers provides customers with an Integrated Investment Management Account that allows trading of stocks, options, futures, and exchange traded funds around the world from a single account. You may lose more than your initial investment. Samuti ostis Prometheum InteliClear'i kauplemisjärgse lahenduse tehnoloogia - kliiringu lahenduste tehnoloogia, mida kasutavad mitmed USA kliirimisfirmad.

Alternatiivne kauplemissüsteem ATS on selline, mida börsina ei reguleerita, kuid mis on koht, kus see sobib abonentide ostu-müügi korraldustega. Alternatiivse kauplemissüsteemi ATS alused ATS moodustab suure osa likviidsusest, mis leitakse kogu maailmas avalikult kaubeldavates emissioonides.

Alternatiivne kauplemissüsteem ATS on selline, mida börsina ei reguleerita, kuid mis on koht, kus see sobib abonentide ostu-müügi korraldustega. Alternatiivse kauplemissüsteemi ATS alused ATS moodustab suure osa likviidsusest, mis leitakse kogu maailmas avalikult kaubeldavates emissioonides. Neid tuntakse Euroopas mitmepoolsete kauplemisrajatistena, elektrooniliste sidevõrkude ECNristvõrkude ja kõnevõrkude kaudu.

Anchorage ja Prometheum kavatsevad käivitada alternatiivse kauplemissüsteemi ATS. Kuni regulatiivse heakskiiduni on ATS avalikkusele avatud kauplemiskoht. Asutustele kohandatud digitaalse vara platvorm Anchorage on täna tehtud teate alusel teinud koostööd digitaalse vara väärtpaberite platvormiga Prometheum, et käivitada avalik alternatiivne kauplemissüsteem ATS. Praegu on selline teenus avatud ainult akrediteeritud ja institutsionaalsetele investoritele, kuid PEATS - kuni regulatiivse heakskiiduni - on avalikkusele kättesaadav.

Enamik ATS-e registreeritakse vahendajatena, mitte börsidena ja keskendutakse tehingute jaoks vastaspoolte leidmisele. Erinevalt mõnedest riiklikest börsidest ei kehtesta ATS abonentide käitumist ega distsiplineerivaid abonente reguleerivaid eeskirju, välja arvatud nende kauplemisest väljajätmine.

Need on olulised alternatiivsete vahendite pakkumisel likviidsuse saamiseks.

Apple Stock valiku kursused

Institutsionaalsed investorid võivad kasutada ATS-i tehingute vastaspoolte leidmiseks, selle asemel et kaubelda suurte aktsiatega riiklikel börsidel. Nende toimingute eesmärk on varjata kauplemist avalikkuse eest, kuna ATS-i tehinguid ei kajastata riikide vahetustehingute raamatutes.

ATS-i kasutamise eelis selliste korralduste täitmisel on see, et see vähendab doominoefekti, mis suurtel ATS Trading System võib olla omakapitali hinnale. Näiteks võib riskifond, mis on huvitatud omakapitali suure positsiooni loomisest, kasutada ATS-i, et takistada teistel investoritel ette osta.

Jagage valikulisi tehinguid ja varusid

Nendel eesmärkidel kasutatavat ATS-i võib nimetada tumedateks kogumiteks. Alternatiivsetest kauplemissüsteemidest on saanud populaarsed kauplemiskohad.

Paberi valikud

See arv tähendas enam kui neli korda suuremat kasvu kui Väärtpaberi- ja börsikomisjon SEC peab heaks kiitma alternatiivsed kauplemissüsteemid. Viimastel aastatel on seadusandjad tõhustanud alternatiivsete kauplemissüsteemide vastu suunatud rikkumisi, näiteks kauplemine klientide tellimuste voogude vastu või klientide konfidentsiaalse kauplemisteabe kasutamine.

S Loo kauplemise susteemi

Key Takeaways Alternatiivsed kauplemissüsteemid on kohad suurte ostu-müügi tehingute sobitamiseks. Vahetustena neid ei reguleerita. ATS vastab föderaalse väärtpaberiseaduse kohasele börsi määratlusele, kuid seda ei pea registreerima riikliku väärtpaberibörsina, kui ATS toimib börsiseaduse reegli 3a alapunktis a sätestatud erandi alusel.

Crush The FX Market With This Trick, M-T-F Analysis The Right Way!

ATS-i reeglite järgimiseks peab ATS registreerima vahendaja-edasimüüja ja esitama enne tegevuse alustamist komisjonile vormi ATS-i kohta esialgse toimingu aruande. ATS peab vormistama ATS-i muudatused, et teatada kõigist muudatustest oma tegevuses, ja esitama vormi ATS-le tegevuse lõpetamise aruande, kui see sulgub.

Need nõuded hõlmavad kohustuslikku aruandlust raamatute ja dokumentide kohta.

Voimaluste ja piiratud aktsiate vahe

Viimasel ajal on tehtud samme ATSi läbipaistvamaks muutmiseks. Muu hulgas hõlmab see üksikasjalike avalike andmete esitamist, et teavitada üldsust võimalikest huvide ATS Trading System ja teabe lekke ohtudest.

Samuti peavad nad omama kirjalikke kaitsemeetmeid ja -menetlusi, et kaitsta abonentide kauplemisteavet.

Binaarsed valikud Mida ja