Binaarsed valikud: kas arbitraažiks on parem? Optsiooni positsioone kutsutakse pikkadeks ja lühikesteks: long call — pikk positsioon ostuoptsioonis, omatakse ostuoptsiooni; short call — lühike positsioon ostuoptsioonis, ostuoptsioon on väljakirjutatud; long put — pikk positsioon müügioptsioonis, omatakse müügioptsiooni; short put — lühike positsioon müügioptsioonis, müügioptsioon on väljakirjutatud. Seega on kasum sõltumatu binaarse ostuoptsiooni "rahalisusest". Täitmispäev — lepingus fikseeritud kuupäev või periood tulevikus, mil optsioonist tulevat tehingut on võimalik teha.

Vanilla variant strateegiad

Eesti Meie riigi juhtimine on killustatud - sellise järelduseni jõudsid OECD raportöörid oma leheküljelises analüüsis. Eesti on liiga väike ja vaene, et lubada endale killustatust - selgub OECD raportist, milles uuriti valitsuse ja kohalike omavalitsuste koostööd. Strateegiad ei jõua ülevalt alla ja lonkab ametkondade koostöö, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vanilla variant strateegiad

Avaliku teenuse osutamisel on kohalikel omavalitsustel küll suur otsustusõigus, kuid ressurss on väike. Riigi tasandil on küll välja mõeldud Vanilla variant strateegiad, kuid Tallinnast välja jõudes jäävad need kohe kännu taha kinni. Sekeldamine on väsimatu kõigil tasandeil, kuid ühtset eesmärki sellel ei ole.

Vanilla variant strateegiad

Analüüsi tellimise algataja, advokaadibüroo Raidla, Lejins ja Norcous partner Jüri Raidla arvab, et tarvis on ühtset valitsuskeskust, mille eesotsas on peaminister ja mis asjad paika paneks. Täna kehtiva seaduse järgi on peaminister eeskätt valitsuse kollektiivse organi juht, mitte aga institutsioon, mis tegelikult pärsib tema võimalusi riigi jaoks pikaajaliste strateegiliste arengute suunamisega tegelda," rääkis Jüri Raidla.

Vanilla variant strateegiad

Raidla tõi esile kaks pidurit meie valitsemispraktikas: omavaheline konkurents ja vägikaikavedu ametkondade vahel ning üleolev suhtumine kodanikualgatusse. Seal me nägime, et valitsuse ülesanne on reforme algatada, kontseptsiooni välja töötada, ühtset strateegiat ja eesmärke välja mõelda.

Vanilla variant strateegiad

Ta on õhutaja, samal ajal kui töö tehakse ära ministeeriumis. OECD raport on viimaste aastate põhjalikem ja mahukam Eesti riigivalitsemise kohta koostatud analüüs.

Vanilla variant strateegiad

Toimetaja: Heikki Aasaru.