Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja. Rita Tsarjov Tabelis 1 on toodud pideva ja perioodilise süsteemi omadused, mis näitavad, mille poolest antud süsteemid erinevad. Ometi on kõigil kolmel sama eesmärk: arvutada kahe süsteemi rahavoogude oodatav nüüdisväärtuse erinevus. Ja nüüd nüüd esitame võimaliku kirjavahetuse kaubanduse ekstraheerimise ja realiseeritud kaupade maksumusena ning sissetulekute peegeldusi ja müügitulemuste kindlakstegemist müügist: Võimalik makse ja sularahata, antud juhul debiteeritud Selliste tööstusharude näitena võib tuua elektroonika- ja kontoriseadmete tootjad või farmaatsiatööstuse.

Selles artiklis Oluline Dynamics Retail on nüüd Dynamics Commerce, mis pakub terviklikku omnikanali kaubandust e-kaubanduse, kaupluse ja kõnekeskuse vahel.

Eesti suurima paekivikillustikutootja võidujooks ajaga on viinud pretsedenditu olukorrani

Lisateavet nende FX Valikud CME. kohta vt Microsoft Dynamics Commerce. Selles teemas selgitatakse, kuidas konfigureerida varude puhvreid ja varude tasemeid, mis määravad varude saadavuse kohta käivad sõnumid Microsoft Dynamics Commerce'i saitidel.

Dynamics Commerce'i peakorter hõlmab varude andmeid ja mitmesuguseid kanaleid, nagu näiteks kassarakendused, e-poe kauplused ja muud kohandatud integreeritud rakendused, mis liigutavad varusid asünkroonsel viisil. Seetõttu ei ole Commerce'i peakorteri vaba kaubavaru lehe, kassa kasutajaliidese ja e-poe kaupluste kaubavaru saadavuse API-de kaudu hangitud vaba kaubavaru väärtused reaalajas alati täiesti täpsed. Selle lähenemise puhul määravad varude puhvrid ja varude tasemed kindlaks, milline varude saadavuse teade tuleb teha kättesaadavaks ja konfigureerida.

Eeltingimus: lülitage sisse varude puhvrite ja varude tasemete funktsioon Varude puhvrite ja varude tasemete funktsiooni kontrollitakse Commerce'i peakorteris funktsioonihalduse kaudu. Funktsiooni sisselülitamiseks toimige järgmiselt. Otsige üles funktsioon Luba varude puhvrid ja varude tasemed, valige vastav rida ja Valja antud varude valiku logi Luba kohe. Varude taseme profiili loomine ja konfigureerimine Varude taseme profiil määratleb, kas antud tootekoguse olek on olemas, otsas või mõni muu kohandatud olek.

Te saate luua ja konfigureerida ühe juriidilise isiku kohta mitu varude taseme profiili. Iga profiil koosneb varude tasemete kogumist ja igat taset määratlevad vahemik, kood ja silt. Vahemik — iga vahemik määratletakse väärtuste algkogus ja lõppkogus alusel. Koguse väärtus jääb vahemikku juhul, kui selle väärtus on suurem Valja antud varude valiku logi antud vahemiku algkogus ja väiksem kui lõppkogus.

Kood — kood on taset tähistav siselühend. Otse varude API-dega integreerivad kliendid saavad kasutada koode selleks, et luua vastava varude taseme jaoks täiendavaid loogikaid. Silt — silt on tähenduslik kliendile suunatud teade, mis annab klientidele e-poe kaupluse saidil teada varude taseme.

Varude taseme profiili loomine Varude taseme profiili loomiseks toimige järgmiselt. Uue taseme lisamiseks valige kiirkaardil Vahemikud suvand Lisa ja seejärel sisestage väärtused antud taseme veergudele Algkogus, Lõppkogus, Kood ja Silt. Korrake seda etappi täiendavate tasemete lisamiseks.

Valja antud varude valiku logi Valikud Kaubanduskindlustus

Vajadusel saate väärtuseid andmeruudustikus redigeerida või valida taseme eemaldamiseks käsu Kustuta. Valige toimingupaanil nupp Salvesta. Kui uus profiil on loodud, siis lähtestatakse automaatselt kaks varude taset.

Varude puhvrite ja varude tasemete konfigureerimine

Selle taseme kohta ei saa muuta algkogust ega koodi. Selle taseme kohta ei saa muuta lõppkogust ega koodi. Märkus Vahemike vahel ei tohi olla profiili määratluses tühimikke ega kattuvusi. Silditeate lokaliseeritud stringide konfigureerimiseks saate kasutada toimingupaanil nuppu Tõlked. Lokaliseeritud stringide kanalitega integreerimiseks peate käitama jaotusgraafiku töö Globaalne konfiguratsioon. Varude taseme profiili konfigureerimine Varude taseme profiili saate konfigureerida tootekategooria tasemel või üksiktoote tasemel.

Kui toote kohta on varude taseme profiil konfigureeritud, siis määratakse varude tase lingitud profiilis määratletud vahemike alusel.

VARUDE ARVESTUSE MEETODITE KASUTAMINE EESTIS

Kategooria varude taseme profiili konfigureerimiseks toimige järgmiselt. Valige kategooria, mille kohta konfigureerida varude tase. Valige kiirkaardil Müüdava toote atribuudid juriidiline isik.

Valja antud varude valiku logi Valikud Dubai Maailma Kaubanduskeskus

Valige jaotises Commerce'i varud väljal Varude taseme profiil üks eelmääratletud varude taseme profiilidest. Selleks, et lisada kategooriataseme profiili väärtus kategooria alustoodetele, saate kasutada toimingupaanil nuppu Uuenda tooteid. Lisateavet vt teemast Tootekategooriate ja toodete haldamine.

Väljastatud toote varude taseme profiili konfigureerimiseks toimige järgmiselt. Valige toode ja avage seejärel toote üksikasjade leht. Valige kiirkaardil Müük jaotises Commerce'i varud väljal Varude taseme profiil üks eelmääratletud varude taseme profiilidest.

Uue toote loomisel seadistatakse välja Varude taseme profiil, nagu ka paljude teiste tootetaseme atribuutide, väärtuseks selle kategooria väärtus, mis on konfigureeritud tootega seotud kategooriaga.

  • Markets Trading Signaalid
  • Valikute naited
  • Maailma kaubandussusteemi kusimused
  • Varade ja varude inventuuri läbiviimine - accord.ee
  • Eesti suurima paekivikillustikutootja võidujooks ajaga on viinud pretsedenditu olukorrani - Ă„rileht
  • UP Varude piimaraha kriminaalasi lõpetati aegumise tõttu, 2miljoniline võlg endiselt õhus - Maaleht
  • Hobuste kauplemise strateegiad
  • Selles artiklis Oluline Dynamics Retail on nĂĽĂĽd Dynamics Commerce, mis pakub terviklikku omnikanali kaubandust e-kaubanduse, kaupluse ja kõnekeskuse vahel.

Märkus Varude taseme profiil on juriidilise isiku põhine atribuut. Sama kategooria või toote varude taseme profiil võib erinevate juriidiliste isikute puhul erineda. Varude taseme profiilide konfiguratsioonide kanalitega sünkroonimiseks toimige järgmiselt.

Valja antud varude valiku logi Autopiloodi dual kauplemise programm

Käivitage jaotusgraagik Toode. Varude puhvri konfigureerimine Varude puhver on kasutaja määratletud väärtus, mis lahutab kauba täiendava koguse algkogusest, et arvutada välja eeldatav kogus.

Eeldatav kogus annab jaemüüjatele ohutu puhvri, et nad ei müüks toodet rohkem kui on tegelikult vaba kaubavaru raames saadaval. Varude puhvri profiili saate konfigureerida tootekategooria tasemel või üksiktoote tasemel. Kui varude puhvrid ei ole täpsustatud, siis kasutatakse vaikeväärtust 0 null.

Valja antud varude valiku logi Binaarne valik algajatele

Kategooria varude puhvri profiili konfigureerimiseks toimige järgmiselt. Valige kategooria, mille kohta konfigureerida varude puhver. Sisestage jaotise Commerce'i varud välja Varude puhver positiivne väärtus. Selleks, et lisada kategooriataseme puhvri väärtus kategooria alustoodetele, saate kasutada toimingupaanil nuppu Uuenda tooteid.

Varade ja varude inventuuri läbiviimine

Väljastatud toote varude puhvri profiili konfigureerimiseks toimige järgmiselt. Sisestage kiirkaardi Müük jaotise Commerce'i varud väljale Varude puhver positiivne väärtus. Uue toote loomisel seadistatakse välja Varude puhver väärtuseks selle kategooria väärtus, mis on konfigureeritud tootega seotud kategooriaga. Märkus Kui toote kohta on konfigureeritud nii varude puhver kui ka varude tase, siis kasutatakse varude taseme vahemiku arvutamiseks toote eeldatavat kogust st algkogus miinus puhverväärtus.

Varude puhvrite konfiguratsioonide kanalitega sünkroonimiseks toimige järgmiselt.

Laoarvestus – miks ja kuidas?

Varude puhvrite ja varude tasemete kasutamine e-poe stsenaariumis Kaubanduse saidiehitaja kasutab varude puhvri ja varude taseme võimalusi Commerce'i peakorteris selleks, et määrata kindlaks e-kaubanduse saitidel kasutatavad varude saadavuse sõnumid. Lisateavet vt teemast Varude sätete rakendamine. Teise võimalusena saate kolmanda isiku e-kaubanduse lahendusega integreerimise korral kasutada API-sid GetEstimatedAvailability ja GetEstimatedProductWarehouseAvailability, et kuvada oma e-kaubanduse stsenaariumis toote varude saadavus.

Antud API-de kohta lisateabe saamiseks vt teemat Jaemüügikanalite jaoks varude saadavuse arvutamine. Varude puhvrite ja varude tasemete juurutamine võimaldab neil API-del tagastada kogu saadaolevate väärtuste Valja antud varude valiku logi saadaolevate füüsiliste väärtuste alusel määratletud varude taseme koodid ja silditeated.

UP Varude piimaraha kriminaalasi lõpetati aegumise tõttu, 2miljoniline võlg endiselt õhus

API-sid saab täiendavalt veelgi konfigureerida, et need määratleksid, kas teatega koos esitatakse ka varude kogus ning kas saadaolevast kogusest lahutatakse varude puhvri väärtus. Toote kättesaadavuse API-de vastuse konfigureerimiseks toimige järgmiselt.

Ancient Aliens Debunked - (full movie) HD

Sätete kanalil rakendamiseks käivitage jaotusgraafiku töö Globaalne konfiguratsioon.