Kui saate ja soovite aidata, klikite e-kirjas olevale lingile. See annab teile võimaluse saada teada erinevatest abistamise võimalustest.

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamise statuut Vabatahtlike rühmade tunnustamise kord Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi ja naabrivalve piirkonda panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.

Binaarsed valikud sellest, mida alustada

Aasta vabatahtlik merepäästeühing — vabatahtlik merepäästeühing, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult elutähtsa sündmuse lahendamises, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete Vabatahtlik kvalifikatsioon.

Aasta abipolitseinike rühm — abipolitseinike rühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, panustades märkimisväärselt politsei tegevusse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Aasta naabrivalve piirkond — naabrivalvepiirkond, kes on andnud panuse kogukonna turvalisuse suurendamisse, panustades märkimisväärselt oma piirkonna turvalisemaks muutmisse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti poole, kes esitavad oma ettepanekud.

Vabatahtlik töö

Valiku kinnitab siseministri moodustatud komisjon. Igas ülaltoodud kategoorias tunnustatakse ühte rühma siseministri tänukirja ja kingitusega. Tunnustuse saajad otsustab siseminister, kes kinnitab tunnustuse saajad käskkirjaga. Tunnustuse saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist.

Tunnustuse antakse üle Siseministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul vastuvõtul. Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike toetajate tunnustamise kord Aasta vabatahtlike toetaja - tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike Vabatahtlik kvalifikatsioon, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust toetaval Vabatahtlik kvalifikatsioon panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna turvalisuse tõstmisel.

Tunnustus antakse kuni kümnele füüsilisele või juriidilisele isikule ja neljale rühmale kalendriaasta jooksul antud panuse eest siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse.

Tunnustust ning sellega seotud sümboolikat ja meeneid võib kasutada vaid koos vastava aastanumbriga. Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, mittetulundusühingute liitude, ettevõtjate liitude ning omavalitsuste poole, kes võivad üleskutset levitada. Kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Esmavaliku kandidaatidest teevad Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Lõpliku valiku teeb siseministri moodustatud alaline komisjon. Seltsi liikmed tegelevad lisaks päästetöödel osalemisele nii tuletõrjespordi kui kultuurielu arendamisega. Näiteks rajasid Pärnu-Jaagupi vabatahtlikud päästjad LEADER-programmi toel alevisse kultuuri- ja spordipargi ning nende päästekomando on koht, kuhu kohalikud elanikud saavad hädaolukorras abi saamiseks alati pöörduda.

Keelevahetuse vaikeväärtus

Just nemad korraldasid eelmisel aastal palju positiivset tähelepanu saanud Vabatahtlike Päästjate Nad on koostööaltid ja innovaatilised partnerid, kelle ideed saavad alati teoks. Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad on algusest peale võtnud suuna kohaliku kogukonna veeohutuse tagamisele pannes reageerimisvõimekuse arendamise kõrval suurt rõhku ka ennetustegevusele.

Näiteks õpetasid nad Häädemeeste valla kooliõpilastele jääaugust pääsemist ning korraldasid ennetuspäeva, kus andsid mereohutusalaseid teadmisi le Eesti haridusasutusele.

Parim 1-tunnine kauplemissusteem

Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad on tugev ja elujõuline koostööpartner nii kohalikul tasandil kui üle Eesti. Vabatahtlik kvalifikatsioon parim abipolitseinike rühm - Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna abipolitseinike rühm Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai Politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna abipolitseinike rühm.

Tegemist on silmapaistva abipolitseinike rühmaga, mis oma väiksusest hoolimata osaleb edukalt nii patrull- kui ennetustegevuses.

Näiteks suutsid nad eelmisel aastal teha ennetustööd 6 korda suuremas mahus kui üle-eelmisel aastal ning nende panus Narva elanike turvalisuse tagamisel on märkimisväärne. Narva abipolitseinikud on alati abivalmid, koostöö nendega on olnud lihtne ja meeldiv.

USA aktsia valikuvork

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad Vabatahtlike toetaja aunimetusega tunnustati neid, kes on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi, panustanud vabatahtlike töösse rahaliselt või oma isikliku ajaga. Vabatahtlike päästjate toetaja tänukirjaga tunnustati AS Pajo Pärnumaalt. Leisi komando tegeleb päästetöödest tulekustutuse, veeveo, metsakustutuse ja liiklusavariide lahendamisega. Ennetuses nõustatakse kodusid ning korraldatakse ja osaletakse erinevatel üritustel päästevaldkonna ohutussõnumite esiletoomisega.

Kohalike koolilaste seas on populaarsust kogunud ka Leisi vabatahtlike korraldatav päästering. Leisi vabatahtliku päästekomando liikmed räägivad alati aktiivselt kaasa vabatahtlike päästekomandode kaasamise arendamises, s.

Vabatahtlik merepääste

Näiteks on Leisi vabatahtlik päästekomando väljendanud soovi arendama suitsusukeldumise võimekust oma kogukonnas. Eelmine aasta oli Salmistu vabatahtlikele väga tegus: kokku oli üheksa merepääste sündmust, millele Salmistu ühing reageeris. Muu hulgas õnnestus 9. Näiteks Rohusi saare lähedal oli hobikatamaraan kahe inimesega pardal ümber läinud ja sidevahendeid inimestel ei olnud. Tänu Salmistu vabatahtlikele lõppes kõik hästi.

Sisenemine tööellu

Aastate jooksul on Salmistu Paadimehel õnnestunud erinevate projektidega suunata üle 30 euro Kolga lahe merepäästevõimekuse parandamisse. Aasta investeerida kauplemisse abipolitseinike rühm - Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike rühm Tegemist on silmapaistva abipolitseinike rühmaga, mis osaleb aktiivselt nii ennetustöös, patrulltegevuses kui ka piiri- ja migratsioonijärelevalve Vabatahtlik kvalifikatsioon.

Kesklinna politseijaoskond ei ole oma tööterritooriumilt küll kõige suurem, kuid töö intensiivsuselt ollakse tipus, et Tallinna elanikud ja külastajad saaksid end turvaliselt tunda. Politseitöö paneb abipolitseinikel niimoodi silma särama, Vabatahtlik kvalifikatsioon viis inimeste sealsest rühmast astus mullu kutseliste politseinike Vabatahtlik kvalifikatsioon.

Rühma kuulub 69 abipolitseinikku ja möödunud aastal panustati pealinna turvalisusesse üle 12 tunniga, muu hulgas panustas üks abipolitseinikest lausa enam kui tunniga.

Nende panus ennetus- ja piirkonnatöösse kasvas mullu ligi viis korda. Vabatahtlik kvalifikatsioon siseturvalisuse vabatahtlike toetajad Tunnustuse pälvisid Eesti Spaaliit vabatahtlike päästjate tugisüsteemi panustamise eest, OÜ Estonia Oisu vabatahtliku päästekomando toetamise eest ja Väätsa Agro AS Väätsa vabatahtliku päästekomando toetamise eest.

Aruanded aktsiaoptsioonide kohta

Vabatahtlike merepäästjate toetaja aunimetuse pälvis PRO Marine Trade OÜ kampaania korraldamise eest vabatahtliku merepääste toetuseks. AS Mistra-Autex sai vabatahtlike päästjate ja merepäästjate toetaja aunimetuse suurima eraalgatusliku toetuse eest Abipolitseinike toetaja aunimetusega tunnustati Tartu ja Elva valdasid Tartumaa abipolitseinike tegevuse toetamise eest ning Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja Lõuna-Eesti abipolitseinike tegevuse toetamise eest.

Kandidaadi CV

Nad on alati valmis osalema kogukonna turvalisust puudutavates ettevõtmistes — olgu selleks evakuatsiooniõppus kohalikus hoolekandeasutuses, kodunõustamised või veeohutuspüstakute olukorra kontrollimine. Plaani on võetud ka regulaarse päästeala noorteringi käimalükkamine.

Samuti on nad suureks abiks maakondliku laste ohutuslaagri läbiviimisel. Igapäevases valmisolekus on 2 päästeautot ja 2 päästjat, kelle väljasõit toimub kuni 10 minutiga. Tegemist on tõepoolest silmapaistva Vabatahtlik kvalifikatsioon rühmaga, mida iseloomustab suur panus ennetustöösse, noorte liikmete lisandumine ja kaasalöömine piirivalvelises tegevuses. Võrumaa koolides on nad noortele ratturitele rääkinud sellest, kuidas turvaliselt liigelda.

Et neil abipolitseiniku töö tõesti silma särama paneb, näitab seegi, et kolm rühma liiget on politseiteenistusse asunud. Selle rühma 42 abipolitseinikku panustasid politseilisse tegevusse eelmisel aastal kokku tundi. Aasta parim merepäästerühm - Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm Tegemist on ühe suurima merepäästeühinguga Eestis, mille merepäästevõimekus ulatub Nõva lahest Virtsu sadamani.

Kaalukam sündmus oli Vabatahtlikud merepäästjad aitasid nad turvaliselt kaldale. Lisaks merepäästetöödele osalevad ühingu liikmed aktiivselt ennetustöös. Koolide jaoks töötati Lisaks aitavad ühingu liikmed otsida teadmata kadunud inimesi.

Alates seltsi asutamisest Hetkel on seltsis 15 vabatahtlikku päästjat, kõik seltsi päästjad ja ennetajad on tänaseks läbinud II astme vabatahtliku päästja koolituse.

  • Vapaaehtoistyö Vabatahtlik töö Vabatahtlik töö on hea viis aidata, tutvuda uute inimestega ja võtta osa sinu jaoks olulisest asjast.
  • Parimad kauplemisvoimalused tana
  • Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamise statuut Vabatahtlike rühmade tunnustamise kord Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi ja naabrivalve piirkonda panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.
  • Interaktiivne maakleri valikute turuandmed
  • Veepääste koera ja vabatahtliku päästja-koerajuhi kvalifikatsiooni hindamise juhend | Päästeliit

Seltsi vabatahtlikud päästjad käivad igal aastal kohalikes koolides ja vabaajaüritusel päästetehnikat ja päästeoskusi tutvustamas. Kibuna, Laitse ja Kaasiku piirkonnas asub ligi suvilakrunti, mille omanikele annab selts turvalisust tagades meelerahu. Aasta abipolitseinike rühm — Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühm Rühma kuulub abipolitseinikku, kaks aastat tagasi, kui rühm alustas, oli abipolitseinikke Selle rühma abipolitseinikud panustasid möödunud aastal politseilisse tegevusse kokku 21 tundi, ehk sisuliselt tegi iga päev täistööpäeva viis abipolitseinikku.

Rühma abipolitseinikud tegutsevad nii arestimaja tegevustes, kinnipidamiskeskuses, valvebüroo tegemistes, samuti piirivalvebüroos ja on hea koostöö leidnud piirkonnakonstaablitega.

Üleriigilisel abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlustel Vabatahtlik kvalifikatsioon võistkondlikud I ja II koht. Aasta vabatahtlik merepäästeühing — Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts Kolme aastaga on seltsist saanud 66 liikmega organisatsioon, millel on 7 merepäästevõimekust omavat allüksust.

Seltsi 56 liikmel on vabatahtliku merepäästja I astme kvalifikatsioon, neist l on II astme kvalifikatsioon.

Ekspertide valiku Binaarne valik strateegia

Möödunud aastal reageeris selts 14 sündmusele, millest üks oli mees-üle-parda sündmus. Selts teeb ennetustegevusi kohalikes lasteaedades ja koolides, näiteks viis selts 3.

Navigeerimismenüü

Samuti korraldab selts juba kolmandat korda suurõppust "Sügistorm". Selts on ka aktiivselt varustust soetanud — möödunud aastal sai Lõmala allüksus uue päästekaatri, lisaks soetati kuivülikondi, laste päästeveste ja muud varustust.

Neil oli möödunud aastal väljasõitu, mida on kaks korda enam Päästeseltsi ruumides paiknevas õppeklassis viiakse läbi täiendkoolitusi ja ennetustöö alaseid loenguid. Praeguseks on koostöös Tartu Ennetusbürooga toimimas huvialaring, millest võtavad osa erinevas vanuses noored, kelledest loodetakse tulevikus täiendust vabatahtlikele päästjatele.

Lisainfo registri kohta

Aasta abipolitseinike rühm — PPA Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinike rühm Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinikud osalevad aktiivselt erinevatel üritustel, kus tutvustatakse abipolitseinike tööd ja vabatahtlike võimalusi oma kogukonna turvalisemaks muutmisel.

Nad on nii kohalikul kui vabariiklikul tasandil edukalt vabatahtlikku tegevust Vabatahtlik kvalifikatsioon. Möödunud aastal panustasid Jõhvi rühma abipolitseinikud Vabatahtlik kvalifikatsioon tegevusse üle tunni ehk enam kui tööpäeva jagu. Aasta vabatahtlik merepäästeühing — Vormsi Merepääste Selts Lisaks on ühing olnud kohalikule kogukonnale Kas tasub investeerida tiibade krupti merekiirabi teenuse osutamisel.

Selleks on seltsil lisaks paadile ka maastur, mis aitab neilt meedikuid raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetada. Viimati uuendatud: 9.