Ehitus algab Psühholoogiline romaan: Virginia Woolf Tuletorni juurde või Eduard. Selgitusi kohanime määramisel jagab Kohanimenõukogu. Kohanime määramise algatab kohalik omavalitsus või füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Ka need olid mitte hindamise ja likvideerimise aruannete loend maakonniti, kust igaüks võib saada täiendavat teavet. Projekti maksumus on 29 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Tuntud kaubandusettevõte saab Laagrisse uue kontori- ja outleti Tallinn soovib rajada olümpiastandarditele vastava ujula

Kohanimi peab olema määratud järgmistele nimeobjektidele: 1 haldusüksus; 2 osavald ja linnaosa, 3 asustusüksus, 4 tänav, väljak või muu asustusüksusest väiksem nimeobjekt, mille nime kasutatakse aadressis; 5 raudteejaam, rongi- või muu ühissõidukipeatus, lennuväli või —jaam, sadam tuletorn, 6 riigimaantee, kohalik maantee ja eratee. Osavallale ja linnaosale, ühissõidukipeatusele, tänavale või muule ühe omavalitsusüksuse territooriumile jäävale nimeobjektile määrab kohanime kohalik omavalitsus.

RSI filter strateegia

Kohanime määramise algatab kohalik omavalitsus või füüsiline või juriidiline isik kirjaliku taotluse alusel. Linnavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu vähemalt 15 päeva enne kohanime otsuse tegemist.

Haapsalu linnas kohanimi määratakse Haapsalu Linnavolikogu otsusega. Kohanimi peab vastama kohanime määramise nõuetele ja peab olemas olema selgesti määratav nimeobjekt.

Kuidas teha valikutehinguid

Kohanime määramise nõueteks on: 1 Eesti kohanimed peavad olema eestikeelsed. Lubatud on aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud erandid. Selgitusi kohanime määramisel jagab Kohanimenõukogu.

Alternatiivne BTC.

Kohanimede üle arvestust peab Riiklik Kohanimeregister ja sinna pääseb siit.