Toimetulekuraskustega täiskasvanute hoolekandes on prioriteediks pikaajaliste töötute marginaliseerumise vältimine ning toimetuleku soodustamine. Inimese võimet näha looduses esteetilisi väärtusi on võimalik arendada kunstihariduse kaudu. Kehra Linnaraamatukogu arenguprioriteediks on kvaliteetse töökeskkonna väljaarendamine. See suurendabki k-t ning põhjustab globaalset soojenemist ja kliimamuutust.

Eleni Theocharous, fraktsiooni Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates nimel. Lugupeetud Zsolt Németh! Nagu te väga õigesti ütlesite, peavad nõukogu järelduste ning Euroopa Liidu võetud kohustustega kaasnema tõhusad meetmed kõikide meie püüdluste toetamiseks. Istanbulis toimuval ÜRO vähim arenenud riikide teemalisel konverentsil on Euroopa Parlamendi delegatsioonil mõistagi tagataskus hea resolutsioon, milles väljendatakse rahuldavaid seisukohti.

Delegatsiooni seisukord on siiski probleemne, sest vaatlejatena ei saa nad otseselt sekkuda ning minu arvates võiksid komisjon ja president Barroso olukorra muutmiseks olulise sammu astuda. Euroopa Liidu majanduskasvu ja julgeolekut ning kontrolli rändevoogude üle ei ole võimalik saavutada, kui ligikaudu miljard inimest elab viletsuses ja vaesuses. Näib, et püüdlusi aidata vähim arenenud riike nende arengus tuleb uuesti analüüsida, sest kuigi süüdi on ka vähim arenenud riigid ise, näib vaesuse nõiaringist pääsemiseks kasutatud mehhanism olevat ebatõhus.

Juhiksin tähelepanu sellele, et vähe arenenud riikide jõukus on koondunud välismaalaste kätte ning neid riike iseloomustab kõige rohkem demokraatia puudujääk, korruptsioon ja Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates. Kõik see toob kaasa põhistruktuuride puudumise hariduse, tervise, transpordi, side, esmatootmise, põllumajanduse, panganduse ja avaliku halduse valdkondades.

Minu arvates tuleks Istanbulis võtta vastu mehhanismid vaesuse probleemi käsituse parandamiseks. Need riigid on teinud parema juhtimise nimel tööd ning koondanud omaenda rahalised ressursid. Rikkad riigid on aidanud konkreetselt kaasa võlgade leevendamise ja vaktsiinide kättesaadavaks tegemisega. Sellegipoolest ei ole me veel oma eesmärke saavutanud, sest kiire majanduskasvuga kõige vaesemates riikides ei ole kaasnenud vaesuse proportsionaalset vähendamist.

Kõige vaesemate riikide loetelu on aastakümneid peaaegu muutumatuna püsinud. Vähem kui ühe dollariga päevas elavate inimeste arv on vähenenud, kuid vähem kui kahe dollariga päevas elavate inimeste arv on jäänud samaks.

Ressursside õiglase jagamise asemel on rikkad riigid säilitanud korrumpeerunud režiimid. Seepärast on absurdne ja küüniline öelda, et arendustöö ei kanna vilja. Me ei ole sellele piisavalt võimalust andnud. Istanbulis toimuv ÜRO konverents peab sellest mõned järeldused tegema.

  • Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?
  • BitFinex Trading Crypt
  • Arutelud - ÜRO neljas vähim arenenud riikide teemaline konverents - Kolmapäev, 6. aprill

Palju rohkem tähelepanu tuleb pöörata jõukuse õiglasele jagamisele kõige vaesemates riikides endis. See võimaldab stabiilsust ja õiglast jaotamist. See kõrvaldab pinged ja toob rahu.

Sotsiaalne õiglus aitaks ka rohkem majandusarengule kaasa kui ebavõrdsust külvavad diktatuurid, mida juhivad väikesed klikid. Demokraatlikud riigid jõuavad õiglase jaotuseni palju kiiremini kui diktatuurid. Hea valitsemistava toob meid aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele lähemale.

Peame ka rahvatervise eest paremini hoolt kandma. Vaese riigi perekonna jaoks tähendab haigus rahalist katastroofi.

Haigus on luksus, mida keegi enesele lubada ei saa. Seepärast peame töötama selle nimel, et tervishoidu rahastataks tervisekindlustuse kaudu, nii et mitte üksnes vaktsiinid, vaid ka head haiglad ja kliinikud oleksid kättesaadavad. Selline kasv peaks tähendama, et meil on äärmusliku vaesuse kõrvaldamiseks piisavalt vahendeid. Nii palju siis aritmeetikast.

Anija valla arengukava korrigeerimine

Poliitikaga seoses ei ole kõige vaesemate saatuse parandamine nii lihtne. Seepärast peame tegema mõningad selged valikud.

  • Sisaldab nii elusa kui eluta aine ringkäiku.
  • Voimalus Kaubandus Gold Mcx-ga
  • Prinditav versioon

Esiteks peame oma koostööprogrammides võtma sihiks kõige vaesemad riigid. Teiseks — ning see kaasneb esimese punktiga — peame tärkava Kaubandusvoimalused arenenud strateegiates riikidest järk-järgult tagasi tõmbuma.