Piisab Interneti-ühendusega arvutist, millel töötab Netscape või Internet Explorer tüüpi lehitseja programm ja nii saategi esitada päringuid oma juhilubade, passidokumentide, teie maavalduste kohta jne. Süüdistuste eesmärk oleks olnud J. Huvitavad Artiklid. Teeninduskeskus sõlmib asutustega liitumislepinguid, annab konsultatsiooni, teeb koolitust ja hooldab X-tee riist- ja tarkvara.

Selle artikli teemad

Kasutaja seisukohalt on tegemist ühe standardiseeritud portaaliga, mis võimaldab suhelda riigi andmekogudega.

Iga kodanik saab projekti nn. Seejuures toimib portaalipoolne kodanike autentimine kas siis ID-kaardi põhiselt või kommertspankade Interneti-pankade põhiselt. Portaalist on arendatud ka üks teine versioon, mille nimi on MISP ja mida X-teega liitunud riigiasutuse töötaja saab kasutada samamoodi kui kodanik kodanikuportaali.

MISP’il on kodanikuportaaliga võrreldes ka mitu iseärasust. Üks neist on selles, et kõik ametnikud lisaks autentimisele ka autoriseeritakse.

Linuxi Shelli skript serverifailide varundamiseks

See tähendab, et igale ametnikule saab anda just neid õigusi andmekogudega töötamiseks, mis käivad tema ametikohustuste alla, ja mitte üks päring rohkem. Teine omapära on selles, et MISP’i võimalike erinevate päringute hulk on tunduvalt suurem kui kodanikuportaali oma. Läbirääkimisi selleks on peetud nii telefonifirmade, kommertspankade kui ka Tallinna Börsiga.

X-teega liitunud asutusele ei ole MISP tehnoloogilises mõttes kohustuslik.

 • Oracle 12c arhiivide põhialused | Arvutid | May
 • Stock Selection Pakistan
 • Kas Kinder Morgan Inc. aktsiate tagasiostuprogramm on lihtsalt näitamiseks? - Investeerimine
 • Mihkel Oja
 • Nimekirja aktsiate valikud
 • Parim auto binaarne valik

Kui firma infosüsteem on hästi välja arendatud ja sisaldab nii töötajate autentimist kui ka autoriseerimist, siis on võimalik X-tee päringuid kasutada ka läbi asutuse infosüsteemi. Samuti ei ole kõik andmetöötlus- ülesanded ainult portaalipõhised ja neid võivad käivitada ka asutuse infosüsteemis toimivad automaatsed protsessid. Selle seaduse järgi on igal kodanikul õigus teada saada, milliseid andmeid hoiab riik tema kohta andmekogudes. Seni tuli selleks minna andmekogu volitatud töötleja Kaubandusstrateegiateguri mudel, kirjutada seal avaldus ja teatud aja möödudes saitegi täieliku info selle kohta, millised teie andmed selles konkreetses andmekogus on.

Kas Kinder Morgan Inc. aktsiate tagasiostuprogramm on lihtsalt näitamiseks?

Nüüdsest on siis selle seaduse rakendamine teie jaoks hoopis lihtsam. Piisab Interneti-ühendusega arvutist, millel töötab Netscape või Internet Explorer tüüpi lehitseja programm ja nii saategi esitada päringuid oma juhilubade, passidokumentide, teie maavalduste kohta jne.

Vastused on paari sekundiga teie arvuti ekraanil, need kõik on ühesuguse formaadi järgi vormistatud ega sõltu sellest, kas kusagil Stock valiku toovotjad volitatud töötleja serveris jookseb näiteks Oracle- Progressi- või Foxi-nimeline tarkvarasüsteem.

Tekib küsimus, kas kõik inimesed saavad võimalust seda kasutada? Tegelikult hetkel veel mitte kõik, aga suurem osa täiskasvanud inimestest, sest tänase seisuga on välja antud ID-kaarti ja üle poole miljoni inimese omab Interneti-panga PIN-koodiga kliendikaarte. Need on lähtetingimuseks kodanike autentimisel. Ametnikeportaal ehk MISP sisaldab, nagu eespool juba öeldud, palju erinevaid päringuid erinevatesse andmekogudesse. Mõnel andmekogul on tänaseks eraldi arendatud ka admekogu spetsiifiline veebiteenus.

X-tee omapära on siin selles, et kõik päringud ja päringuvastused näevad ühesugused välja ja kui ametnik on ennast juba korra ühe andmekogu jaoks autentinud ja autoriseerinud, siis kehtib see ka ülejäänud andmekogude jaoks, mida tal on õigus oma töö jaoks kasutada.

Ametniku jaoks on veel tähtis, et X-tee võimaldab koostada ka nn. Näiteks päring: “anna mulle asutusele X ruume rentiva firma Y rendiküsimustega tegeleva töötaja Z telefoninumber” pöördub kõigepealt Äriregistrisse, saades sealt teada asutuse X aadressi, siis leiab elektroonilisest Kinnistusraamatust sellel aadressil oleva kinnistu omaniku Y ja siis juba firma töötajate nimekirjast haldusosakonna töötaja Z telefoninumbri.

Paljusid riigi toimimiseks vajalikke toiminguid teevad meil eraõiguslikud firmad.

Kui teine ​​võimalus on helistada

Kui taolise firma tööks on vaja kasutada riiklikku andmekogu, siis on samuti võimalik X-tee teenus. Näiteks kui eraõiguslikul Liikluskindlustuse Fondil on vaja saada andmeid Autoregistrikeskuse sõidukite andmekogust, siis sellise ühenduse tekitamine on juba olemasolevate Autoregistrikeskuse teenuste baasil väga kiiresti lahendatav ülesanne. Nad kõik pole võrdse kasutamissagedusega ja nende andmemahud on ka küllaltki erinevad. Igal juhul on mitukümmend andmekogu, mis funktsioneerivad 24 x 7.

X-tee on liidestatud just esmajoones selliste andmekogudega. Nagu öeldud, on mõnel andmekogul oma veebiteenus olemas, kuid X-tee eeliseks on see, et kasutaja ei pea meeles pidama nende kõikide erinevate liidestega süsteemide võtmesõnu ja kasutajatunnuseid ega pea igaühega neist eraldi andmekasutuse lepinguid sõlmima.

See viimane nõue oli kehtestatud andmekogude seadusega ja selle korra muutmiseks on väga palju vaeva nähtud. Andmekogude kasutamine läbi X-tee algas samal päeval, kui kasutusele võeti Eesti kodaniku ID-kaart, st. Nagu juba öeldud, on tänaseks X-teega liitunud juba üle 50 asutuse. X-tee keskuse statistika järgi teeb kõige rohkem päringuid Politseiamet. Sellest statistikast loeb välja, et päringute arv kõigi kasutajate poolt kokku läheneb le päevas.

Kahjuks mõned “suured kasutajad” võtavad alles hoogu. Näiteks Piirivalve Amet arutab ja arutab, aga kasutama pole X-teed veel hakanud.

Merchant Trading System

Eesti liitumisel Euroopa Liiduga peavad meie andmekogud võimaldama kasutamist ka välismaalt. Me arvame, et X-tee tehnoloogia on selleks valmis, olgugi et mingit Brüsseli-poolset finantseerimist pole X-tee veel kasutanud. Riigihanke konkursi mahuks oli rahasumma 5,14 miljonit Crypto World News Token. Pärast seda on süsteemi edasi arendatud ja palju kasutajaid liidestatud nii, et kogu summa, mis on kahe ja poole aasta jooksul kulutatud, ulatub 20 miljoni kroonini.

See võib tunduda esmapilgul suure summana, kuid üsna mitme andmekogu arenduskulud ületavad seda summat mitmeid kordi. Et viimasel ajal toimub aktiivne andmekogude ja infosüsteemide liidestamine, siis on aktiivselt arendustöösse lülitatud ka teisigi Eesti suurimaid andmekogude arendajaid, näiteks Medisoft AS jt.

Mõned andmekogud saavad X-tee-põhiste teenuste arendamisega juba ka ise hakkama, näiteks KMA infotehnoloogid. Projekti evitusplaan nägi ette X-tee tulemuste järkjärgulist kasutuselevõttu. Nagu juba kirjeldatud, lasti kõigepealt käiku X-tee kodanikuportaal ning seejärel asuti aasta tagasi X-teega liitma asutuste infosüsteeme ja järjest uusi andmekogusid.

Mõned asutused on X-teega liitunud nii andmeandjate kui ka andmete kasutajatena.

Kes liitub ning kellega?

Heaks näiteks on siin ARK, kes annab andmeid Liiklusregistri sõidukite ja juhilubade andmekogust, samal ajal aga kasutab või hakkab kasutama andmeid Rahvastikuregistrist, Liikluskindlustuse Fondi andmebaasist, politsei infosüsteemist POLIS jne. Kõigi nende X-teega liitujate teenindamiseks on Eesti Informaatikakeskuses loodud vastav teenindusgrupp. Teeninduskeskus sõlmib asutustega liitumislepinguid, annab konsultatsiooni, teeb koolitust ja hooldab X-tee riist- ja tarkvara.

Hooldustööde hulka kuulub ka süsteemi administreerimine ja jälgimine ning vastava statistika kogumine.

Nagu juba öeldud, töötab süsteem praegu koormusel kuni päringut päevas.

Pythoni valikute strateegia

Paljud liitumist kavandavad firmad on tundnud huvi, kui suurt andmeliiklust süsteem välja kannatab. Selleks on pidevalt tehtud jõudlusteste. Eriti palju oleme testinud turvaservereid, sest see on X-tee arendajate originaaltoodang. Nende jõudlustestide iseloomustamiseks on sobiv ära tuua Cybernetica AS arendustöötaja Margus Freudenthali kokkuvõte: Protsessoriga Celeron andmekogu turvaserver jõuab teenindada ca 25 päringut sekundis. See number skaleerub lineaarselt protsessori võimsuse ja protsessorite arvu suhtes, st.

Mitme protsessoriga masin siis sellevõrra rohkem. Jõudluse kasvu võib saavutada ka paralleelsete turvaserverite kasutamisega.

Kui panna paralleelselt kolm kahesüsteemset 2,5 GHz protsessoriga masinat, peaks komplekti jõudlus olema ca päringut sekundis. Juhul kui ka see ei ole piisav, tuleks turvaserverites kasutusele võtta krüptograafilisi operatsioone kiirendavad lisakaardid.

See nõuab küll lisaarendustöid, aga peaks turvaserverite jõudlust kahekordistama. Nagu öeldud, on meie potentsiaalsed kodanikuportaali kasutajad ja liitunud asutused saavutanud koormuseks päringut päevas ja turvaserverite võimsus on hetkel kuni päringut sekundis.

Seega on võimsusevaru andmete läbilaskmiseks mõõdetav väga paljudes suurusjärkudes ja keegi ei peaks muretsema selle pärast, et tema ülesanded viivad X-tee tootlikkuse ummikusse. Tihti tunnevad X-tee tulevased kasutajad huvi, kas andmevahetuseks rakendatakse ka piisavalt kiireid ja ajakohaseid protokolle.

IB valikute kaubandus

Monitooringusüsteemis on kasutusel SNMP-protokoll. Skeem kirjeldab kolme osapoolt: kasutajad, andmekogud ja nende vahele jääv teeninduskiht vt. Joonis 1.

X-tee talitlusskeem Skeem näitab, et X-tee teenuseid saavad kasutada erinevad inimgrupid. Kõigepealt võib iga kodanik lehitseja programmi abil siseneda X-tee kodanikuportaali ning talle avaneb andmekogude ja neile Tops Bitcoin 2021. teenuste nimekiri. See nimekiri avaneb kohe ekraanil kui arvutikasutaja arvutil on kaardilugeja ja selles asub kasutaja ID-kaart.

Vastasel korral suunab portaal teid pankade autentimisteenuseid kasutama. Kui olete Hansapanga, BDAI Enamik raha kolledz online, Sampo Panga või Ühispanga Interneti-panga klient, siis toimub teie isiku tuvastamine täpselt nii, nagu te seda teete pangaga finantsoperatsioone alustades. Seejärel toimub suunamine kodanikuportaali teenustele. Teenuste sisuks on anda välja kõik teie isikuga seotud andmed andmekogudes, kuhu on teie kohta andmeid salvestatud.

 • Kes liitub ning kellega? - Artiklid - Uudised - LHV finantsportaal
 • Traktorite hind
 • Linuxi Shelli skript serverifailide varundamiseks |
 • Elu Oracle 12c arhiivide põhialused Arhiveerimine on andmebaai võime jälgida kõiki andmemuutui.
 • Binaarne valik ITU JUDI
 • Avav Stock Options

Kui teil näiteks väikelaeva ei ole, siis vastavast registrist te andmeid ei saa. Teine suur kasutajate grupp on praegu riigiametnikud ja teised riigi toimimiseks vajalikke toiminguid teostavad ametnikud, näiteks notarid.

Suuruse muutmise viisardi aruanded 1. Viisardi esimesel lehel saate määrata, kas soovite Accessi andmebaasi olemasoleva SQL Serveri andmebaasiga üle minna või luua uue SQL serveri andmebaasi. Olemasoleva andmebaasi kasutamine Kui valite selle suvandi ja klõpsate nuppu edasi, kuvab Access dialoogiboksi Andmeallika valimineet saaksite luua olemasoleva SQL Serveri andmebaasiga ODBC-ühenduse. ODBC-andmeallikatest Andmeallikas on andmete allikas koos andmetega juurdepääsemiseks vajaliku ühenduse teabega. Ühenduseteave sisaldab näiteks serveri asukohta, andmebaasi nime, sisselogimise ID-d, parooli ja erinevaid ODBC-draiveri suvandeid, mis kirjeldavad, kuidas andmeallikaga ühendust luua.

Kui ametnik kasutab X-tee teenuseid, siis on selleks kaks võimalust. Esiteks nendele asutustele, kus kaasaegne infosüsteem puudub, on võimalik installeerida tarkvarasüsteem MISP. MISP’i kasutajad läbivad lisaks autentimisele ka autoriseerimise. Autoriseerimine tähendab kasutajale teatud teenuste kasutajaõiguste andmist.

Kasutajaõigus on ametnikul seotud tema ametikohustustega antud ametikohal. MISP’i pole vaja, kui asutuse enda infosüsteem nii autendib kui ka autoriseerib kasutajaid. Nagu juba kirjeldatud, on X-teega võimalik liituda ka erafirmadel ja X-tee keskuse Kas Oracle annab tootajate varu voimalusi selleks mingeid takistusi ei ole.

X-tee ei aseta andmekogule mingeid erilisi lisanõudeid ja iga X-teega liitunud andmekogu töötab edasi nagu varem. See tähendab, et nii andmete sisestamine kui ka kontroll toimub endistviisi, samuti kogu andmete väljastamisega seotud teenindus.

Andmekogu tarkvaraarendus ei sega X-tee arendamist ja vastupidi. Talitlusskeemil kirjeldatud turvaserverite ülesanne on kindlustada krüptitud, digitaalallkirjade ja ajatemplitega varustatud andmete liiklus üle Interneti.

Vastavad sertifikaadid saadakse X-tee keskuse sertifitseerimisserverilt. See server ei ole ühendatud Internetti. Samal ajal talitlevad turvaserverid nagu tulemüürid ega lase Kas Oracle annab tootajate varu voimalusi läbi midagi, mis pole X-tee teenustega seotud.

Turvaserverid salvestavad kõikide teenuste logid ja muudavad vajadusel kogu andmeliikluse hiljem tuvastatavaks. Kuidas X-tee kasutaja seisukohalt talitleb, sellega tutvume samm-sammult kodanikuportaali kasutamist jälgides.

Et Eestis on Interneti-panga kasutajaid rohkem kui ID-kaardi omanikke, siis läbime portaali sisenemise pankade autentimisteenust kasutades. Kas Oracle annab tootajate varu voimalusi on sobilik mainida, et ekraanipildid muutuvad tihti. Pole eriline üllatus, kui teatud aja möödudes ekraanipildi kujunduslik osa muutub, aga sisu peaks jääma ikka samaks.

Kasutajad ehk mäletavad, kui mitu korda näiteks pangad on muutnud oma portaalide kujundusi, aga põhifunktsionaalsus jääb ikka samaks.