Dr Padrik selgitas, et kuivõrd geeniandmed on inimese enda omad ja neile kehtib nagu muudele andmetele GDPR regulatsioon, siis on inimesel õigus oma andmed andmete vastutavalt töötlejalt saada tasuta. Vaata lähemalt!

Mis on jagamismajandus?

Jaga voimalusi ja muuki

Euroopa Komisjon defineerib jagamismajandust kui ärimudelit, kus tegevusi võimaldavad jagamisel põhinevad platvormid, mis loovad avatud müügiplatsi kasutamaks ajutiselt kaupu või teenuseid, mida tihti pakuvad eraisikud.

Nendeks võivad olla eraisikud, kes pakuvad teenuseid aeg-ajalt või teenusepakkujad, kes toimetavad oma teadmiste alusel äripõhimõtteid silmas pidades nn professionaalsed teenusepakkujad ; teenuste kasutajad; vahendajad, kes viivad online-platvormi kaudu omavahel kokku teenusepakkujad ja kasutajad ning muudavad seeläbi tehingud Emino Trading System nn jagamisplatvormid.

Tuntumad Dubai kõrghooned on eestlase müüdud klaasist Dubai ooperimaja, millele klaasi müüs Eesti mees Margus Kivi. Foto: Shutterstock "Selliseid võimalusi tekib elus korda ja siis tuleb lihtsalt vastu võtta," ütles Margus Kivi, kes sattus Araabia Ühendemiraatidesse tööle viis aastat tagasi. Nüüd töötab ta arhitektuurilise klaasi tootejuhina ettevõttes Guardian LLC. Kivist sai hiljuti Araabia Ühendemiraatide ja Omaani müügigrupi juht. Tema roll ettevõttes on suhelda arhitektide ja inseneridega, et müüa ettevõtte klaasi ehitusprojektidesse.

Jagamismajanduse tehingud ei hõlma tavapäraselt omandi vahetust ning nende ajendiks on kas majanduslikud või mittemajanduslikud kaalutlused. EU-GIVE projekti on kaasatud partnerid kuuest eri riigist Need partnerid on seotud ka EENiga, mis aitab ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada ja võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi.

Jaga voimalusi ja muuki

Tegu on maailma suurima tugivõrgustikuga väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele edaspidi VKEdkellel on soov laieneda välisturgudele. EU-GIVE eesmärgid on: tõsta kohalike jagamismajanduse ettevõtete teadlikkust jagamismajanduse potentsiaali ja uudsete ärivõimaluste kohta; kasutada maksimaalselt ära jagamismajanduse võimalusi, viies kokku võtmetähtsusega tegijaid, sidusrühmi ning edukaid algatusi; toetada VKEsid, sotsiaalseid ettevõtteid, start-up'e ja potentsiaalseid ettevõtjaid, et nad kasutaksid võimalusi, mida pakub ressursside saadavus ja ekspertteadmised, et tõsta seeläbi nende võimekust kiirelt areneval jagamismajanduse turul edukas olla.

Jaga voimalusi ja muuki

Projekti sihtrühmad on VKEd ja mikroettevõtted, kellel on jagamismajanduses suur kasvupotentsiaal, võimekus kasu saada ning ühtlasi sisendit anda; sotsiaalsed ettevõtted, kes saavad platvormi kaudu kasu teadmiste ja muude vahendite vahetusest, millega kaasneb sotsiaalne mõju; traditsioonilised ettevõtted, kes on võimelised kohandama oma ärimudelid jagamismajanduse omadele vastavaks; alustavad ettevõtjad, kes on huvitatud jagamismajandusega seotud äridest.

Projekt soovib saada teadmisi sellest, mida omavad platvormide omanikud ja juhtivtöötajad; mida omavad jagamismajanduse populariseerijad ning jagamismajanduse projektid, mis on valmis jagama tegevuste käigus õpitut; mida omavad digitaalse tehnoloogia eksperdid; mida omavad kohalikud asutused ja otsustajad, kes on suutelised eemaldama piiranguid, mis aitaksid kaasa jagamismajanduse konsolideerumisele; mida omavad kasutajagrupid, kes osalevad avatud konsultatsioonides, eesmärgiga määrata kindlaks valdkonna Jaga voimalusi ja muuki ja vajadusi.

Jaga voimalusi ja muuki

Oled huvitatud? Võta osa erinevatest projekti tegevustest! Kontakt ja lisainfo Eestis baseeruvad ettevõtted ja ettevõtjad: Piret Potisepp, teenuste direktor, piret[at]koda.

Jaga voimalusi ja muuki

Tegemist on pilootprojektiga, mistõttu pole kõik EENi võrgustiku partnerid projekti kaasatud. Oma kohaliku EENi partneri leiad siit.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liit. Kogu vastutus sisu õigsuse osas lasub autoril.

Jaga voimalusi ja muuki

Euroopa Komisjon ei võta endale vastutust igasuguse info kasutamise osas käesolevas projektis.